Розвиток творчої особистості школяра за допомогою літературно – журналістської студії

У сучасній школі відображені характерні ознаки нашого часу – широкі можливості для власного вибору людини, реалізації її професійних та інших потреб. Роль людини у забезпеченні власних інтересів і можливостей значна. Тому найважливішим завданням сучасної школи є забезпечення всіх необхідних умов для розвитку особистості учня та набуття ним життєво важливих компетенцій.

У сучасних умовах зростають і вимоги до виховання творчої особистості, яка була б здатна знайти своє місце на складних перехрестях життя.

Важливого значення набуває проблема самовиховання учнів, становлення активної та розвиненої особистості, її самовдосконалення, досягнення успіху в самовизначенні, самореалізації, життєтворчості.

Саме позашкільна діяльність, участь старшокласників у різних її видах – важлива сфера для вияву самоактивності і для особистісного самовизначення та самореалізації учнів. Позашкільна діяльність розкриває широкі можливості і для прояву самостійності.

Творчість зумовлює всі дії дитини, оригінальної у спілкуванні, іграх, малюнках, розповідях. На жаль, розвиток творчих здібностей у дітей часто стає випадковим і здебільшого залишається на низькому рівні. Проте, не слід забувати, що всі діти наділені здібностями, а тому потрібно їх виявляти і розвивати. І це можна робити в позаурочний час на гурткових заняттях. Тобто, гурткову роботу учнів можна назвати чинником всебічного розвитку особистості школяра.

Швидкий розвиток юнацької журналістики в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. тісно пов’язаний зі швидкими змінами культури та історії. Такий вид видання стає напрямом у визначенні себе як особистості та свого місця в житті діалогу: з однолітками, з дорослими та з самим собою.

Юнацтво повинно бути підготовленим до самостійного життя, вміти визначатися та реалізовувати себе в світі людей та професій. Ці процеси пов’язані з процесами саморегуляції та самовиховання.

Гурткова робота сприяє самовизначенню та самореалізації старшокласників. Організація такої діяльності із старшокласниками висуває низку суттєвих вимог до педагога: глибоке знання психології, здатність до проектування і розвитку ситуацій, здатність до творчості.

Найважливішим джерелом мотивації є потреби та інтереси учнів. Від ступеню задоволення особистих потреб залежить відчуття людиною щастя і стан благополуччя в суспільстві. Мотивація – не пасивний механізм, а активний особистісний мотор, який постійно рухає учня в те поле діяльності, де його здібності можуть виявитися найбільш повно.

Велика цінність позакласної роботи полягає у вихованні моральних якостей дитини: волі, наполегливості в подоланні труднощів, доведенні до кінця розпочатої роботи, критичного ставлення до себе.

Домогтися розвитку талантів і здібностей, які має в собі кожна людина, – основне завдання гуманістичної місії освіти. Гуманістична спрямованість діяльності має позитивне перенесення на інші види діяльності, у самостійне життя – активна життєва позиція, прагнення бути корисним, примножувати добро у світі.

Проблема розвитку творчості дитини набуває в наш час особливого значення. Як сформувати творчу, інтелектуально розвинену особистість? Для успішного вирішення цієї проблеми велике значення має розвиток творчих здібностей дитячої активності та самостійності. І в цьому значну роль відіграє гурткова робота з учнями.

Дитяча журналістика сьогодні стала дуже популярною. В багатьох містах і навіть районних центрах випускаються підліткові газети. Перевага цих видань полягає в тому, що на їх сторінках з’являються свої герої, яких діти добре знають. Але для чого потрібна своя газета сучасній школі? Щоб об’єднати учнів та вчителів в єдиний шкільний колектив, налагодити діалог між всіма учасниками освітнього процесу, інформувати педагогів, учнів та їх батьків про життя школи, давати кожному бажаючому можливість висловити свою думку, навчити дітей чомусь корисному.

Психологи вважають, що у підлітків, які беруть участь у підготовці та випуску чергового номера газети, легше проходить “перехідний період”, вони краще справляються з психологічними проблемами, стають активними особистостями, збагачують та розвивають свій духовний світ.

Серед школярів є багато талановитих дітей. Вони мають літературні здібності, цікавляться професією журналіста, вміють аналізувати. Саме через шкільну газету такі підлітки популяризують свої успіхи та успіхи вчительського колективу, вільно висловлюють, одержують і передають інформацію в друкованій формі.

Заняття шкільної літературно – журналістської студії виховують у дітей любов до мови, розвивають аналітичне мислення та творчі здібності, вміння спілкуватися.

Ефективними на цих заняттях є різноманітні форми роботи: лекції, бесіди, зустрічі з цікавими людьми, екскурсії, ділові ігри. Учні також виконують практичні завдання, беручи участь у підготовці випуску шкільної газети.

Інтерес до друкованого слова не зникає. В нашій школі – інтернаті видається газета “Репортер”. Вона виходить щомісяця. Газета адресована учням, їх батькам, жителям села, вчителям, а також усім, кому не байдужі проблеми школи – інтернату. Юні кореспонденти – обдаровані діти, що мають хист до написання творів. У замітках вони розповідають про новини з життя класу, про цікаві зустрічі, екскурсії, поїздки, вітають товаришів та вчителів із перемогами, діляться власними роздумами. Газета насичена жанровим розмаїттям, редакційний колектив спрямовує свої зусилля на підтримку учнівського самоврядування. Створення газети – досить копітка робота. Але ця праця стала для учнів незабутньою грою, під час якої вони показують і теоретичні знання, і вміння вирішувати різні завдання: як написати щось цікаве, які фото розмістити, тощо.

Для багатьох школярів участь у підготовці газетного випуску є засобом їх духовного саморозвитку. Так, в шкільній газеті регулярно друкуються кращі роботи юних журналістів, добірочки поезій. Навчання в студії я здійснюю, враховуючи вікові та індивідуальні особливості учнів, залучаю молодших школярів, які також мають літературні здібності.

Освітньо – методична програма літературно – журналістської студії зорієнтована на виконання наступних завдань:

 • вивчення теорії та практики оволодіння сучасними засобами масової комунікації;
 • захист прав та інтересів дітей;
 • розвиток пізнавальної, соціальної, творчої активності учнів;
 • виховання патріотизму;
 • об’єднання дітей за інтересами;
 • виховання організаторських, лідерських якостей.

До програми шкільної літературно – журналістської студії з розвитку творчих здібностей учнів вважаю за необхідне включити наступні теми:

 • короткий вступ до історії журналістики;
 • жанри журналістики;
 • інформаційні жанри;
 • аналітичні жанри;
 • художньо – публіцистичні жанри;
 • культура мовлення і стилістика.

На кожному занятті учні мають можливість самовиражатись та підвищувати свій творчий потенціал. Така програма дає змогу поглибити знання в сфері журналістики, риторики та кожному вихованцю глибше пізнати своє “Я”.

Потяг до творчості в літературі проявляється в кожного підлітка по – різному. Часто учні бояться виражати свої думки через слабкі знання граматичних правил, тому на заняттях студії не дорікаю цим вихованцям. Я пропоную їм вільно і спокійно виражати свої думки, не турбуючись про можливі помилки в написанні слів. Тільки тоді учні зможуть повною мірою “розкрити свою душу”.

Нерідко буває так, що дитина, тільки почавши творити, не може підібрати влучне слово чи вираз, бо у неї відсутній багатий лексичний запас. Маленький автор безпомилково відчуває, що в нього виходить негарно, нескладно і розчаровується. В такі моменти можна застосувати гру “Синонімічний словник” – згадати найбільше синонімів до слова, чим підготувати “мовне поле”, що допоможе дитині легко здійснити свої творчі задуми.

Чимало уваги на заняттях літературно – журналістської студії приділяю питанню літературної творчості. Найкращим стимулом в цьому є випуск особистої сторінки в газеті.

Для кращого розвитку творчих здібностей у дітей та для засвоєння “азів” журналістики пропоную випробувати себе в ролі редактора. Це допомагає застосувати знання з мови та відчути відповідальність коректора.

Створюючи свої твори, учні вивчають, аналізують факти, складають тексти, враховуючи стилістичні, жанрові та естетичні вимоги.

Звичайно, вдосконалення в журналістиці приходить з досвідом. Чим більше юнкори пишуть, стараються, вчаться новому, тим кращі стають їх твори. Але всяка практика потребує також і теорії.

Структура роботи з журналістами – початківцями дозволяє зберегти індивідуальність. Студійна діяльність дозволяє вирішувати як міжособистісні проблеми учнів, так і проблеми конкретного підлітка. Гіпотеза про розвиваючий характер підліткової творчості дійсно має практичне підтвердження.

Заняття в студії також змінюють взаємовідносини між дорослими т а дітьми, бо саме тут зароджуються основи співпраці.

Однією з найпопулярніших професій в сучасному суспільстві залишається професія журналіста. За статистикою, кожен п’ятий випускник сьогодні мріє про цю професію. Навчання підлітків у журналістській студії підвищує їх мотивацію, направленість до творчості, рефлексивні вміння, впливає на моральні цінності особистості.

В особові чинники журналістського потенціалу входять: уміння спостерігати, дивуватися, знаходити в навколишньому світі цікаві подробиці й використовувати їх в своїй роботі. Журналіст – це яскрава особистість, людина, яка має серце, співчуття, милосердя. Це людина, яка є громадянином своєї держави.

Журналістська студія сприяє формуванню активної життєвої позиції в учнів і вихованню молодих, творчих, перспективних, обдарованих людей. Досвід творчої діяльності, одержаних на заняттях в студії, дозволяє підлітку сприймати себе і радіти своїм успіхам, відчувати свій творчий розвиток.

У кожного, хто цікавиться підлітковою журналістською творчістю, виникає питання: в чому полягає сенс цієї творчості, якщо не завжди можна виховати в дитині майбутнього журналіста? Сенс і значення цієї творчості тільки в тому, що вона дозволяє дитині зробити крутий перевал в розвитку творчої уяви, який дає новий, що залишається на все життя, напрямок її фантазії.


Автор:

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *