План-конспект уроку з хімії у 9 класі на тему: “Реакції йонного обміну”

Автор: вчитель хімії Бузівська Людмила Павлівна

вчитель хімії Бузівська Людмила ПавлівнаТема: Реакції йонного обліку

Мета:

Навчальна: формувати предметні компетентності:

 • особистісну – розвивати уміння виявляти самостійність, організовувати власну діяльність, дотримуватися правил етики співробітництва;
 • загальнокультурну – культура мовлення, почуття патріотизму;
 • творчо–діяльнісну – формувати інтерес до розв’язання будь-якої навчальної задачі творчого бажання й уміння діяти не за зразком, а оригінально та практично; активізувати пізнавальну діяльність;
 • інтелектуальну – формувати інтерес до вивчення основ природничих наук; формувати уміння працювати з різноманітною інформацією; лояльно ставитися до людей з іншою точкою зору;
 • інформаційну – уміння підбирати необхідний матеріал.

Розвивальна: розвивати ключові компетентності:

 • самоосвіти та саморозвитку – розвивати пошукову діяльність школярів;
 • інформаційно–пізнавальну – удосконалювати, розширяти прийоми самостійного здобуття нових знань, активізувати прийоми роботи в умовах пошуку, дослідження;
 • соціальну – розвивати навички висловлювати власні думки чітко та послідовно; сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей;
 • екологічну – виховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
 • здоров’язберігаючу – виховувати відповідальність за власне здоров’я та близьких.

Виховна: виховувати дисциплінованість, акуратність запису на дошці та в зошиті, акуратність робочого місця, учити радіти за себе та інших, виховувати гордість за свою країну, її людей та національні традиції, виховувати бережне ставлення до середовища, у якому живе людина, до живої та неживої природи.

Цілі уроку:

Учні повинні знати:

 • особливості складу, класифікації основних класів неорганічних сполук;
 • молекулярні формули неорганічних кислот, основ, оксидів, солей;
 • хімічні властивості основних класів неорганічних сполук;
 • механізм перебігу різних типів хімічних реакцій з точки зору електролітичної дисоціації;
 • поняття повних та скорочених йонних рівнянь та умови їх перебігу;
 • правила техніки безпеки безпеки праці з кислотами, лугами;
 • навички виконання лабораторних дослідів;
 • правила роботи у складі груп:

Учні повинні вміти:

 • складати формули сполук різних класів за правилами власності;
 • записувати хімічні рівняння в повному та скороченому йоному видах ;
 • з’ясувати вплив будови сполуки кислоти на її властивості;
 • називати усі представники класів неорганічних сполук;
 • розраховувати задачі за алгоритмами та хімічним рівняннями;
 • застосувати навички проведення лабораторних дослідів.

Учні повинні розуміти:

 • чому неорганічні кислоти мають певні хімічні властивості;
 • чому розчини кислот кислі ;
 • практичне застосування кислот різних груп людиною в житті та знаходження їх у природі.

Тип уроку: комбінований ( або узагальнених знань).

Міжпредметні зв’язки: біологія, екологія, література, історія, природознавство, математика.

Методи й форми уроку: роботи в парах, індивідуальна робота, презентація міні проектів, «Мозковий штурм»; «Знайти мене», «Добудь мене», «Третій зайвий», «Здобудь мене», експериментальна дослідна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів, таблиця розчинності неорганічних сполук, комп’ютер, картки з завданнями, мультимедійний, проектор.

Реактиви: розчини сполук: НCl, NaHCO3(кр.), NaOH, CuSO4, СuO, індикатори (метилоранжевий, лакмус універсальний), СаСО3 (крейда), вапняк (ракушка), оцтова кислота СН3СООН.

Випереджувальні завдання:

 1. Підготувати презентацію або коротку інформацію «Історична довідка про застосування кислот різних класів вжитті та їх добування і знаходження в природі».
 2. Підготувати схеми генетичного зв’язку неорганічних сполук.
 3. Підготувати пам’ятки з корисними порадами та інформацію про застосування кислот в житті людини.
 4. Презентація про хімізм реакції утворення аскорбінової кислоти в рослинах (вербі) і її застосування.

Епіграф уроку: „Працюючи від душі, ви зробите все і для близьких, і для себе, а якщо успіху не буде – працюйте ще!”

Д.У. Менделєєв

(на мультимедійній дошці)

Девіз: «Усі знання виростають з одного коріння – навколишньої дійсності і мають між собою зв’язки, а тому їх слід вивчати у зв’язках»

Я.А. Камінський

Хід уроку

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Один коментар

 1. Урок цікавий, презентує ряд методів й форм роботи на уроці: «Мозковий штурм»; «Знайти мене», «Добудь мене», «Третій зайвий», «Здобудь мене», експериментальна дослідна робота тощо. Дякую!!!