Практичні завдання з географії до теми “Фізико-географічна характеристика Австралії”

7 клас

Автор: вчитель географії та економіки Маханько Ірина Вадимівна

вчитель географії Маханько Ірина ВадимівнаМЕТА:

  • закріпити знання учнів про географічне положення материка, особливості формування території; розвивати уміння визначати координати та розраховувати розміри географічних об’єктів різними способами;
  • продовжувати формувати уміння роботи з текстом підручника, картами атласу та контурної карти; сприяти вдосконаленню таких операцій мислення як систематизація, узагальнення, аналіз;
  • розширювати кругозір та географічну культуру школярів, виховувати дбайливе ставлення до всього живого.

Завдання 1. Розрахуйте максимальну протяжність Австралії з півночі на південь вздовж 145-ї меридіани. Довжина дуги 1° цієї меридіани дорівнює 110,8 км.

Завдання 2. Розгляньте профіль рельєфу Австралії по 30° пд.ш. Усно зробіть висновок про причини панування саме таких форм рельєфу материка.

Завдання 3. Користуючись текстом підручника та кліматичною картою Австралії (атласу), дайте характеристику кліматичних поясів та областей в межах яких розташована Австралія. Результати роботи оформіть у вигляді таблиці (за варіантами).

Характеристика кліматичних поясів та областей Австралії

Назва клімат. поясу Геогра-фічне положе-ння на мате-рику Пануюча повітряна маса, її особливості, вологість Середні, максимальні та мінімальні температури Кількість опадів та пори року їх випадіння Пануючі вітри та територія їх формування Особливості сезонів року Клімат. області, що виділяють в даному поясі
Влітку Взимку Влітку Взимку Вл. Взимку Літа Зими

Завдання 4. Користуючись картами атласу та текстом підручника усно поясніть, чому в Австралії басейн внутрішнього стоку більший, ніж басейн стоку океанів.

Завдання 5. Заповніть таблицю: “Природні зони Австралії” (за варіантами).

Природні зони Австралії

№ з/п Назва природної зони Пануючі грунти Флора Фауна Особливості ПЗ

Завдання 6. На фізичну контурну карту Австралії нанесіть: – острови, півострови, моря, затоки, протоки, миси, течії; форми рельєфу та найвищі та найнижчі райони материка.

на “Кліматичну карту Австралії” нанесіть кліматичні пояси та області, підпишіть найвологіше і найпосушливіше, та найжаркіше і напрохолодніше місця Австралії; головні річки – кріки, озера Австралії.

на контурну карту “Природних зон Австралії” нанесіть природні зони материка та національні парки.

Підготуйтесь до здачі географічної номенклатури з теми “Австралія”.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

  1. Практична робота з географії вчить дітей на власному життєвому досвіді застосовувати свої вміння та знання практично.Це стимулює роботу школярів та формує уміння працювати з картою,визначати координати,розраховувати розміри географічних об”єктів,розширювати кругозір та географічну культуру.Дякую

  2. Вивчення географії на сучасному етапі неможливе без набуття практичних умінь і навичок, які формуються під час виконання практичних робіт. Саме практичні роботи дають учням можливість активно навчатися, проводити пошуково-дослідницьку діяльність, творчо осмислювати процеси і явища, що відбуваються в оболонках Землі, доводити існування в природі закономірних взаємозв’язків.

  3. Завдання направлені на учнів високого рівня. Даний матеріал стане в нагоді вчителю при підготовці обдарованого учня до олімпіади з географії або іного предметного конкурсу. Щиро Вам дякую!!!

  4. Мабуть це завдання для дуже сильного географічного класу. За програмою на вивчення Австралії дається тільки 4 години і тому дуже багато практичних завдань. І що вже нові дані стосовно довжини меридіанів? Взагалі, завжди писали і це учні запам`ятовували, що 1 градус дорівнює 111 км..Дякую