Контрольна робота по темі «Поведінка тварин»

Автор: вчитель біології Тарасенко Марина Петрівна

Контрольна робота по темі «Поведінка тварин» для 7 класу розроблена згідно Державного стандарту з використанням завдань на відповідність, з вибором однієї правильної відповіді для кращої підготовки до ДПА та ЗНО. Також завдання передбачають розкриття певних термінів та відкриті питання. Матеріали складені за підручником для 7 класу для загальноосвітніх навчальних закладів (автор – Н.В.Запорожець, І.І.Черевань, І.А.Воронцова)


 

Контрольна робота по темі «Поведінка тварин», 7 клас

І варіант

 1. Вкажіть правильну відповідь («так», чи «ні»)
 • В скупченнях тварини в них можуть розрізняти «своїх» і «чужих».
 • Інстинкт – сукупність природжених стереотипних форм поведінки тварин, що виникають у відповідь на зовнішні або внутрішні подразнення.
 • Екстраполяція – здатність правильно передбачати хід якої – небудь події.
 • Харчова поведінка спрямована на підтримання чистоти покривів тіла та вирішенням проблем з туалетом.
 1. Завдання на відповідність:
1.     Певна роль, яку виконує тварина в угрупованнях А) експеримент
2.     Сукупність різноманітних поведінкових реакцій, під час яких тварини утворюють тимчасові або постійні угруповання, що допомагають їм виживати Б) моніторинг

 

3.     Метод дослідження, у який дослідник активно втручається В) картографічний метод
4.     Спостереження за станом навколишнього середовища і за чинниками, що на нього впливають Г) суспільна поведінка
5.     Метод дослідження, при якому на карту наносяться шляхи, якими мігрують тварини Д) ієрархія
 1. Дайте визначення:
 • Поведінка – .
 • Безумовний рефлекс – .
 1. Обрати один правильний варіант відповіді:
 • Вроджена реакція, до якої додається індивідуальний досвід, наприклад, пташенята качки рухаються за тим, кого вони бачать після вилуплювання: а) принцип наслідування, б) принцип «проб та помилок», в) імпритинг.
 • Регулярні переміщення тварин одного виду з однієї зони проживання в іншу: а) хомінг, б) міграції.
 • Тип ієрархії, при якому курка А буде дзьобати будь – яку курку, курка Б – усіх, крім курки А, курка В – усіх, крім курки А і Б: а) рольова, б) лінійна.
 • Поведінка, яка зумовлює розподіл території, яку займає певне угруповання на окремі ділянки: а) шлюбна, б) територіальна, в) харчова, г) захисна.
 • Анонімні угруповання, в яких члени групи не проявляють агресію до нових особин свого виду: а) відкриті, б) закриті.
 • Угруповання, в яких відсутня постійна структура, немає ієрархії, тварини відрізняють членів своєї групи від інших тварин цього виду, але не розрізняють членів групи між собою: а) анонімні угруповання, б) індивідуальні угруповання.
 • Поведінка, спрямована на уникнення від небезпеки: а) шлюбна, б) батьківська, в) захисна.
 1. Навести приклад суспільної (соціальної) організації.

 

Контрольна робота по темі «Поведінка тварин», 7 клас

ІІ варіант

 1. Вкажіть правильну відповідь («так», чи «ні»)
 • Подразливість – орієнтовані рухи, спричинені певними стимулами, характерні для одноклітинних тварин.
 • Лабораторні експерименти проводяться в спеціально обладнаних необхідними приладами приміщеннях з використанням піддослідних тварин.
 • Угруповання –  проста сукупність тварин, які зібралися в одному місці, наприклад, для їжі.
 • Гігієнічна поведінка зв’язана з пошуком, запасом їжі.
 1. Завдання на відповідність:
1.     Цілеспрямоване сприйняття й реєстрація поведінки досліджуваного об’єкта А) складання етограм
2.     Метод дослідження, при якому певні форми організмів описують й порівнюють з подібними організмами Б) комунікації
3.     Специфічний метод складання «каталогів поведінки» різних видів В) елементарна розумова діяльність
4.     Спілкування між тваринами для узгодження своїх дій Г) спостереження
5.     Здатність встановлювати зв’язки між предметами і використовувати їх у нових ситуаціях Д) порівняльно описовий метод
 1. Дайте визначення ознакам живого:
 • Наука, яка вивчає поведінку тварин – .
 • Умовний рефлекс – .
 1. Обрати один правильний варіант відповіді:
 • Угруповання, побудовані на особистих контактах тварин між собою, в яких тварини знають один одного в «обличчя»: а) анонімні угруповання, б) індивідуальні угруповання.
 • Тварина повторює певні дії за більш дорослою або досвідченою особиною: а) принцип наслідування, б) принцип «проб та помилок», в) імпринтинг.
 • Анонімні угруповання, в яких члени не розрізняють один одного «персонально», але зустрічають «чужих» дуже агресивно: а) закриті, б) відкриті.
 • Інстинкт дому: а) хомінг, б) міграції.
 • Тип ієрархії, при якій у різних ситуаціях на перший план можуть виходити особини, більш здібні до того чи того виду діяльності: а) лінійна, б) рольова.
 • Тип поведінки, який допомагає підшукати пару: а) шлюбна, б) територіальна, в) харчова, г) захисна.
 • Тип поведінки, який проявляється в турботі про потомство: а) шлюбна, б) батьківська, в) захисна.
 1. Навести приклад використання тваринами знарядь праці.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

8 коментарів

 1. Дякую. Клас. Робота відповідає програмі. різнорівнева, що дає можливість кожній дитині реалізувати себе. Хотілося щоб завдань на логічне мислення було б більше, доповнити матеріал на відкриту відповідь, бо наші учні розучилися висловлюватися письмово.

 2. Метеріали для перевірки зань складено відповідно до вимог чинної програми та програми з зовнішнього незалежного оцінювання. Чітко сформульовані завдання на відповідність. Виявленню додаткових, поглиблених знань сприяють питання №5.

 3. Контрольна робота змістовна, в ній різнорівневі завдання йдуть по черзі за складністю своєю.Прості питання з відповіддю так/ні, на відповідність ще одне завдання можна було додати. Є питання на визначення терміну, тести та логічне питання. Один недолік, те що викладач невказав за які завдання ставляться яка кількість балів. Дякую вам.

 4. Доброго дня, підкажіть будь ласка, скільки часу відводиться на відповідь? яким чином і куди записуються відповіді? Взагалі задіяні майже всі питання стосовно даної теми. Чіткий розподіл та впорядкований виклад питань. Дякую.

  1. Доброго дня! Діти відповідають на звичайних аркушах. Але чомусь на сайті зникли номери питань. Для кожного завдання є певна кількість питань. Так, для першого – це 1), 2), 3), 4). Далі продовжити таким же чином.
   Контрольну роботу більшість дітей виконують протягом 30 – 35 хвилин, думаючи про легкість та доступність теми. Але при цьому не отримують високі бали. Тож для вдумливої роботи, особливо для відповіді на 5 запитання необхідний трохи більший час – 40 – 45 хвилин.