Конспект уроку з хімії. 8 клас. Хімічні властивості кислот.

Автор: Вчитель хімії Федорчук Валентина Володимирівна

Федорчук Валентина ВолодимирівнаУрок – пара, урок – дослідження хімічних властивостей кислот. На уроці використовується мультимедійна презентація, карточки – завдання для команд, хімічні реактиви для лабораторних робіт. Учні демонструють набуті знання про класи неорганічних речовин, відбувається корекція знань , поглиблення та набуття нових знань, вмінь, навичок.


 

Урок – пара.   Тема: Хімічні властивості кислот.8 клас

Мета: Ознайомити учнів з хімічними властивостями кислот. Розширити знання учнів про реакції заміщення й обміну на прикладі хімічних властивостей кислот, їх взаємодії з металами, основними оксидами, основами й солями. Розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей кислот.

Тип уроку:  урок – дослідження, вивчення нового матеріалу.

Форми роботи: розповідь учителя, демонстраційний експеримент, лабораторні досліди, робота з опорною схемою, відео експерименти, мультимедійна презентація

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, хімічні реактиви, кольорові олівці,ватман,папір

ХІД УРОКУ.

І. Організація класу.

Учні об’єднані в 3 групи: Хлоридна, сульфатна та ортофосфатна кислота (за назвами кислот з якими вони будуть працювати під час вивчення нового матеріалу). На столах карточки з інформацією про визначені кислоти (формула,валентність кислотного залишку, класифікація ). Командири групи розподіляють завдання. Протягом уроку секретар групи фіксує правильні відповіді учнів у таблицю:

Screenshot_6

Сьогодні на уроці хочу я знайти

    У вас те ,що іншим непомітно:

    Відвагу – в скромних

    Доброту – в черствих,

    В лінивих – працелюбність,

    Жагу до знань у всіх –

    І непомітно струни

                           так торкнути,

    Щоб звуки всі злились

                           в один оркестр.

Назва якому успішний  урок.

ІІ. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань.

Давайте згадаємо, що ви вже знаєте про кислоти.   ( мультимедійна презентація)

Вправа 1. Термінологічний бій. ( бере участь вся команда, питання задають по черзі кожній команді, якщо не має відповіді, то хід передають – іншій команді)

Хто швидше і влучніше дасть пояснення термінам:

  • Оксид, кислотний оксид, луг,оксигеновмісна кислота,
  • основа, основний оксид, сіль, одноосновна кислота
  • кислота, амфотерний оксид, безоксигенова кислота, багато основна кислота

Наступі завдання розподілити між членами команди

Кожній команді  роздаються пакети з завданнями  та командир розподіляє  їх між членами команди ( 5 хв. на виконання  та на відповіді 10 хв. пл. черзі для кожної команди)

Вправа 2.: «Хто швидше» .(1 УЧЕНЬ)

Дано  ряд  кислот.  Потрібно визначити зайву, та вказати за яким принципом ви її виключили.

І команда .  H2S;  H2CO3;  H3PO4;  H2SO4;  H2SO3.

ІІ команда . HNO3;  HCI;  HBr;  HI;  HF.

ІІІ команда .  H2CO3;  H2SO4;  HNO3;H2SO3;  H2SiO3.

Відповідь:

І –  Ортофосфатна кислота – трьохосновна, а інші – двохосновні

ІІ – Нітратна кислота – оксигеновмісна, а інші – безоксигенні

ІІІ – Нітратна кислота – одноосновна, а інші – двохосновні.

Вправа 3.  «Хрестики – нулики». .(1 УЧЕНЬ)

Визначити виграшний шлях. Чому?

Fe2O3 K2O CO2
Na2O SO3 CaO
  N2O5 MgO CO

 

SO2 ZnO CaO
 H2O Al2O3 Na2O
 P2O5 CO2 CuO

 

ZnО MgO ВеО
К2О А12О3 СаО
SО2 Lі2О Cr2О3

                               Відповідь:а) кислотні оксиди            б) основні оксиди               в) амфотерні оксиди

Вправа 4. Розмальовка. .(1 УЧЕНЬ)

Зафарбувати формули речовин відповідним кольором: метали – синім , неметали – блакитним, солі – зеленим, основи – жовтим,  кислоти – червоним, оксиди – помаранчевим

Screenshot_7

Вправа 5. Що зайве?( пояснити) .(1 УЧЕНЬ)

І команда:

 NaCl    MgCl2    MgO CaSO4
H2SO4    H3PO4    Ca(ОН)2 Н2SO3
 CO2    CO    CaO PH3
NaOH    KOH     Zn(ОН)2 ZnO

Відповідь :  1 ряд- MgO ; 2ряд- Ca(ОН)2 ; 3 ряд- PH3 ; 4 ряд- ZnO

 II команда

    Na2O    CaO     Al2O3 CH4
 Cu(OH)2    NaOH    LiОН MgO
    CaCl2    ZnS          SO3 NaNO3
    HBr    HI     НNO3 N2O5

Відповідь :  1 ряд- CH4 ; 2ряд-   MgO ; 3 ряд-   SO3 ; 4 ряд- N2O5

IIІ команда

    Na2S    MgSO4     Ag2O KCI
HPO3    Zn(OH)2 HBr H2CO3
    CuO    AI2O3         CO2 NH3
    KOH       Fe(OH)3     NaOH FeO

Відповідь :  1 ряд- Ag2O;  2ряд-   Zn(OH)2; 3 ряд-   NH3; 4 ряд- FeО

Вправа 6. «Хімічний марафон» .(1-2  УЧНІ)

Скласти формули речовин і дати їм назви. Сполуки класифікувати за класами.

І команда :АІ, Mg, Na, O, Н, OHSO4Cl.

ІІ команда:Cr(III),  Ca , K,O, Н, OH,  SO3,  F.

ІІІ команда :Fe(III), Ва, Li, О, Н,  OH,  NO3,  PO4.

Відповідь:(кожна правильна формула – 0,5б)

І команда:

Оксиди: АІ2О3 , Mg О,  Na2О ,Н2О

Основи: АІ(ОН)3, Mg (ОН)2 , NaОН

Кислоти:  Н24, НСІ

Солі: АІ2(SО4)3, Mg SО4, Na24, АІСІ3, Mg СІ2, NaСІ

ІІ команда

Оксиди: Cr 2O3, СаО, K2O,H2O

Основи: Cr(ОН)3, Ca (ОН)2 , KОН

Кислоти:  Н23, НF

Солі: Cr2(SО3)3, Ca SО3, K23, CrF3, Ca F2, KF

ІIІ команда

Оксиди: Fe 2O3, BаО, Li2O,H2O

Основи: Fe(ОН)3, Ba (ОН)2 , LiОН

Кислоти:  НNО3, Н2PO4

Солі: Fe(NО3)3, Ba (NО3)2, LiNО3, Fe PO4, Ca 3(PO4)2, Li3 PO4

  1. Ти мені – я тобі! ( кожна з команд завчасно готує два питання, по одному – кожній)

Вправа 7. Ти мені – я тобі ( команди готують по 1-2 питання суперникам і задають їх по черзі)

Вправа 8.Головоломка ( питання висвітлюється для всіх команд, відповідають по – черзі)

Визначте речовини  А, Б, В, Г, Д  ?

  • А +   CаO   =  Cа(ОН)2
  • Б   +   Д      =    MgSO4  +   А
  • В +  Na2О    =    NaСІ    +   А

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

З кислотами людині приходиться стикатися все життя. Багато кислот містить наша їжа. Фрукти, овочі, молочні продукти, ліки містять цілий букет кислот: яблучну, щавлеву, лимонну, молочну, оцтову та інші.  Але не тільки вдома ми стикаємось з кислотами. Якщо близько підійти до мурашника, то надовго запам’ятаєш  жагучі укуси мурашок, бо вони вприскують в ранку мурашину кислоту, її ж містить і кропива. Кислоти в природі –  руйнують  гірські породи. Важливу роль відіграють кислоти і в організмі людини.  Ортофосфатна у вигляді солей є основою кісток, зубів. Амінокислоти утворюють білок – основу життя. Хлоридна кислота входить до складу шлункового соку і сприяє травленню їжі. А більше ми  дізнаємось сьогодні попрацювавши на уроці та підготувавши на наступний урок презентації.

Сьогодні на уроці ми ознайомимося з властивостями кислот.

Головне питання уроку – як поводять себе кислоти з неорганічними речовинами. Вивчення нового матеріалу

1.Дія кислот на індикатори ( відео – демонструє вчитель, а далі пояснення з використанням презентації (7 слайдів)

Далі вивчення навчального матеріалу відбувається в групах. І група вивчає властивості хлоридної кислоти; ІІ – сульфатної кислоти; ІІІ – ортофосфатної кислоти за планом та інструктивними картками. Після проведення досліду капітан розповідає хід досліду, а інший представник записує рівняння реакції. Але щоб приступити до експерименту, потрібно повторити   правила  безпеки життєдіяльності при роботі з кислотами

Коли ми вивчали класифікацію кислот, звернули увагу, що більшість відомих кислот — це водні розчини. Без води їх властивості змінюються. Наприклад, безводна сульфатна кислота не взаємодіє із залізом, що дозволяє перевозити її в сталевих цистернах. А розчин цієї кислоти розчинить цистерну дорогою. Безводна хлоридна кислота — це газ гідроген-хлорид.

2.Взаємодія кислот з металами

Дослід  №1.  Взаємодія кислот з металами.

А) у першу пробірку помістити декілька гранул цинку  – Zn.

Б)у другу пробірку помістити декілька гранул алюмінію – Mg.

В) у третю пробірку помістити декілька гранул міді – Cu.

До кожної пробірки долити 2 -3 мл  І група – хлоридної кислоти – НСІ,  ІІ група – сульфатної кислоти – Н2SO4, ІІІ група – ортофосфатної кислоти – Н3РО4.

Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакцій, які відбуваються. Назвіть одержані речовини.

Робота з  рядом активності металів (пояснення вчителя з використанням презентації)

М. М. Бекетов розташував метали відповідно до їх активності в ряд від найсильніших до найслабших. Цей ряд так і називається — ряд активності металів. Він розділяє метали на активні, які витісняють водень із розчинів кислот, і ті, що не взаємодіють із розчинами кислот і водень не витісняють.

3.Взаємодія кислот з оксидами

Дослід  №2.  Взаємодія кислот з основними оксидами.

У  пробірку помістити  кальцій оксид  – СuО.

Потім долити 2 мл кислоти. Нагріти.

Що спостерігаєте?

Написати рівняння хімічної реакції.

Назвіть одержані речовини.

4.Взаємодія кислот з основами

Дослід  №3.  Взаємодія кислот з розчинними основами – лугами

У  пробірку налити 1 мл  розчину натрій гідроксиду – NaOН, додати 2-3 краплі фенолфталеїну.

Що спостерігаєте?

Поступово по краплям  додайте  кислоту.

Що спостерігаєте?

Написати рівняння хімічної реакції.

Назвіть одержані речовини.

Дослід  №4.  Взаємодія кислот з нерозчинними основами .

У  пробірку налити 1-2 мл  розчину натрій гідроксиду – NaOН, додати 1-2 мл купрум сульфату – CuSO4.

Що спостерігаєте?

До утвореного   осаду додати  2мл    кислоти  Вміст пробірки перемішати скляною паличкою.

Що спостерігаєте?

Написати рівняння хімічної реакції.

Назвіть одержані речовини.

5.Взаємодія кислот із солями

Дослід  №5.  Взаємодія кислот з розчинами солей.

У  пробірку помістити  натрій  карбонат Nа2СО3.

Потім додати 1-2 мл кислоти

Що спостерігаєте?

Написати рівняння хімічної реакції.

Назвіть одержані речовини.

Підсумки дослідів

Таким чином кислоти взаємодіють з металами , що стоять у витиску вальному ряді напруг до Гідрогену), основними оксидами, основами, солями, і змінюють забарвлення індикаторів.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

Завдання 1: Знайдіть невідому речовину та запишіть рівняння:

а) CuO   +     …  =  CuCI2   +   H2O          б)  …     +    K2SO4    =   BaSO4   +   KCI

в) Mg  +     …  =  MgSO4   +   H2                   г)  …     +    H2O   =  NaOH

Завдання 2: Складіть рівняння реакцій за поданими схемами:

1)Na2O  +HCI =           2)SO3  +  H2O  =              3) MgO  +HCI =               4)CO3  +  H2O  =          5)Zn  +H2S=        6)К+H2SO4=

Screenshot_8

Screenshot_9

Вправа «Мікрофон»   Закінчити   речення:

  • Сьогодні на уроці я дізнався …
  • Мені найбільше сподобалось …
  • Я ніколи не забуду про ….

Самостійна робота: Скласти можливі рівняння реакцій між речовинами, записаними в рядку , назвати речовини, вказати тип реакцій:

 V. Домашнє завдання.

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання до нього, виконати вправи. Створити презентацію: Кислоти в природі та їх застосування ( І – хлоридна , сульфідна, нітратна, сульфітна, щавелева  кислоти); (ІІ- фторидна, сульфатна, бромідна, карбонатна, лимонна); (ІІІ- йодид на,силікатна, ортофосфатна, оцтова, мурашина кислоти).

Наостанок хочу навести слова Д.І.Менделєєва:

Самі працюючи , ви зробите багато

   для себе і для близьких,

  а  якщо у праці успіху не буде,

 буде невдача, не біда –  спробуйте ще .

Презентація до уроку

Завантажити презентацію на диск

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *