Конспект уроку з зарубіжної літератури для 6 класу з теми “Образ Діка Сенда, моральні якості героя, його мужність і людяність (за романом Ж. Верна „П’ятнадцятирічний капітан”)

Автор: Учитель зарубіжної літератури, російської мови, художньої культури Приходько Тетяна Іванівна

Screenshot_15Пропонована мною розробка уроку містить приклади використання зразків музичного та образотворчого мистецтва під час роботи над характеристикою літературного персонажа.


 

Тема.   Образ Діка Сенда, моральні якості героя, його мужність і людяність  (за романом Ж. Верна „П’ятнадцятирічний капітан”). 6 клас

Мета: дати характеристику головного персонажа роману; розвивати вміння ха­рактеризувати героїв твору на основі їхніх вчинків та поведінки, удоско­налювати творчі здібності учнів шляхом складання усного висловлювання-роздуму, використовуючи твори музики та живопису; виховувати мистецькі смаки.

Обладнання: портрети Ж. Верна, А. Вівальді, І. Айвазовського, фрагмент із твору А.Вівальді „Гроза” („Шторм”) у сучасній обробці й виконан­ні В. Мей                        музична композиція Фаусто Папетті „Сонячний берег”                        репродукції картин: І.Айвазовський “Аварія корабля”, де Велде Молодший „Тихе море з рибальськими човнами”.

Тип уроку: урок застосування знань, формування вмінь і навичок.

Епіграф до уроку:  Праця — це закон життя, хто змалку знає, що хліб заробляєть­ся тільки в поті чола, той завжди готовий на великі справи і у свій день знайде і волю, і силу, щоб їх здійснити.

Дік Сенд, роман Ж. Верна „П’ятнадцятирічний капітан”

Хід уроку

I.Оголошення теми й мети уроку, епіграфу уроку

II.Робота над темою уроку

                       Евристична бесіда

Учитель: Свою бесіду ми розпочнемо із спроби вирішення запитання: чому письменник   назвав свій роман „П’ятнадцятирічний капітан”, чи пра­вомірна, на ваш погляд, така назва? Аргументуйте свою відповідь.

 • Звернемося до дитячих років героя. Що вам відомо про цей період життя Діка?
 • За яких обставин познайомилися капітан Халл і Дік Сенд?
 • Хто сприяв зустрічі Діка із сім’єю Уелдонів? Які стосунки склалися між ними?

Учитель: На час нашого знайомства з Діком він— юнга на „Пілігримі”, постать помітна, звертає на себе увагу оточуючих, котрі в розмовах між собою характеризують юного матроса. Ще на початку роману ми спостерігає­мо розмову місіс Уелдон і капітана Халла. Звернімося до цієї розмови. Вашим завданням буде визначити, кому з героїв належать слова, виді­лити в них головне для характеристики образу Діка. (Вислови записані на дошці).

 1. „Із цього хлопчика … вийде колись чудовий моряк … У нього вро­джений хист мореплавця…”
 2. „Він надзвичайно уважний…,… рішення він приймає так само швидко, як маневрує вітрилами.”
 3. „Слід ще й додати, що він чесний, добрий та слухняний юнак, упе-
  внений у собі, рішучий і надто серйозний, як на свій вік.”
 4. „Скромність і доброта— у цих двох словах уся його вдача.”
  (1— капітан Халл, 2— капітан Халл, 3— місіс Уелдон, 4— капітан Халл)

Учитель: Отже, перед нами готова характеристика героя. У ході нашої подальшої роботи над образом Діка Сенда, ми або погодимося з нею, або за-
перечимо її. Автор роману говорить про Діка: „Після тяжких випробу-
вань цей п’ятнадцятирічний хлопець став дорослим.”

—   Які ж випробування випали на долю Діка?

(1. Загибель капітана Халла і прийняття на себе обов’язків капітана „Пілігрима”.

 1. Буря на морі.
 2. Страшна Ангола.)

Учитель: Прослідкуємо, чи витримав Дік Сенд ці випробування.

 1. Загибель капітана Халла і прийняття на себе обов’язків капітана „Пілігрима”.
 • Покидаючи „Пілігрим” з метою полювання на кита, кого Халл залишає капітаном судна на час своєї відсутності?
 • Чому Дік погоджується залишитися на „Пілігримі”?
 • Як ставляться до Діка Бет, Геркулес?
 • Що відчуває Дік після загибелі Халла?
 • Яке він приймає рішення?
 • Як до цього рішення ставляться місіс Уелдон, кузен Бенедикт, негри, Негору?
 1. Буря на морі.
 • Хто під час бурі підіймає вітрила горішнього ярусу?

— Хто стоїть за стерном уночі? Про що це свідчить?

 • Чи досяг Дік порядку на кораблі?
 • Чому він навчає негрів?
 • Як ставиться Дік у цей час до місіс Уелдон?

—  Про що свідчать слова місіс Уелдон, сказані Діку в момент, коли буря трохи вщухла: „Мій хлопчику, я повторюю: ти виявив неабияку му­жність і завзяття, показав себе справжнім мужчиною, гідним звання капі­тана. І коли ти скінчиш навчання, тебе буде призначено капітаном одного з кораблів Джеймса Уелдона! … Діку,… відтепер ти наш син! Ти рятівник твоєї матері й твого братика Джека!”?

Учитель: Місіс Уелдон мріє про відпочинок для Діка, та сам він розуміє, що відпочивати не прийдеться, бо все ще попереду. Попереду рифи. По­переду земля, на яку вони так чекають і якої тепер так бояться, адже їх корабель може бути розтрощеним.

 Завдання: Прослухайте опис бурі, складений з окремих епізодів розділів XII і XIII. Спробуйте уявити себе на місці Діка. Допоможуть вам у цьому репродукція картини Айвазовського „Аварія корабля” і фрагмент концерту А. Вівальді „Гроза” в сучасній обробці й виконанні В.Мей.

Учитель читає опис бурі (див. додаток), фоном є музика.

—  Що ви чуєте на початку музичної композиції?

 • Який стан природи передано в музиці?
 • Чи допомогла вам репродукція картини Айвазовського відчути себе при­четними до подій роману?
 • У яких кольорах виконана картина? Чому?
 • Як вона впливає на глядача?
 • Останніми словами в прослуханому вами описі бурі були: „Від удару в корпусі утворилася пробоїна, і крізь неї гунула вода.” Чи врятувалася ко­манда „Пілігрима”?

—  Як Дікові вдалося на короткий проміжок часу приборкати хвилі?

 1. Страшна Ангола.
 • Коли вперше Дік почав вагатися, що всі вони мандрують Південною Америкою?
 • Коли Дік переконався, що вони в Африці?
 • Розкажіть про випробування мандрівників в Африці. Як тримається Дік?
 • Хто вбив Гарріса?

— Яким виглядає Дік наприкінці страшної мандрівки  Анголою?

Учитель: Повернемося до характеристики Діка капітаном Халлом і місіс Уел­дон.

—  Чи погоджуєтеся ви з нею?

—  Які риси, притаманні характеру Діка, ви назвете й доповните характерис­тику?

III. Робота над епіграфом

 • Звернемо увагу на слова епіграфа до уроку.

Як ви розумієте їх? Як ви розумієте слова „у свій день”?

 • Чи можемо ми сказати, що „у свій день” Дік знайде і волю, і силу, щоб здійснити великі справи?
 • Ви правильно зрозуміли характер Діка й дали достойну оцінку його осо­бистості, бо сам автор роману сказав: „У „П’ятнадцятирічному капітані” я спробував показати, що можуть зробити розум і хоробрість підлітка в бо­ротьбі з небезпекою і труднощами, що примусили його покласти на себе відповідальність, не відповідну його віку.”
 • Роман закінчується на оптимістичній ноті чи песимістичній?
 • Який навчальний заклад, на вашу думку, закінчить Дік?
 • Як ви думаєте, капітаном якого корабля, військового чи торгового (або китобійного), він стане? Чому?

IV.Творча робота

Завдання: Оскільки майбутнє Діка пов’язано з морем, то розгляньте репродук­цію картини де Велде Молодшого „Тихе море з рибальськими чов­нами”, прослухайте музичну композицію Фаусто Папетті „Сонячний берег” і нехай вони допоможуть вам скласти твір – мініатюру на те­му „Сонячне майбутнє капітана Діка Сенда”.

V.Підсумки уроку

 Складання сенкану до образу Діка Сенда.

Наприклад:

                                                      Дік

Кмітливий,відповідальний.

Допомагає, навчає, вирішує.

Знається на морській справі.

Капітан.

VI.Домашнє завдання

Учитель: Усі постаті, про яких згадувалося на сьогоднішньому уроці, так чи ін­акше стикалися з водною стихією. Про долю героїв роману Ж.Верна ми з вами знаємо. А от А.Вівальді народився у Венеції, І.Айвазовський дуже любив море, його називають „співцем моря”, Жуль Верн мав свою яхту й подорожував нею Середземним морем (відповідно звертаємося до портретів названих осіб), В.Мей народилася в Японії, країні, оточеній морем.

Уявіть себе капітанами й напишіть твір на тему:  «Як стати капітаном?»

Додаток

Зривалися … сильні грози…. А буря чим далі шаленіла. Щогли стра­шенно гойдалися і гнулись, вітер налягав скаженими поривами. У цей час Дік Сенд, Остін, Актіон і Бет подерлися на реї, вони сотні разів ризикували зірвати­ся в розбурхані хвилі.

Страшний шквал налетів на судно й зірвав вітрило. Остіна … вдарило об брам-стеньгу. Діка Сенда охопила неймовірна тривога: за його розрахунка­ми, ось-ось має з’явитися берег, і тоді „Пілігрим”, що його несе з такою швид­кістю, розіб’ється об прибережні рифи!

Хитавиця була жахлива.

Буря не влягалася цілісінький тиждень.

Нарешті… земля…

… „Пілігрим” мчав просто до берега. А вітер дужчав… Шлях до бухти перегороджувала смуга рифів…, море люто бурхало, і хвилі заливали палубу. Страшний поштовх, струсонув судно. Величезна хвиля підняла його й кинула на прибережне каміння; щогли з тріском повалилися…

Від удару в корпусі утворилася пробоїна, і крізь неї гунула вода.

Screenshot_16

Screenshot_17

Screenshot_18

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

 1. Вчителем добре продумано хід уроку. Мені подобається задум із творчою роботою для учнів. Також насичена робота над самим епіграфом. Учні розвивають своє бачення, мислення, творчість. Сенкан – це гарна ідея для ще кращого розкриття образу Діка Сенда. Дякую.

 2. Такі уроки надихають на романтику і подорожі! Істотне значення має самостійне мислення,власна думка учнів при розкритті образу головного героя.Але відсутня робота з підручником.Урок цікавий і пізнавальний,має виховний вплив.Дякую!

 3. Під час роботи над характеристикою літературного персонажа використання зразків музичного та образотворчого мистецтва (фрагмент концерту А. Вівальді „Гроза” в сучасній обробці й виконанні В.Мей,репродукція картини Айвазовського „Аварія корабля”) дають можливість глибше проаналізівати поведінку героїв твору, їх почуття. Все надихає учнів на створення власної творчої роботи. Дякую за цікавий підхід для реалізації мети заняття.

 4. Аналізуючи конспект уроку зарубіжної літератури для 6 класу з теми “Образ Діка Сенда…” хочеться відмітити, що вчитель Приходько Т. І. для досягнення мети: розкриття образу головного героя і розвитку аналітичного мислення застосовує різні прийоми і методи, вдало посилюючи емоційний вплив від знайомства з героєм роману використанням репродукцій, музичних творів. Конспект уроку, його структура відповідають принципам розвивального навчання. Учитель творчо підійшов до вибору навчального матеріалу, конструюючи зміст уроку. Дякую.

 5. Для досягнення мети на уроці застосування знань, вчитель добирає доцільні форми і методи навчання , які сприяють формуванню навчальних вмінь і навичок. Цінною є евристична бесіда на початку уроку, детальна робота проводиться над епіграфом, творчі здібності учнів вчитель розвиває під час розгляду репродукцій картин , складання сенкану та в домашньому завданні.