Конспект уроку з фізики
10 клас

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання та частота обертання. Доцентрове прискорення, кутова швидкість.

Автор: вчитель фізики Загребельна Алла Олександрівна

Мета: розглянути рух тіла по колу; ввести характеристики цього руху та розрахункові формули; виховувати наполегливість у навчанні; розвивати логічне та творче мислення, інтерес до вивчення фізики

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Хід уроку

І. Організаційний етап (Вітання, контроль присутності, перевірка готовності кабінету до проведення уроку)

Епіграф до уроку
Вважай нещасливим той день ту годину, коли ти не засвоїв нічого нового.
Давньокитайська мудрість

ІІ. Етап всебічної перевірки знань
1) Фронтальне опитування

 • Який рух є рівномірним прямолінійним?
 • Яка фізична величина не змінюється ні за модулем, ні за напрямком під час цього руху?
 • Який вигляд має траєкторія руху тіла під час прямолінійного рівномірного руху?
 • Який рух називається рівноприскореним? Наведіть приклади
 • Дати визначення прискорення тіла
 • Написати формулу для обчислення прискорення. Записати одиниці вимірювання фізичних величин.
 • Запишіть формулу залежності швидкості від часу для рівноприскореного руху.
 • За якими формулами можна обчислити переміщення при рівноприскореному русі.

ІІІ. Етап підготовки учнів до активного свідомого засвоєння знань

Повідомлення теми і мети уроку

Досі ми розглядали прямолінійні рухи: рівномірний прямолінійний рух, за якого вектор швидкісті  не змінюється ні за модулем, ні за напрямом  υ = const та рівноприскорений прямолінійний рух, за якого вектор швидкості змінюється за модулем. Вектори швидкості  υ  і переміщення s  під час прямолінійного руху направлені в один бік. Та рух тіла, траєкторіями яких є не прямі зустрічається рідко.  Тому сьогодні ми повинні розглянути криволінійні рухи(приклади: рух у космічному просторі планет, рух на Землі різноманітних транспортних машин).

Тема уроку  (оголошується тема та мета уроку)…

Ці знання будуть вам потрібні для  подальшого вивчення курсу

ІV.  Етап засвоєння нових знань

1)Вивчення нового матеріалу (Учитель пояснює)

Напрам  вектора швидкості  υ і переміщення  r  при криволінійному русі?

Напрам вектора швидкостіШвидкість направлена по дотичній, можна переконатися, приклавши до точильного диска сталевий ніж: іскри від нього вилітатимуть по дотичній до місця прикладання ножа.По дотичній відлітають частки багнюки від коліс автомобіля, що забуксував.

Точильний станок

2) Основні характеристики рівномірного руху по колу

Щоб дослідити прискорення при криволінійному русі, розглянемо випадок рівномірного руху матеріальної точки по колу.

Рівномірний рух по колу – це рух зі сталою за модулем швидкістю і з прискоренням, зумовленим зміною напряму швидкості. Цю швидкість прийнято називати лінійною.

При рівномірному русі тіла по колу його прискорення в усіх точках кола спрямовано по радіусу до центра кола, його так і називають – доцентрове прискорення.

Доцентрове прискорення криволінійного руху

Рівномірний рух по колу характеризується також специфічними кінематичними величинами: кутовим переміщенням, кутовою швидкістю, періодом і частотою.

Заповнити таблицю (учні заповнюють самостійно – робота з підручником параграф14,ст.67-71)

 Фізична величина  Визначення  Позначення  Одиниця вимірю
вання
 Формула для обчислення
 Період  Період оберта-ння ( Т ) – час одного повного оберту точки, що рухається по колу.  Т  с
 Частота Обертова частота (n) – кількість обертів за одиницю часу:n = N/t.  n  Гц
 Кутова швидкість  Кутова швидкість точки, що рівномірно рухається по колу, визначається відношенням кутового переміщення до інтервалу часу, протягом якого це переміщення відбулося.  ω  Гц

2). Закріплення вивченого матеріалу

Розв’язування задач

 1. Диск діаметром 50см рівномірно перекотили на відстань 4м за 8с. Знайдіть кутову швидкість обертання диска
 2. Зі збільшенням у 4 рази радіуса колової орбіти штучного супутника Землі період його обертання збільшився у 8 разів. У скільки разів змінилась швидкість супутника по орбіті
 3. Радіус ручки колодязя коловороту у 3 рази більший радіуса вала, на який намотується трос. Яка лінійна швидкість кінця ручок при підйомі відра з глибини 10м за 15с?

Дати відповіді на запитання

 1. Який рух називають рівномірним рухом по колу
 2. Які фізичні величини характеризують цей рух. Дайте їхні визначення.
 3. За якою формулою визначають доцентрове прискорення? Виведіть цю формулу.

3). Підбиття підсумку уроку
(Монологічне спілкування вчителя з учнями;  заключне слово учителя, огляд матеріалу опрацьованого протягом уроку,оцінювання роботи учнів протягом уроку та виставлення оцінок до журналу та учнівських щоденників)

«Закінчи речення»

 • Як на вашу думку, для чого потрібен був сьогоднішні урок?
 • Які знання та навички ви сьогодні отримали?
 • Чи були якісь труднощі та чому вони виникли?
 • Чи можете ви в повсякденному житті застосовувати знання, набуті сьогодні?

V. Інформація учнів про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання Прочитати П.13. ст. 65-68; розв’язати задачу вправа 11 (3,4) ст.72 – підручник фізика 10 клас  Ф.Я Божинова

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. Кутова швидкість в Герцах не вимірюється. Отож в таблиці помилка виправте, як добра порада.

 2. Спасибі за змістовий урок! Учитель показує вагомість теми уроку, спонукає до зацікавленості змістом уроку. Емоційний фон та темпоритм відповідає віковим особливостям учнів 10 класу. Можливо, новий матеріал краще б сприймався при наявності презентації, відеоматеріалу до уроку.

 3. Дякую автору за гарну розробку! Вважаю, що мета уроку: розглянути рух тіла по колу; ввести характеристики цього руху та розрахункові формули повністю досягнута завдяки поясненню вчителя та розв’язуванню задач)))