mail@urok-ua.com

Основні протиріччя процесу навчання математиці

Автор: вчитель математики Тимащук Юлія Олегівна

вчитель математики Тимащук Юлія ОлегівнаНайважливішою особливістю суспільно-історичного розвитку є те, що воно йде шляхом вирішення протиріч. Діалектичний підхід до учбового і виховного процесу завжди був притаманний українській освіті. Аналіз проблеми протиріч і пошуку способів їх вирішення – є чи не найосновнішим завдання сучасної педагогіки, цьому питанню присвячені дослідження в різних областях пізнання.

У методиці навчання математиці до теперішнього часу не було цілісної концепції вирішення протиріч навчання математиці. Теоретичне дослідження протиріч в навчанні математиці і процесу їх вирішення здійснюється уперше. У рамках існуючих досліджень відсутня систематизація протиріч в навчанні математиці, не розкрита значущість їх вирішення для методики навчання математиці і реального навчального процесу.

Протиріччя стають рушійною силою навчання, якщо воно є змістовним, таким, що має сенс в очах учнів, а вирішення протиріччя явно осмисленою їми необхідністю [1].

Мистецтво учителя і полягає в тому, щоб, озброюючи знаннями учнів, послідовно підводити їх до завдань, що усе більш ускладнюються, і в той же час готувати до виконання цих завдань, з таким, проте, розрахунком, щоб виконання кожного нового завдання вимагало від учнів рівно стільки самостійної праці і напруги думки, скільки можуть проявити вони.

Напрошується питання: чи можна практично використати рушійні сили учбового процесу, створити умови, при яких учні у навчанні переживали б радість пізнання? Напевно, так.

Неодмінною умовою становлення протиріччя в якості рушійної сили навчання є співмірність його з пізнавальним потенціалом учнів. Якщо протиріччя між висуненим завданням і наявними пізнавальними можливостями учнів таке, що навіть при повній напрузі зусиль групи, що вчаться, в переважній більшості не в змозі виконати завдання і навіть не можуть виконати її в найближчій перспективі – таке протиріччя не стає рушійною силою вчення і розвитку, але може виявитися гальмом розумової діяльності учнів [2].

Українською школою накопичений величезний досвід активізації навчання школярів. Проте, проблема виховання творчої активності школярів досі не втрачає своєї актуальності. Рішення пов’язане з подоланням численних протиріч і ряду проблем, властивих процессу навчання [3].

Такими, наприклад, являються:

 • протиріччя між об’ємом і змістом учбового матеріалу, які жорстко визначені програмою і природним прагненням творчо працюючого учителя вийти за її межі, розглянути те або інше питання в трактуванні, відмінному від прийнятої підручником;
 • протиріччя між економічністю (що проявляються в повідомленні учнем готових знань і що призводять часто до формального їх засвоєння) і неекономічністю в часі індуктивних методів (широко використовуваних в проблемному навчанні і активізуючих самостійну пізнавальну діяльність школярів);
 • протиріччя між повсякденною колективною навчальною роботою школярів і індивідуальними особливостями засвоєння ними знань, формування їх умінь і навичок, їх темпом і характером роботи;
 • протиріччя між масовістю шкільної математичної освіти, що неминуче призводить до відомої стандартизації, і підкреслено індивідуальним характером пізнання (вихід з цього протиріччя в диференціації навчання на основі варіативної освіти і навчання);
 • протиріччя між розвитком математики і методикою викладання математики, якщо математика розвивається надзвичайно швидко, то методика викладання математики, особливо в умовах масового навчання, розвивається набагато повільніше [4].

Типологія протиріч в навчанні математиці включає три основні типи цих протиріч : зовнішні, внутрішні, комбіновані.

Внутрішні – протиріччя, вирішення яких можливо на рівні реального учбового процесу, учбових матеріалів, учбового предмета математики і на рівні методологічного представлення математичної освіти.

Зовнішні протиріччя – протиріччя, вирішення яких можливо здійснити лише в процесі взаємодії методичної системи “Навчання математиці” і її зовнішнього середовища [4].

Комбінованими є протиріччя, вирішення яких здійснюється як на рівнях аналізу методичної системи “Навчання математиці”, так і зовні.

Основним протиріччям навчання є протиріччя між вимогами навчання, що постійно ускладнюються, і можливостями учнів. Основне протиріччя є рушійною силою процесу навчання, тому що воно невичерпне, як невичерпний процес пізнання [5].

Висунена одного разу і прийнята учнями пізнавальна задача перетворюється в ланцюг взаємопов’язаних задач, які викликають власне прагнення учнів до пізнання нового, невідомого і до застосування цього в житті. У здатності бачити пізнавальне завдання і прагненні знайти її рішення криється таємниця успішного навчання і розумового розвитку учнів.

Література

 1. Саранцев Г.И. Методика обучения математике в средней школе: Учеб. Пособие для студентов мат. спец. пед. Вузов и ун-тов. – М.: Просвещение, 2002.
 2. Бевз Г.П. Методика викладання математики: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1989. – 367с.
 3. Шапорииський С.А. Навчання і наукове пізнання. —М.,1981
 4. Пидкасистый П.И., Портнов М.Л. Искусство преподавания. – М.: Педагогическое общество России, 1999.
 5. Слєпкань З.І. Методика навчання математики: Підруч. для студентів матем. спеціальностей пед. вузів. – К.: Зодіак-ЕКО, 2000. – 512с.

 

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(0 оцінок. Рейтинг публікації: 0 из 5)
ВАС ТАКОЖ МОЖУТЬ ЗАЦІКАВІТИ:
Preply – інноваційна платформа, яка об’єднує вчителів та учнів Preply - інноваційна платформа, яка об'єднує вчителів та учнів Якщо ви хочете поліпшити свої знання з різних предметів, як математика, історія, біологія, економіка, і навіть мов, таких як англійська,...
Лінгвістичні задачі Лінгвістичні задачі Автор: Вчитель української мови та літератури Лук'янчук Оксана Валеріївна Творчий учитель завжди в пошуку, особливо нині, коли світ навколо так стрімко змінюється. Сьогодення пот...
Сценарій заняття школи фахової адаптації молодого педагогічного працівника (для методистів) Сценарій заняття школи фахової адаптації молодого педагогічного працівника (для методистів) Автор: методист Червона Лариса Миколаївна Заняття «Школи фахової адаптації молодих педагогічних працівникі...
2053

Відгуки та пропозиції

Швидкий вхід з допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

6 коментарів

 1. Ми, вчителі – практики, з подібною проблемою стикаємося практично щоденно : діюча Програма з математики часто вступає а протиріччя з соціальним замовленням, що диктує суспільне та економічне життя, а значить втрачається мотивація до навчальної діяльності уже на рівні базової школи. Якщо нова школа – це школа формування компетентного та конкурентного учня, то дана стратегічна задача вступає в протиріччя зі старою системою та методикою викладання. Майбутнє лише за інноваційними методами та прийомами.

 2. Дуже цікавий матеріал. Дійсно, головним протиріччям навчання виступає протиріччя між новими завданнями навчання і наявним рівнем знань, умінь і навичок учнів, рівнем їх розвитку. Воно буде рушійною силою навчання в тому випадку, якщо знаходиться в зоні найближчого розвитку учня і має сенс для нього.

 3. Я з Вами повністю згодний. Проте хотів зауважити, що вчитель – це актор, танцюрист, співак,клоун, який змушений шукати підхід до кожного учня шляхом застосування індивідуального та диференційованого підходів.

 4. Повністю підтримую Юлію Олегівну. З протиріччями в математиці ми зустрічаємось, коли учні початкових класів переходять до середньої ланки. Немає наступності у навчанні. Наприклад, в результаті оновлення програми з математики в початковій школі було вилучено обчислення рівнянь на кілька дій, а 5 класі вивчення такої теми не введено.

 5. Дійсно,чинна педагогічна система в цілому орієнтована на навченість, і це закладено в засоби навчання, у свідомість людей, які здійснюють або організовують навчання. Таким чином, існує протиріччя між соціальним замовленням суспільства і реальним станом справ в освіті взагалі. Однією з головних цілей оновлення змісту освіти в Україні є створення умов для усунення цього протиріччя. Це є завданням на тривалий історичний період.

 6. Найбільше протиріччя, яке виникає в сучасній освіті, те, що учням вже не цікаво лише відтворювати почуте, а сучасна школа пропонує їм в більшості репродуктивні методи навчання. Викладанню у школі ніколи не «наздогнати» ні науку, ні зміни у житті, якщо воно піде шляхом механічного нанизування на піраміду програм все нових і нових фактів і відкриттів. Необхідний інший принцип, і він зводиться до того, щоб заново осмислити критерії відбору змісту освіти і перейти до інноваційних методів навчання.