Спадковість і мінливість

Спадковість і мінливість

Спадковість і мінливість

Основні терміни й поняття генетики

Термін Визначення
Генетика Наука, що вивчає закономірності спадковості й мінливості організмів
Спадковість Здатність організмів передавати свої ознаки та якості в ряді поколінь
Мінливість Властивість організмів набувати відмінностей між особинами одного виду
Ген Ділянка молекули ДНК, що містить інформацію про первинну структу­ру одного білка; гени перебувають у хромосомах, де вони розташовані, утворюючи «групи зчеплення»
Алельні гени Це пари генів, що визначають розвиток альтернативних (контрастних) ознак організму; розташовані в тих самих ділянках гомологічних хро­мосом; кожний ген цієї пари називається алеллю
Альтернативні ознаки Це взаємовиключні ознаки; часто одна з них є домінантною, а інша рецесивною
Домінантна ознака Ознака, що проявляється в гібридів першого покоління; позначається великою літерою
Рецесивна ознака Ознака, що не проявляється в гібридів першого покоління
Генотип Сукупність усіх генів організму
Фенотип Сукупність ознак організму, зумовлених взаємодією генотипу з умовами зовнішнього середовища
Гомозигота Клітина або організм, що несе однакові алелі одного гена (АА або аа)
Гетерозигота Клітина або організм, що несе неоднакові алелі одного гена (Аа)
Чиста лінія Гомозиготний організм
Моногібридне схрещування Схрещування, за якого організми, що схрещуються, відрізняються за однією парою альтернативних ознак
Дигібридне схрещування Схрещування, за якого організми, що схрещуються, відрізняються за двома парами альтернативних ознак

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *