Конспект заняття з математики для 10-11кл. на тему “Поняття логарифму числа. Основна логарифмічна тотожність”

Автор: викладач математики, вищої категорії. Охріменко Ольга Дмитрівна

Охріменко Ольга Дмитрівна

Планування учбового процесу з математики.

Методичні вказівки.

В сучасний час в науково – методичній і педагогічній літературі висуваються певні  вимоги не тільки до змісту, але й до структури поурочного планування, яке повинно включати як  навчально – виховні задачі, так і їх реалізацію.

Структура цього заняття включає наступні елементи:

 1. Тема заняття.
 2. Навчально – виховні задачі: дидактична мета, виховна мета, основні знання та вміння.
 3. Забеспечення заняття: наявні посібники, роздаточний  матеріал, технічні засоби навчання, обчислювальні засоби.
 4. Методичні рекомендації: вид заняття, мотивація пізнавальної діяльності студентів, послідовність викладу нового матеріалу.
 5. План заняття: перевірка домашнього завдання, повторення опорних знань студентів, вивчення нового матеріалу, застосування знань при розв’язуванні типових прикладів і задач, творче застосування знань, вмінь та навичок, самостійне застосування знань, вмінь та навичок, узагальнення і систематизація знань, підведення підсумків заняття і повідомлення домашнього завдання.

Ці структурні елементи в цілому характерні для побудови занять по математиці для студентів 1-го  та 2-го курсу в вищих навчальних закладах  І та ІІ рівня акредитації та для учнів  10 -11 класів.

Заняття з теми: «Поняття логарифму числа. Основна логарифмічна тотожність».

Мета:

 • дати поняття логарифма з довільною основою;
 • оволодіти знаннями та вміннями використовувати основну логарифмічну тотожність;
 • дати поняття десяткового та натурального логарифма;
 • вміти обчислювати значення нескладних логарифмічних виразів.

Виховна мета: формувати вміння вірно  восприяти і активно запам’ятовувати нову інформацію, що є важливішою рисою характеру майбутнього фахівця.

Розвивати продуктивне мислення, вміння швидко й вірно проводити обчислення.

Оснащення: реферат, дидактичні матеріали з текстами прикладів, завдання – таблиці для усного опитування, інтерактивна дошка, тести.

Вид заняття: освоєння нових знань.

Мотивація пізнавальної діяльності студентів.

Розповісти, яке важливе значення відіграють логарифми в курсі математики, а також в загальнотехнічних і спеціальних дисциплінах, при цьому підкреслити значення десяткових та натуральних логарифмів. Тому студенти повинні добре усвідомити поняття логарифма з довільною основою, основні властивості  логарифмів

Послідовність вивчення нового матеріалу.

 1. Історична довідка про виникнення логарифму.
 2. Поняття логарифму числа.
 3. Основна логарифмічна тотожність.
 4. Властивості логарифмів, що випливають із означення логарифма.
 5. Обчислення за допомогою логарифмів.

П Л А Н   З А Н Я Т Т Я

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Дійсно, Ольга Дмитрівна, вважаю, мета уроку не досягнена в повному обсязі. Потрібно зменьшити кількість завдань для актуалізації опорних знань. Безперечно. конспект потребує допрацювання. Хоча матеріалу достатньо. Його потрібно тільки систематизувати.

 2. Не зовсім погоджуюся із запропонованою структурою уроку. Поняття логарифма достатньо складне, введенню його повинна передувати грунтовна мотивація, а тому витрачати скільки часу на повторення вивченого матеріалу не вважаю доцільним, краще використати його на усвідомлення дітьми питань, безпосередньо пов’язаних з темою уроку. Відносно завдань: лише 3 вправи на застосування основної логарифмічної тотожності, а деякі (11) взагалі не можна розв’язати без знання основних властивостей логарифма, про які ще не йшла мова. Вибачте, але таке моє бачення цього уроку.