Підсумкова контрольна робота з біології для 7-го класу

Автор: вчитель біології та хімії Філіпова Анна Василівна

вчитель біології та хімії Філіпова Анна Василівна1 варіант

Завдання № 1-6 з однією правильною відповіддю ( по 0,5 бали = 6 балів)

 1. Травний канал яких тварин має найпримітивнішу організацію?

а) риб; б) плоских червів; в) членистоногих; г) кільчастих червів

 1. У яких з перелічених систематичних груп тварин орган слуху складається з трьох відділів? а) ссавці; б) птахи; в)рептилії; г) риби.
 2. Який метод використовують для дослідження міграції птахів?

а) радіонавушники; б) мітка на пір´ї; в) мічення кільцями; г) мітки з радіоактивними речовинами.

 1. Які сигнали відіграють головну роль у спілкуванні багатьох ссавців, особливо хижаків?

 а) ехолокація; б) візуальні; в) хімічні; г) звукові.

 1. Який з екологічних чинників є антропогенним?

а) сила вітру; б) паразитизм; в) вирубування лісів; г) припливи та відпливи.

 1. Як називається природоохоронна територія, на якій розташований рідкісний об’єкт живої та неживої природи?

а) пам´ятка природи; б) заказник; в) заповідник; г) національний природний парк.

Завдання № 7-9 на встановлення відповідності ( по 1 балу = 3 бали)

 1. Установіть відповідність між характеристиками кровоносної системи та представниками хребетних тварин, яким вони відповідають:
1. Холоднокровні, 3-камерне серце з неповною перегородкою А Камбала
2. Холоднокровні, 3-камерне серце без перегородки Б Черепаха
3. Теплокровні, 4-камерне серце В Саламандра
4. Холоднокровні, 2-камерне серце Г Землерийки
 1. Установіть відповідність між складовими вродженої та набутої поведінки і прикладами, що їх ілюструють:
1. Умовний рефлекс А Пташеня солов´я запам’ятовує пісню батька
2. Научіння Б Домашня собака підставляє шию, якщо їй показують повідець
3. Інстинкт В Кішка примружує очі від яскравого світла
4. Безумовний рефлекс Г Павук плете павутину
 1. Установіть відповідність між організмами та харчовими рівнями, які вони займають:
1. Трав´яниста рослина А Редуцент
2. Вовк Б Консумент 1-го порядку
3. Бактерія гниття В Консумент 2-го порядку
4. Корова Г Продуцент

Завдання № 10 – 12. Дайте повну відповідь ( 1,5 бали = 4,5бали).

 1. Перелічить особливості будови скелета хребетних тварин, пов’язані з пересуванням у водному середовищі.
 2. Поясніть, яке значення має дослідницька поведінка в житті тварин.
 3. Які заходи передбачають для охорони грунтів?

Завдання № 13. Розкрийте питання (2 бали)

 1. Поясніть, що таке заповідник. Наведіть декілька прикладів заповідників України. Чому ці території потребують охорони?

 

2 варіант

Завдання № 1-6 з однією правильною відповіддю ( по 0,5 бали = 6 балів)

 1. Органом дихання ракоподібних є:

а) легені; б) зябра; в) трахеї; г) покриви тіла.

 1. Який тип симетрії тіла притаманний саламандрі?

а)сферична; б) двобічна; в) радіальна; г) трибічна.

 1. Що із зазначеного є інстинктом?

а) повторення дій дорослих особин; б)будування нори; в)спостереження за іншими особинами; г)імпринтинг.

 1. Як називаються анонімні угрупування тварин, члени яких є агресивними до нових особин?

 а) закриті; б) відкриті; в) загальні; г) суспільні.

 1. До якої групи організмів належать бактерії гниття?

а) продуценти; б)редуценти; в)консументи; г)автотрофи.

 1. Який тип взаємовідносин між рудими та чорними тарганами?

а) хижацтво; б) паразитизм; в)мутуалізм; г) конкуренція.

Завдання № 7-9 на встановлення відповідності ( по 1 балу = 3 бали)

 1. Установіть відповідність між характеристиками кровоносної системи та представниками хребетних тварин, яким вони відповідають:
1. Теплокровні, 4-камерне серце А Гадюка
2. Холоднокровні, 3-камерне серце з неповною перегородкою Б Лосось
3. Холоднокровні, 2-камерне серце В Квакша
4. Холоднокровні, 3-камерне серце без перегородки Г Тюлень
 1. Установіть відповідність між складовими вродженої та набутої поведінки і прикладами, що їх ілюструють:
1. Безумовний рефлекс А У корови починає виділятися слина, коли вона їсть траву
2. Інстинкт Б Бджоли будують стільники
3. Научіння В У собаки починається виділятися слина, коли вона бачить їжу
4. Умовний рефлекс Г Папуга повторює слова за людиною
 1. Установіть відповідність між організмами та харчовими рівнями, які вони займають:
1. Виноград А Консумент 3-го порядку
2. Кішка Б Консумент 2-го порядку
3. Сорока В Консумент 1-го порядку
4. Виноградний слимак Г Продуцент

Завдання № 10 – 12. Дайте повну відповідь ( 1,5 бали = 4,5бали).

 1. Перелічить особливості будови скелета хребетних тварин, пов’язані з пересуванням у повітряному середовищі.
 2. Поясніть, яке значення має територіальна поведінка в житті тварин.
 3. Які заходи передбачають для охорони лісів?

Завдання № 13. Розкрийте питання (2 бали)

 1. Поясніть, що таке Червона книга України. Наведіть декілька прикладів птахів, що занесені до неї. Чому ці тварини перебувають під загрозою зникнення?

 

3 варіант

Завдання № 1-6 з однією правильною відповіддю ( по 0,5 бали = 6 балів)

 1. Білі кров´яні клітини – це:

а) лейкоцити; б) тромбоцити; в)еритроцити; г)епітеліоцити.

 1. Органом видільної системи яких безхребетних тварин є нирки?

а) молюсків; б)ракоподібних; в)павукоподібних; г)кільчастих червів.

 1. Прикладом якої форми научіння є очікування на їжу біля холодильника домашнім собакою?

а) запам´ятовування; б) імпринтинг; в) культурне спадкування; г)умовний рефлекс.

 1. Як називається переміщення вугра європейського з прісних водойм до Саргасового моря на нерест?

а) міграція; б) хомінг; в) ритуал; г) адаптація.

 1. До якої групи організмів належать ропуха та гадюка?

а) пойкілотермні; б) гомойотермні; в)холодостійкі; г)термофіли.

 1. Який тип взаємовідносин між совою та мишею?

а) паразитизм; б) мутуалізм; в)конкуренція; г)хижацтво.

Завдання № 7-9 на встановлення відповідності ( по 1 балу = 3 бали)

 1. Установіть відповідність між характеристиками кровоносної системи та представниками хребетних тварин, яким вони відповідають:
1. Теплокровні, 4-камерне серце А Ящірка
2. Холоднокровні, 2-камерне серце Б Акула
3. Холоднокровні, 3-камерне серце з неповною перегородкою В Тритон
4. Холоднокровні, 3-камерне серце без перегородки Г Дельфін
 1. Установіть відповідність між складовими вродженої та набутої поведінки і прикладами, що їх ілюструють:
1. Безумовний рефлекс А Ластівка будує гніздо
2. Умовний рефлекс Б Домашня собака біжить до годівнички, коли почує шурхіт пакета з кормом
3. Інстинкт В Дитинча вовка спостерігає за дорослими особинами
4. Научіння Г Кошеня відсмикує лапку від води в калюжі
 1. Установіть відповідність між організмами та харчовими рівнями, які вони займають:
1. Шпак А Консумент 3-го порядку
2. Шовковиця Б Консумент 1-го порядку
3. Кіт В Консумент 2-го порядку
4.  Личинки шовкопряда Г Продуцент

Завдання № 10 – 12. Дайте повну відповідь ( 1,5 бали = 4,5бали).

 1. Перелічить особливості форми тіла та покривів хребетних тварин, пов’язані з пересуванням у повітряному середовищі.
 2. Поясніть, яке значення мають ігри в житті тварин.
 3. Які заходи передбачають для охорони чистоти повітря?

Завдання № 13. Розкрийте питання (2 бали).

 1. Поясніть, що таке Червона книга України. Наведіть декілька прикладів ссавців, що занесені до неї. Чому ці тварини перебувають під загрозою зникнення?

 

4 варіант

Завдання № 1-6 з однією правильною відповіддю ( по 0,5 бали = 6 балів)

 1. Який з органів видільної системи притаманний птахам?

а) зелені залози; б)сечовий міхур; в) нирки; г)мальпігієві сосуди.

 1. Червоні кров´яні клітини-це…

а)тромбоцити; б)лейкоцити; в)епітеліоцити; г)еритроцити.

 1. Який з інстинктів виявляють поштові голуби, коли повертаються зі значних відстаней додому?

а)хомінг; б)імпритинг; в)харчові інстинки; г)батьківський інстинкт.

 1. Прикладом якої форми научіння є слідування слоненяти за робітником зоопарку?

 а) запам’ятовування; б)умовний рефлекс; в) культурне спадкування; г)імпринтинг.

 1. Який тип взаємовідносин між актинією та раком-самітником?

а) мутуалізм; б)конкуренція; в)паразитизм; г)хижацтво.

 1. До якої групи організмів належать пінгвінів та дельфінів?

а) холодостійкі; б) теплолюбні; в)гомойотермні; г) пойкілотермні.

Завдання № 7-9 на встановлення відповідності ( по 1 балу = 3 бали)

 1. Установіть відповідність між характеристиками кровоносної системи та представниками хребетних тварин, яким вони відповідають:
1. Теплокровні, 4-камерне серце А Страус
2. Холоднокровні, 2-камерне серце Б Хамелеон
3. Холоднокровні, 3-камерне серце без перегородки В Скат
4. Холоднокровні, 3-камерне серце з неповною перегородкою Г Ропуха
 1. Установіть відповідність між складовими вродженої та набутої поведінки і прикладами, що їх ілюструють:
1. Інстинкт А Дитинча леопарда намагається піймати здобич під пильним контролем матері
2. Безумовний рефлекс Б Оса приносить їжу в нору для майбутньої личинки
3. Умовний рефлекс В Мавпа відсмикує руку від гарячого предмета
4. Научіння Г Акваріумні рибки підпливають до поверхні води, якщо постукати по стінці акваріума
 1. Установіть відповідність між організмами та харчовими рівнями, які вони займають:
1. Гриби А Консумент 1-го порядку
2. Горобець Б Редуцент
3. Просо В Продуцент
4. Сокіл Г Консумент 2-го порядку

Завдання № 10 – 12. Дайте повну відповідь ( 1,5 бали = 4,5бали).

 1. Перелічить особливості форми тіла та покривів хребетних тварин, пов’язані з пересуванням у водному середовищі.
 2. Поясніть, яке значення має комфортна поведінка в житті тварин.
 3. Які заходи передбачають для охорони водойм?

Завдання № 13. Розкрийте питання (2 бали)

 1. Поясніть, що таке національний природний парк. Наведіть декілька прикладів національних парків України. Чому ці території потребують охорони?

 

5 варіант

Завдання № 1-6 з однією правильною відповіддю ( по 0,5 бали = 6 балів)

 1. Який з типів симетрії тіла притаманний морській зірці?

а) радіальна; б) двобічна; в) трибічна; г) сферична.

 1. Органом дихання павукоподібних є:

а) зябра; б) легені; в)трахеї; г) покриви тіла.

 1. Як називаються анонімні угрупування тварин, члени яких НЕ є агресивними до нових особин?

а) закриті; б) відкриті; в) загальні; г) суспільні.

 1. Що із зазначеного є научінням?

а) пошук партнера; б) будування гнізда; в)годування дитинчат; г) використання палички для добування їжі.

 1. Який тип взаємовідносин між людиною і бичачим ціп´яком?

а) мутуалізм; б) паразитизм; в) конкуренція; г) хижацтво.

 1. До якої групи організмів належить корова?

а) автотрофи; б) редуценти; в)консументи; г)продуценти.

Завдання № 7-9 на встановлення відповідності ( по 1 балу = 3 бали)

 1. Установіть відповідність між характеристиками кровоносної системи та представниками хребетних тварин, яким вони відповідають:
1. Холоднокровні, 3-камерне серце з неповною перегородкою А Камбала
2. Холоднокровні, 3-камерне серце без перегородки Б Черепаха
3. Теплокровні, 4-камерне серце В Саламандра
4. Холоднокровні, 2-камерне серце Г Землерийки
 1. Установіть відповідність між складовими вродженої та набутої поведінки і прикладами, що їх ілюструють:
1. Умовний рефлекс А Пташеня солов´я запам’ятовує пісню батька
2. Научіння Б Домашня собака підставляє шию, якщо їй показують повідець
3. Інстинкт В Кішка примружує очі від яскравого світла
4. Безумовний рефлекс Г Павук плете павутину
 1. Установіть відповідність між організмами та харчовими рівнями, які вони займають:
1. Трав´яниста рослина А Редуцент
2. Вовк Б Консумент 1-го порядку
3. Бактерія гниття В Консумент 2-го порядку
4. Корова Г Продуцент

Завдання № 10 – 12. Дайте повну відповідь ( 1,5 бали = 4,5бали).

 1. Перелічить особливості будови скелета хребетних тварин, пов’язані з пересуванням у водному середовищі.
 2. Поясніть, яке значення має дослідницька поведінка в житті тварин.
 3. Які заходи передбачають для охорони грунтів?

Завдання № 13. Розкрийте питання (2 бали)

 1. Поясніть, що таке заповідник. Наведіть декілька прикладів заповідників України. Чому ці території потребують охорони?

 

6 варіант

Завдання № 1-6 з однією правильною відповіддю ( по 0,5 бали = 6 балів)

 1. У яких з перелічених систематичних груп тварин найкраще розвинені органи зору?

а) у кільчастих червів;б)черевоногих молюсків; в) двостулкових молюсків; г)головоногих молюсків.

 1. Травний канал яких тварин має найбільш складну організацію?

а) риб; б)рептилії; в) плоских червів; г) жуйних парнокопитних.

 1. Які сигнали відіграють головну роль у спілкуванні рукокрилих тварин?

а)хімічні; б)візуальні; в)звукові; г)смакові.

 1. Який метод використовують для дослідження міграцій китоподібних тварин?

а) GPS-маяки; б) наліпки з фольги; в)радіонавушники; г) мітки з радіоактивними речовинами.

 1. Як називається природоохоронна територія, на якій повністю заборонена господарська діяльність?

а)заказник; б)пам´ятка природи; в)національний природний парк; г)заповідник.

 1. Який з екологічних чинників є антропогенним?

а) фотоперіодизм; б) забруднення річок токсичними викидами із заводів; в)хижацтво; г) температура навколишнього середовища.

Завдання № 7-9 на встановлення відповідності ( по 1 балу = 3 бали)

 1. Установіть відповідність між характеристиками кровоносної системи та представниками хребетних тварин, яким вони відповідають:
1. Теплокровні, 4-камерне серце А Гадюка
2. Холоднокровні, 3-камерне серце з неповною перегородкою Б Лосось
3. Холоднокровні, 2-камерне серце В Квакша
4. Холоднокровні, 3-камерне серце без перегородки Г Тюлень
 1. Установіть відповідність між складовими вродженої та набутої поведінки і прикладами, що їх ілюструють:
1. Безумовний рефлекс А У корови починає виділятися слина, коли вона їсть траву
2. Інстинкт Б Бджоли будують стільники
3. Научіння В У собаки починається виділятися слина, коли вона бачить їжу
4. Умовний рефлекс Г Папуга повторює слова за людиною
 1. Установіть відповідність між організмами та харчовими рівнями, які вони займають:
1. Виноград А Консумент 3-го порядку
2. Кішка Б Консумент 2-го порядку
3. Сорока В Консумент 1-го порядку
4. Виноградний слимак Г Продуцент

Завдання № 10 – 12. Дайте повну відповідь ( 1,5 бали = 4,5бали).

 1. Перелічить особливості будови скелета хребетних тварин, пов’язані з пересуванням у повітряному середовищі.
 2. Поясніть, яке значення має територіальна поведінка в житті тварин.
 3. Які заходи передбачають для охорони лісів?

Завдання № 13. Розкрийте питання (2 бали)

 1. Поясніть, що таке Червона книга України. Наведіть декілька прикладів птахів, що занесені до неї. Чому ці тварини перебувають під загрозою зникнення?

 

ВІДПОВІДІ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант 6 варіант
1. Б Б А В Г А
2. А Б А Г Г В
3. В Б Г А В Б
4. В А А Г А Г
5. В Б А А Г Б
6. А А Г В Б В
7. Б, В, Г, А Г, А, Б, В Г, Б, А, В А, В, Г, Б Г, А, Б, В Б, В, Г, А
8. Б, А, Г, В А, Б, Г, В Г, Б, А, В Б, В, Г, А А, Б, Г, В Б, А, Г, В
9. Г, В, А, Б Г, А, Б, В В, Г, А, Б Б, А, В, Г Г, А, Б, В Г, В, А, Б

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. Вы издеваетесь? Здесь нет правильных ответов так не честно почему все не правильно!!?