mail@urok-ua.com

Плюси і мінуси використання ІКТ на уроцi

Автор: вчитель зарубiжноi лiтератури та росiйськоi мови Радченко Наталiя Олександрiвна

Мета сучасної освіти – формування особистості, здатної адекватно сприймати, аналізувати, оцінювати інформацію, робити висновки, а значить, засвоювати нові знання, які подані не тільки традиційним способом, але і за допомогою медіа-джерел.

ІКТ дозволяють індивідуалізувати та активізувати роботу вчителя і учня в рамках традиційного уроку.

Влучний вислів визначного педагога К.Ушинського говорить: «Педагог повинен подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, почуття мускульних рухів і навіть, якщо можливо, нюх і смак, взяли участь в акті запам’ятати … При такому дружному сприянні всіх органів в акті засвоєння ви переможете ледачу пам’ять ».

Існують різні форми подання медіа-інформації – текстова, звукова та графічна або, останнім часом все частіше, – анімаційна та відео. Участь школяра в даному процесі також називається «інтерактивністю». Медіа-ресурси дозволяють вчитися, працювати, освоювати світ, збагачувати себе. Використовуючи медіа-ресурси на уроках росiйськоi мови та зарубіжної літератури, діти вчаться створювати власні цікаві проекти, самостійно виконують пошуково- дослідницькi завдання, а також приймають участь в інтерактивних формах роботи (в парі, групові і т.д.), це дає можливість інтегруватися з іншими навчальними предметами з метою формування цілісної картини сприйняття світу.

Використання медіа-ресурсу вносить принципові зміни в зміст і методи навчання. Електронні засоби навчання покращують можливість сприймати і запам’ятовувати навчальний матеріал, дозволяють зменшити час його подачі, володіють багатими виховними можливостями. ІКТ є важливим аспектом поліпшення системи освіти відповідно до вимог сучасного інформаційного суспільства.

Існують недоліки та проблеми застосування ІКТ:

 • вчитель не завжди здатний врахувати психологічні особливості конкретного класу, конкретної дитини;
 • не забезпечується розвиток мови і навичок грамотного письма учнів;
 • крім помилок у вивченні навчального предмета, з’являються ще технологічні помилки при роботі з комп’ютерною програмою;
 • матеріал подається в готовій формі, систематизованiй в певну схему вчителем;
 • вчитель не завжди має достатньо спеціальних знань, умінь і навичок у сфері ІКТ;
 • програмне забезпечення часто вимагає доробки (багато фактичних або методичних помилок), так як не враховується специфіка роботи зі школярами;
 • при плануванні навчального процесу матеріал навчальних програм необхідно пов’язувати з використанням ІКТ;
 • ступінь втоми учнів на уроках з використанням персонального комп’ютера вища в порівнянні зі звичайними;
 • робота на персональному комп’ютері вимагає функціональних змін нервово-емоційного статусу, супроводжується вимушеною робочою позою: дитині доводиться читати інформацію на екрані монітора (розглядати букви, малюнки) і одночасно працювати на клавіатурі, тобто дуже часто відбувається переклад погляду з екрана на клавіатуру, в результаті чого виникає часта переадаптация зору;
 • статична сидяча поза при цьому викликає напругу плечового пояса і тому неправильно підібранi меблі та недоцільно обраний режим роботи може призвести до порушення постави, а тривале напруження зору може викликати незворотні патологічні зміни.

Вирішення проблем, пов’язаних з використання ІКТ:

 • необхідно всебічного вивчати функціональнi зміни реакцій організму і здоров’я школярів під час навчання на персональних комп’ютерах;
 • потрібне гігієнічне нормування безперервної роботи учнів на комп’ютері з урахуванням вікових особливостей та стану здоров’я дітей;
 • занадто великий відсоток часу, відведений учителем на використання ІКТ на уроці, змінює метод навчання з розвиваючого на наочно-ілюстративний.

І найголовніше те, що:

 • на сьогоднішній день немає системних методичних та методологічних вимог щодо використання ІКТ на уроках російської мови та світової літератури;
 • глобально не вивчені основні прийоми і методи роботи даного напрямку, і вчителю доводиться інтуїтивно їх знаходити;
 • важко аналізувати та оцінювати такі уроки, до них неможливо застосувати класичні схеми аналізу, а нових – поки що немає.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

 1. Дякую за публікацію автора, яка наштовхує на роздуми. Познайомившись з нею, дійсно можна ще багато наводити прикладів як щодо плюсів так і мінусів використання ІКТ на уроцi. Але в наш сучасний час ІКТ є важливим аспектом поліпшення системи освіти відповідно до вимог сучасного інформаційного суспільства! Згодна з автором, що варто лише допрацювати над схемами як аналізувати та оцінювати уроки з використанням ІКТ. Щиро дякую ще раз.

 2. Шановно Наталiя Олександрiвна ! Ваші цікаві роздуми про плюси і мінуси використання ІКТ на уроцi – це тема майбутніх дебатів наших методичних об’єднань. Дійсно, комп’ютер не замінює самого вчителя і в майбутньому замінити не зможе, але уявити собі сучасний урок без медіа-ресурсу важко. Вважаю, що використання інформаційно-комунікаційних засобів будуть ефективними за умови поєднання з традиційними методами. Дякую.

 3. Пані Наталіє! Ваша стаття доводить, що електронні засоби навчання покращують можливість сприймати і запам’ятовувати навчальний матеріал, дозволяють зменшити час його подачі, володіють багатими виховними можливостями. Дякую!!!