mail@urok-ua.com
Магазин UROK-UA.com

Роздатковий матеріал для учнів 9 класу

Алгоритм складання йонного рівняння

Автор: вчитель хімії Яворська Тетяна Миколаївна

Послідовність виконання дій Приклад
1. Аналізуємо умову завдання. Напишіть молекулярне, повне і скорочене йонне рівняння реакції взаємодії алюміній сульфату і барій хлориду
2. Складаємо молекулярне рівняння реакції і розставляємо коефіцієнти. АІ2(SO4)3+3BaCI2=2AICI3+3BaSO4

молекулярне рівняння

3. За таблицею розчинності встановлюємо належність реагентів та продуктів реакції до розчинних, малорозчинних чи нерозчинних речовин, а також з’ясовуємо, чи є серед них гази. BaSO4 – нерозчинна речовина, випадає в осад:BaSO4

АІ2(SO4)3+3BaCI2=2AICI3+3BaSO4

4.Формули наявних у розчині сильних електролітів записуємо у вигляді йонів, слабких електролітів (напр.. Н2О), нерозчинних речовин та газів – у молекулярній формі. 2AI3++3SO42-+3Ba2++6CI
=2AI3++6CI+ +3BaSO4
повне йонне рівняння
!!! Коефіцієнт перед формулою відноситься як до катіонів, так і до аніонів, а тому кількість йонів одного виду дорівнює добутку коефіцієнтів на індекс, наприклад:

3 Ва(NО3)2=3Ва2++6NО3-

5. Скорочуємо однакові Йони лівої і правої частини повного йонного рівняння реакцій. 2AI3+ +3SO42-+3Ba2++6CI
=2AI3++6CI+ +3BaSO4
6. Записуємо йони і молекули, що залишилися після скорочення. Саме ці Йони й молекули брали безпосередню участь у реакції. 3Ba2++3SO42-=3BaSO4

скорочене йонне рівняння

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 оцінок. Рейтинг публікації: 0 з 5)
1805

Магазин UROK-UA.com