Конспект інтерактивного уроку-змагання з фізики з теми “Теплові явища” у 8 класі.

Автор: вчитель фізики Пагута Данута Ярославівна

Screenshot_2Урок узагальнення та систематизації знань з фізики з теми “Теплові явища” у 8 класі, урок-змагання між командами учнів по 7-9 учнів, використовую ще мультимедійне обладнання з проектором, на якому підготовила слайди по розділах уроку та відповідями для швидкої перевірки результатів і можливості самооцінювання учнів та оцінювання команд.Кожна дитина набираю бали і є переможці серед команд.


 

Інтерактивний урок – змагання з теми:

«Теплові явища»

8 клас

Мета:

Дидактична    – виявити рівень знань і вмінь учнів з теми «Теплові явища»

Розвивальна –  розвивати вміння володіти фізичними термінами, фізичними

формулами; розвивати вміння застосовувати їх при

розв′язуванні задач, аналізувати фізичні явища, аналізувати

графіки теплових процесів;розвивати культуру фізичного

мовлення,впевненість у собі.

Виховна        –   виховувати почуття взаємодопомоги та вміння працювати в групі,виховувати потяг до самоосвіти.

Тип уроку:      узагальнення та систематизація, контроль та коригування знань і   вмінь учнів.

Обладнання: таблиці, роздатковий матеріал, картки із завданням, мультимедійне обладнання з проектором.

Методи проведення уроку: бесіда, робота в групах, прийом оцінювання (самооцінювання, підсумкове оцінювання)

 Хід уроку

Завдання І рівня

1.Фронтальне опитування («Відкритий мікрофон»)                                  (2бал)

2.Пояснити графік                                                                                          (1бал)

Завдання ІІ рівня

1.Встановити відповідність (логічні пари)                                                 (2бали)

2.Записати формули для відповідних теплових процесів                         (1бал)

Завдання ІІІ рівня

1.Цікава фізика                                                                                                (1бал)

2.Розв′язування задач                                                                                    (2бали)

Завдання ІVрівня

1.Розв′язування задач                                                                                    (3бали)

 1. Пояснити дослід (додатковий 1 бал для команд)

Підсумок уроку.          Д/з: робочий зошит ст.59 зад 2,3

 

Картка учня (для самооцінювання)

завдання 1 рівень 2 рівень 3 рівень 4 рівень
1 2 1 2 1 2 1
К-ість балів


Картка капітана

№ п/п Прізвище , ім′я учня  1 рівень 2 рівень   3 рівень   4 рівень
1 2 1 2 1 2        1
1
2
3
4
5
6
7

Разом ——————- балів

І рівень   1.Мозговий штурм «Відкритий мікрофон»

 1. Який рух називається тепловим?
 2. Від чого залежить температура тіла?
 3. Що таке внутрішня енергія?
 4. Які є способи зміни ВЕ?
 5. Які є види теплопередачі?
 6. Який вид теплопередачі відбувається у всіх агрегатних станах?
 7. Який вид теплопередачі не відбувається у твердому стані?
 8. Який вид теплопередачі не відбувається у вакуумі?
 9. Назвати основні положення МКТ?
 10. Що лежить в основі вимірювання температури термометром?
 11. Чи може ртуть бути в рідкому, твердому і газоподібному стані?
 12. Які перетворення енергії відбуваються під час натирання монети папером?
 13. Чи однакова кількість теплоти йде на нагрівання 1кг льоду і 1кг води на 1°С?
 14. Як називається процес переходу речовини з твердого стану в рідкий?
 15. Хто виготовив перший термометр?
 16. Чи змінюється температура тіла під час кристалізації?
 17. Чи температура плавлення дорівнює температурі кристалізації?
 18. Який фізичний зміст питомої теплоємності речовини?
 19. Кількість теплоти, яка необхідна для перетворення 1 кг речовини з твердого стану в рідкий стан за температури плавлення називається…
 20. Чи танутиме лід температура якого 0 °С у воді з температурою 0°С?
 21. Яка аномалія води при температурі від 0° до +4°С?
 22. Яка температура вища плавлення льоду чи замерзання води?
 23. Чому лід не відразу тане, коли його занести з морозу в теплу кімнату?
 24. Які види конденсації води є в природі?
 25. Чи випаровуються тверді тіла? Як називається цей процес?
 26. Від чого залежить швидкість випаровування рідини?
 27. Чому для виготовлення парфумів застосовують спирт, а не воду?
 28. Чому їжа в скороварці вариться швидше?
1.Яка речовина?
2Яка температура плавлення?
3.Який час нагрівання до температури плавлення?
4.На скільки змінилася температура за весь час спостереження?
5.Який час плавлення?
6.Який час спостереження?
7.На скільки нагрілося тіло до температури плавлення?

 

1.Яка речовина?  
2.Яка температура плавлення?
3.Який час нагрівання до температури плавлення?
4.На скільки змінилася температура за весь час спостереження?
5.Який час плавлення?
6.Який час спостереження?
7.На скільки нагрілося тіло до температури плавлення?


І рівень  2.Запитання до графіків    

ІІ рівень 1.Встановити відповідність №1

1.Формула кількості                       А.  Дж

теплоти при повному

згорянні палива

2.Одиниці вимірювання                  Б. Q= mq

1.
2.
3.
4.

питомої теплоємності

3.Одиниці вимірювання                  В. Дж/кг·°С

кількості теплоти

 1. Одиниці вимірювання Г. Дж/кг

питомої теплоти згоряння

палива

Встановити відповідність №2

1.Формула кількості                       А.  Дж

теплоти при повному

згорянні палива

2.Одиниці вимірювання                  Б. Q= mq

1.
2.
3.
4.

питомої теплоємності

3.Одиниці вимірювання                  В. Дж/кг·°С

кількості теплоти

 1. Одиниці вимірювання Г. Дж/кг

питомої теплоти згоряння

палива

 

ІІ рівень  2. Записати формули для відповідних теплових процесів.

На дошці нарисований графік зміни агрегатного стану води від -40⁰с  до 140⁰с  і назад від 140⁰с до -40⁰с в системі координат Q(t⁰).

Учні з кожної команди по черзі виходять до дошки і записують по одній формулі до відповідного процесу і характеризують цей процес, відповідаючи на питання:

-назва процесу,

-формула,

-зміна температури,

– назва величин у формулі,

-назва одиниць вимірювання величин у формулі,

-назва агрегатного стану речовини,

– виділяється чи поглинається енергія в даному процесі.

 

 

 ІІІ рівень 1. Цікава фізика

 1. Чому невеличкий шматок олова можна розплавити у полумʹї свічки, а такий же шматок заліза – ні?
 2. Чи залишиться свинцева дротина у твердому стані, якщо її занурити у розплавлений цинк?
 3. Для музичних інструментів дуже шкідливе сухе повітря. Чому в кімнатах, де є музичні інструменти рекомендують тримати акваріум?
 4. Чи можливо розплавленим металом заморозити воду?
 5. Чому для виготовлення парфумів використовують спирт, а не воду?
 6. Чому можна обпекти руки, якщо швидко зісковзувати вниз по канату?
 7. З якою метою при швидкісній обробці металу на верстатах на різець спрямовують струмінь розпиленої рідини?
 8. Чому час варіння мʹяса до готовності не залежить від того на сильному чи слабому вогні кипить бульйон?
 9. Чому в лісі в сильні морози чути потріск дерев?
 10. Чому їжа в скороварці вариться швидше?
 11. Котрий дім тепліший деревʹяний чи цегляний?
 12. Чому вода, розлита на підлозі, випаровується значно швидше, ніж та сама кількість води у склянці?
 13. Чому температура води у відкритих водоймах нища за температуру навколишнього середовища?
 14. Від чого більші опіки : від окропу чи водяної пари при 100°С?

ІІІ рівень  2., ІV рівень 1.     Задачі

1 (2б)   Скільки теплоти виділиться                                 1(3б) 500 г води, взятої при 20⁰С, нагріли до

при повному згорянні 1 т торфу?                                    кипіння і випарували. Скільки на це витрачено

енергії?

2 (2б)   На скільки нагрілося тіло із скла,

якщо його маса 1 кг, а внутрішня                                    2(3б) Визначте кількість теплоти, яка потрібна

енергія цього тіла збільшилася                                          для плавлення 2кг льоду, взятого при

на 1680Дж?                                                                         температурі -20⁰С.

 

3 (2б)  Яка маса залізної деталі, коли                               3(3б) Скільки холодної води при температурі 10⁰С

на її нагріванні від 20⁰С до 250⁰С                                  потрібно долити до 80л гарячої води при 90⁰С, щоб

затрачено 450 кДж  теплоти?                                           одержати суміш з температурою 30⁰С?

 

4 (2б)  Яка кількість теплоти                                            4(3б)  На скільки нагріється 5 кг води, якщо вся теплота,

виділиться при остиганні води                                       яка виділяється при повному згорянні 50г спирту, піде

об′ємом 10 л від 100⁰С до 50⁰С?                                     на її нагрівання?

 

5 (2б) Злиток срібла масою 120 г                                      5(3б)  Знайти ККД тракторного двигуна, який розвиває

при охолодженні від 66⁰С до 16⁰С                                потужність 95кВт і витрачає за 2 год  50кг дизельного

передав оточуючому середовищу                                  палива.

1,5 кДж теплоти. Яка теплоємність

срібла?                                                                             6(3б) Яку масу сухих дров треба спалити, щоб 2кг води,

взятої при 20⁰С, нагріти до кипіння і випарувати?

6 (2б) Яка кількість теплоти потрібна

для перетворення в пару ефіру масою 20 г,                7(3б)  Яку масу антрациту потрібно повністю спалити

взятого при температурі 35⁰С?                                       у печі, щоб розплавити 100 кг заліза, взятого при 20⁰С?

7 (2б)  Скільки кг льоду, взятого при

температурі 0⁰С, можна розплавити,

якщо надати йому 664 кДж теплоти?

   Пояснити дослід

 1. Чому не горить хустина? (хустина намочена у воді, а потім у спирті)
 2. Чому нитка горить, але не розсипається? (нитка намочена у сильному розчині солі і висушена).

 

    Підсумок уроку вчителем: висновок про засвоєння основного матеріалу, рівень усвідомлення фізичних процесів, навичок при розв′язуванні задач та використання на практиці засвоєних знань. Вчитель проводить аналіз очікувань учнів, визначає кількість набраних балів окремо учнями (самооцінювання за індивідуальними картками) і командами. Вітання переможців оплесками.

Далі вчитель має хвилинку цікавого про воду, її присутність у всьому живому та можливості існування людства в гармонії і безпеці.

Домашнє завдання: Підготуватися до к/роботи. Виконати задачі в робочому зошиті.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Один коментар

 1. Автор вміло поєднує різні види роботи, щоб учні усвідомили основні знання та їх практичне використання. Дуже вдало підібрані якісні задачі, які допомагають глибокому засвоєнню шкільного курсу фізики, Дякую за матеріал !