Конспект уроку з хімії для 9 класу на тему: Виконання тренувальних вправ на складання реакцій йонного обміну в розчинах електролітів.

Автор: вчитель хімії Саливін Марина Віталіївна

Screenshot_2Розробка уроку для 9 класу (+ презентація) на виконання тренувальних вправ складання реакцій йонного обміну в розчинах електролітів.


 

Мета уроку: поглибити та закріпити знання учнів про електролітичну дисоціацію; повторити реакції обміну між розчинами електролітів; згадати умови перебігу реакцій між розчинами електролітів; продовжити формувати навички аналізу тексту задачі та складання рівнянь реакцій обміну між розчинами електролітів молекулярних, повних та скорочених йонних рівнянь;

розвивати наполегливість, працьовитість, вміння досліджувати причинно-наслідкові зв’язки; розвивати вміння аналізувати та порівнювати;

виховувати здоровʼязберігаючу компетентність.

Тип уроку: засвоєння знань, умінь і навичок.

Форма уроку: практикум.

Проблема уроку: Яку хімічну реакцію ми зможемо побачити наочно:

2NaNO3 + BaCl2 → 2NaCl + Ba(NO3)2 чи Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4↓? Чому?

Обладнання:

 •  Проектор, экран, ноутбук, презентация Microsoft Power Point.
 •  На столах учнів знаходиться раздатковий матеріал.
 •  Хімічне обладнання та реактиви.

Методи навчання: Словесні (бесіда, пояснення); наочні (демонстрація презентації); практичні (работа з раздатковим матеріалом); проблемний (постановка проблемних запитань); дослідницький (работа по дослідженню заданих проблем).

Основні поняття і терміни уроку: електролітична дисоціація, електроліти, неелектроліти, слабкі та сильні електроліти; солі, кислоти, основи з точки зору теорії електролітичної дисоціації; реакції обміну.

 

Хід уроку

(Слайд 1)  Ми повинні знати, ми будемо знати

І. Організаційний етап.

Привітання. Перевірка відсутніх. Перевірка готовності учнів до уроку.

Давайте, звернемо увагу на епіграф до уроку. Що для цього ми повинні зробити?

Тож налаштуємося на співпрацю, подаруємо один одному посмішку.

II. Актуалізація опорних знань.

(слайд 2) Інтерактивна вправа  «Так – ні».

 1. Електролітична дисоціація – це розпад електролітів на молекули в розчині або розплаві. (ні)
 2. Електроліти – це речовини, розчини або розплави, яких проводять електричний струм. (так)
 3. До електролітів належать усі без винятку речовини. (ні)
 4. При електролітичній дисоціації рух йонів хаотичний. (ні)
 5. Кислоти – це електроліти, що дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену. (так)
 6. Сумарний заряд усіх катіонів не повинен дорівнювати сумарному заряду усіх аніонів. (ні)
 7. Основи – це електроліти, що дисоціюють з утворенням катіонів металічного елемента. (ні)
 8. Випадання осаду, виділення газу, утворення малодисоціюючої речовини – умови перебігу реакцій до кінця. (так)
 9. Якщо ступінь дисоціації: >30% – електроліт сильний, <2% електроліт слабкий; 2%< α <30% – середньої сили електроліт. (так)
 10. Ступінь дисоціації показує скільки молекул електроліту розпалося на йони під дією електричного струму в розчині або розплаві. (так)
 11. Скорочені йонні рівняння показують, які йони беруть участь в хімічних реакціях. (так)
 12. Слабкі та середньої сили кислоти та основи дисоціюють в одну стадію та повністю. (ні)

(слайд 3) Відповіді на вправу. Взаємоперевірка завдання учнями між собою.

III. Перевірка домашнього завдання

Чому безводна сульфатна кислота не змінює колір індикатора. (безводна сульфатна кислота не змінює колір індикатора тому, що зміна кольору відбувається у водному розчині).

IV. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель хімії:

(Слайд 4) Оголошується тема уроку. Разом з учнями формулюється мета уроку.

 Рефлексія.

(Слайд 5) Питання до класу: Що ви знаєте про реакції обміну?

                                               Які речовини називають електролітами?

IV. Засвоєння знань, умінь і навичок

(слайд 6) Завдання 1.

Запишіть молекулярні, повні та скорочені йонні рівняння для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця:

 • AgNO3 + AlCl3
 • BaCl2 + Fe2(SO4)3

(слайд 7) Знайдіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами реакцій йонного обміну:

 • H2SO4 + NaOH → а) KNO3 + AgCl↓
 • AgNO3 + NaCl → б) KCl + Fe(OH)2
 • Ba(NO3)2 + K2SO4 → в) Al(NO3)3 + AgCl↓
 • KCl + AgNO3 → г) Na2SO4 + H2O
 • AgNO3 + AlCl3 → д) KNO3 + PbS↓
 • FeCl2 + KOH → е) NaNO3 + AgCl↓
 • K2S + Pb(NO3)2 → є) KNO3 + BaSO4

(слайд 8) Завдання 2.

Запишіть молекулярні, повні та скорочені йонні рівняння для реакцій, що проходять в розчині до кінця. Які ознаки протікання реакцій до кінця?

 • Натрій карбонат + цинк сульфат →
 • Купрум (ІІ) сульфат + натрій гідроксид →

А тепер давайте перевіримо наші записи за допомогою дослідів.

(слайд 9) Виберіть із наведених рівнянь реакцій, ті які протікають до кінця:

а) K2S + 2NaNO3 → Na2S + 2KNO3

б) FeCl2 + H2S → 2HCl + FeS

в) Li2SO4 + 2KOH → 2LiOH + K2SO4

г)  Na2SO4 + ZnCl2 → ZnSO4 + 2NaCl

д) K2SO4 + Pb(NO3)2 → 2KNO3 + PbSO4

е) ZnCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Zn(OH)2

є) 3ZnSO4 + 2AlCl3 → 3ZnCl2 + Al2(SO4)3

ж) Na2CO3 + ZnCl2 → 2NaCl + ZnCO3

з) CaCl2 + Mg(NO3)2 → Ca(NO3)2 + MgCl2

і) KF + NaCl → KCl + NaF

й) K3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 + 3KNO3

к) KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

л) K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O

(слайд 10) Завдання 3.

Складіть молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння реакцій, що відповідають схемам:

 • Купрум (ІІ) хлорид + ? → купрум (ІІ) гідроксид + ?
 • Купрум (ІІ) нітрат + ? → купрум (ІІ) сульфід + ?
 1. Узагальнення і закріплення знань

(слайд 11) «Виправ твердження»

 1. Утворення двох розчинних речовин – реакція пройшла до кінця.
 2. Вода – сильний електроліт.
 3. Для реакції можна взяти нерозчинну речовину – в процесі взаємодії вона розчиниться.

VI. Підбиття підсумків уроку.

(слайд 12)

Рефлексія.

Давайте повернемося до епіграфу нашого уроку. Що ми з вами знали та що ми дізналися?

Виставлення оцінок за урок.

(Слайд 13) VIII. Домашнє завдання:

Повторити §10 – 11, підготуватися до практичної роботи (всі учні), завдання в зошиті (1 або 2 завдання на достатній рівень; 3 та 4 завдання на високий рівень).

Домашнє завдання:

 1. Запишіть молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння для реакції, що відбувається в розчині до кінця:
 • K2S + Pb(NO3)2 à
 • H3PO4 + Ca(OH)2 à
 • CrCl3 + AgNO3 à
 1. Запишіть молекулярні, повні та скорочені йонні рівняння.
 • Алюміній бромід + купрум (ІІ) хлорид →
 • Калій карбонат + магній хлорид →
 1. Складіть молекулярне, повне та скорочене йонне рівняння реакції, що відповідає схемі:
 • Натрій фосфат + ? → кальцій фосфат + ?
 1. Складіть рівняння реакцій йонного обміну за такою схемою:

Ba(OH)2 à BaCl2 à Ba(NO3)2 à KNO3

(слайд 15)

Презентація до уроку

Завантажити презентацію на диск

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Вчителька використала всі можливі досягнення передової педагогічної науки і практики,побудувала урок на основі закономірностей навчально-виховного процесу.Проблемна,дослідницька робота хімічних процесів раціонально поєднують різні види та форми роботи.Марина Віталіївна втілює нові технології пізнавальної діяльності учнів.

 2. Хороший, змістовий урок, що створює умови для закріплення знань учнів. Вчителем використані різні форми роботи та методичні прийоми. Наочна презентація підвищує ефективність уроку. Вважаю, мета уроку була досягнена.