Контрольна робота з історії у 6 класі по темі “Антична грецька цивілізація класичної доби”

Автор: Вчитель історії Кисельова Ольга Ярославівна

Вчитель історії Кисельова Ольга ЯрославівнаМатеріал містить 4 варіанти контрольної роботи з історії для учнів 6 класу по темі “Антична грецька цивілізація класичної доби”

І варіант

І рівень

Виберіть правильну відповідь

1.Македонського царя, який встановив панування над Грецією звали:

А)Філіпп ІІ;    Б)Александр.

2.Платон відомий:

А)перемогою в Саламінській битві;    Б)заснуванням Академії.

3.Визначте ім’я правителя Афін, час правління якого називають «золотим віком афінської демократії»:

А)Солон;   Б)Перікл;    В)Пісістрат;    Г)Клісфен.

ІІ рівень

1.Дайте визначення поняттю.

Демократія – це…

2.Визначте, яка подія сталася раніше.

Початок Східного  походу Александра Македонського

Початок греко – перських війн

3.Розвяжіть історичну задачу і нанесіть роки на стрічку часу.

Обчисліть, скільки років віддаляє початок греко-перських  війн від початку Східного походу Александра Македонського.

ІІІ рівень

Опишіть одну із пам’яток елліністичної цивілізації.

ІV рівень

Чому, на вашу думку, Македонія зуміла завоювати такі величезні території?


 

ІІ варіант

І рівень

Виберіть правильну відповідь

1.Міста, що засновували поселення в інших землях, називалися:

А)колонії;    Б)метрополії.

2.Східний похід Александра Македонського розпочався з воєнних дій проти Індії:

А)Так;   Б)Ні.

3.Бойовий порядок важко озброєної піхоти в Македонії – це:

А)трирема;   Б)черепаха;    В)фаланга;   Г)маніпула.

ІІ рівень

1.Дайте визначення поняттю.

Еллінізм – це…

2.Визначте, яка подія сталася раніше.

Початок Пелопоннеської війни

Закінчення греко – перських війн

3.Розвяжіть історичну задачу і нанесіть роки на стрічку часу.

Обчисліть, скільки років віддаляє закінчення  греко-перських  війн від закінчення Східного походу Александра Македонського.

ІІІ рівень

Опишіть одну із пам’яток елліністичної цивілізації.

ІV рівень

Чому, на вашу думку, Македонія зуміла завоювати такі величезні території?


 

ІІІ варіант

І рівень

Виберіть правильну відповідь

1.Битва при Марафоні відбулася:

А)у 490р. до н. е.    Б)у 338р. до н. е.    В) у 216р. до н. е.;     Г) у 197р. до н. е.

2.Місто-держава у Давній Греції – це

А)область;   Б)поліс;    В)колонія;   Г)метрополія.

3.Грецький історик, «батько історії» – це:

А)Арістофан;   Б)Софокл;   В)Гесіод;    Г)Геродот.

ІІ рівень

1.Дайте визначення поняттю.

Пергамент – це…

2.Визначте, яка подія сталася раніше.

Заснування м. Александрія в Єгипті

Смерть  Александра  Македонського

3.Розвяжіть історичну задачу і нанесіть роки на стрічку часу.

Обчисліть, скільки років віддаляє початок греко-перських  війн від початку Східного походу Александра Македонського.

ІІІ рівень

Опишіть одну із пам’яток елліністичної цивілізації.

ІV рівень

Чому, на вашу думку, Македонія зуміла завоювати такі величезні території?


 

ІV варіант

І рівень

Виберіть правильну відповідь

1.Укажіть ім’я монарха, за якого Македонія пережила піднесення та поширила свій вплив на Грецію:

А)Філіпп ІІ;   Б)Александр;   В)Ісократ;   Г)Епамінод.

2.Який філософ був учителем  Александра Македонського?

А)Арістодем;    Б)Арістотель;   В)Платон;   Г)Арістарх.

3.Похід Александра Македонського на Схід розпочався:

А)431р до н.е.4   Б)395р.до н.е.;    В)334р.до н.е.;   Г)335р. до н.е.

ІІ рівень

1.Дайте визначення поняттю.

Фаланга – це…

2.Визначте, яка подія сталася раніше.

Правління Перікла в Афінах

Початок греко-перських війн

3.Розвяжіть історичну задачу і нанесіть роки на стрічку часу.

Обчисліть, скільки років віддаляє закінчення  греко-перських  війн від закінчення  Східного походу Александра Македонського.

ІІІ рівень

Опишіть одну із пам’яток елліністичної цивілізації.

ІV рівень

Чому, на вашу думку, Македонія зуміла завоювати такі величезні території?

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

  1. Контрольна робота містить чотири варіанти.Це дає змогу об”єктивно оцінити знання учнів.Завдання дають змогу вчителелі перевірити уміння логічно викладати думки,уміння наводити переконливу аргументацію,здатність мислити мобільно

  2. Ольга Ярославівна, спасибі за змістову контрольну роботу, що відповідає вимогам програми. Добре, що вона різнорівнева. Єдине зауваження: в тестових завданнях 4-5 варінти відповідей та потрібно вказати кількість балів за завдання.

  3. Контрольна робота у формі таких тестових завдань охоплює учнів з різним рівнем компетентності в предметі. Наявність не тільки різних рівней завдань, а й декількох варіантів дає змогу кожному учневі виявити свої знанння якнайкраще. Учитель врахував це.

  4. Автору необхідно у першому рівні в деяких варіантах добавити до поданих двох варіантів відповідей, ще дві, тому що тестові завдання з методичної сторони передбачають чотири варіанти відповідей для того аби учні не вибирали з двох варіантів один правильний, а трішки помислили над запропонованими чотирма варіантами.