Прийоми та методи активізації пізнавальної діяльності на уроках математики.

Автор: вчитель математики Мараховська Олена Іванівна

Screenshot_27У даній роботі запропоновані ті методи активізації пізнавальної діяльності учнів, які я з успіхом застосовую на своїх уроках. Вивчаючи методичну літературу, відвідуючи уроки інших учителів, прийшла до висновку, щоб зацікавити дітей існує чимало методів і прийомів. Тому, щоб домогтися якісних успіхів у навчанні, необхідно зробити цей процес бажаним. У кожного вчителя своя думка про урок, я дотримуюся такого визначення:
1. Урок повинен бути продуманий у всіх деталях, щоб один етап переходив в інший, і учні розуміли, що і навіщо вони роблять на уроці.
2. Учнів необхідно готувати до сприйняття нового матеріалу, усвідомлення теми уроку, використовуючи проблемну ситуацію.
3. На уроці повинно бути цікаво. Вчитель повинен емоційно передати свій позитивний заряд учням, тим самим надихнути їх розум до діяльності.
4. Завдання кожного вчителя – не тільки навчити, а розвинути мислення учнів засобами свого предмета.
5. Намагатися на уроці звернутися до кожного учня по кілька разів, щоб коригувати непорозуміння.
6. Намагатися ставити оцінку не за окрему відповідь, а за кілька відповідей, даних на різних етапах уроку.
У висновку хочу відзначити, що медики пропонують гіпотезу, що математика продовжує життя, даючи можливість на довгі роки зберігати розум свіжим, а людині залишатися працездатній, енергійній. І моє завдання, як вчителя – переконати в цьому учнів.
«Життя прикрашається двома речами: заняттям математикою і її викладанням». Для вчителя математики радість займатися математикою, але ще більша радість, якщо вдається виховати учня, люблячого математику, або хоча б такого, який з цікавістю її вчить.


 

ПРИЙОМИ І МЕТОДИ

АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.

                                                                                                      

Основне завдання навчання математики в школі – міцне і усвідомлене оволодіння учнями системою математичних знань і умінь, необхідних у повсякденному житті і трудовій діяльності кожному члену сучасного суспільства.

Однією з головних завдань вчителя є організація пізнавальної діяльності таким чином, щоб у учнів сформувалися потреби в здійсненні творчого перетворення навчального матеріалу з метою оволодіння новим знанням. Працювати над активізацією пізнавальної діяльності – це, значить, формувати позитивне ставлення школярів до навчальної діяльності, розвивати їх прагнення до глибшого пізнання предметів, що вивчаються.

Формування пізнавальної активності можливе за умови, що діяльність, якою займається учень, йому цікава. І навпаки, «виховати у дітей глибокий інтерес до знань і потребу в самоосвіті – це означає пробудити пізнавальну активність, і самостійність думки, зміцнити віру в свої сили». [Бондаревський В.Б. Виховання інтересу до знань і потребу до самоосвіти. – М., Просвітництво, 1885]

Однією з головних завдань школи є не тільки повідомлення певної суми знань учням, а й розвиток у них пізнавальних інтересів, творчого ставлення до справи, прагнення до самостійного “добування” і збагаченню знань і умінь, застосовуючи їх у своїй практичній діяльності.

Збільшення розумового навантаження на уроках змушує задуматися над тим, як підтримати інтерес учня до досліджуваного матеріалу і його пізнавальну активність протягом усього уроку. У зв’язку з цим ведуться пошуки нових ефективних методів навчання і таких методичних прийомів, які активізували б думку школярів, стимулювали б розвиток загальної активності, самостійності, особистої ініціативи і творчості учнів різного віку. Наведу слова Д. Пойа про те, що «навчання – це ремесло, яке використовує незліченну кількість маленьких трюків». Ефективність процесу навчання математики в наш час визначається багатьма факторами, але головна роль належить вчителю. Його завдання, перш за все, виховати активно мислячу особистість. Від майстерності вчителя, його вміння управляти процесом формування знань учнів, розвитком їх мислення багато в чому залежить, чи зможе учень творчо підійти до досліджуваного матеріалу. Зупинюся на деяких методах і прийомах, які сприяють успішному засвоєнню навчального матеріалу, розвитку пізнавальної активності школярів.

Головною умовою формування пізнавальної активності школярів є зміст і організація уроку. Відбираючи матеріал і продумуючи прийоми, які будуть використані на уроці, перш за все, оцінюю їх з точки зору можливості порушити і підтримувати інтерес до предмету.

 1. Одним з методів активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики є робота з підручником, є одним з найважливіших джерел інформації і знань для учнів. Це ефективний засіб закріплення матеріалу і активізації розумової діяльності школярів, адже робота над підручником неминуче пов’язана із застосуванням методу порівняння, з аналітичною діяльністю мислення.

Але робота з підручником на уроках носить епізодичний характер, а добре б звернути увагу на роботу з оволодіння учнями навичок розуміння прочитаного, так як: «Читати – це ще нічого не означає; що читати і як розуміти прочитане – ось в чому головна справа »(К. Ушинський). Роботу по формуванню умінь і навичок самостійного читання і розуміння починаючі з 5 – го класу, так, як учні початкової школи не мають звички працювати з матеріалом підручника, а вже в 5 класі підручник містить багато теоретичного матеріалу, над яким потрібно працювати, збудити бажання читати . Використовую на уроці (якщо є час) наступні завдання:

 • знайти в тексті те, про що не говорилося на уроці;
 • прошу пояснити значення тих чи інших слів;
 • скільки разів в тексті зустрічається слово (наприклад, дріб, складання), чи завжди в одному і тому ж значенні, що ще воно може позначати;
 • знайти визначення деяких термінів, правил;
 • конкурс на найточніше і коротке визначення.

Всі ці прийоми активізують розумову діяльність учнів, привчають їх до осмислення логіки засвоюваного матеріалу і служать одним із засобів стимулювання навчальної роботи.

 1. Ще одним з таких прийомів є проведення нетрадиційних уроків:

– це уроки-казки,

– уроки-подорожі,

-диспути,

-змагання,

-турніри,

-інтегровані уроки.

Уроки такого характеру формують позитивні мотивацію і ставлення школярів до навчальної діяльності, розвивають їх прагнення до глибшого пізнання предметів, що вивчаються, потреба в самоосвіті, а також стимулює розумову і пізнавальну діяльність учнів, підвищують ефективність навчання. Наприклад, інтегровані уроки «Алгоритм обчислення похідної складної функції», 11 клас (алгебра + інформатика), «Десяткові дроби і дії над ними», 5 клас (математика + екологія) і т.д.

 1. На розвиток пізнавальної активності і творчого мислення вирішальне значення надає розгляд різних способів вирішення завдань, ознайомлення з різними методами, що існують в математичних дослідженнях, і закріплення їх в практичній діяльності. Завдання поділяються на алгоритмічні, полуалгорітміческіе, евристичні. Роль алгоритмічних задач у навчанні математики дуже важлива. Рішення задач цього типу легко і швидко призводять до бажаного результату, незнання ж алгоритмів веде до численних помилок, втраті часу і невпевненості в собі. До полуалгорітміческім завдань відносяться завдання, методи вирішення, яких мають узагальнений характер і не можуть бути повністю зведені до одного з відомих алгоритмів. У евристичних завданнях необхідно виявити деякі приховані зв’язки між елементами умов і вимог. Це завдання олімпіадного характеру.

У класі завжди знайдеться учень, який мислить відмінно від інших, нестандартно. Після рішення деяких завдань можна попросити вирішити її по-іншому. Наприклад, рішення задач на знаходження дробу від числа або числа за його дробом в 6 класі, завдання з геометрії і т.д.

 1. Серед різних способів активізації пізнавальної діяльності одним з ефективних засобів є дидактичні ігри. Дидактична гра – це одна або кілька математичних задач, які пропонуються в цікавій формі і, як правило, з елементами змагання. Вона не тільки дозволяє перевірити вміння учнів виконувати математичні дії, аналізувати, порівнювати, помічати закономірності, розвиває в учнів аналітичне мислення, вміння висловлювати думки і свою точку зору, ставити проблему, організувати роботу по її рішенню, але і значно підвищити інтерес до математики, зняти втома, а також сприяє розвитку уваги, кмітливості, активізує почуття змагання, взаємодопомоги.

Включення в урок елементів дидактичних ігор та ігрових моментів, робить процес навчання цікавим , створює у дітей бадьорий робочий настрій, полегшує подолання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. Різноманітні ігрові дії, в ході яких вирішується та чи інша розумова задача, підтримують і підсилюють інтерес дітей до навчального предмету. Захопившись, діти не помічають, що вчаться. Навіть найбільш пасивні з дітей включаються в гру з величезним бажанням, докладаючи всіх зусиль, щоб не підвести товарищів по грі.

 1. Ще одним засобом активізації пізнавальної діяльності є творчі завдання. На уроках і для домашніх завдань я часто використовую творчі завдання такого характеру, як:
 • Підготовка коротких доповідей до уроків (наприклад, про життя і діяльність видатних математиків). Важливим стимулом пізнавального інтересу, пов’язаним зі змістом навчання, є історичний аспект шкільних знань. Історизм як стимул формування пізнавального інтересу має велике значення на уроках математики. Щоб в учнів не виникло уявлення, що математика – наука безіменна, знайомлю їх з іменами людей, які творили науку, багатими в емоційному відношенні епізодами їх життя. Тут доречним буде слова Ж.А. Пуанкаре «… Будь-яке навчання стає яскравішим, багатшим від кожного дотику з історією досліджуваного предмета …»
 • Складання завдань з певної теми, з ілюстраціями. (Деякі з них можна вирішувати на уроці, так як учні не люблять вирішувати завдання, але завжди із задоволенням і інтересом вирішують завдання власного твору). При складанні завдань виробляється звичка творчої роботи, даючи можливість внести свій внесок в пошук раціонального умови задачі, ви не тільки спонукаєте їх працювати наполегливіше, але розвиваєте бажаний склад розуму.
 • Складання ребусів, кросвордів на певну тему, які можуть бути використані при усному рахунку або для «вгадування» теми уроку.
 1. Використання практичної спрямованості і міжпредметних зв’язків на уроках математики є ще одним прийомом активізації пізнавальної діяльності.

У програмі з математики зазначено, що математика, давно ставши мовою науки і техніки, в даний час все ширше проникає в повсякденне життя і повсякденний мову, все більше впроваджується в традиційно далекі від неї області. Тому вважаю важливим питання здійснення міжпредметних зв’язків, що сприяє підвищенню пізнавального інтересу. Відомо, що міцність і практична значущість придбаних знань багато в чому залежить від того, наскільки вони застосовуються не тільки в тій області, де ці знання придбані, але і в інших ситуаціях.

Психологами давно доведено, що взаємопов’язане, логічне вивчення навчальних предметів найбільш сприятливо для кращого засвоєння навчального матеріалу, підвищення інтересу учнів до предметів, що вивчаються, для розвитку їх розумових здібностей.

На своїх уроках я завжди показую, що знання математики необхідні у всіх областях, а також знання інших предметів можна використовувати в математиці.

Наприклад:

 1. «На земній кулі літають птахи – безпомилкові укладачі прогнозу погоди на літо. Якщо ви правильно вирішите приклади, записані на дошці, то ви дізнаєтеся одну з них ». Замініть приватні буквами, і ви дізнаєтеся такого птаха. (Фламінго з піску будують гнізда у формі усіченого конуса, в верхньому підставі роблять поглиблення, в які відкладають яйця. Висота гнізда залежить від того, яким буде літо: сухим або дощовим. Якщо літо очікується дощовим, то гнізда будуються високими, щоб їх не могла затопити вода, якщо посушливе, то нижчими).
 2. Чи вирішивши приклад, ви отримаєте масу черепахи-гіганта, що живе на островах Тихого океану. Вона такої величини, що діти можуть кататися, сидячи на її панцирі.

(Найбільша в світі черепаха важить 600 кг. Вона називається дермохеліс. З її панцира виготовляють прикраси, а м’ясо і яйця йдуть в їжу).

 1. Вирішуючи приклади і розташовуючи відповіді прикладів у порядку зростання, ви отримаєте назву міста, єдиного в своєму роді, іншого такого немає на світі. Він стоїть в море, на 118 островах, розташованих в 4 км від суші. У цьому місті немає автобусів, тролейбусів, а засобом пересування є річкові трамваї – катери і гондоли (Венеція).

Використання під час уроків інформації з інших предметів дозволяє мені здійснювати міжпредметні зв’язки, виховувати в учнях допитливість, прагнення пізнати нове, розширити їх кругозір. Тому подібні фрагменти я включаю до  уроків.

У 6 класі починається курс географії, і я застосовую знання учнів з цієї науки на своїх уроках в темах: «Масштаб», «Графіки». Так, при вивченні теми «Масштаб» ми працюємо по географічній карті , виконуючи практичну роботу: «Визначити відстань від Харківа до Київа на місцевості, вимірявши його на карті». Інтерес учнів на таких уроках високий.

 1. Наступним прийомом є виконання нестандартних завдань з математики. Відомому французькому вченому Паскалю належать слова: «Предмет математики настільки серйозний, що не слід упускати жодної можливості зробити його більш цікавим». Цікавість – необхідний засіб поширювати і підтримувати увагу і інтерес до предмету.

Ефективним і цікавим прийомом є математичний софізм. Софізм – це доказ завідомо неправдивого твердження.

Учням 7-8-х класів вже можна привести софізм про Ахиллесе і черепасі, або доказ твердження 1 = 2 і т. д. Скільки захоплень, думок, суперечок, а головне – непідробного інтересу. Мої учні з інтересом виконують завдання, коли їм пропонується виправити навмисно зроблені помилки в рішенні.

Взагалі активізація – це така організація пізнавальної діяльності учнів, при якій навчальний матеріал стає предметом активних розумових і практичних дій кожного учня. Вона повинна забезпечити не тільки просте запам’ятовування матеріалу і формування стійкої уваги, але і дати учням деякі навички і вміння самостійно здобувати знання. Головною умовою формування пізнавальної активності школярів є зміст і організація уроку. Відбираючи матеріал і продумуючи прийоми, які будуть використані на уроці, вчителю треба оцінювати їх з точки зору можливості  підтримувати інтерес до предмету.

Розвитку пізнавальних інтересів, любові до досліджуваного предмета і до самого процесу розумової праці сприяє така організація навчання, при якій учень діє активно, втягується в процес самостійного пошуку і “відкриття” нових знань, вирішує питання проблемного характеру.

Навчальний процес, як і будь-який інший, цікавий тоді, коли він різноманітний. Одноманітна інформація і одноманітні способи дій дуже швидко викликають нудьгу.

Для появи інтересу до досліджуваного предмета необхідно розуміння потрібності, важливості і доцільності вивчення даного предмета в цілому і окремих його розділів.

Чим більше новий матеріал пов’язаний з засвоєними раніше знаннями, тим він цікавіше для учнів. Зв’язок досліджуваного з інтересами, які вже існували у школярів раніше, також сприяє виникненню інтересу до нового матеріалу.

Ні занадто легкий, ні занадто важкий матеріал не викликає інтересу. Навчання повинно бути важким, але посильним.

Чим частіше перевіряється і оцінюється робота школяра, тим цікавіше йому працювати.

Яскравість, емоційність навчального матеріалу, схвильованість самого вчителя з величезною силою впливають на школяра, на його ставлення до предмета.

Пізнавальний інтерес – це один з найважливіших для нас мотивів навчання школярів. Його дія дуже сильна.

У даній роботі я пропоную кілька прийомів розвитку пізнавальної активності учнів, які використовуються мною на уроках в різному ступені в залежності від віку дітей, матеріалу, теми, особливостей класу.

Всі запропоновані прийоми народжувалися поступово протягом декількох років роботи, частина з них запозичена з досвіду роботи інших вчителів, частина – з книг, методичних посібників, частина з власних спостережень і висновків. Добре відомо, що учні, які володіють твердими навичками усного рахунку, швидше освоюють техніку алгебраїчних перетворень, краще справляються з різними завданнями, складовою частиною яких є обчислення. В усних обчисленнях розвиваються пам’ять учнів, швидкість їх реакції, зосередженість – важливі елементи загального розвитку. Рішення усних завдань надає уроку необхідну глибину і жвавість, відкриває широкі можливості для виявлення і формування в учнів схильностей і інтересів до математики

Обробці обчислювальних навичок сприяють різні ігри.

Ігри

 1. Гра в якій учитель називає поспіль числа, а учні числа, які кратні трьом, повинні, правильна відповідь супроводжується оплеском . Ряд, який менше допускав помилок, є переможцем.
 2. “Рахунок-додаток”. Учитель записує на дошці якесь число, припустимо, 15,7. Потім він повільно називає число, яке менше, ніж 15,7. Учні повинні у відповідь назвати інше число, яке доповнює дане до 15,7. Ті числа, які називає учитель, і ті, що дають учні, не записуються. Цим забезпечується тренування в запам’ятовуванні чисел.
 3. “Поспішай, та не помилися”. Ця гра – фактично математичний диктант. Учитель повільно прочитує завдання за завданням, а учні на листах записують відповіді.
 4. “Не зівай”. Учні кожного ряду отримують по картці. У першого учня в ряду завдання написано повністю, а у всіх інших замість першого числа написано три крапки. Що ховається за трьома крапками, учень дізнається тільки тоді, коли його товариш, що сидить попереду, повідомить йому відповідь у своєму завданні. Ця відповідь і буде відсутньою числом. У такій грі всі повинні бути уважні, оскільки помилка одного учня закреслює роботу всіх інших.
 5. “Склади слово”. Учитель пропонує на картці написані зверху вниз 5-6 прикладів, і на кожен приклад 3-4 варіанти відповіді, які закодовані буквами. Учні в класі розбиваються на кілька команд, зазвичай команду складають сидячи один за одним. Кожен з членів команди вирішує відповідний приклад, вибирає правильну відповідь і записує букву-код. Після закінчення рахунку у учнів з’являється слово (бажано похвала).
 6. “Математична естафета”. У V-VI класах увага учнів нестійка. Виникає необхідність на уроці перемикатися з одного виду діяльності на інший. У цьому випадку виручає математична естафета. Кращий результат дають естафети, що проводяться в кінці уроку.

Наприклад, при вивченні теми: “Множення одночленів”, можна провести естафету. На кожен ряд роздають по однаковою картці, що грає роль естафетної палички, на якій зображені множники, наступні множники і остаточний результат – добуток. Учням дається завдання “закрити кватирки”, тобто заповнити порожні місця проміжними добутками, які записують тільки простим олівцем і після того, як ретельно перевірено рішення попередніх прикладів. Ця естафета розвиває також вміння контролювати себе.

Подобається дітям, коли вчитель дає завдання на виправлення навмисно зроблених помилок в рішенні, на відновлення частково стертих записів. Недописана фраза, в повному обсязі вирішене завдання, недомовлене умова в завданні стимулює роботу учнів.

Завдання зі зміною установки.

Цей прийом роботи на уроці дозволяє не тільки перевірити знання дітей по темі, але і розвивати зорову пам’ять, швидкість реакції, увагу. Чому прийом носить таку назву? В цьому випадку ми трохи “обманюємо” дітей, кажучи, що буде виконуватися тест, який перевіряє і розвиває зорову пам’ять. Дітям набридають одні й ті ж слова: “Вирішимо задачу, виконаємо вправу і т.д.” Ми міняємо формулювання завдання, знаючи, що крім розвитку пам’яті одночасно перевіряємо якість засвоєння програмного матеріалу. Суть прийому в наступному: на дошці заздалегідь пишеться завдання (кілька чисел, фігур). Учням пропонується запам’ятати їх у тому ж порядку. Потім завдання прибираємо, а діти повинні постаратися відповісти на запитання вчителя усно або письмово.

 1. 0. 45. 248. 1941

– Скільки всього чисел?

– На якому місці стоїть число, яке не є реальним?

– На якому місці стоїть тризначне число?

– Назвіть перше число.

– Якой історичній події відповідає останнє число?

Багато робиться вчителями в плані формування пізнавального інтересу в учнів. Але, незважаючи на це, на уроці часто можна зустрітися з таким явищем: після пропозиції вчителя виконати певне завдання в класі знаходиться кілька учнів, які очікують появи готового рішення на дошці. Це типовий прояв відсутності пізнавального інтересу до теми, що вивчається. В чому причина? Є підстави вважати, що обставиною, що сприяє такій ситуації, є впевненість невстигаючого учня в тому, що виконати це завдання запропонують більш встигаючому.

Як же привернути увагу таких учнів до завдання? У таких випадках я застосовую картки-консультанти. Досвід показує, що застосування таких карток протягом 3-4х тижнів допомагає їм освоїти раніше незрозумілий матеріал і добре сприйняти нові теми.

Учень отримує картку-консультант. Знайомиться з формулою і розібраними прикладами, потім вирішує сам. Даний метод має і виховну функцію. Коли кожен учень на уроці зайнятий посильною справою, проблема дисципліни знімається сама собою.

Самоконтроль

Дуже часто причини поганого виконання письмових робіт контролюючого характеру криється у відсутності у школярів вміння здійснювати самоконтроль. Це вміння треба послідовно формувати. Інтерес до самоконтролю може викликати така форма перевірки короткочасних самостійних робіт. Після закінчення часу, відведеного на виконання самостійного завдання, вчитель пропонує учням обмінятися зошитами і перевірити роботу товариша. Вірні рішення записані на дошці. Це не тільки виховує увагу, але і викликає пізнавальний інтерес до змісту навчального матеріалу, про що свідчать спостереження за учнями. При проведенні однієї з таких робіт слабовстигаючий учень, перевіряючи роботу товариша, зауважив, що тепер би він написав роботу краще, так як зрозумів, як треба виконувати завдання даного типу. Така форма роботи вчить учнів не тільки перевіряти, а й якісно виконувати завдання, запропоновані на письмових роботах.

Цікава задача

Втома – одна з причин падіння уваги і інтересу до навчання. Зменшити втому учнів від виконання одноманітних вправ можна за допомогою цікавих завдань.

Цікава задача – це справжня математична задача, тільки з несподіваним або, як зараз прийняти говорити, нестандартним рішенням. Такі завдання дуже корисні для розвитку гнучкості розуму, вироблення навичок нешаблонного мислення, підвищення інтересу до предмета.

У таких завданнях математика постає перед учнями новою гранню. Цікавість не вичерпується тільки завданнями. Це може бути гумор, доступний розумінню дітей, софізм, логічний парадокс, цікавий історичний факт, прислів’я, які можна застосувати до математичних кресленнями.

Завдання з практичним змістом

Одним із засобів активізації пізнавальної діяльності школярів є широке використання їх життєвого досвіду. Велику роль при цьому відіграють практичні роботи, а також вирішення завдань з практичним змістом.

Так, пояснення тему “Координатна площина” в 6-му класі починаю з питання: “Вкажіть зі своєї життєвої практики приклади, де положення об’єкта задається за допомогою чисел”. Учні по черзі називають приклади: місце в кінозалі, положення фігури на шахівниці, широта і довгота місця на карті і ін. Потім формулюється завдання …

Вивчення питання про суму n-перше членах арифметичної прогресії в 9-му класі починаю з розповіді: “Приблизно 200 років тому в одній зі шкіл Німеччини на уроці математики вчитель запропонував учням знайти суму перших 100 натуральних чисел. Всі почали поспіль складати числа, а один учень майже відразу ж дав правильну відповідь. Ім’я цього учня Карл Фрідріх Гаус. Надалі він став великим математиком. Як вдалося Гауса так швидко підрахувати цю суму? ”

Пропоную учням пошукати рішення цього завдання, подумати, як простіше і зручніше виконати його. Поступово учні знаходять правильне рішення: (1 + 100) * 50 = 5050. Потім з’ясовуємо, що послідовність 1,2,3, …, 100 є окремий випадок арифметичної прогресії і виводимо формулу для суми n-перших членів.

Планування своєї діяльності

Особливу увагу слід звертати на завдання, які формують вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, виділяти головне, контролювати і планувати свою діяльність. Так, при проходженні теми “Рішення трикутників”, учням пропоную домашнє завдання: скласти розповідь про теореми синусів і косинусів за планом:

 1. Що ви знаєте про виникнення теореми
 2. Якого типу завдання ви можете вирішувати за допомогою цих теорем
 3. Як можна використовувати ці теореми в інших предметах або в практичному житті людини.

Такі завдання систематизують знання учнів, вчать їх бачити основне, підвищують мовну активність.

Різні підходи до вирішення однієї і тієї ж завдань

Для виховання пізнавальної активності школярів використовую у своїй практиці ознайомлення їх з різними способами доведення теорем, різними підходами до вирішення однієї і тієї ж завдань

Завдання: В одній цистерні 59 т нафти, в іншій – 44 т. Через скільки днів в цистернах залишиться однакову кількість пального, якщо щодня з першої витрачається 5 т, а з другої 2 т.

Рішення: I спосіб – алгебраїчний.

59-5х = 44-2х, х = 5 (днів).

II спосіб – арифметичний.

1) 59-44 = 15, 2) 5-2 = 3, 3) 15: 3 = 5 (днів).

Розвитку пізнавальної активності і самостійності учнів сприяють факультативні заняття. Виховувати інтерес до математики і розвивати математичні здібності, а тим більше, розкривати перед учнями зміст і красу математики можна тільки на основі хорошого математичного змісту відповідних заходів. Велику користь у вихованні самостійності учнів приносять завдання з моделювання. Такі завдання сприяють пробудженню інтересу учнів до математики, більш свідомому засвоєнню курсу, зв’язку математики з життям і з іншими предметами, поповнюють математичні кабінети цікавими і корисними посібниками.

Олімпіади, КВН, математичні вечора, випуск математичних газет, участь у тижні математики, все це також сприяє розвитку пізнавальної активності учнів, так як для підготовки до цих заходів необхідно самостійно відповісти на поставлені питання, підібрати матеріал, задуматися над тією чи іншою проблемою. Проблема повинна бути доступною для розуміння учнів.

Навчити дітей працювати і мислити – основне завдання школи; учитель повинен вміти створювати творчий, діловий настрій на уроці. Вимогам сучасного процесу навчання і виховання відповідає вміле застосування на уроці наочності і технічних засобів. Кожне засіб навчання має свої дидактичні функції, свої можливості використання – це означає і комплексне використання всіх видів наочності. Якщо слово вчителя підкріплено добре продуманим зоровим чином, якщо на допомогу приходять різноманітні засоби, то урок стає живим і цікавим для кожного учня. Перед вчителями шкіл поставлена найважливіше завдання – здійснювати комплексний підхід до виховання школярів. Але це завдання неможливо вирішувати без виховання активної пізнавальної діяльності та самостійності учнів. Наше завдання, як викладачів, перш за все, виховати активно мислячу особистість. Від нашого уміння управляти процесом формування знань учнів, розвитком їх мислення багато в чому залежить, чи зможе учень творчо підійти до досліджуваного матеріалу.

Ми може зробити дуже багато, щоб прикрасити шкільне життя дітей одним з найпрекрасніших людських почуттів – радістю пізнання.

Висновок:

У даній роботі запропоновані ті методи активізації пізнавальної діяльності учнів, які я з успіхом застосовую на своїх уроках. Вивчаючи методичну літературу, відвідуючи уроки інших учителів, прийшла до висновку, щоб зацікавити дітей існує чимало методів і прийомів. Тому, щоб домогтися якісних успіхів у навчанні, необхідно зробити цей процес бажаним. У кожного вчителя своя думка про  урок, я дотримуюся такого визначення:

 1. Урок повинен бути продуманий у всіх деталях, щоб один етап переходив в інший, і учні розуміли, що і навіщо вони роблять на уроці.
 2. Учнів необхідно готувати до сприйняття нового матеріалу, усвідомлення теми уроку, використовуючи проблемну ситуацію.
 3. На уроці повинно бути цікаво. Вчитель повинен емоційно передати свій позитивний заряд учням, тим самим надихнути їх розум до діяльності.
 4. Завдання кожного вчителя – не тільки навчити, а розвинути мислення учнів засобами свого предмета.
 5. Намагатися на уроці звернутися до кожного учня по кілька разів, щоб коригувати непорозуміння.
 6. Намагатися ставити оцінку не за окрему відповідь, а за кілька відповідей, даних на різних етапах уроку.

У висновку хочу відзначити, що медики пропонують гіпотезу, що математика продовжує життя, даючи можливість на довгі роки зберігати розум свіжим, а людині залишатися працездатній, енергійній. І моє завдання, як вчителя – переконати в цьому учнів.

«Життя прикрашається двома речами: заняттям математикою і її викладанням». Для вчителя математики радість займатися математикою, але ще більша радість, якщо вдається виховати учня, люблячого математику, або хоча б такого, який з цікавістю її вчить.

Список використаної літератури.

 1. Коротаєва Є.В. Навчальні технології в пізнавальній діяльності школярів. Бібліотека журналу «Директор школи» 2008 – 2
 2. Математика, Щотижневе навчально-методичне додаток до газети «Перше вересня».
 3. Поташник М.М. Як розвивати педагогічне творчість. Серія педагогіка і психологія. 2007-1

4.Математіка в школі. Науково-методичний журнал. 1985-5, 1991-2, 1991-3, 1991-4, 1993-4.

5.Сорокін П.І. Цікаві завдання з математики. М.1985

 1. Журнал * Відкритий урок *. – 2003. – №9-10
 2. Дайджест педагогічних ідей. – 2001. – №1-2.

Презентація до уроку

Завантажити презентацію на диск

Презентація до уроку

Завантажити презентацію на диск

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

 1. Навчати з інтересом – це мета, яку ставлять перед собою, напевно, усі учителя., а тим паче учителя математики. Бо іноді, нажаль, математику називають “сухою”, “нецікавою” наукою. Тому кожного разу, йдучи на урок., потрібно “брати2 з собою не тільки знання матеріалу., методичні рекомендації викладання, різноманітні прийоми та форми проведення уроку, але й цікаві завдання, які сприяють розвитку інтересу до навчання, відкриттю творчого потенціалу дітей.

 2. Як активізувати пізнавальну діяльність школярів? Це питання хвилює всіх учителів-практиків. Тому було цікаво ознайомитися з методами , які застосовує у своїй роботі Олена Іванівна. Я підтримую думку: урок повинен бути цікавим та пропоную свою тезу ( так як учитель- словесник) “Література – це життя, це музей життєвого досвіду, це пошук власного “я”… Мене зацікавила праця вчителя математики, сподобалась практична спрямованість її занять.Гарним доповненням до теоретичного матеріалу вчителя є презентації, які ще раз переконують нас, що математика – не “суха” , а дуже цікава наука. Дякую .

 3. Дана публікація акцентує увагу, що умовою успіху в розвитку мислення на уроках математики є висока пізнавальна активність учнів. Ефективне засвоєння знань передбачає таку організацію пізнавальної діяльності учнів, за якої навчальний матеріал стає предметом активних розумових і практичних дій кожної дитини. Методи і прийоми активізації (проведення нетрадиційних уроків: уроки-казки, уроки-подорожі, диспути,змагання,турніри,інтегровані уроки), що їх застосовує автор, враховують рівень пізнавальних здібностей учнів, адже непосильні завдання можуть підірвати віру учнів у свої сили і не дадуть позитивного ефекту. Тому система роботи Олени Іванівни з активізації пізнавальної діяльності учнів будується з врахуванням поступового і цілеспрямованого розвитку творчих пізнавальних здібностей учнів, розвитку їх мислення. Дякую.

 4. Цілком погоджуюся з попереднім коментарем : детально та методично обгрунтовано розкриває автор публікації методи та прийоми для вирішення однієї з головних прблем навчального процесу – активізації пізнавальної діяльності учнів. Вчителям, що тільки розпочинають пошук власної методики викладання математики, дана розробка допоможе не ” винаходити колесо”, а йти далі, спираючись на запропонований досвід, колеги з досвідом також знайдуть дещо цікаве. Творчих Вам доробок і надалі.

 5. Кажуть, що математика “суха” наука. Тому кожен вчитель математики, який любить свій предмет понад усе, намагається зацікавити учнів на своїх уроках, застосувати такі форми і методи, які підходять в тому чи іншому класі, щоб збільшити якість завоєння матеріалу й розвинути любов до цієї непростої науки в учнів.
  Саме про цей йде мова в роботі нашої колеги. Мені дуже сподобалося, що Олена Іванівна досить детально розібрала й описала ті прийоми та методи, які вона дійсно застосовує на своїх уроках. Є що запозичити у цій наробці. А створені авторкою презентації з використанням тригерів ще раз доводять,що вчителька не тільки хороший математик, а й досконало знає ІКТ.
  Лише єдиного не зрозуміла я в даній роботі: які числа вважає авторка реальними?