Розробка уроку інформатики “Вказівка повторення та її опис мовою програмування”

Автор: учитель інформатики Петрук Алла Михайлівна

МЕТА:

 1. познайомити з організацією циклу з параметром в Turbo Pascal;
 2. розвивати алгоритмічне мислення учнів;
 3. розвивати інтерес до пізнавальної діяльності учнів.

Завдання:

 1. навчити використовувати цикл з параметром FOR..TO, показати його запис, правильно використовувати і описувати вхідні змінні;
 2. познайомити з двома формами оператора FOR (TO, DOWNTO);
 3. ввести поняття табуляції функції;
 4. розвивати відповідальність за результат виконаної роботи.

Тип уроку: пояснення нового матеріалу;

Форми і методи: фронтальна, індивідуальна, групова; вербальний, наочний, практичний, репродуктивний, проблемно-пошуковий, дослідницький, виклад.

Презентація до уроку

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

Перевірити готовність учнів до уроку, правильну організацію робочого місця. Відзначити відсутніх в журналі.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Знайти помилки в програмах:
 2. a) program Р1;

var n:real;

begin

Write (‘Введіть оцінку:’);

Readln (n);

Case n of

1…3: write (‘Низький’);

4-6: write (‘Середній’);

7..9 – write (‘Достатній’);

10,11,12, write (‘Високий’);

end;

writeln (‘ рівень’);

end.

б)            program 2P;

war m:integer;

Begin

Write (Введіть порядковий номер:);

Readln (‘m’);

Case month of ;

12,1,2..write (‘winter’);

3..5 :write (‘spring’);

6..8: write (‘summer’);

9..11: (“autumn”);

else

End;

End.

 1. Записати умови на мові програмувння:

а) 0 £ х < 10;

б) число k парне;

в) число а не ділиться на 7;

г) число х закінчується цифрою 4.

ІII. Постановка цілей і завдань уроку.

Тема нашого сьогоднішнього уроку «Вказівки повторення та їх опис мовою програмування. Оператор циклу з параметром».

 • Як ви думаєте|вважаєте|, що на цьому уроці ми будемо з вами вивчати? (цикли)
 • Давайте подумаємо, який може бути план цього уроку
  1. Що таке цикл
  2. Оператор циклу
  3. Приклади типових задач з циклами. Розв’язування задач
 • В кінці| уроку буде графічний диктант.

IV. Актуалізація пізнавальної діяльності

 • Що таке алгоритм? (чітка послідовність дій)
 • На минулих уроках ми познайомились із розгалуженням в Turbo Pascal |. Що таке розгалуження і як воно організовується? (виконання певних дій при виконанні умов).
 • Що таке цикл і де в нашому житті ми з ним зустрічаємося? (багатократне повторення певних дій, наприклад, зміна дня і ночі, пори року.) . Цикл, дослівно з грецького – круг.

{На дошці записані програми на мові програмування Pascal}

– Діти, скажіть, будь-ласка, який результат виконання даних програм?

program NAME;

begin

writeln (‘Тарас’);

writeln (‘Тарас’);

writeln (‘Тарас’);

writeln (‘Тарас’);

writeln (‘Тарас’);

writeln (‘Тарас’);

end.

program СHISLO;

var i:integer;

begin

write (‘Vvedit i:’);

readln (i);

writeln (i);

writeln (i+1);

writeln (i+2);

writeln (i+3);

writeln (i+4);

writeln (i+5);

end.

– Як бачимо у цих програмах є команди які повторюються. Сьогодні на уроці ми навчимось записувати циклічні команди на мові програмування, познайомимось з одним із типів циклів у Turbo Pascal. |

Цикли в Turbo Pascal | буває 3х типів:

 • цикл з лічильником (з параметром);
 • цикл з передумовою;
 • цикл з післяумовою.

Сьогодні на уроці ми познайомимося з|із| першим типом з циклом з лічильником.

V. Виклад нового матеріалу

Цикл з параметром називають ще циклом «для». Цей цикл використовується у тих випадках, коли відома кількість повторень.

Наприклад, робінзон Крузо рахував дні, ставлячи зарубки на дереві, коли потрапив|попав| на острів. (від І, ІІ, ІІІ до …)

Розглянемо загальний вигляд команди for:

Схема

Змінна-параметр це змінна цілого, символьного, логічного типу, крім дійсного.

Завдання 1: «Скільки разів виконується цикл? Що буде виведено на екран? »

1) for i:=1 to 10 do write (i) ;

2) for i:=5 downto 0 do write (sqr(i)) ;

3) for i:=’a’ to ‘d’ do write (i) ;

Завдання 2: «Вивести на екран в стопчик 7 разів своє ім’я».

program NAME2;

Var i:integer;

begin

for i:=1 to 7 do

writeln (‘Тарас’);

end.

Завдання 3: «Вивести на екран всі числа від 1 до 50».

Program pruklad;
VAR x: integer;
Begin
Clrscr;
For x:=x1to 50 do writeln (x) ;
Readln
End.

Змінити програму таким чином, щоб виводилися числа від 50 до 1.

VI. Закріплення вивченого матеріалу.

Завдання|задача| 4: Модифікація попередньої програми

«Вивести на екран непарня числа від 50 до 1».

Program neparni;
VAR x: integer;
Begin
For x:=50 downto 1 do if x mod 2 <>0 then Writeln (x) ;
Readln
End.

Завдання|задача| 5: Один долар коштує A гривнів. Вивести у вигляді таблиці вартість 1, 2,…, 10 доларів.

Program valuta;
VAR d: integer; a:real;
BeginWrite(‘Введіть скількикоштує одни долар’);Readln(a);
For d:=1 to 10 doWriteln (d, ‘ $=’,d*a:0:2, ‘ грн‘) ;
End.

Завдання 6: Протабулювати* функцію у=х2-4, де хÎ [-4;4].

*Табуляція функції – побудова таблиці залежності значення функції від значеннях введених аргументів.

Питання:

1) Яке найменше значення х?
2) Чи знаємо ми максимальне значення аргумента х?

3) Скільки буде виведено результатів? (9=4+4+1)

Program tabylyatciya;
VAR x,y: integer;
Begin
For x:=-4 to 4 doBeginY:=sqr(x)-4;Writeln (‘x=’, x ,‘ ’, ‘y=’,y) ;
Readln
End.

VII. Підсумок уроку.

Графічний диктант з взаємоперевіркою: ТАК|та| +, НІ –

 1. Циклом у програмуванні називається повторення одних і тих самих дій. (+)
 2. Оператор FOR n=3 to 5 do write (n) – записаний вірно. (-)
 3. Змінна-параметр може буди дійсного типу. (-)
 4. У вказівці For todo крок зміни параметра рівний -1? (-)
 5. У вказівці For todo крок зміни параметра рівний -1? (+)

VIII. Домашнє завдання.

1) Знати спосіб запису і використання циклу з лічильником в Turbo Pascal |.
2) Скласти і записати в зошит програми до слідуючих задач:

а) Вивести на екран ряд чисел 20 у такому вигляді:

20 20 20 20 20 20 20 20

б) Вивести на екран 15 рядків таблиці відповідності між фунтами і грамами, якщо відомо що 1 фунт=453 г.

в) Написати програму висновку на екран таблиці множення на 5 у такому вигляді:

1 х 5 = 5

2 х 5 = 10

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Змістовний урок, чтко виважений кожен етап, що забезпечує цілісність та витрианість структури уроку. Програмування завжди викликає труднощі в учнів, але дані завдання думаю будуть їм цікаві.

 2. Продуманий урок, який вчить записувати циклічні команди на мові програмування, знайомить з одним із типів циклів у Turbo Pascal. Цікаве, різнорівневе домашнє завдання. Дякую!!!