mail@urok-ua.com

Славетне Запоріжжя: минуле і сучасне

Автор: Вчитель початкових класів Муращенко Олена Валентинівна

Муращенко Олена ВалентиаівнаНазва проекту: «Славетне Запоріжжя: минуле і сучасне».

Організатори: адміністрація, ініціативна група вчителів, учнівський комітет ЗНВК № 109.

Учасники проекту: учні 4 – Б класу ЗНВК № 109, класний керівник Муращенко О.В., вчитель музики Низька О.Б., вчитель інформатики Силенко О.В., бібліотекар Костенко Т.П., батьки класу.

Тип проекту: дослідницько – творчий.

Програмний зміст: Згідно з Національною програмою виховання учнів 1 – 12 класів МОН України, виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально – виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави та нації.

Програмою передбачається залучення учнів до різних форм творчої та суспільно – корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, художньо – естетичної, пропагандистської, культурної, екологічної, що організується в години дозвілля, тобто у позаурочний час.

В межах вікових особливостей дітей 1 – 4 класів та ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, передбачаються виховні досягнення учнів: усвідомлення приналежності до української держави і народу; шанування історії і мови свого народу, країни; почуття гордості та поваги до своїх батьків, роду, народу, місця, де народився; знання культури свого народу і прагнення дотримуватися традицій.

Актуальність проекту: Завдяки пропаганді бездуховної поведінки, відсутності ідеалів і цінностей у відношеннях між людьми у засобах масової інформації, перенасичення насиллям, жорстокістю і байдужістю розважальної продукції: телевізійні фільми, мультфільми, а особливо, комп’ютерні ігри, сприяють відповідному формуванню поведінки дітей.

Як відомо, завтрашній день – це сократичне суспільство, запальна комп’ютерна освіченість та міжнародні зв’язки. Щоб діти почувалися впевнено в цьому середовищі, їм потрібно забезпечити відповідну підготовку.

В результаті аналізу дійсно існуючої педагогічної системи та її оптимального стану, який дозволяє ефективно функціонувати на сучасному етапі, виникла важливість і необхідність залучення дітей до дослідницької діяльності над створенням даного проекту.

Мета проекту:

 • Підвищення рівня громадянської, патріотичної, моральної, естетичної, екологічної, інформаційної культури учасників освітнього процесу.
 • Ознайомити дітей із сторінками історії міста Запоріжжя, історичними пам’ятками нашого міста, музикою, складеної про Запоріжжя.
 • Виховання пізнавального інтересу до культури та історії м. Запоріжжя, шановливе ставлення до людей, які проживали у місті в різні часи, почуття гордості та поваги до своїх батьків, роду, народу, місця, де народився.
 • Заохочення використання учнями творчих здібностей, інформаційно – комунікаційних технологій.
 • Залучення дітей до науково – дослідної та творчої діяльності протягом усього навчального року.
 • Застосування проектної діяльності в освітньому просторі школи.

 

Задачі проекту:

 1. Визначення джерел необхідної інформації.

1.1. Ознайомити дітей з літературними, художніми та музичними творами з даної теми, фотографіями та репродукціями.

1.2. Відвідати екскурсію у бібліотеку, перегляд виставки книжок та прослуховування лекції з теми «Наш рідний край».

1.3. Провести цикл занять і міроприємств присвячених вивченню історії міста Запоріжжя, перегляд документальних фільмів «Три історії про Запоріжжя».

1.4. Розробити інформаційні листи для батьків з рекомендаціями по створенню презентацій.

 1. Збір та уточнення інформації.
  • Організувати виставку дитячий малюнків з теми.
  • Організувати виставку аплікацій з теми.
  • Вивчити інформацію у мережі Інтернет.
  • Залучення до бесід, інтерв’ю, опитування бабусь та дідусів, сусідів.
  • Підготувати спільно з батьками презентацію «Славетне Запоріжжя».
 2. Оцінка інформації (аналіз, синтез та порівняння добраного матеріалу).
  • Провести конкурс спільно з батьками на кращий малюнок, реферат, презентацію.
  • Вибрати і обґрунтувати свій вибір музики для виконання проекту із запропонованої вчителем музики Низької О.Б.
  • Проконсультуватися з вчителем інформатики Силенко О.В. про доцільність форми захисту проекту.
 3. Інтеграції інформації. Виконання дослідницьких задач проекту.
 4. Створення нової інформації. Оформлення презентації.
 5. Повідомлення інформації. Презентація та захист проекту.

Очікуваний результат:

 1. Підвищення інтересу дітей до історії рідного міста.
 2. Залучення до дослідницької та творчої роботи за темою.
 3. Вдосконалення у учасників проекту навиків збору та уточнення інформації, аналізу добраної інформації, використання та створення нової інформації, вміння презентувати власно створену інформацію.
 4. Вдосконалення комунікативних навиків у учасників проекту.

Термін виконання: Фестиваль проводиться в чотири етапи:

І етап – підготовчий (20 вересня 2012 р. – 28 вересня 2012 р.) – учасники фестивалю подають заявку відповідно до установленої форми;

ІІ етап – робота над проектом (28 вересня 2012 р. – 01 квітня 2013 р.);

ІІІ етап – очний (01 квітня 2013 р. – 19 квітня 2013 р.) На цьому етапі проект представляється для ознайомлення з ним інших учасників фестивалю (захист проекту);

ІV етап – оцінний (22 квітня 2013 р. – 26 квітня 2013 р.) На даному етапі фестивалю журі розглядає проекти, що вийшли у фінал, і обирає проект – переможець.

Screenshot_7

Зміст роботи над проектом:

Етапи роботи над проектом Зміст роботи Діяльність учнів Діяльність учителя
Підготовчий етап
Етап мотивації і цілепокладання  Визначення теми і мети кінцевого результату проекту. Вибір проблеми. Уточнюють інформацію, обговорюють завдання, вибирають проблеми. Знайомить із смислом проектного підходу і мотивує учнів. Допомагає у визначенні мети проекту. Формує проблему і спостерігає за роботою учнів.
Етап планування 1.  Аналіз проблеми.

2.  Визначення джерел інформації.

3.  Постановка задач.

4.  Визначення способів збору і аналізу інформації.

5.  Визначення способів представлення результатів проекту.

6.  Встановити критеріїв оцінки результатів проекту.

7.  Розподіл задач (обов’язків) між членами класного колективу.

Формують задачі проекту, виробляють план дії. Обирають і обґрунтовують свої критерії проектної діяльності. Пропонує ідеї, висловлює припущення. Допомагає в аналізі проблеми. Підказує можливі джерела інформації.
Етап дослідження 1.     Збір і пошук інформації.

2.     Виявлення і обговорення альтернатив, які виникли в ході виконання проекту: аналіз і синтез інформації, коректування плану.

3.     Вибір оптимального варіанту ходу проекту.

Поетапно виконують задачі проекту. Вибір оптимального варіанту ходу проекту. Спостерігає, дає поради.
Основний етап
Етап виконання проекту Виконання проекту. Працюють з інформацією. Синтезують і аналізують ідеї. Оформлюють проект. Спостерігає, направляє процес аналізу.
Заключний етап
Етап захисту проекту. Колективний захист проекту. Захищають проект. Спостерігає, направляє процес аналізу.
Етап перевірки і оцінки результатів 1.   Аналіз досягнутих результатів, досягнення поставлених задач.

2.   Оцінка результатів.

Колективний самоаналіз проекту і самооцінка. Бере участь у колективному аналізі і оцінці результатів.


Список використаної літератури

 1. Бугачевский С. И., Буряков И. Е. Туристские маршруты по Днепру: Справочник / Сведения по приведённым в справочнике маршрутам даны на январь 1974 г. — Киев: Реклама, 1974. — 88 с. — 100 000 экз.
 2. Голобуцький В. О. Виникнення Запорозької Січі. Князь Дмитро Вишневецький і козаки. Іван Підкова // Запорозьке козацтво. — Київ: Вища школа, 1994. (укр.)
 3. Грушевський М. С. Байда-Вишневецький в поезії й історії:відбитка з «Записок Українського Наукового Товариства в Київі». К. III. 1909. — К.:Друкарня I-ої Київ. Друкарської Спілки. Трьохсвятит. — 1909. — 33 Л. — ЕОУ. — Фотокопія книги на 33 окремих листах (укр.)
 4. Дмитро Вишневецький (Байда): Художньо-документальна книжка: Для середнього і старшого шкільного віку − Упоряд. та передмова А.Денисенко. — К.: «Веселка», 1995. — 77 с. — Гетьмани України (укр.)
 5. Днепр: Путеводитель / Составитель путеводителя А. Б. Мирошниченко; Науч. редактор канд. географ. наук И. О. Речмедин. — Киев: Киевское областное книжно-газетное изд-во, 1962. — 352 с.+4 вклейки+карта. — 25 000 экз.
 6. Жигалов А. К, Пешанов В. Ф. Запоріжжя. Путівник. — Днепропетровск: «Промінь», 1967.
 7. Засновнику першої Запорозької Січі: [Д.Вишневецькому (Байді) встановлено пам’ятний барельєф на буд. Черкас. муз. училища ім. С. С. Гулака−Артемовського] // Урядовий кур’єр № 123, 6 липня 2006. (укр.)
 8. Ковбаса В. Князь Дмитро Вишневецький (Байда) в українському епосі // Київська старовина № 2 — 2008. — С. 150—167. —Бібліогр.: с. 165—167. (Закінч., поч. у № 1, 2008). (укр.)
 9. Кузьменко Н., Н. Михайлов Запорожье и запорожцы. — Запорожье: Тандем-У, 2005. — 336 с.
 10. Кузьменко Н., Н. Михайлов, В. Чорнолуцкий, Н. Ломонос, И. Эстеркина, Т. Овсяникова Новое Запорожье: хроника развития большого города. 1921-2006. — Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2006. — 216 с.
 11. Куліш П. Байда, князь Вишневецький : [драма (1553—1564)] // Драматичні твори: [збірка] − уклад. Савченко О. М. —К.: ЕЛІБРЕ, 2008. — С. 491—605. (укр.)
 12. Максимович Н. И. Днепр и его бассейн. — Киев, 1901.
 13. Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — 1913.
 14. Новицкий Я.П. История города Александровска, (Екатеринославской губ.) в связи с историей возникновения крепостей Днепровской линии 1770—1806 г. — Екатеринослав: Типография Губернского Земства, 1905. — 176 с.
 15. Романцова Наталя Князь Д.Вишневецький – козак Байда: наукова дискусія з проблеми (укр.) // “Схід”. — березень-квітень 2007. — № 2 (80). Архивировано из первоисточника 18 марта 2013.

Інтернет ресурси

 1. Город Запорожье на cайте Верховной Рады Украины (укр.). Архивировано из первоисточника 19 января 2013.
 2. Городские порталы: http://www.misto.zp.ua/ http://www.zabor.zp.ua/
 3. Запорожский край для гостей — онлайн-путеводитель на русском и английском языках
 4. Карта Запорожья на Visicom Maps
 5. Официальный сайт мэрии Запорожья (укр.)
 6. Сайт Запорожского областного краеведческого музея
 7. Фото Запорожья: http://www.photoalbum.zp.ua/ http://www.life.zp.ua/
 8. Сайт о реке Днепр
 9. Днепр в Encyclopedia of Ukraine (англ.)
 10. Днепр — статья из Большой советской энциклопедии
 11. Днепр в «Словаре современных географических названий»
 12. Фотографии реки Днепр в Запорожье.
 13. Киевские острова — взгляд через века (Цикл статей про историю киевских островов -Укр.)

Город в кинематографе

В Запорожье проходили съёмки кинофильмов:

1928 — Одиннадцатый (реж. Дзига Вертов)

1932 — «Иван»

1956 — «Весна на Заречной улице»

1958 — «Рядом с нами»

1960 — «Бессонная ночь»

1962 — «Люди и звери»

1975 — «Единственная»

1981 — «Я — Хортица»

1986 — «В одну-единственную жизнь»

2009 — «Тарас Бульба»

Організація досліджень в рамках проекту

Screenshot_8

Screenshot_9


Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

9 коментарів

 1. Проект продуманий, все розкладено по поличках: актуальніть, мета, задачі та очікувані результати. Особливо сподобалася розробка чотирьох етапів фестивалю. Судячи по них, все проходило серйозно і по – дорослому!!! Приємно, що питання вивчення рідного краю все частіше і частіше зустрічається у роботі з учнями, з залученням батьків та громадськості. Дякую за любов до України.

 2. Визначено чіткий план проекту. Учні – активні учасники науково – дослідної та творчої діяльності . Краєзнавчий матеріал допомагає краще усвідомити причетність до історії рідного краю – славетного Запоріжжя. Поставлені задачі – конкретні, розв’язання яких наближають до реалізації мети проекту. Дякую.

 3. Обираючи тему проекту, вчитель ретельно опрацювала нормативні документи . Саме базуючись на цих знаннях, формулюється мета, актуальність роботи. Структура проекту детально розписана. Дуже добре, що учні залучаються до пошуково-дослідницької діяльності краєзнавчого характеру.

 4. Цікавий проект, завдяки якому учні можуть краще пізнати історію свого міста, на свої очі побачити як воно помінялося за роки. Але ще хотілось би побачити не тільки план, а і проект-переможець.

 5. Впевнена, що реалізація даного проекту допомогла дітям іншими очима подивитися на рідне місто, адже в процесі бесід із сторожилами Запоріжжя учні відкрили невідомі їм сторінки історичного минулого. Систематичне використання методу проектів допоможе цим учням в майбутньому самостійно вибирати і теми для власних досліджень, і способи їх реалізації.

 6. Доброго дня! Цей проект вже реалізований ( по термінам з конспекту ще 2013 рік), тому хотілось би побачити і приклад учнівських робіт, дізнатись: в чому було змагання ( писали про захист). А план для для виконання роботи – добрий, детальний; тема – дуже важлива і актуальна. Залучати учнів до дослідницької роботи дуже важко, а тут учасники – цілий клас. Бажаю успіхів і з Новим Роком!

  1. Доброго дня, Олександро! Дякую за професійний коментар. Дійсно, над цим проектом учні працювали у 2013 році і захищали у формі телепередачі, але, на жаль, на той момент ми не мали технічних засобів для зйомки. Вітаю Вас з Новорічними святами і бажаю творчих успіхів.

 7. Проект має не лише освітнє значення, а і спрямований на формування навиків дослідницької роботи. Тематика проекту, на мій погляд, підібрана досить вдало. Оскільки зараз особливо гостро стоїть проблема збереження своєї культурної спадщини. Адже, хто не знає свого минулого – не має майбутнього.