Методичні рекомендації щодо організації та проведення конкурсу “Кращий клас”.

Автор: Заступник директора з виховної роботи, вчитель основ здоров’я Черниш Ірина Володимирівна

Screenshot_1Матеріал містить методичні рекомендації щодо організації та проведення в загальноосвітніх закладах конкурсу «Кращий клас». Мета конкурсу: активізація різних форм позакласної та позашкільної роботи з учнями; підтримка та стимулювання творчих ідей учнів у формуванні їх соціальної компетентності; формування активної життєвої позиції учнів; підвищення комунікативної компетентності вихованців; розвиток класного та шкільного самоврядування; моніторинг навчальних досягнень учнів; підвищення престижу знань, інтелектуального і творчого потенціалу учнів. Матеріал буде цікавим для заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, вихователів НВК.


 

Конкурс «Кращий клас»  є постійно діючим заходом Комунального закладу “Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс” Харківської обласної ради.

 Мета конкурсу:

 • підтримка та стимулювання творчих ідей учнів у формуванні їх соціальної компетентності;
 • формування активної життєвої позиції учнів;
 • підвищення комунікативної компетентності вихованців;
 • розвиток класного та шкільного самоврядування;
 • моніторинг навчальних досягнень учнів;
 • підвищення престижу знань, інтелектуального і творчого потенціалу учнів;
 • активізація різних форм позакласної та позашкільної роботи з учнями.

Конкурс проводиться упродовж навчального року. Класні колективи   беруть  участь у змаганнях, що організовує учнівська рада. Учні працюють  за напрямками, визначеними в Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України. Звертається увага на навчальні досягнення вихованців, дотримання санітарних вимог (оформлення класних кімнат, спальних кімнат в гуртожитку), дотримання вимог статуту СНВК, спортивна діяльність, участь у загальношкільних, районних, обласних інтелектуальних, творчих, спортивних конкурсах, змаганнях, фестивалях тощо.   До критеріїв  визначення кращого колективу входить  і   виконання  завдань, що організовують і проводять центри учнівського самоврядування. За якісне виконання завдань   клас отримує певну кількість балів.  Учнівська рада періодично  (два рази на місяць) підводить проміжні підсумки  участі колективів в конкурсі  і  виставляє бали в екран змагань.   За підсумками півріччя (навчального року) визначається клас-переможець (клас, який набрав найбільшу кількість балів).

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс «Кращий клас»

прийняте рішенням учнівської ради Комунального закладу «Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради

25 вересня 2012р. (протокол №3 від 25.09.12)

 1. Загальні положення
  1.1. Конкурс «Кращий клас» (далі конкурс) проводиться з метою активізації роботи класних колективів у діяльності школи, підвищення авторитету і престижу учнівської ради, вироблення активної громадської позиції щодо діяльності класів
  1.2. Завдання конкурсу:
  • підтримка та стимулювання творчих ідей учнів у формуванні їх соціальної компетентності;
  • підвищення комунікативної компетентності школярів;
  • участь всіх класних колективів у даному конкурсі, що передбачає пошук, розробку та впровадження інноваційних форм роботи;
  • привернення уваги громадськості до роботи учнівської ради, активізувати спільну роботу учнів та батьківського комітету закладу;
  • публікація матеріалів конкурсу в шкільній пресі, пропаганда у регіональних педагогічних заходах.
  1.3. Конкурс є постійно діючим заходом Комунального закладу “Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс” Харківської обласної ради. Етапи конкурсу співпадають у термінах із закінченням семестрів (І етап – І семестр, ІІ етап – ІІ семестр поточного навчального року).
  1.4. Предметом уваги Конкурсу є навчання учнів, дотримання учнями санітарних вимог (оформлення класних кімнат), оптимальне дотримання учнями закладу Статуту, спортивна діяльність, участь у загальношкільних, районних, обласних заходах художньої самодіяльності.

1.5. У конкурсі на звання «Кращий клас» беруть участь учні 1-11-х  класів.

1.6. Конкурс проводиться у двох вікових групах: І – 1-4-ті класи, ІІ- 5-11-ті класи

1.7. Конкурс проводиться як підсумок діяльності учнів за завданнями центрів учнівського самоврядування: центру навчання та дисципліни, спортивно-оздоровчого центру, прес-центру, санітарно-господарчого центру, центру “Дозвілля”, центру роботи з молодшими школярами.
1.8. Організаторами конкурсу є учнівська рада. Безпосередню роботу щодо проведення конкурсу здійснює оргкомітет.

1.9. Класні колективи працюють за завданнями центрів учнівського самоврядування. Завдання оголошуються на загальношкільній лінійці (щопонеділка)  та розміщуються на дошці оголошень.

1.10. Результати виконання завдань центрів класами висвітлюються два рази на місяць в рейтинговому екрані змагань (додаток №1). За кожне виконане завдання ставиться відповідна кількість балів (див. критерії оцінювання).
1.11. Після завершення конкурсу (чергового етапу) клас-переможець отримує диплом переможця.

 1. Критерії оцінювання конкурсу

Критерії розроблялися активом учнівської ради, обговорювалися в класних колективах. Бали виставляються у відповідні таблиці рейтингового екрану змагань.    Саме за ними визначається загальна сума балів та рейтинг кожного класу у даному конкурсі.

2.1. Рівень навчання учнів визначається за внесеними даними до журналів класу, що фіксують семестрові досягнення учнів, відвідування школи. За результатами   визначається середній бал успішності учнів даного класу. Дані заносяться до таблиці (один раз на семестр), вони будуть враховані при підведенні підсумків за рік. Таблицю фіксування навчальних досягнень учнів веде центр навчання та дисципліни.

2.2.Центр навчання та дисципліни протягом навчального року виставляє бали за участь в конкурсах, які проводить центр за такими критеріями:

Участь в олімпіадах та захист роботи МАН- перемога Шкільних +5, +10
Міських +10, +20
Обласних +20, +20
Всеукраїнських +50, +30
Успішність учнів, що навчаються на

 

 

 

10-12 балів +20
7-9 балів +10
4-6 балів +5
1-3 бали -5
Шкільна форма, зовнішній вигляд.

Відповідає вимогам Статуту

90-100% +50
70-90% +40
50-70% +20
Менше 50% +10
Відсутність канцприладдя на уроках та заняттях самопідготовки Один учень – 5 балів
Ведення щоденників, зошитів Охайне + 5 балів (один учень)
Неохайне – 5 балів(один учень)
Стан підручників

 

Відмінний + 5 балів (один учень)
Незадовільний – 5 балів (один учень)
Дотримання дисципліни, порядку, правил для учнів: відсутність порушень +10
кожне порушення дисципліни, правил для учнів -5
кожен навчальний день, пропущений учнем не через хворобу, без

поважних причин

-5
при наявності всіх учнів у школі +10
Спізнення на уроки та заняття самопідготовки – 10
Чергування по школі (культура чергових, уміння вирішувати проблеми та ін.) Відмінна організація чергування по школі +20
Зауваження зі сторони педагогів та адміністрації -10
Некоректна поведінка до педагогів, учнів, техперсоналу -10

2.3. Оцінювання спортивної діяльності класу здійснює спортивно-оздоровчий центр за такими критеріями :

Шкільні, районні, обласні спортивні змагання Участь, перемога в шкільних змаганнях +10,+10
Участь, перемога в районних змаганнях +10, +20
Участь, перемога в обласних змаганнях +20, +30
Спортивна форма у:

 

 

90-100% учнів класу +20
70-90% учнів класу +10
Менше 70 % учнів класу – 20
Ранкова зарядка

 

 

Явка 100% +20
Відсутність 10% -5
Відсутність більше 50% -10
Відсутність 100% -20

2.4. Оцінювання санітарно-господарчої діяльності класу здійснює санітарно-господарчий центр. Начальник центру протягом року заносить бали за якість виконання завдань центру до рейтингового екрану змагань. Оцінювання належного стану кімнат гуртожитку за такими критеріями:

2.4.1. Санітарний стан кімнати.
2.4.2 Технічний стан меблів кімнати.
2.4.3. Озеленення кімнати.
2.4.4. Естетичний вигляд кімнати.
2.4.5. Оздоблення кімнати.

2.5.Санітарно-господарчий центр працює, спираючись на такі критерії:

Стан збереження шкільного майна:

 

 

Відмінний і добрий стан +50
задовільний +30
Незадовільний, пошкоджене майно -50
Участь у акції «Шкільна майстерня» +20
Прибирання території, генеральне прибирання класу, участь у днях довкілля Своєчасне і якісне прибирання +30
Постійна підтримка чистоти +10
Активна участь у днях довкілля +20
Участь у акціях «Подаруй школі квітку», «Різнобарвний квітник», «Домівки для птахів» та інших +50

 

Використання комп’ютерних технологій +10
Участь у шкільних, районних, обласних, всеукраїнських конкурсах малюнків

 

 

Участь класного колективу +20
Кількість малюнків + 5 за кожен малюнок
Перемога у конкурсі (шкільному, інших) +10, +20
Оригінальність роботи +5
Оформлення класних куточків

 

 

Наявність(відсутність) +,- 30
Оригінальність назви загону, девіз +10
Висвітлення роботи, досягнень класного колективу +10
Випуск газети «Шкільний калейдоскоп»

 

Своєчасність подання матеріалу +30
Наявність фотоматеріалу +10
Змістовність матеріалу +10

2.7. За якісне, змістовне, цікаве дозвілля вихованців закладу відповідає центр “Дозвілля”, який виставляє бали, спираючись на наступні критерії:

Участь у шкільних заходах Наявність (відсутність) номеру художньої самодіяльності + – 30
Якість участі кожного учасника +10
Рейтинг номеру +5
Оригінальність номеру +5
Кількість номерів +5 за кожен номер
Участь в районних, обласних, всеукраїнських заходах Районних (участь, перемога) +10, +5
Обласних (участь, перемога) +20, +10
Всеукраїнських (участь, перемога) +30, +20
Конкурси За перше місце +30
За друге місце +20
За третє місце +10

2.8. Із числа кращих учнів 7-11-х  класів, що мають організаційні навички, призначаються шефи 1-4-х класів. Центр роботи з молодшими школярами контролюють та оцінюють роботу шефів, спираючись на такі критерії:

Робота шефів:

Організація дозвілля молодших школярів під час перерв

Кількість задіяних учнів: 50-100%;

Менше 50%+20

+5

Систематичність: щоденно

інколи

+50(за тиждень)

+10(за тиждень)

Цікаві форми роботи + 20
Організація та проведення конкурсів для учнів 1-4 класів +50( за конкурс)
Співпраця із класоводами (допомога відстаючим учням класу та інше) +20

2.8. Центр роботи з молодшими школярами не оцінює роботу першої вікової категорії -1-4 класи.

4.1. Зміни до положення Конкурсу

Зміни до даного Положення вносяться учнівською радою, в тому випадку, коли виникає необхідність уточнити кількість балів за окремими напрямками, нарахування системи штрафних балів (для об’єктивності оцінювання).

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

8 коментарів

 1. Дякую за матеріал і чудову ідею!!! Кожен раз переконуюсь у тому, що Всесвіт приводить за руку туди, де можна знайти вирішення своєї проблеми! Як раз міркувала над питанням організації та згуртування 7 класу нашої школи і ВУАЛЯ! …. – Ваші рекомендаціїї це ВОНО!! Дякую!

 2. Шановна Ірина Володимирівна! Великий уклін Вам за Супер -Положення про конкурс «Кращий клас» Як класний керівник я дуже зацікавлена в складових активізації роботи класних колективів у діяльності школи, підвищення авторитету і престижу учнівської ради, вироблення активної громадської позиції щодо діяльності класів. Вражена: невже так досконально можна визначити рівень класу?! Для цього треба мати Команду контролю, нагляду… Хотілось би побачити цю діяльність ! Дякую.

 3. З таким конкурсом знайомлюся вперше, але він мене заінтригував. На мою думку ідея є дуже цікавою навіть для проведення на рівні школи. Адже це буде сприяти розвитку творчих здібностей, стимумулює дітей до конкуренції, згуртовує клас.

 4. Дякую за гарну документальну базу. Ваша стаття є тим зразком, по якому можна все легко втілити у життя і Положення, і критерії оцінювання. Двома словами все просто – бери і роби!! Такий конкурс активізує різні форми позакласної та позашкільної роботи з учнями; підтримує та стимулює до творчих ідей учнів. Дякую за гарну ідею роботи з класом.

 5. В нашій школі подібний конкурс проводиться п’ятий рік, а тому, спираючись на власний досвід, можу відповідально стверджувати: ” Так, конкурс, безперечно, потрібний; він дійсно стимулює і розвиток класного самоврядування, і сприяє розвитку творчих ідей учнів, і допомагає реалізувати потенційні можливості , як кожної особистості, так і класу в цілому. Запроваджуйте в своїх школах, не пожалкуєте!”

 6. Практика проведення конкурсів-змагань між класами в школі чи групами в іншій категорії навчальних закладів – це дуже цікаво для учнів і корисно, бо стимулює учнів до навчання, навчає колективній роботі і відповідальності за спільний результат

 7. Методичні рекомендації щодо організації та проведення конкурсу “Кращий клас”, представлені Іриною Володимирівною – цікавий задум. У нашій школі теж проходить відповідний конкурс, в якому беруть участь усі класи: від 1 по 11. Дійсно, це стимул до відкриття творчого потенціалу дітей

 8. Я уважно прочитала ці Методичні рекомендації щодо організації та проведення конкурсу “Кращий клас”і вони мене дуже зацікавили. Порекомендую своїм колегам. Такий конкурс стимулює учнів до покращення навчальних досягнень, дотримання Статуту школи, стимулює до творчої діяльності. Дивлячись на рейтинговий екран змагань вони бачать свої прогалини і намагаються усунути їх. Дуже цікавий конкурс.