Конспект контрольної роботи з історії України у 8 класі по темі “Українські землі у першій половині ХVІІ ст.”

Автор: Вчитель історії Кисельова Ольга Ярославівна

Вчитель історії Кисельова Ольга ЯрославівнаТема: Урок контролю знань по темі: «Українські землі у першій половині  ХVІІ ст.»

Мета: проконтролювати та оцінити знання, вміння та навички учнів по темі:  «Українські землі у першій половині  ХVІІ ст.»

Тип уроку: урок контролю знань.

Обладнання: учнівські зошити для контролю знань, індивідуальні картки із завданнями.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

1) Короткий інструктаж щодо виконання роботи.

ІІ. Учні виконують письмову роботу.


 

 

І варіант

І рівень

Виберіть правильну відповідь.

1. Гетьман П.Конашевич-Сагайдачний активно підтримував:

А) католицьку церкву;   Б) православну церкву.

2. Хто із вказаних діячів брав участь як керівник козаків у битві біля Курукового озера?

А) І.Сулима;   Б) Д.Гуня;   В) М.Жмайло.

3. У якому році польський сейм ухвалив «Статті для заспокоєння руського народу» про офіційне визнання православної церкви?

А) 1625р.;   Б) 1630р.;   В) 1632р.;   Г) 1638р

ІІ. рівень

1.Познач ознаки Хотинської війни:

А) війна між Польщею і Туреччиною;

Б) поразка Польщі;

В) участь козаків;

Г) поразка турків;

Д) поразка козаків.

2.Розташуйте події у хронологічній послідовності:

А) Хотинська війна;

Б) Куруківська угода;

В) Відновлення православної ієрархії на українських землях;

Г)Взяття запорожцями на чолі з П.Сагайдачним Кафи.

ІІІ. рівень

Охарактеризуйте і дайте власну оцінку діяльності П.Конашевича-Сагайдачного.

 ІV. рівень

Проаналізуйте з якими суспільно-політичними процесами пов’язане піднесення української культури наприкінці  ХVІ – у першій половині  ХVІІ ст.


 

ІІ варіант

І. рівень

 Виберіть правильну відповідь

1. Яка із вказаних дат має відношення до зруйнування Кодацької фортеці?

А) 1631р.;   Б) 1634р.;   В) 1635р.

2. Хто був висвячений митрополитом православної церкви в Україні у 1620р.?

А) І.Вишенський;   Б) І.Борецький;   В) П.Могила.

3. Чиїм коштом у 1632р. було відкрито православну колегію у Львові?

А) К.Острозького;   Б) П.Конашевича-Сагайдачного;   В) П.Могили.

ІІ. рівень

1. Познач риси діяльності Петра Могили:

А) відбудовував за власні кошти храми;

Б) запровадив церковну реформу;

В) заборонив з’їзди священників – собори;

Г) заснував навчальний заклад  – Київську колегію.

2. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

А) козацьке повстання під проводом І.Сулими;

Б) легалізація православної церкви;

В) прийняття сеймом Речі Посполитої «Ординації…»

Г)  «Тарасова ніч»

ІІІ. рівень

Охарактеризуйте і дайте власну оцінку діяльності П.Могили.

ІV. рівень

Проаналізуйте з якими суспільно-політичними процесами пов’язане піднесення української культури наприкінці  ХVІ – у першій половині  ХVІІ ст.


 

ІІІ варіант

І. рівень

Виберіть правильну відповідь.

1. Коли почалося повстання під проводом Т.Трясила?

А) 1630р.;   Б) 1631р.;   В) 1635р.

2. Познач ім’я київського митрополита:

А) К.Острозький;   Б) М.Смотрицький;   В) І.Борецький.

3. Познач прізвище керівника козаків під час польсько-козацького збройного конфлікту 1625р.:

А) Я.Бородавка;   Б) Ст.Конецпольський;   В) М.Жмайло.

ІІ. рівень

1. Вкажи значення доби героїчних походів:

А) звільнення бранців українців;

Б) послаблення військової міці турків;

В) зміцнення військової могутності турків;

Г) зростання авторитету козаків у європейському світі;

Д) розпад Османської імперії.

2. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

А) повстання під проводом Павлюка;

Б) Хотинська війна;

В) заснування Києво-Могилянської колегії;

Г) початок доби героїчних походів.

ІІІ. рівень

Охарактеризуйте і дайте власну оцінку діяльності П.Конашевича-Сагайдачного.

ІV. рівень

Проаналізуйте з якими суспільно-політичними процесами пов’язане піднесення української культури наприкінці  ХVІ – у першій половині  ХVІІ ст.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

6 коментарів

  1. Контрольна робота з історії повинна забезпечити об”єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів як вагомий чинник поліпшення якості освіти.Досвід проведення ЗНО переконливо засвідчує необхідність підготовки учнів до тестування.Реалізацію цього завдання забезпечила Ольга Ярославівна.Дякую

  2. Ольга Ярославівна, спасибі за хорошу контрольну роботу, яка відповідає вимогам програми та критеріям оцінювання. Вважаю, тестові завдання мають 4-5 варіанти відповідей. Потрібно додати і шкалу оцінювання.

  3. Доброго дня. На мою думку не всі учні класу будуть виконувати завдання ІІІ й ІV рівнів. Такі варіанти контрольної роботи свідчать, що всі учні мають достатній й високий рівні досягнень.Тоді чим будуть займатись на уроці далі учні середньго й низького рівнів? Урок узагальнення та систематизації знань може бути на весь урок за бажанням вчителя і як варіант контрольної роботи такий конспект – теж. Щоб не виникало запитань від нас ( хто займається самоосвітою й приймає участь у конкурсі) потрібно додати шкалу оцінювання кожного рівня. Дякую.

  4. ІІ – учні виконують письмову роботу це що, етап уроку!!!. В уроці відсутні всі етапи, які характерні для даного типу уроків відповідно до методики викладання. Відсутні підсумок уроку та домашнє завдання. Більше слід розписати мету уроку та очікувані результати.

  5. ІІ – учні виконують письмову роботу це що, етап уроку!!!. Урок з методичної сторони побудовано за структурою не правильно. Відсутні підсумок уроку та домашнє завдання. Більше слід розписати мету уроку та очікувані результати.