Методична розробка виховного заходу «Ми такі різні».

Автор: вчитель математики Білецька Олена Валентинівна

Screenshot_36Найбільша небезпека, яка чатує на наше суспільство сьогодні, – в руйнуванні особистості. Нині матеріальні цінності домінують над духовними, тому у молодих людей спотворені уявлення про доброту, милосердя, великодушність, справедливість, громадянськість і патріотизм.
Шлях до толерантності – це серйозна емоційна, інтелектуальна праця і психічна напруга, яка можлива тільки на основі зміни самого себе, своїх стереотипів, своєї свідомості.


 

Методична розробка виховного заходу «Ми такі різні»

Автор: вчитель математики Білецька Олена Валентинівна

                            Усі люди мають недоліки хто більші, хто

                                  менші. Ось чому і дружба, і допомога, і

                                 спілкування були б неможливими, якби    не 

                                існувало   між    нами    взаємної   терпимості.  

                            Г.Гвіччардіні

Навчальна мета. Ознайомити учнів із поняттям «толерантність», використовуючи  факти,  дослідження; сприяти формуванню ціннісних установок на толерантне  спілкування та навичок толерантної поведінки, звичок;

Розвиваюча мета. Розвивати адекватну самооцінку, вміння аналізувати, приймати   рішення, вибирати правильну позицію;

Виховна мета. Виховувати спостережливість, уважність до інших людей; чуйність, терпимість  і небайдужість.

Форма проведення: бесіда з елементами дискусії, групова робота, тренінг.

Обладнання та наочність: афоризми та вислови за темою; аркуші паперу, ватмани, фломастери, паперові долоні, відеоролик мультфільм «Товстий кролик»,  жетони різних кольорів (жовтого, червоного, коричного, оранжевого та зеленого) у формі листя за кількістю учнів, тест, малюнок дерева, комп’ютер, мультимедійний проектор.

Очікувані результати:

Після цього заняття учні зможуть:

 • пояснити зміст слова «толерантність», «терпимість»;
 • досягати компромісу в конфліктних си­туаціях;
 • вдосконалювати навички навчального співробітництва, вміння логічно й критично мислити; працювати в групах.

Методи та прийоми: вправи «Радий тебе бачити»,  «Ми різні», «Асоціативний кущ», «П’ять добрих слів», «Дерево толерантності», дослідження, творча робота «Емблема толерантності», притча, перегляд мультфільму, бесіда з елементами дискусії, обговорення ситуацій, тестування.

Попередня робота: збір інформації, в бібліотеці, періодичній пресі, Інтернеті за темою; пошук відеоролику,  виготовлення «дерева толерантності».

Вікова категорія: 12-13 років.

Ми різні – в цьому наше багатство.

                                                      Ми разом – в цьому наша сила.

Хід виховної години

І. Організаційний момент. Емоціональний настрій.

Вправа «Радий тебе бачити».

Учитель: Дорогі друзі! Вітаю вас! Пропоную звернутися по черзі одне до одного, закінчуючи висловом: «Привіт! Я радий тебе бачити!»  Треба сказати щось гарне, приємне. Обов’язково від щирого  серця.

Для спільної продуктивної роботи учасників занять учитель пропонує правила, підготовлені заздалегідь:

 • не перебивати; уміти слухати;
 • відстоювати свою думку;
 • проявляти доброзичливість;
 • виявляти повагу один до одного;
 • точно виражати свої думки;
 • бути активним у роботі.

Клас ділиться на  групи з 5 осіб, відповідно кольору жетону-листя, який кожен вибрав перед початком виховної години.

Screenshot_37

ІІ. Мотивація діяльності.

Вправа «Ми різні».

Учитель: Друзі, зараз ми проведемо дослідження. Візьміть однакові аркуші паперу. Потім усі одночасно виконайте наступні  дії:

 • Складіть аркуш навпіл.
 • Відірвіть верхній правий кут.
 • Знову складіть навпіл.
 • Відірвіть правий верхній кут.
 • Знову складіть.
 • Знову відірвіть верхній правий кут.
 • Складіть аркуш надвоє.
 • Якщо можна, відірвіть правий кут.
 • Розгорніть аркуш і покажіть іншим.

Учитель: Чи можемо сказати, що хтось виконав роботу неправильно? Чому аркуші відірвані так по-різному? Чи можете ви сказати, що всі, хто відірвав аркуші інакше, ніж ви, є гіршими за вас? Чи буває так, що ми оцінюємо людину тільки з огляду на те, чи робить вона щось так само, як ми? Чого навчає ця вправа? (Відповіді учнів).

Учитель: Дійсно. Всі ми несхожі один на одного і, щоб мирно співіснувати, нам треба миритися з цим розмаїттям.

ІІІ. Повідомлення теми заходу. Актуалізація знань.

Учитель: Сьогодні наша розмова присвячена толерантності.  16 листопада Міжнародний день толерантності. Останнім часом слово «толерантність» набуло значної популярності. Що значить толерантна людина? Що таке толерантний підхід? Чи так важливо бути толерантним? Спробуємо відповісти на ці запитання на сьогоднішньому занятті.

Вправа «Асоціативний кущ».

Учитель: Так що ж таке толерантність?

На дошці на ватмані записано слово «ТОЛЕРАНТНІСТЬ». (Учні висловлюють свої думки, а вчитель записує їх).

IY. Сприйняття й усвідомлення матеріалу.

Учитель: Пропоную познайомитися з історію появи самого слова «толерантність».

Екскурс в історію. Виступ учнів.

Учень 1:  На кінці ХVIII – на початку XIX ст. у Франції жив Тайлеран Перигор, князь Беневентський, який вирізнявся тим, що при будь-якій владі незмінно займав посаду міністра іноземних справ. Це була талановита людина, але найголовніший його талант – це вміння враховувати настрій оточуючих і вирішувати проблеми, знаходячи компромісні рішення і при цьому залишатися вірним своїм принципам.

Учень 2:  Поняття «толерантність» є синонімом слова «терпимість», саме так воно звучить латиною.

Поняття «толерантність» у різних мовах має різні відтінки. Так, в англійській мові це готовність і здатність без протесту сприймати особистість або подію. У французькій повага свободи іншого, його способи думки, поведінки, політичних і релігійних поглядів. У китайській уміння дозволяти, допускати, проявляти терпимість до інших. В арабській – прощення, поблажливість, схильність до інших. У перській – терпіння, витривалість, готовність до примирення.

Учень 3: У процесі історико-культурного розвитку і становлення філософської думки категорія терпимості (толерантності) зазнала змін. Це є природним явищем, оскільки змінювалося і саме суспільство, головними в людських взаємовідносинах ставали різні ідеї. Незважаючи на багатозначність, категорія терпимості має споглядальний відтінок, пасивну спрямованість.

Подібна характеристика поняття збереглася і в сучасних словниках. У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» під редакцією В. Т. Бусел написано, зокрема: «Толерантність — здатність індивіда сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних, а також особливості поведінки та способу життя інших».

У «Толковом словаре русского языка»  під редакцією Д. Н. Ушакова категорія «толерантність» повністю ототожнюється з категорією «терпимість».

У «Словаре иностранных слов и выражений» це поняття також визначається як «терпимость к чужому мнению, верованиям, поведению». Характеристика визначення толерантності в Преамбулі Статуту ООН виглядає так: «Виявляти терпимість і жити разом, у мирі один з одним, як добрі сусіди». «Толерантність — це те, що робить можливим досягнення миру і веде від культури війни до культури миру»,— йдеться в Декларації принципів толерантності, прийнятою Генеральною Конференцією ЮНЕСКО в 1995 році.

Учитель: Визначення толерантності: (записані на ватмані)

 • Співпраця, дух партнерства;
 • Готовність приймати чужу думку;
 • Повага людського гідності;
 • Повага прав інших;
 • Прийняття іншого таким, яким він є;
 • Здатність поставити себе на місце іншого;
 • Повага права бути іншим;
 • Визнання різноманіття;
 • Визнання рівності інших;
 • Терпимість до чужих думок, вірувань і поведінки;
 • Відмовлення од домінуван­ня, заподіяння шкоди і насильства.

Обговорення:

 • Яке визначення, на вашу думку, найбільш удале?
 • Чи можна дати одне визначення поняттю «толерантність»?

 (Відповіді учнів після обговорення у групах).

Притча про аксакала.

Учитель: А зараз послухайте притчу про аксакала. «Помирає в одному поселенні старий аксакал. Прийшли до нього люди попрощатися, та й говорять: «Скажи нам, мудрий старий, як вдалося тобі створити такий порядок у сім’ї, що усі сини й невістки, дочки й зяті жили разом у мирі й злагоді». Не може вже говорити старий – подають йому папір і олівець, і він довго пише. І коли випадає з рук вмираючого аркуш, дуже здивувалися усі – там 100 разів було написане одне слово». Не здогадуєтесь яке? (Відповіді учнів).

Учитель: 100 разів було написане слово – ТЕРПИМІСТЬ!

Перегляд мультфільму «Товстий  кролик»

(http://www.youtube.com/watch?v=2X66FMVSVYA)

Коментарії учнів.

 1. Закріплення та осмислення матеріалу.
 2. Обговорення ситуацій «Як проявляти толерантність?».

Учитель: Проаналізуйте ситуації, оберіть свій варіант відповіді й поясніть його. Дайте визначення поняттю «межа терпимості». (Групова робота).

Ситуація 1. Дмитро має не типову для хлопця зачіску – занадто довге волосся. Як поводитися тим, кому такий стиль не подобається?

Варіанти:

 • Постійно демонструвати своє негативне ставлення, в різкій формі рекомендувати змінити зачіску.
 • Виходити з того, що людина має право на самовираження і може робити будь-що зі своїм власним волоссям.
 • Вимагати слідувати загальному стилю одягу та зачіски на заняттях у школі.

Ситуація 2. Оксана часто пропускає уроки без поважних причин. Як ставитись до цього?

Варіанти:

 • Засуджувати вчинки учениці.
 • Вважати, що це – особиста справа Оксани і не втручатися.
 • Із розумінням ставитись до проблеми Оксани, поступово заохочувати її до навчання.

Ситуація З. Вадим постійно виявляє неповагу до інших, грубість до своїх товаришів. Як бути?

Варіанти:

 • Прагнути уникати спілкування з Вадимом.
 • Відповісти грубістю на грубість.
 • «Ковтати» образи і проводити з учнем роз’яснювальну роботу.
 1. Творча робота «Емблема толерантності ».

Учитель: А зараз  пропоную вам самостійно намалювати таку емблему толерантності, яка могла б друкуватися на суперобкладинках, політичних документах, національних прапорах.

Процес малювання займає 5–7 хвилин. Після завершення роботи учні розглядують малюнки один одного (для цього можна ходити по кімнаті). Завершальний етап вправи — презентація емблем кожної групи.

 1. Тест «Чи толерантна я людина?»
 2. Дмитро має нетипову для хлопця зачіску – занадто довге волосся. Як поводитися тим, кому такий стиль не подобається?

а) постійно демонструвати своє невдоволення;

б) вимагати дотримуватися на заняттях у школі загального стилю одягу та зачіски;

в) виходити з того, що людина має право на самовираження й може робити що завгодно зі своїм волоссям.

 1. Оксана часто пропускає уроки без поважних причин. Як ставитись до цього?

а) засуджувати ці вчинки;

б) вважати, що це її особиста справа і не втручатися;

в) з розумінням поставитися до проблем Оксани і поступово заохочувати її до навчання.

 1. Вадим постійно виявляє неповагу до інших, брутальність до своїх однокласників. Що робити?

а) відповідати брутальністю на брутальність;

б) прагнути уникати спілкування;

в) вияснити мотиви такої поведінки, проводити з хлопцем роз’яснювальну роботу.

 1. Ваша подруга одягла на вечірку вбрання, яке їй не личить та й недоречне на цьому заході. Що ви зробите, аби ваша подруга не була посміховиськом?

а) запропоную ультиматум: або вона переодягається, або йде відпочивати сама;

б) натякну, що вона має кумедний вигляд;

в) коректно вкажу їй на недоречність такого вбрання.

 1. Ви – прихильник здорового способу життя. Ваш брат не робить зарядки, палить, нераціонально харчується. Що ви робитимете?

а) розповім батькам, нехай вони вирішують, що робити;

б) зроблю вигляд, наче нічого не помічаю;

в) пояснюватиму переваги здорового способу життя й залучатиму до спільних занять спортом.

Оцінюємо отримані результати: а) – 1 бал, б) – 2 бали, в) – 3 балів

Підраховуємо загальну кількість балів:

5 балів – ви досить категорична, негнучка, нетерпима до інших людина.

Маючи таку позицію, ризикуєте залишитися самотнім! Розпочніть з обдумування такого вислову: «Всі люди різні – не кращі й не гірші, а просто різні».

6-10 балів – характеризуєтесь як дещо відсторонена особистість із      життєвим принципом «Моя хата – скраю, я нічого не знаю» або маєте велику витримку щодо поведінки, думок, традицій інших людей. По-перше намагайтеся визначити межу вашої терпимості! По-друге, зважте, аби вас не називали надто байдужою людиною.

11-15 балів – прийміть вітання! Ви – толерантна особистість, цінуєте людей, поважаєте їхні почуття, переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з вашими. Зберігайте «Своє обличчя»!

 1. Вправа «П’ять добрих слів»

Учитель: Кожен з учнів має обвести свою руку на аркуші паперу і на малюнку долоні написати своє ім’я.  Потім учень передає свій аркуш сусідові праворуч, а сам отримує малюнок від сусіда ліворуч. На кожному пальці намальованої долоні треба написати будь-яку привабливу, на вашу думку, рису її власника (наприклад: «ти дуже добра», «ти завжди заступаєшся за слабших», «мені подобається твій одяг»). У кінці аркуш  долоні повертається до власника.

VI. Підсумки заходу.

Завдання «Дерево толерантності».

Учитель: Візьміть кожен по листочку і напишіть на них, що, по – вашому, треба  зробити,  щоб школа стала простором толерантності, тобто, щоб відносини в ній стали якомога більш толерантними.

(Учні на листочках паперу у формі листочка дерева пишуть, що треба зробити, щоб школа стала “Простором толерантності”, листочки наклеюються на символічний малюнок дерева без листя, він вивішується у класі.)

Учитель:  Наприкінці мені хочеться сказати, що клас – це маленька родина. І
хочеться, щоб в цій родині завжди панували доброта, повага,
взаєморозуміння, не було б ні лайки, ні сварок.

Учень: Толерантне ставлення людини

Збереже планету від негод,

Розрубає мотлох павутини,

Переріже нитку перешкод.

Толерантне ставлення до всього

Збереже, врятує і спасе,

Допоможе вгледить перемогу,

Допоможе витримати все.

Будь завжди нестримним вільнодумцем,

Свої мрії пензлем намалюй.

Освіти життя яскравим сонцем,

Толерантний Всесвіт побудуй!

Учитель:  Нехай кожен з нас і в цілому наш клас, наша школа, наше місто і наша Україна завжди будуть островами толерантності для усіх жителів великої планети Земля. Я вважаю, що всі ми заслуговуємо на гучні дружні оплески. (Оплески учнів).

Учитель:  Тепер попрошу усіх встати в коло дуже щільно один до одного, покладіть руки один одному на плечі, підніміть праву ногу і витягніть її до центра кола. По моїй команді усі робимо крок усередину і хором весело скажемо: «Якщо кожен один до одного буде терпимий, то разом ми зробимо толерантним наш світ!».

Список використаної літератури:

 1. 1. Школа класного керівника. – Київ, «Шкільний світ», 2011р.
 2. Як згуртувати колектив. Класному керівнику. – Київ, «Шкільний світ», 2011р.
 3. Формирование толерантности личности /под ред. В.Н. Гурова – М.: 2004.
 4. Дискусійний клуб старшокласників. – Київ, «Шкільний світ», 2011р.

Інтернет ресурси:

http://teacherjournal.com.ua

http://osvita.ua/

http://szenki.in.ua/

http://metodportal.net/

http://www.youtube.com/watch?v=2X66FMVSVYA

 

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. Сподобалось, що спочатку перед тим, як проводити захід, був збір інформації, в бібліотеці, періодичній пресі, інтернеті за темою та виготовлення «дерева толерантності». Вчитель використовує дуже багато методів та прийомів. Дуже цікава розробка. Обов*язково проведу зі своїми дітьми. Дякую.

 2. Вчитель у джаному виховному заході поєднала велику кількість матеріалу, різні вправи, завдання як на груповіу так і на індивідуальну роботу. Також використала і творчу роботу і тест, і перегляд відеоролика.

 3. Готовий конспект відкритого виховного заходу “Ми такі різні”.Кожне слово вчителя вагоме,змістовне.Цікава практична вправа “Ми різні”.Є притча і мультфільм,творча робота і дерево рішень.Просто супер! Дякую