Модель превентивної освіти у Школі, дружній до дитини

Автор: директор Судилківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Регула Тетяна Анатоліївна

Директор Регула Тетяна АнатоліївнаЗнайома ситуація, чи не так? І вічне питання – ЧОМУ???

А може все просто – у школі дитина не почувається щасливою? Адже школа – не просто будівля. Це світ, в якому живуть діти. І саме в школі їм повинно бути комфортно і затишно.

Історія нашої школи нараховує майже 100 років. Я ж прийшла сюди в 2012р., маючи 5-річний досвід роботи в програмах превентивної освіти за підтримки Євросоюзу і стійке переконання в тому, що вказані програми – це не тільки профілактика шкідливих звичок, це дійсно формування життєвих навичок учнів.

Власне, превентивна освіта розглядається нами в 4-х аспектах.

Очікувані результати повністю відповідають потребам дітей та не суперечать міжнародним і національним нормативно-правовим документам у сфері освіти.

Тому, керуючись галузевими нормативними документами, було забезпечено відповідну інституційну політику на рівні школи (видано відповідні накази, розпорядження).

Педагогічною радою Судилківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (протокол № 4 від 25.03.2013р.) прийняте рішення, що проект «Школа, дружня до дитини» відповідає концепції й меті розвитку навчального закладу і має бути реалізований у подальшій практичній, методичній та організаційній роботі педагогічного колективу.

Достатня кількість підготовлених педагогів-тренерів дозволила нам забезпечити системний підхід щодо підтримки освітніх програм, які сприяють розвитку життєвих навичок.

Творчою групою з числа педагогів, учнів, батьків проаналізовано результати комплексної діагностики, визначено мету і завдання, сплановано діяльність за напрямами:

 • забезпечення європейських стандартів якісної освіти;
 • запобігання стигмі і дискримінації;
 • інтеграція дітей з особливими потребами до шкільного середовища;
 • формування життєвих навичок усіх учасників навчально-виховного процесу;
 • налагодження партнерських зв’язків;
 • формування позитивних якостей особистості

Базуючись на парадигмі освіти, методиці, застосовуючи раніше набутий досвід, трансформуючи нові ідеї в практику, створили модель превентивної освіти в нашій школі

Метою нашого закладу як Школи, дружньої до дитини є створення сприятливого шкільного середовища, взаємодія учасників навчально-виховного процесу на засадах партнерства, забезпечення цілісного благополуччя суб’єктів навчальної діяльності.

У проекті всім вистачає роботи, адже суб`єктами діяльності превентивної освіти школи є учасники навчально-виховного процесу: педагоги, медичні працівники, учні, батьки, громадськість.

Узгоджує їхню роботу координаційна рада Школи, дружньої до дитини, яка об’єднує в собі: центр «Педагогіки, дружньої до дитини», кафедру здоров’я, педагогічне об’єднання «Довіра», батьківський клуб «Дзеркало», учнівський парламент, окремі урядові і громадські організації.

Забезпечення цілісного благополуччя наших учнів розпочинається з інтер’єру класних кімнат, створення квіткових композицій, оформлення тематичних куточків дозвілля.

Не відмовляючись від напрацьованих позитивних, дієвих форм і методів роботи, традицій, проект спонукає до наповнення їх новим змістом.

Тому для збереження здоров’я дітей на уроках експериментальною групою педагогів та вихователів розроблено структуру здоров’язберігаючого навчального заняття, який передбачає: фізкультпаузи і фізкультхвилинки, релаксаційні паузи, оздоровчу паузу на великій перерві, виконання правил з техніки безпеки, створення сприятливого психологічного клімату, бесіди з питань збереження та зміцнення здоров’я.

Своєчасним заходом стала організація єдиної зарядки.

Для проведення уроків «Основ здоровя» в школі обладнано тренінговий кабінет, який також функціонує як навчально-практичний куточок. За рахунок годин гурткової роботи і підтримки Грицівської школи сприяння здоровю в школі впроваджено та успішно викладаються курси, проекти, інтерактивна виставка із превентивного навчання та виховання в рамках Міжнародних проектів НОРЕ та GIZ.

До вашої уваги фрагмент заняття курсу «Цікаво про корисне» в 4-му класі за темою «Дівчатка й хлопчики» (як інтеграція в урок основ здоров’я). Пригадавши правила роботи в групі, виконали вправу, що сприяє позитивному ставленню до себе та інших, готовності до співпраці. Далі – за партитурою тренінгу життєвих навичок, що включає наступні обов’язкові етапи: мозковий штурм, робота в великій і малих групах, презентація роботи в групі. Цінним є те, що всі учні за сприяння ХОІППО забезпечені навчально-методичними посібниками, без яких проведення занять неможливе. Дітям цікаво давати відповіді на запитання, створювати комікси, настільні ігри прямо в зошитах. В ході заняття четверокласники осмислили власні почуття, думки оточуючих і прийшли до висновку.

Шкільна соціально-психологічна служба спрямовує свою діяльність на збереження та зміцнення психічного здоров`я всіх учасників навчально-виховного процесу та сприяння особистісному зростанню учнів.

Цікавими та корисними для учнів, вчителів і батьків стали заходи, проведені мобільним соціально-психологічним пунктом: семінари «Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі», «Комфортні умови навчання як передумова розвитку успішної особистості», «Домашнє насильство та його влив на психіку дитини», «Психологічні особливості побудови позитивного клімату в педагогічному колективі» та акції «16 днів проти насилля», «Серце до серця».

Кафедра здоров’я об’єднує діяльність: спортивно-оздоровчого центру «Олімпієць», пришкільного табору «Світлозар», медичної та соціально-психологічної служб, клубу «Спорт та здоров’я».

Пропаганді здорового способу життя сприяють заняття в спортивних секціях і гуртках, які діють на базі нашої школи за рахунок годин ДЮСШ «Колос» (баскетбол, футбол, шахи, настільний теніс, легка атлетика, вільна боротьба), заходи, проведені представниками клубу «Спорт і здоров’я» в рамках Олімпійського тижня.

Спільними зусиллями у школі створено умови для якісного оздоровлення учнів у комплексному багатопрофільному пришкільному оздоровчому таборі «Світлозар», що сприяє зміцненню здоров’я, змістовному та цікавому дозвіллю дітей, дає можливість їм творчо розвиватися, духовно та інтелектуально збагачуватися, розширювати світогляд.

Неоцінену роль у превентивній освіті учнів має діяльність учнівського парламенту школи, який є виборним на демократичних засадах колегіальним органом учнівського самоврядування і бере активну участь у розв`язанні різних питань життєдіяльності дитячого колектив. Педагоги-консультанти, закріплені за комісіями допомагають учням розібратися у мотивах вчинків, динаміці їх походження, механізмах та наслідках відхилень у поведінці.

Розуміння важливості співпраці школи та сімї у забезпеченні цілісного благополуччя призвело нас до створення батьківського клубу «Дзеркало», який об’єднує 48 батьків.

Найбільш цікавими стали:

 • дискусія «Роль батьків у формуванні особистості школяра»
 • батьківський фестиваль «Здорова родина – здорова країна»
 • сімейний портрет «Дозвілля нашої сімї»
 • тренінг «Як допомогти дитині у навчанні»

Думаю ви погодитесь: здійснення превентивної освіти неможливе без адвокації, зокрема публічної. Найбільш ефективними інструментами, на нашу думку, є інформаційно-просвітницькі акції та концерти,флешмоби. А шкільне телебачення за підтримки місцевої ТРК (з роботою якого ви вже познайомились) допомагає нам залучити союзників, сформувати необхідну громадську думку, доносити ключові повідомлення адвокаційної кампанії.

В організації превентивної освіти учнів нам допомагає співпраця з медичними закладами, з державними та громадськими установами: ХОІППО, Всеукраїнською спілкою вчителів та тренерів «Всесвіт», центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, місцевими ЗМІ.

Важливою складовою у діяльності Школи, дружньої до дитини, є співпраця з Клінікою, дружньою до молоді. Персонал КДМ проводить інформаційно-просвітницькі заходи та консультування з питань формування безпечної поведінки, відповідального ставлення до збереження репродуктивного здоров’я, профілактики ВІЛ-інфекції.

Приємно зазначити, що систему роботи за моделлю ми мали честь представити на Всеукраїнському рівні, а саме:

 • вчитель Н.А.Сніховська стала учасником Всеукраїнської конференції за підсумками освітнього соціального проекту «Fair Play – Чесна Гра» в червні поточного року
 • а вже у вересні досвід роботи школи гідно представлений на Всеукраїнській конференції за підсумками проекту «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів та тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу»

Оцінити ефективність такої системи роботи нам дозволив моніторинг за показниками цілісного благополуччя, розробленими ЮНІСЕФ:

 • моральна вихованість
 • естетична вихованість
 • інтелектуальна мобільність
 • емоційно-вольова стійкість
 • фізичний і життєвий тонус
 • орієнтованість у світі професій
 • участь у житті суспільства і прийнятті рішень
 • безпека життєдіяльності

Отож, проведена нами робота дає змогу претендувати на звання «Школа, дружня до дитини», оскільки всі грані навчально-виховного процесу націлені на забезпечення цілісного благополуччя дітей.

І найкращим доказом того, що обрана нами модель школи виправдана, є слова учнів, учителів, батьків :

-У школі тепло і затишно.

-Ми можемо проявити свої здібності.

-Панує атмосфера взаєморозуміння і доброзичливості.

-У школі дбають про здоров`я і розвиток дітей.

-Створено сприятливий психологічний мікроклімат.

Презентація “Модель превентивної освіти у Школі, дружній до дитини”

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. Дуже цікаво було познайомитися з досвідом Тетяни Анатоліївни та її моделлю превентивної освіти у Школі, дружній до дитини. Дійсно, більшу частину дня діти проводять у школі і якщо там дитина почуває себе комфортно, то і результат у вигляді високого рівня досягнення знань не за горами. Слід відмітити, що в даному ЗНЗ створена координаційна рада Школи, дружньої до дитини, яка об’єднує в собі: центр «Педагогіки, дружньої до дитини», кафедру здоров’я, педагогічне об”єднання, батьківський клуб, учнівський парламент, окремі урядові і громадські організації і всі вони працюють на досягнення спільної мети – створення сприятливого шкільного середовища, взаємодія учасників навчально-виховного процесу на засадах партнерства і велика заслуга в організації цієї роботи належить саме директору. Дякую за можливість познайомитися з даним досвідом!!!

 2. Діти проводять у школі дуже багато часу. Тому приємна, спокійна, затишна, дружня (і цей перелік можна продовжувати) атмосфера є запорукою формування цілісної, психологічно здорової особистості. Ваша стаття і досвід є надзвичайно корисними і однозначно вартими уваги. Дякую)

 3. Тетяно Анатоліївно! Ваш проект “Модель превентивної освіти у Школі, дружній до дитини” є сходинкою до створення сприятливого шкільного середовища, взаємодії учасників навчально-виховного процесу на засадах партнерства. Успіхів та нових звершень!!!