Конспект уроку з української мови в 5 класі з теми «Словосполучення. Тренувальні вправи»

Автор: вчитель української мови та літератури Мусієнко Любов Анатоліївна

Screenshot_1Пропонується урок формування знань, умінь і навичок на основі знань, який забезпечує підвищення якості навчання, розвиток самостійності та творчості учнів. Під час уроку п`ятикласники вчаться знаходити словосполучення, відрізняти його від слова та речення, визначати головне та залежне слово, уникати помилок у побудові словосполучень.
Використання на уроці інформаційних технологій (комп`ютерної презентації), інтерактивних методів («Метод незакінченого речення», «Прес», робота в парах, «Кубування», мовознавча гра «Не помились» із використанням двобічних сигнальних карток, творча робота в групах) сприяють активізації учнів у процесі навчально-пізнавальної діяльності, збагачують їх словниковий запас, роблять урок цікавим, ефективним, пізнавальним.
Усі етапи уроку супроводжуються комп`ютерною технологією, до кожного з них створено відповідний слайд, відеомонтаж («Пори року» П. І. Чайковського) емоційно налаштовує учнів на виконання творчого завдання.
Рекомендовано для вчителів української мови та літератури, студентів педагогічних навчальних закладів.


 

Тема уроку. Словосполучення. Тренувальні вправи.

Мета уроку: поглибити знання учнів про словосполучення, формувати вміння складати словосполучення, виділяти їх із речень, визначати види словосполучень за будовою та способи вираження головного слова;

розвивати вміння слухати іншого, аналізувати, робити висновки, сприяти збагаченню й уточненню словникового запасу учнів; виховувати любов до природи.

Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок на основі знань.

Обладнання: підручник, тлумачний словник, індивідуальна картка, колективні картки, таблиці «Читай – міркуй – роби висновки», відеомонтаж («Пори року»

П. І. Чайковського), сигнальні картки, кубик.

Епіграф: Природа – мудра.

Все створила мовчки.

Л. Костенко

Проблемне питання. Чому словосполучення не є одиницею спілкування?

Засоби навчання: колективні картки, індивідуальна картка, сигнальні картки, кубик.

Елементи ОЗОН: цілевизначення, рефлексія, словесна розминка.

Методи та форми роботи: метод «Незакінчене речення», робота в парах, робота в групах, «Кубування», мовознавча гра, індивідуальна робота.

 Хід уроку

І. Етап емоційної орієнтації (організаційний етап).

Словесна розминка (мета: активізувати мислення, формувати думки).

Учитель. У народі говорять: «Слова щирого вітання – дорожчі частування».

– Діти, сьогодні в нас на уроці присутні гості. Тож поверніться й привітайтеся (учні вітаються й сідають на свої місця).

–  Усміхніться один до одного – і до вас прийде радісний настрій. Хочу, щоб ви були впевнені в собі й задоволені. Людина лише тоді може бути задоволена, коли досягає певних успіхів, долаючи перешкоди, коли говорить: «Мені це вдалося!». Пропоную вам на уроці розкрити свої здібності.

ІІ. Оголошення теми та очікуваних результатів. Цілевизначення й планування навчальної діяльності.

Активізація пізнавальної діяльності

Учитель. М. Рильський писав: «Ботаніки кажуть: барвисті весняні квіти приваблюють бджіл та інших комах, які сприяють запиленню… Ну, а багряні осики, золоті клени, ясно-жовті берези, бронзові дуби, всі розкішні барви осіннього, зимового чи весняного лісу – кого й для чого вони приваблюють?». Спробуйте замислитися над цим.

Сьогодні на уроці ми будемо говорити про красуню-осінь, спробуємо осягнути її пишноти, неповторність, переваги над іншими порами календарного року. Підпорядкуємо культурологічну змістову лінію лінгвістичній темі «Словосполучення. Тренувальні вправи» (учні записують тему уроку в зошит; слайд 1).

        – Діти, зверніть увагу на тему уроку, пригадайте, що ми вивчали на попередніх уроках і спробуйте визначити цілі (слайд 2).

Отож після закінчення уроку ми повинні:

знати

–       що таке словосполучення;

–       чим воно відрізняється від слова та речення.

уміти

–       утворювати словосполучення, виділяти їх із речень;

–       визначати головне та залежне слово в словосполученні;

–       уникати помилок у побудові словосполучень.

 

Епіграфом уроку будуть слова Л. Костенко (слайд 3):

Природа – мудра.

Все створила мовчки.

Проблемне запитання. Чому словосполучення не є одиницею спілкування? (слайд 4).

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Робота біля дошки (один учень виконує завдання на картці; додаток №1).

КАРТКА

 1. Записати речення, указати над кожним словом частину мови.
 2. Із поданого речення виписати одне словосполучення, зробити його синтаксичний розбір.

Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим.

 1. Перевірка теоретичних знань учнів методом «Незакінченого речення».
 2. Розділ науки про мову, що вивчає словосполучення та речення, називається (синтаксис).
 3. Смислове й граматичне поєднання двох чи більше слів на основі підрядного зв’язку називається (словосполученням).
 4. Слова у словосполученні з’єднані між собою (за змістом і граматично).
 5. З’єднані за змістом – це означає, що з’єднані (за допомогою питання).
 6. А з’єднані граматично (за допомогою закінчення або закінчення й прийменника).
 7. За будовою словосполучення поділяються на (поширені й непоширені).
 8. Словосполучення, що складається більше, ніж із двох слів, що є повнозначними частинами мови, називається (поширеним словосполученням).
 9. За способом вираження головного слова словосполучення поділяються на (іменникові, займенникові, числівникові, дієслівні, прислівникові).
 10. Підмет і присудок не є (словосполученням).
 11. Не становлять словосполучення такі поєднання слів як (однорідні члени речення та поєднання іменника (займенника) із прийменником).
 • Діти, ви успішно справилися із завданням, а тепер застосуємо теоретичні знання на практиці.

IV. Застосування знань, умінь і навичок на практиці.

 1. Спостереження над мовним матеріалом.

Прочитати. Указати, у якій із колонок записані речення, а в якій – словосполучення (слайд 5). Пояснити, чому ви так вважаєте? (скористайтеся схемою «Читай міркуй роби висновки» (метод «Прес»), що лежать у кожного на парті (додаток №2).

1.  Каштанів лист прощально одшумів.

2.  Вишиває осінь по канві зеленій золоті квітки.

1.  Лист каштана.

2.  По канві зеленій.

 1. Колективне виконання вправи 79.
 2. Мовна гра «Не помились» із використанням двобічних сигнальних карток (червона сторона – поширені словосполучення, синя сторона – непоширені словосполучення).

Осінній сад;

сон гіллястої яблуні;

соковиті груші;

медвяний запах плодів;

обважнілі гілки;

падають на сиру землю;

братися до роботи;

працювати охоче;

пам’ятний день осені;

відлітають у далекий вирій;

голосно курличуть.

(запитую в учнів, чому вони вважають, що дане словосполучення є поширеним чи непоширеним).

 1. Вибірковий диктант (пропоную учням при виконанні цього виду роботи попрацювати в парах; додаток №3).

           Завдання

 1. Прочитати. Пояснити розділові знаки у вказаному реченні.
 2. З’ясувати лексичне значення виділеного слова.
 3. Виписати по два словосполучення, які складаються:
 • з прикметника та іменника;
 • з дієслова та іменника.

                                                        Осінь

Непомітно, але впевнено вступила у свої права осінь, котру ознаменував один із найшанованіших у слов’ян місяців – жовтень.

Опало листя з дерев, у дібровах замовкло птаство, тихі ставки та озера вкрилися густим падолистом. Ранками левади й видолинки все частіше сизіють густою памороззю, і дошкульний вітер нагадує, що настала пора витягати зі схованки рукавиці.

 1. Чи можна вважати прочитане текстом? Чому?
 2. Словникова робота (слайд 6).

Левада – присадибна ділянка землі з сінокосом, городом та плодовим садом або іншими деревами.

 1. Фізкультхвилинка.

Робіть вправи чітко й вміло,

Щоб укріпло ваше тіло.

Стали дружно, руки вгору, руки вниз,

На носочках піднімись.

Вправо, вліво нахились,

До сусіда посміхнись.

Раз піднялись, два присіли,

Щоб тіла ваші мужніли.

 V. Виконання вправ творчого характеру.

 1. Мовна гра «Коректор» (слайд 7; додаток №3).

Відредагувати неправильно записані словосполучення.

Яка помилка допущена при утворенні словосполучення?

Вибачити товариша –

Глузувати над дівчинкою

Подякувати вчителя –

Не з’явився по хворобі –

 1. «Кубування» (відеомонтаж на фоні музики П. І. Чайковського «Пори року»; слайд 8).

На гранях паперового куба записано питання. Кидаючи кубик один одному, учні усно відповідають на них.

 1. Що це (опишіть).
 2. Засоціюйте це…
 3. Порівняйте це…
 4. З чого зіткана осінь?
 5. Намалюйте це…
 6. Які б кольори використали?
 7. Творча робота (слайд 9; додаток №3).

Група А. Скласти міні-твір за поданим початком.

Згасло барвисте літо, і осінь стала повноправною господинею в лісах, полях, на річках і ставках.

Група Б. Із поданих слів утворити словосполучення. Два (на вибір) увести в речення.

Осінній, сонце; золото, листя; пишатися, краса; радий, осінь; темний, хмара; рухатися, по, небо; стукотіти, у, вікно; прощається, з, тепло.

 VI. Робота над проблемним питанням.

 • Діти, згадаймо, яким було проблемне питання, що ставили на початку уроку. Спробуємо дати на нього відповідь (слайд 10).

VII. Підсумок уроку. Рефлексія.

 1. «Рефлексія».
 • Діти, а чи досягли ми поставленої мети? Спробуйте продовжити речення (використовую метод «Незакінчене речення»; слайд 11).
 • На сьогоднішньому уроці я закріпив(ла)…
 • Я знаю…
 • Я вмію…
 • Мені було цікаво, тому що…
 • Я задоволений(на) уроком…
 1. Підсумкове слово вчителя.

– Діти, ось і добігає кінця наш урок. На ньому ми говорили про природу, бо вона завжди чарувала й чарує своєю красою, хвилювала й хвилює людину. Шепіт голубої води, зелених дібров, спів дзвінкоголосих пташок, запах і розмаїття квітів – усе це дорога серцю, ні з чим незрівнянна природа рідного краю. Хочеться, щоб ви завжди бачили таку красу, помічали її, адже від цього ваші душі будуть щедрими на добро.

VIII. Повідомлення домашнього завдання (слайд 12).

 • 13 повторити;

виконати впр. 46 (пис.) – група А;

впр. 47 (пис.) – група Б.

Презентація до урок

Завантажити презентацію на диск

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

 1. Види роботи, які використала учителька, сприяють активізації навчання, мають пізнавальне та естетичне спрямування. Етапи уроку чітко взаємопов’язані, що сприяє досягненню мети уроку.

 2. Структура уроку відповідає поставленим завданням.Усі етапи взаємопов”язані та відповідають логіці
  навчального процесу-від мотиву до практичного результату.Дякую

 3. Урок надзвичайно вдалий та побудований методично грамотно.На уроці Ви використали цікаві та інтерактивні технології роботи ,котрі зацікавлюють учнів. Видно ,що Ви дуже креативний та творчий учитель.Ви прагнете до розвитку мислення учнів,працюєте над розвитком творчості учнів.Такі уроки дуже подобаються учням та запам’ятовуються надовго.Ви -Молодець.Дякую Вам за урок.

 4. Надзвичайно насичений та продуктивний урок; кожен етап продумано та відшліфовано. Використання вчителем інтерактивних методів “Незакінчене речення” , ” Прес” дає можливість ефективно активізувати пізнавальну діяльність учнів; мовна гра “Коректор” та “Кубування” сприяють осмисленню та аналізу вивченого. В процесі уроку використовувалася різнорівнева творча робота учнів як розвиток образного мислення, уміння осмисленно та логічно донести свою точку зору. Яскравим доповненням служить мультимедійна презентація, що супроводжує кожен етап уроку, додаючи йому наочності та завершеності.