Тренінгові заняття для дітей підліткового віку

“Вчимося долати бар’єри у спілкуванні”

Автор: практичний психолог Дудка Вікторія Василівна

практичний психолог Дудка Вікторія ВасилівнаДана публікація торкається однієї з актуальних та важливих проблем сучасного виховання – це підвищення рівня стресостійкості та фрустраційної толерантності у дітей підліткового віку. Програма складається із циклу тренінгових занять та методичних порад щодо їх проведення. Запропонований матеріал корисний для практичних психологів, соціальних педагогів та класних керівників, оскільки допоможе провести годину спілкування з учнями цікаво, неформально та ефективно.


 

Ні для кого не секрет, що кожен хоче, щоб його поважали і любили. А ось те, наскільки людина отримує чи не отримує того, чого хоче, часто спричинює виникнення різних непорозумінь, сутичок та конфліктів, що породжують за собою низку проблем. Особливо незахищеними до таких ситуацій виявляються підлітки зі своїми віковими особливостями, потребами та новоутвореннями.

Підлітковий вік – це вік протиріч, особливо з тими, хто не приймає, не розуміє позиції підлітка. З року в рік збільшується кількість конфліктних ситуацій у тих класних колективах, де діти підліткового віку (6-9 класи). Причини їх виникнення бувають дуже різні, але найчастіше – неприйняття або незадоволення своєю соціальною позицією в колективі, неадекватність самооцінки, що породжують потребу лідирувати над тими, хто тебе оточує, що приводять до порушення взаємовідносин у колективах.

Залежно від рівня енергопотенціалу реакція дітей на конфліктні ситуації буває різна: одні намагаються захистити себе, своє «Я», проявляючи агресію та жорстокість до інших, інші – вимагають та шукають допомоги і захисту від найближчого оточення, а ще інші – намагаються вирішувати проблеми самостійно – неадекватним способом, впадаючи в депресію і замикаючись у собі від спілкування з іншими, що супроводжуються гнівом і роздратованістю, спрямованими проти себе, почуттями провини та різноманітними страхами. Для таких учнів будь-яка сварка чи конфлікт – це болісні і неприємні відчуття, які супроводжуються втратою їх психічної рівноваги і призводять до потрапляння у фрустраційні або стресові стани. Саме такі діти найбільш схильні до соціальної дезадаптації.

Отже, актуальність і важливість даної проблеми спричинили розробку даної корекційної програми. У зв’язку з цим метою даної програми є підвищення рівня стресостійкості та фрустраційної толерантності у дітей підліткового віку і формування у них умінь адекватно оцінювати ту чи іншу ситуацію.

На основі визначеної мети та її досягнення було поставлено наступні завдання:

 • діагностувати міжособистісні стосунки, соціальну роль кожного в класі; степінь згуртованості, самооцінки, рівень тривожності та агресії;
 • формувати позитивне ставлення підлітків до самих себе та до інших;
 • пристосувати психіку учнів до нових соціальних умов;
 • розвивати комунікативні здібності дітей з метою попередження виникнення бар’єрів у спілкуванні та налагодженню взаємовідносин у класі;
 • розвивати здібності адекватно оцінювати фрустраційні ситуації та вміння знаходити конструктивні виходи з них;
 • навчати прийомам зняття емоційно-вольової напруги;
 • підвищити загальну адаптованість учнів в класному колективі.

Основні етапи роботи програми

І етап – підготовчий

 1. Отримання запитів від класних керівників та адміністрації про дану проблему. Постановка проблеми.
 2. Індивідуальні консультації класних керівників тих класів, з дітьми яких будуть проводитися корекційні заняття.
 3. Виступи на батьківських зборах та індивідуальні бесіди з батьками проблемних учнів з метою ознайомлення їх та задачами програми та отримання дозволу на проведення діагностичних досліджень та тренінгових занять.
 4. Повідомлення психологом учням про проведення занять (для підвищення інтересу та залучення учнів до тренінгових занять можна створити рекламу або афішу).
 5. Проведення індивідуальних бесід з учнями класу (можна з дівчатами і хлопцями окремо) з метою аналізу інформації.

Питання таких бесід можуть бути такі:

 1. Чи є в тебе бажання відвідувати тренінгові заняття?
 2. Чого ти чекаєш від цих занять?
 3. Чому б ти хотів (ла) навчитися на цих заняттях?
 4. Чи є в тебе питання з приводу занять?
 5. Які твої бажання та пропозиції відносно цих занять.

ІІ етап – діагностичний

Діагностичні дослідження проводяться з метою виявлення характеру міжособистісних стосунків учнів в класі та визначення рівня агресії та схильності до стресів. Для цього використовуються наступні методики:

 1. Соціометричний тест Дж. Морено, який призначений для діагностування емоційних зв’язків, тобто взаємних симпатій між членами групи і вирішення таких питань: визначення степені згуртованості колективу; виявлення відносного авторитету членів групи за ознаками симпатії-антипатії (лідери, зірки, аутсайдери, ізольовані); виявлення наявності мікрогруп на чолі з неформальними лідерами.
 2. Методика Г. Айзенка спрямована на визначення шляхом самооцінки тривожності, фрустрації, агресивності, ригідності.
 3. Опитувальник К.Томаса «Чи можете ви знайти вихід із конфліктної ситуації?» направлена на визначення стилю поведінки т а вивчення схильності до конфліктної поведінки.

ІІІ етап – основний

Проводяться соціально-психологічні тренінги, під час яких учні вчаться діяти разом, пізнавати себе та помічати цікаве в інших, розповідати про свої відчуття та стани. Заняття сприяють підвищенню рівня толерантності у дітей, налагодженню та зміцненню дружніх стосунків у колективі, формування позитивного образу свого «Я» та підвищення рівня стресостійкості. Важливим на цьому етапі є те, що підлітки можуть самостійно знаходити шляхи виходу з фрустраційних ситуацій, самостійно приймати рішення.

Структура тренінгових занять

Кожне заняття включає в себе 4 уявні етапи:

І етап – «Розігрів». На цьому етапі здійснюється обмін емоціями і настроєм учасників. Зняти нервово-психічне напруження та підняти настрій допомагають, так звані, «ритуали привітання» та вправи типу «Зроби подарунок», «Прийми вітання», «Отримай повідомлення». Важливо на цьому етапі поширювати уявлення та відомості підлітків один про одного.

ІІ етап – рольові ігри або групові дискусії. Програвання учасниками фрустраційних ситуацій. Обмін думками дозволить проглянути ситуацію з різних сторін, побачити «плюси» та «мінуси»,замислитися на своєю поведінкою, переоцінити ситуацію, виробити техніку поведінки по кожній проблемі з метою розвитку толерантності.

ІІІ етап – рефлексія «Тут і зараз». Підбиття підсумків роботи Обмін досвідом, що отримали на занятті, зворотній зв’язок. На цьому етапі важливо надати можливість учасникам висловити свої почуття та враження, що виникли під час тренінгу.

ІV етап – завершення групової роботи. Як правило, це можуть бути «прощальні» вправи або «ритуали прощання», що спрямовані на згуртованість та теплоту взаємовідносин між учасниками тренінгу.

Дана корекційна програма розрахована на дітей підліткового віку 11-14 років (5-9 класи). Програма складається із 10 занять-тренінгів. Заняття бажано проводити з учнями всього класу. Загальна тривалість занять 1-1,5 години. Залежно від кількості учнів тривалість занять може збільшуватися.

V етап – повторна діагностика.

Проводяться ті самі діагностичні методики, що і на ІІ етапі. Порівнюються результати тренінгової роботи з отриманими результатами діагностик.

VІ етап – завершальний.

За потребою проводиться консультативна та просвітницька робота з дітьми, вчителями, класним керівником та батьками.

Очікування:

 1. Дати можливість учням краще пізнати себе, формуючи позитивне ставлення до себе і до інших.
 2. Навчити учнів прийомам зняття емоційно-вольової напруги під час спілкування один з одним.
 3. Навчити учнів прийомам володіння собою, умінню адекватно оцінювати фрустраційні ситуації та знаходити конструктивні виходи з них.
 4. Підвищити загальну адаптованість учнів, виходячи з їх соціального досвіду, їх можливостей та психічних станів.
 5. Розвивати комунікативні здібності учнів з метою подолання бар’єрів у спілкуванні та налагодженню взаємовідносин у класі.

Тематичний план занять

№ з/п Назва теми заняття Кількість годин
1 Вчимося бачити цікаве в собі та в інших 1
2 Я – це я, і я – не такий як всі 1
3 Я у своїх очах і в очах інших 1
4 Я і мої однокласники 1
5 Я шукаю друга 1
6-7 Вчимося діяти разом 2
8 Ми – одна команда 1
9 Усі ми разом – це чудово! 1
10 Все закінчується, а ми залишаємось 1

Тренінгові заняття для підлітків

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

8 коментарів

 1. Вікторія Василівна, з задоволенням ознайомилася з тренінговими заняттями: чудова, змістова робота, яка буде у нагоді в роботі з підлітками. Спасибі за корисні поради щодо уникнення конфліктних ситуацій, створення атмосфери доброзичливості в класному колективі.

 2. Завжди, знайомлячись із практичним досвідом колег, шукаю щось, що спрацьовує на згуртованість учнів, на мотивацію їх до навчання і роботи в колективі, допомагає встановити партнерську атмосферу на уроці між учнями і викладачем. І у Вашій публікації все це є. Дуже дякую і беру собі на замітку)

 3. Дякую за професійно розроблену корекційну програму, яка допоможе у вирішенні чи не однієї з самих головних на даний момент проблем – підвищення рівня стресостійкості у дітей підліткового віку. Чітко сллановані основні етапи роботи програми та дотримується структура тренінгових занять. Запропонований матеріал є дійсно СКАРБОМ і для практичних психологів, соціальних педагогів, класних керівників та усіх небайдужих до виховання та цікавих форм роботи з підлітками!!! Дякую.

 4. Добре, що адміністратори цього сайту вирішили організувати конкурс. Так, знайшла в цій публікації багато різних вправ для налагодження толерантних відносин між учнями. Дякую Вікторії Василівні за корисні рекомендаціі. Безумовно краще, щоб це був окремий курс з психології, але і окремі заняття на користь в роботі класного керівника. З повагою.

 5. Дякую автору за прекрасний матеріал, який підвищує рівень стресостійкості та толерантності у дітей підліткового віку і формує у них уміння адекватно оцінювати ту чи іншу ситуацію.

 6. Дуже хороший матеріал на допомогу не тільки психологам, а й класним керівникам та педагогам-організаторам, що не раз стане у пригоді у роботі з школярами і не тільки…

 7. Цікаво! У мене у цьому році саме 7 клас – тож і вправи й бесіди знадобляться. Сподобалась вправа “Хто Я?”. Ця вправа допоможе учням не лише визначити свої сильні та слабкі місця, але й розвивати своє мовлення. Дякую)

 8. Професійно, доречно, актуально! Можна тільки дякувати за так добре сплановану роботу з проблеми підліткової адаптації в суспільстві. Викликали захоплення розроблені конспекти корекційних занять. Використання тренінгових занять для підлітків – це допомога учителю в спілкуванні з учнями різній психологічної спрямованості.