Конспект уроку з української літератури для 6 класу

“Література рідного краю”

Автор: учитель української мови і літератури Скоблей Лідія Степанівна

Вчитель-української-мови-та-літератури-Скоблей-Лідія-СтепанівнаКонспект уроку “Література рідного краю ” побудований, враховуючи використання мультимедійної дошки та інтерактивних технологій роботи на уроці словесності, зацікавлює учнів ігровим матеріалом, а також нестандартними ситуаціями.


 

Тема: С.Ф.Черкасенко «Під землею», «Шахтарі

Мета: 

 • Познайомити учнів із життєвим та творчим шляхом  майстра слова, проаналізувати деякі його твори;
 • розширити   скарбницю ерудиції  учнів про творчу діяльність  поета   нашої місцевості;
 • провести знайомство   з  творчістю поета;
 • сприяти  учням  до активного і логічного  мислення; розвивати пізнавальні можливості та самостійність мислення;
 • працювати над розвитком  образності  та  творчості;
 • допомагати  розвитку   комунікативної  , соціальної  і творчої компетентності;
 • виховувати  зацікавлення   предметом, любов до  свого краю, гордість  за шахтарів.

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Форми  і  методи  роботи    на   уроці  : робота з мультимедійною дошкою за програмою   Ponabord ,  метод  рефлексія , робота в групах, рольова гра, метод  «Передбачення», релаксація, метод  «Трансформер»  , усна робота, метод »Незакінчене речення» ,бесіда ,творча робота.

Обладнання: епіграф до уроку на мультимедійній  дошці,   , портрет поета на мультимедійній дошці.

Перебіг уроку

I. Організаційний момент.

Учні вітають учителя і один одного. Один одному учні дивляться   в очі,передають тепло своїх сердець.

(На мультимедійній дошці з’являються епіграфи )

Слайд № 1 Урок- солодка творча мука,

А не тягар важкий.

Слайд № 2 Я  живу   в  країні,

Де  ростуть ліси…                                          

 (Учні пробують  їх пояснити)

II. Актуалізація знань , умінь і навичок учнів.

1.Оголошення теми і мети уроку.

Слайд 3

 

(Учні говорять про те ,що вони, на їхню думку ,повинні уміти і знати в кінці уроку і чого вони очікують від уроку.)

III. Мотивація   навчальної   діяльності  учнів.

1. Вступне слово.

(Налаштовую учнів на гарну роботу та на співпрацю)

Усім необхідно  бути  дуже  уважними і прагнути все виконувати і все буде гаразд.

2. Перевірка  .

2.1. Літературний аукціон.

(Учні ,прочитавши вдома біографічні і творчі відомості письменника, готували по 2 запитання один одному-усе це записано в робочий зошит)

Виділяємо тих, хто найкраще виконав завдання і добре відповідав. Оцінюю знання учнів.

IV. Вивчення нового навчального матеріалу.

1. Заохочення вчителя .

Творчість Спиридона  Черкасенка  займає важливе місце  в  літературі нашого народу ,свого краю.

Я  хочу ,щоб ви  прониклись його творчістю, щоб  душі ваші з

подобрішали, а серця  пройнялися любов’ю. То ж до роботи!

2. Усна робота.

Метод «Передбачення»

На  слайді з’являються маловідомі слова:

(Учні повинні вгадати ,про  що буде розмова на , виходячи із слів на мультимедійній дошці)

Слайд 4

 

– Якої теми торкнемося на  уроці ?

– Які проблеми важливі  для   поета?

– На що звертав  увагу   митець ?

3.Робота з класом .

(Усна робота)

Метод »Незакінчене речення»

 • Що я чекаю від уроку……….( учні продовжують запропоновану думку)

4. Робота за групами.

Захист   міні- проектів.

(У школі всі класи беруть участь у науковому товаристві  «Єврика»( щось схоже на роботи МАН)

Майже весь  клас   поділяється за інтересами

1 група – « Аспіранти» (  вивчають життєвий шлях майстра слова , пояснюють  це однокласникам, дають відповіді один одному)-( по-своєму захищають роботу)

Робота учнів групи оцінюється.

2 група »Знавці поезії»  (удома  заздалегідь  аналізують   поезії   »Під землею», «Шахтарі», пояснюючи   власне розуміння  класу )

Іде знайомство з творчістю поета.

Робота учнів групи оцінюється.

3 група  »Автори   учнівських  зошитів»  (із різноманітніми  тестами і  різнорівневими завданнями)

(Один учень від групи-доповідач-розповідає  про зошит і пропонує учням на мультимедійній  дошці  тести і завдання до тексту).

Робота учнів групи оцінюється.

5. Робота із словником.

(словникова робота)

(На  слайді з’являються слова, які учні пробують пояснити,а потім звертаємося до тлумачного словника.)

Слайд № 5 Пітьма-

Стіни ридають-

Гніт лампи смердючої-

Чадить-

Кайло-

Довбати-

Випростать  спину-

Лампади-

Смердючі каганці-

V. Узагальнення та систематизація знань ,умінь і навичок учнів.

1. Конкурс на кращого читача.

Наголошуємо  на красі і виразності виконання поезій.

Робота учнів оцінюється.

2. Робота із зошитом.

  Робота учнів із словником  літературних термінів

 (Цей матеріал записується в робочий зошит.)

Наводяться  зразки  цього матеріалу.

3.Творча  лабораторія  учнів.

(Написання   творчої роботи )

(На мультимедійній дошці з’являється зразок сенкану,а учні працюють самостійно в робочих зошитах)

Слайд 5

4. Ділова робота учнями.

Метод «Трансформер».

Які запитання ви задали письменнику   ,якщо б  побачили його  зараз?

5. Гра з учнями.

Робота з класом.

 Метод «Релаксація»

(На мультимедійній дошці  кольоровим фломастерами   намалювати   свій

настрій  і чи такий же  він ,  як на початку  уроку)

VI. Підбиття підсумків уроку

Метод»Рефлексія»

1. Гра «Мікрофон»

 Наголошуємо  на тому  , що учні повинні знати і вміти на уроці .

Чи ви  досягли  того , що запланували?

Чи змінювались  емоції на уроці?

. Що вас   вразило  на  сьогоднішньому уроці?

. Ваші побажання на подальшу роботу.

2. Підсумок  учителя.

Підводжу підсумки уроку і роботи учнів на уроці.

VII. Домашнє завдання.

(Завдання  дається  за вибором учнів)

1 група– Прочитати виразно  поезії поета  ( за уподобанням).

2  група– Підготуватись   до п’ятихвилинки поезії.

3 група  Скласти   презентацію 4-5 слайдів (за творчістю  земляка)

ДОПОМОГА ВЧИТЕЛЮ ДО УРОКУ!

Виконати   вправи  із тестування

 1. Народився поет :

а) на  Вінничині

б) на  Миколаївщині.!

в) на  Львівщині,

 1. Письменник за спеціальністю є :

а) металургом.

б) писарем,

в) учителем.!.

 1. Власні поезії  С. Черкасенко  друкував  у:

а) місцевих  газетах,

б) збірках   ліричних  творів,

в) періодиці !

 1. Певний термін С. Черкасенко   працював :

а) на шахті  в  Донецьку!

б) працює в газеті,

в) у школі вчителем.

 1.  Поет виїхав  у  на початку  XX століттяі:

а) до   Чехословаччини.!   ,

б) до  Грузії ,

в) до Польщі,

 1. Останні дні автор прожив :

а) у  Празі!:

б) у  Варшаві,

в) у   Відні.

 1. Митця знають як майстра  слова:

а) прозових, поетичних та драматичних творів.!

б) ліричних  творів,

в) фантастичних  творів,

 1. У автора є твори  про  шахтарів :

а) «Пісні ”, „На небі ”,

б) „Шахтарі” та  „Під землею”,!

в) „Над річкою”.

 1. Вірш „Під землею ” змальовує:

а) опис  краси  природи свого краю,

б) змалювання боротьби,

в) розкриття  важкої  шахтарської  роботи !

 1. Звукові сигнали , що схожі до роботи шахтарів,  існують  у  поезіях

а) „Пісні”,

б) ” Шахтар «  ,

в) „ Над річкою ”.

11 .Розташуйте   проміжки  життєвого і  творчого  шляху   письменника  в  правильному порядку:

а) автор  приїжджає  до  Києва ;

б) співробітництво з  українською  інтелігенцією ;

в) на рідній землі , поет   включається в літературну творчість.

 1. Визначити художні тропи в рядках

В кутках далеких і страшних 
Убогі блимають лампади

а) анафора;

б) метафора;

в) епітет; !

 1. Коли була написана історична драма  «Северин Наливайко»

а) У кінці 20-х років !

б) 1998 рік;

в) 1892 рік

 1. Письменником був написаний роман у віршах:

а) “Степ”.

б) «Северин  Наливайко» ;

в) «Еспанський кабальєро Дон Хуан і Розіта”; !

 1. Твір “Коли народ мовчить»  -це :

а)  віршована  трагедія. !

б)  драматичний твір;

в) роман у віршах;

Запитання до  розуміння тексту поезій.

– За допомогою чого  письменник   чуйно і  тепло ставиться   до  праці шахтарів?  ( Вказати вірш )

 – Для чого   у вірші  «Шахтарі»  дуже  багато процесів праці ?

– З якою метою письменник    вживає  епітети та інші мовні засоби ?

– Чи є в шахтах зірки ?

– Які  істоти  відмічають  свій шабаш  на рудниках?

– Які  каганці блимають?

Літературний диктант

 1. Де навчався С.Черкасенко?
 2. У якому місті вчителював письменник?
 3. З чим познайомився автор на шахті ?
 4. Яка тема була важлива у творчості  С .Черкасенка?
 5. У якій  газеті працював Спиридон Федосійович в Києві?
 6. Чи писав автор твори в публіцистичному жанрі?
 7. З  ким із відомих людей працював  С.Черкасенко   в Ужгороді?
 8. Який історичний роман у віршах написав автор?
 9. Які пісні написав С.Черкасенко?
 10. У якому   поховали автора?

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

7 коментарів

 1. Завжди маю дефіцит інформації щодо викладання літератури рідного краю. Дякую Вам,надали приклад дослідження матеріалу ,застосування його на практиці.Навіть додатки на допомогу вчителю виклали.Дякую.

 2. Урок цікавий, головною метою є виховання поваги і любові до рідного краю, як на мою думку. Змістовний і насичений різноманітними завданнями. Але мені незрозумілим є “злиття” двох етапів: повідомлення теми та актуалізації, тим більше, що в наповненні нема ні того, ні іншого. Завдання ж на стрілочці-слайд 3 – це завдання для мотивації.

 3. Урок захоплюючий і цікавий.Лідія Степанівна дуже вміло і чітко організовує роботу на уроці.Вдало підібрані форми роботи.Мені сподобалися “міні-проекти” і авторські учнівські зошити.А підказки готові для вчителів,значно полегшать підготовку до уроку.Спасибі!

 4. Урок наповнений творчими завданнями. Проведення навчальної самостійної роботи з метою оцінювання навчальних досягнень учнів. Наявний особистісно-зорієнтований підхід до формування умінь і навичок. Хороший урок.

 5. Ознайомившись з уроком “Література рідного краю” вчителя Скоблей Л. С. в котрий раз здивувалась, як в простих речах можна знайти цікавинку. Я маю на увазі Ваш літературний аукціон ( акцент змагання і можливо очікувати кращий результат). Вже взяла собі до уваги. А взагалі урок насичений цікавою інформацією, різноманітними прийомами і методами. Дякую.

 6. Конспект уроку містить таку громіздку та цікаву скриню із завданнями, що просто хочеться поттрапити на урок до такого креативного учителя) Творча лабораторія заслуговує на повагу. Вдячна) Саме з таких уроків літератури йдуть у широке життя юні поети-початківці. Повірте, у такого педагога- такі ж творчі діти.