Конспект уроку з історії України для 5-го класу на тему: Істоpiя як наука. Українські вчені-історики. Історія і час

Автор: Вчитель історії Затолокіна Юлія Сергіївна

Screenshot_4Враження від першого уроку з історії впливають на формування зацікавлення предметом. Ця розробка дозволяє сформувати інтерес до історії за допомогою використання ребусів, евристичних бесід, гри “з вуст в уста” , які дуже подобаються дітям. Розробка уроку спрямована на формування такої важливої історичної компетентності як хронологічна. Хронологічна компетентність формується на уроці з допомогою знайомства учнів з одиницями виміру часу, розв`язанням хронологічних задач та такими поняттями як: відлік часу, хронологія, дата, століття, тисячоліття, рік, наша ера.


 

Тема: Істоpiя як наука. Українські вчені-історики. Історія і час

Мета: сформувати уявлення про історію, як галузь людських знань; ознайомити учнів з видатними українськими вченими – істориками; зацікавити новим навчальним предметом; розкрити зміст понять «історія» та «хронологія»; формувати  хронологічні уміння та навички; виховувати інтерес до історії як до науки.

 Обладнання: Історія України (Вступ до історії): Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Пометун О.І., Костюк І. А., Малієнко Ю.Б. – К.: Видавничій дім «Освіта», 2013; портрети вчених – істориків (Геродот , М. Грушевський, В. Хвойка, Б. Мозолевський).

Хід уроку

І Організація навчальної діяльності

Учитель знайомить учнів із загальними питаннями організації навчальної діяльності під час вивчення нового предмета.

     ІІ Вивчення нового матеріалу

  1. Історія як наука.

Розв` яжіть ребус на дошці.

І100рія

Евристична бесіда.

Що на вашу думку, означає слово історія?

Учитель  узагальнюючи відповіді учнів дає  кілька визначень терміну одне з яких записують.

Історія – наука про минуле людства.

Історія – наука про минулі події, їх причини та наслідки.

Історія – від гр. «розповідь про минулі події, дослідження минулого» – процес розвитку природи і суспільства.

Учитель звертає увагу що в школі учні будуть  вивчати історію України та всесвітню історію

Бесіда.

Що на вашу думку, вивчає історія України?

Що на вашу думку вивчає всесвітня історія?

Яка з схем є вірною?

Screenshot_5

Учитель підводить підсумок що Історія України – складова всесвітньої історії.

Далі вчитель знайомить учнів з підручником і його структурою.

2.Відлік часу в історії.

Розв` яжіть ребус на дошці.

І

Я   Г

Р   Х   О

О  Н    О   Л

Учитель пояснює, що  історія неможлива поза часом і  лише встановивши час тих або інших подій та їх послідовність, можна не тільки з’ясувати зв’язок  з попередніми та наступними подіями, визначити причини та наслідки , виявити закономірності, а й відтворити істинний перебіг подій, відтворити минуле. Оскільки історія – це наука про минуле, то вона включає  в себе і поняття часу. Розібратись в часі допомагає хронологія.

Хронологія (від гр. «час» і «слово, вчення») – допоміжна історична дисципліна, яка вивчає системи літочислення та історію їх розвитку.

Бесіда.

Які ви знаєте одиниці виміру часу?

Що таке тисячоліття? (відрізок часу із тисячі років.)

Що таке століття? (це проміжок часу, дорівнює ста рокам.)

Що таке рік? – (це одиниця виміру часу, що дорівнює періоду обігу Землі навколо Сонця (12 місяців, або ж 365 діб).)

Що таке пори року? (це період у річному циклі розвитку природи (зима, весна, літо, осінь))

Що таке місяць? (це календар, в основу якого покладені фази місячного циклу. Тривалість синодичного місяця дорівнює 28, 29 (лютий), 30 31 діб.)

Що таке тиждень? (це одиниця виміру часу, що дорівнює семи дням (від понеділка до неділі включно). )

Що таке доба? (це відтинок часу, приблизно рівний періоду обертання Землі навколо своєї осі. Астрономічна доба дорівнює 24 годинам (1440 хвилин, 86400 секунд).)

Що таке година? (це  вимірювання часу, що дорівнює 60 хвилин, або ж 3600 секунд. )

Століття в історії позначаються  римськими цифрами  I ,II, III, IV,  V, VI, VII, VIII, IX, X,  XI,  XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,  XVIII, XIX, XX,  XXI. Вчитель нагадує учням принцип утворення  римських цифр.

Хронологічне  лото. (учні дістають заздалегіть заготовлені папірці з датами та називають століття до якого відносять дату яку дістали)

1, 10, 28, 125, 586, 843,1180, 1418, 1556,1678,1789. 1998

Особливу увагу приділяєм рокам 100,300,500,1000,1300.Звертаємо увагу на те, що це останні роки 1-го, 3-го,5-го,10-го,13-го століть,та пояснюємо чому?

 

Робота з лінією часу.

Screenshot_6

Бесіда.

Діти ви знаєте який зараз рік? (вчитель позначає рік на лінії часу)

Від якої події минуло 2017 років? (вчитель позначає на лінії часу 0 та підкреслює, що початком нашого літочислення є народження Ісуса Христа)

Учитель звертає увагу на те,  що досліджуючи історію вчені мали справу з подіями, які відбулись і 3 і 5 тисяч років тому  у зв язку з чим  з явилась необхідність використовувати цифри до Різдва Христового.

Завдання. Розв` язати хронологічні задачі.

  1. У 882 р. почав своє правління в Києві князь Олег. Скільки років минуло з тієї події?
  2. У 988р. князь Володимир Великий прийняв християнство. У 1240 р. Київ захопили монголи. Скільки років минуло між цими подіями?
  3. Трипілльці жили на українських землях ІІІ тис. років до н.є. У 1893 р. археолог В. Хвойко відкрив поселення трипільців. Скільки років минуло між ціми подіями?
  4. Велике розселення слов`ян тривало з Vст. н. є. –   VІІст.н.є. Скільки століть тривало велике розселення слов`ян?
  5. Галицько-Волинське князівство було засноване у 1199р. У 1340р. Галицько-Волинське князівство занепадає. Скільки років та століть існувало Галицько-Волинське князівство?
  6. У 860 р. було укладено перший відомий договір Русі з Візантією.У 907р.князь Олег здійснив похід на Константинополь. Скільки років минуло між цими подіями?

Хронологічна  послідовність – це послідовність  історичних подій у часі від давньої до сучаснішої події.

Завдання. Поставте в хронологічній послідовності події:

А) 1863 р. – Валуєвський циркуляр;

1709 р. – Полтавська битва;

1876 р. – Емський указ;

1710 р. – ухвалення Конституції Пилипа Орлика.

Б) 1954 р. – входження Кримської області до складу УРСР;

1945 р. – Україна стає співзасновницею ООН;

1934 р. – перенесення столиці України з Харкова до Києва;

  • – видання в Петербурзі трьох частин «Енеїди» І. Котляревського;

3.Українські вчені-історики

Гра « З уст в уста» (Для гри потрібні 3 учня, 1 – залишається в кабінеті 2-ох учнів вчитель просить зачекати за дверима, поки їх не запросять назад до кабінету.1-му учню вчитель  розповідає інформацію, яку він має максимально точно  переказати наступному учню, а наступний має переказати її останньому. Після того, як учні перекажуть останньому учаснику інформацію, в разі необхідності, відповіді учнів доповнюються.)

Інформація №1 Людей, які обрали своєю професією вивчення минулого, називають істориками. «Батьком історії» європейці вважають давньогрецького вченого Геродота. Історик записав розповідь учасників війни,що відбувалася в його часи(понад 2000 років тому), і назвав ці записи «історіями».

Інформація№2 Головне завдання діяльності істориків – дізнатися якомога більше про минуле та пояснити його, з ` ясувати те, що було раніше невідомим. Так, Вікентій Хвойко та його послідовники зосередили свою діяльність на трипільцях, які мешкали на землях нашої країни кілька тисяч років тому. Борис Мозолевський та його колеги вивчали спосіб життя стародавніх скіфів-одного з народів, що проживав на території України. Михайло Грушевський уперше написав історію нашої країни від найдавніших часів до козацької доби. Його праця називалася « Історія України-Русі» і складалася з десяти томів.

Вправа на стор. 10. Спираючись на текст, установіть таку відповідність: історик – результат його діяльності (знахідка).

ІІІ Підсумки уроку

IV Домашнє завдання:  параграф 1,2; скласти та розв` язати  3 історичні задачі.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

  1. Досить цікавий урок, наповнений різноманітними формами роботи. Особливо зацікавили хронологічні задачі та гра “З уст в уста”.

  2. Юлія Сергіївна, дуже цікавий урок. Мені б захотілося узнати щось більше, як би я була на місці Вашої учениці. Досить цікаві ігрові вправи сприяють мотивації навчання. А знайомство на уроці зі знаменитими співвітчизниками, з видатними українськими вченими – істориками, виховує гордість за свою Батьківщину, рідний край.