mail@urok-ua.com

Тренінгове заняття для учнів

Самопізання – шлях до успіху в житті

Автор: соціальний педагог Різниченко Оксана Анатоліївна

МЕТА: опанувати учнями навичок саморозуміння й самоаналізу, розуміння почуттів і мотивів поведінки оточуючих, уміння робити вибір і брати на себе відповідальність; поглибити здатність учнів до рефлексії, аналізу своїх слабких та сильних рис; навчати учнів знаходити вихід із скрутних ситуацій, долати неприємні почуття і невпевненість; сприяти формуванню позитивної самооцінки й усвідомленню унікальності особистості кожної людини.

ОБЛАДНАННЯ: стікери, ватман, маркери, скотч, повітряні кульки, нитки, ножиці, робочий бланк учасника тренінгового заняття, бланк « Моє майбутнє», ручки, малюнок валізи, чотири глечики.

ЛІТЕРАТУРА :

 1. Большаков В. Ю Психотренинг. Социодинамика, игры, упражнения. СПБ., 1994.
 2. Гришина Н. В. Психология управления. Л.,1982.
 3. Данченко Е. А., Титаренко Т. М. Личность: конфликт, гармония. Киев,1985.
 4. Захаров В. П., Хрящев Н. Ю. Социально-психологический тренинг. Учебное пособие. Л.,1989.
 5. Игры, обучение, тренинг, досуг / Под ред. В. Петрусинского. М.,1994.
 6. Обозов Н. Н. Социально-психологический тренинг. СПБ.,2000.
 7. Прутченков А. С. Тренинг личносного роста. М. , 1996.
 8. Рабочая книга практического психолога / Н. Н. Ежова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.
 9. Чуриков А., Снегирев В. Копилка для тренера: Сборник разминок, необходимых в любом тренинге. – СПБ.: Речь, 2006.

ЦІЛЬОВА ГРУПА : підлітки

ЧАС: 1 год. 45 хв.

Хід заняття

Світ існує не для того,
щоб ми його пізнавали,
а для того, щоб ми пізнавали
та виховували себе в ньому.

Г. Ліхтенберг

Вступ

Доброго дня! Я рада сьогодні бачити всіх вас на нашому занятті. Дуже часто ми чуємо від оточуючих що їм важко зрозуміти нас, зрозуміти чому саме так, а не інакше ми вчинили. Ще складніше буває нам самим зрозуміти і дати цьому гідну оцінку. Кожна людина неповторна, особлива. Питання лише в тому – чи розуміємо це ми і чи розуміють це люди, що нас оточують. Саме це ми з вами спробуємо з’ясувати на нашому занятті.

1.1. Вправа на знайомство «Нетрадиційне вітання» (7хв.)

Мета: познайомити учасників між собою, налаштувати на роботу

Хід вправи: Всі діти стають в коло, кожен учасник групи повинен привітатися з іншими; а)долонями, б) 1 долонею, в) коліном, г) чолом, д) носом.

1.2. Інтерактивна гра «Кульки» (5 хв.)

Мета: допомогти учасникам з’ясувати, що важливо для злагоди в групі.

Хід вправи: діти об’єднуються в одну групу (якщо кількість дітей не велика), отримують десять повітряних кульок, котушку ниток, упаковку скотчу, ножиці. Дітям пропонується за 5 хв. виготовити з цих матеріалів стійку піраміду. Після завершення роботи підсумувати, що їм допомагало і що перешкоджало в роботі. Наприклад, допомагало те, що вони подумали, розподілили ролі, злагоджено працювали; перешкоджало – що сварилися, діяли без плану, змагалися за лідерство тощо.

1.3. Вправа «Домовленість про права» ( 10 хв.)

Мета: Прийняти правила продуктивної роботи під час тренінгу, показати необхідність вироблення й дотримання певних правил, на яких базується взаємодія людей у групі.

Хід вправи: Для вправи знадобиться великий аркуш паперу та кольорові маркери. Тренер кладе на підлогу папір і пропонує одному учасникові лягти на цей папір, а другому – обвести маркером контур його тіла. Ця фігура уособлюватиме групу разом і кожного учасника окремо. Далі діти записують одним чи двома словами стилі поведінки, які вони вважатимуть корисними для успішної роботи в групі (наприклад: співробітництво, відкритість, повага думки) –  в середині фігури. А те, що на їх думку заважає бути командою (наприклад: перебивати, ображати) записують учні за межами фігури.

1.4. Вправа “Записка самому собі” (5 хв.)

Мета: визначити очікування учасників від заняття.

Хід вправи: Учасникам заняття пропонується  написати записку самому собі, продовжуючи речення визначенням принаймні п’яти умов “Я буду дуже задоволеною (ним), якщо в результаті цього тренінгу…» (Додаток 1)

Учасники заповнюють бланк, не витрачаючи на осмислення багато часу – є сенс писати у відповідях те, що першим спало на думку. Далі записки згортаються, підписуються, скріплюються скотчем і здаються тренеру. Тренер складає отримані записки у скриньку.

Коментар психолога: – Дуже важко в житті  зрозуміти себе, свій внутрішній світ. Пізнання людиною самої себе, таємниць життя – один з аспектів її духовного пошуку, що сягає вглиб століть. За легендою, багато тисяч років тому сім мудреців Давньої Греції зустрілися у храмі Аполлона у Дельфах і написали на стіні храму: «Пізнай самого себе». Що означали ці слова? Кожне нове покоління людей прагне осягнути сенс існування людини, відповісти на це запитання згідно з духом свого часу.Чи замислювались ви коли-небудь, над простим на перший погляд питанням: Хто я? Пропоную спробувати відповісти на нього прямо зараз.

1.5. Вправа «Хто я?»( 5 хв.)

Мета: сприяти саморозкриттю особистості, самопізнанню; розвивати здатність розуміти себе. Створити довірливу атмосферу в групі, зняти напругу.

Хід вправи: Учням пропонується декілька разів дати відповідь на питання «Хто я?» у робочому бланку. При цьому можна говорити про будь-які свої характеристики, риси, інтереси, емоції. Після цього учням вноситься пропозиція зачитати записані твердження. (Додаток 2)

Обговорення:

 • Чи сподобалося вам виконувати цю вправу? Чому?
 • Чи легко вам було давати відповіді на це запитання?
 • Що ви відчували відповідаючи на це запитання?

Коментар психолога: Психологи встановили, що існує три види знань про людину:

 • як людина представляє себе оточенню. Про це якнайяскравіше про нас говорять наші вчинки.;
 • те, що людина знає про себе і не хоче, щоб про це знали інші;
 • що оточення бачить у людині, а та в собі цього не знає і не помічає.

Гадаю я не помилюся, якщо скажу, що коли ви давали відповідь на питання Хто я?, то згадали не тільки позитивне, а й свої недоліки, те, що не задовольняє вас в собі. В кожному з нас є потенціал рис, дивовижних здібностей, які могли б розвинутися в нових ситуаціях.

1.6. Вправа «Контраргументи» ( 10 хв.)

Мета: опанувати навички самоаналізу, сприяти глибокому саморозкриттю, що веде до зміни себе; виявити свої недоліки, звички, якими не задоволені.

Хід вправи:  Давайте з вами спробуємо хоч трішечки розібратися в собі, в своїх  звичках якими ви не задоволені.

Учні беруть аркуш паперу і розділяють його на дві половинки. Зліва, в колонку «Мені не подобається» максимально чесно запишіть все те, що вам не подобається в собі саме сьогодні, зараз. Потім навпроти кожного цього твердження запишіть контраргумент, те що можна протиставити, чим ви задоволені саме зараз.(Додаток 2)

Обговорення:

 • Чи важко вам було виконувати це завдання?
 • Що легше було зробити: визначити свої недоліки чи навести контраргумент?
 • Чому це саме так?

Коментар психолога: Ми з вами виявили всі ваші недоліки та звички, розібралися над чим треба працювати, що змінювати, що вдосконалювати. А головне переконалися – не все так недобре, як нам іноді здається, а допомагають нам в цьому наші сильні сторони. Давайте їх визначимо.

1.7. Вправа «Мої сильні сторони»  ( 10 хв.)

Мета: допомогти учасникам розкрити свої сильні сторони. Надати психологічну підтримку. Актуалізація особистісних ресурсів учасників занять.

Хід вправи: кожен із учнів розповідає  іншим  про свої сильні сторони – про те, що він любить, цінує, приймає в собі,  що дає йому почуття внутрішньої свободи та впевненості, а також звертає увагу на ті якості, які йому подобаються але не властиві і він прагне виробити їх в собі. Говорити потрібно прямо, впевнено, без усяких «ні..», « якщо..», « можливо..».

Обговорення:

 • З якими труднощами ви зіткнулися під час визначення своїх сильних сторін?
 • Чи намагалися ви бути максимально відвертими виконуючи цю вправу?
 • Що нового ви дізналися про себе  та своїх однолітків під час виконання вправи?

Коментар психолога: Ви зараз у віці, коли людина робить одне з найважливіших відкриттів – відкриває себе. У цих пошуках закладений великий потенціал. Щоб виявити і використати його, треба знайти себе. Але одразу зауважу, що нікому не дано точно пізнати свої сили до кінця й визначити своє майбутнє. Та все ж кожному до снаги накреслити свій власний шлях створення себе.

1.8. Вправа «Не все так просто» ( 5 хв.)

Мета : мобілізація уваги, мотивація до подолання труднощів, тренування координації рухів.

Хід вправи : правою рукою намалювати у повітрі хрест. Це дуже просто. Лівою рукою намалювати коло. Це теж у всіх вийшло. А тепер спробувати зробити це одночасно: правою рукою малювати хрест , а лівою – коло. В кого це вийде, повідомляє переможним вигуком.

Коментар психолога: – Які б ми не були: хороші чи погані, є люди, які приймають нас такими якими ми є і готові нам прийти на допомогу в тяжкі хвилини нашого життя. А чи маєте ви таких людей? Допоможе відповісти вам на це питання наступна вправа.

1.9. Вправа «Еміграція» ( 10хв.)

Мета: виявити особисте коло оточуючих учасників тренінгу. Розширити інформованість учнів про особливості міжособистісних стосунків; розкрити поняття «товариськість» і «дружба». Формувати вміння виробляти бажані риси характеру, виховувати бажання до самовдосконалення.

Хід вправи:  – Уявіть ситуацію, що ви зібралися виїхати за кордон назавжди. Як ви гадаєте, скільки людей і хто саме пожалкує про це, а хто зрадіє такому вашому рішенню? Чому? Запишіть два переліки імен .

Обговорення:

 • Що вас пов’язує з цими людьми?
 • Що було легше зробити: написати імена людей, що будуть за вами сумувати чи імена людей, які будуть радіти з цього приводу?
 • В чому причина такого відношення до вас?
 • Чи намагалися ви змінити щось в собі, у ваших стосунках з цими людьми?

Коментар психолога: – Я сподіваюся, що все ж таки людей, які пожалкують за вами виявилося набагато більше. Як правило, це і є наші друзі. Друзі впливають на нас і нашу поведінку. У народі кажуть: « З ким поведешся, від того і наберешся.», « Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти .» Тому, для вашого здоров’я та безпеки важливо навчитися  розрізняти дружні та недружні стосунки.

Коментар психолога: – Майже кожен із нас потрапляв у ситуацію, коли його виключали з компанії. Можливо не запросили на день народження або ваші друзі пішли в кіно і не взяли вас із собою. Неприйняття людини може бути різним, але незалежно від цього воно завжди викликає одне почуття – образу!

1.10. Вправа «Без маски» (10хв.)

Мета : визначити почуття учасників у різних ситуаціях  у стосунках з однолітками.

Хід вправи: Учні по черзі витягують картки  на яких записані питання (Додаток 3).  Їм потрібно без підготовки  дати відповіді на них, шляхом продовження речення. Відповідь повинна бути максимально відвертою і чесною.

Наприклад:

 • Коли мої друзі ігнорують мене я відчуваю …
 • Коли я неприязний з кимось, я відчуваю …
 • Коли мої друзі піклуються про мене, я відчуваю …
 • Коли я виявляю турботу про іншу людину, я відчуваю …
 • Коли мене не розуміють, я відчуваю ….

Обговорення:

 • Оцініть за десятибальною шкалою, наскільки максимально відверто і чесно ви відповідати на ці питання.

Коментар психолога: Досить часто у наших невдачах ми звинувачуємо оточуючих людей. Чи правильно це? Дати відповідь на це питання  нам допоможе уривок з легенди «Про життя» (Додаток 4).

1.11. Легенда «Про життя» (3 хв.)

Обговорення :

 • Які думки у вас виникли під час прослуховування цієї легенди?
 • Як ви розумієте вислів мудреця «Життя – це мандрівка в очікуванні мети»?
 • Що впливає на наші рішення?

Коментар психолога:  Чи замислювалися ви над власним майбутнім? Яким воно буде через рік? п’ять? десять?

1.12. Вправа «Моє життя» ( 15 хв.)

Мета: допомагати учасникам усвідомлювати широке коло своїх можливостей, дати змогу створити образ свого майбутнього.

Хід Вправи: Учасникам тренінгового заняття пропонується записати найважливіші речі, на які він буде витрачати свій час, сили, здібності протягом наступного року та ресурси, резерви, які будуть необхідні для реалізації цих завдань, бажань та інтересів. (Додаток 5)

Учням роздається зображення метелика, що символізує наше майбутнє, наше життя, в даному випадку, через рік і зображення гусениці, що символізує наші внутрішні резерви (що потрібно для здійснення цих бажань, цих планів, що треба зробити, щоб досягти цього в майбутньому?).

Що треба робити гусениці і скільки докласти зусиль, щоб перетворитися в метелика, і не просто метелика, а в прекрасного і чудового.

Коментар психолога: Бачення свого майбутнього – складна, але надзвичайно корисна справа. Користь полягає в тому, щоб заповнити «порожнину часу» так, як сама людина вважає за потрібне, а не так, як «прийдеться» і як « вийде». Мати позитивні перспективи – означає бути господарем свого життя.

Ви зробили перший крок склавши план свого життя на рік. Через цей самий час ми з вами зустрінемося і з’ясуємо чи вдалося вам його реалізувати.

1.13. Рефлексія групи (5 хв.)

Учасники тренінгового заняття звертаються до валізи очікування, заповнюють робочий  бланк  учасника тренінгового заняття. (Додаток 6 )

На столах заздалегідь розкладені лежать 1/4 аркушів формату А4 чотирьох кольорів по комплекту на кожного учасника. На окремому столі виставляються бутафорські глечики таких же кольорів.

Після того, як всі учасники зроблять свої записи, скручують свої аркуші і складають в глечики з написами:

 • “Мені сподобалось”;
 • “Мені не сподобалось”;
 • “ Я замислилась (-вся);
 • “Наступного разу мені хотілося б…”.

Коментар психолога: – У всіх багато можливостей, багато того, що робить кожного з нас унікальним, і того, що нас об’єднує. Ми потрібні один одному, і кожна людина може досягти в житті успіху і зробити так, щоб іншим людям було веселіше жити.

1.14. Вправа «Прощання» ( 5 хв.)

Хід вправи : Учасники тренінгового заняття стають у коло, потискують один одному руку продовжуючи  вислів : «Я тобі бажаю….

Додатки до тренінгу для учнів


Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

14 коментарів

 1. Доброго вечора! Хочу подякувати за такий цікавий тренінг. Просто: ДЯКУЮ! Розумничка! Успіхів! Наснаги! Натхнення! Терпіння!

 2. Актуальна тема тренінгу, практичний підхід, цікаві вправи – одразу видно професіонала-практика!
  Окрема подяка зв коментарі психолога. Діти просто у захваті від такого тренінгу. Єдине, що я б не застосовувала з підлітками – “Нетрадиційне вітання” у такій формі. Щиро вдячна за публікацію!

 3. Тренінг, на мій погляд, створений за актуальною і хвилюючою темою. Для підлітків особливо гостро стоїть питання щодо визначення свого місця в житті, щодо розуміння-хто і який він. Структура Вашого заняття теж сподобалась. Думаю, що тренінг проходить у атмосфері позитивній та емоційно насиченій.

 4. Оксана Анатоліївна. спасибі за чудовий тренінг. Вважаю, все вдалося. Безумовно, найважливіші умови самопізнання – це бажання до самовдосконалення, саморозвитку та досягнення успіху у житті. Будь-якій справі найважливішим фактором є мотивація.

 5. Дякую за чудово та професійно розроблений тренінг!!! Дуже сподобався робочий бланк учасника тренінгового заняття та бланк «Моє майбутнє», що дає можливість задуматися підлітку про себе. Підібрано гарний епіграф і багато дієвих вправ. А саме головне, що це заняття навчає умінню робити вибір і брати на себе відповідальність за нього, що може мати велике значення для майбутнього! Дякую.

 6. Обожнюю тренінги! Від занять, де діти вчаться чомусь на практиці, найбільше користі. Конспект даного тренінгу складений методично правильно. Наявні всі головні елементи заняття. Грамотно підібрані вправи та завдання. Думаю, ваші учні, Оксано Анатоліївно, відкрили щось нове в собі і не будуть на цьому зупинятися.

 7. Для тренінгового заняття, яке має на меті розвинути в учнів навички саморозуміння і самоаналізу, методично вдало підібрані вправи. Вони допомагають дітям розкритися, самостійно зрозуміти, що від самопізнання залежить успіх у житті. Багато вправ візьму для себе на замітку.

 8. Дякую Вам за чудовий тренінг, який вчить робити вибір і брати на себе відповідальність; навчає учнів знаходити вихід із скрутних ситуацій, долати неприємні почуття і невпевненість; сприяє формуванню позитивної самооцінки й усвідомленню унікальності особистості кожної людини.

 9. Хороший тренінг! Думаю, що кожен знайде для себе цікаву вправу. А я обов”язково використаю його у своїй діяльності з учнями. Автору )))))!

 10. Деякі завдання даного тренінгу можна використати і на уроках (“Записка самому собі”) та с позаурочний час(завдання, направлені на згуртування шкільного колективу(гра «Кулька»). Сподобалась легенда про життя та гра “Моє життя”. Спробую використати на практиці.

 11. Очень интересный тренинг. Возьму себе в копилочку, буду частично использовать на занятиях. Хотя я просто веду кружок рисования, мы с детьми часто в перерывах проводим различные и тренинги игры. Думаю данные упражнения будут полезны ученикам. Спасибо!