Творчі завдання з української мови для майбутніх третьокласників

Автор: вчитель початкових класів Білозор Наталія Вікторівна

Творчі завдання з української мови

ПРАВОПИС СЛІВ

з ненаголошеними [е], [и]

Щоб дізнатися як правильно писати слова з ненаголошеними голосними звуками [е] та [и] треба

 • змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Напиклад: зерно́-зе́рна;
 • дібрати синоніми з наголошеним звуком. Напиклад: пеньо́к-пень, риба́лка-ри́бний.

Тренувальні вправи

 1. Спиши, вставляючи пропущені букви. До кожного слова добери перевірне.

Л..бединий – …, в..шневий – …, ц..гляний – …, ч..рвневий – …, бл..скучий – …, п..ро – …, ст…бло – …, кр..ло – …, ч..сло – …, ст..пи – …, гр..би – …, с..ло – …, л..сиця – … .

 1. Спиши, вставляючи пропущені букви. До кожного слова добери перевірне.

Кр..хкий – …, гл..бокий – …, в..сна – …, з..ма – …, в..рба – …, в..сло – …, ц..гляний – …, кр..хкий – …, т..мніє – … .

 1. Спиши, вставляючи пропущені букви.

З..рно зібране. З..мля йде на спочинок. Т..хенько шумить вітер, співаючи свою сумну осінню пісню. А у садах ще кипить робта. М..довим ароматом пахнуть груші. Ще в..сять на гілках пізні сорти яблук, с..ніють між з..леним листям товстобокі сл..вки, зв..сають в..ликі грона винограду.

 1. Спиши, вставляючи пропущені букви.

До с..ла летить ст..повий орел. Він має в..еличезні крила. Одним помахом крил орел піднявся на д..сяток метрів. Х..жак шукає їжу. Пташки поховалися. Стало т..мніти. Орел їжі не знайшов. С..рдитий полетів до моря.

 • Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.
 • Звуки [дз], [дз’] на письмі позначає буквосполучення дз, а звук [дж] – буквосполучення дж.
 • При переносі слів буквосполучення дз, дж розривати не можна.
 • Буква щ позначає два звуки: [ш] та [ч].

Тренувальні вправи

 1. Спиши, вставляючи пропущені букви.

Лісові дзвіночки

Дівчинка Олеся була в лісі. Аж чує щось (з, дз)венить. Прислухалася. А то лісові (з, дз)віночки. Хто ж це (з, дз)вонить тими (з, дз)віночками?

(Дз, З)аглядає Оленка в с(и, е)неньку квіточку. Аж там (дз, з)олоті б(дж, ж)ілки-трудівнички солодкий м(и, е)док беруть.

 • Добери і запиши перевірні слова до виділених слів.
 1. Спиши, поділяючи слова для переносу.

Родзинки, кукурудза, сиджу, дзюрчить, подзвонив, ґудзик, бджоляр, джинси.

 1. Прочитай загадки-добавлянки і відгадай їх.

Кличе учнів на урок
гучно й весело …

Вода холодна струменить
усіх нас хоче напоїть.
Воно поблискує, мов скло,
прозоре й чисте …

Біля гаю хатку має
і нектар з квіток збирає.
Кружляє цілий день мала.
Здогадались, хто?…

Над квітками він літає,
гучно крилами махає,
що аж втік метелик.
Ви впізнали, хто це? …

Довідка: джерело, дзвінок, бджола, джмелик.

 • Виконай звуко-буквений аналіз слів-відгадок.
 1. Із поданих слів спочатку випиши ті, в яких букв більше, ніж звуків, а потім – ті, в яких звуків більше, ніж букв.

Джміль, олівець, кукурудза, їжа, лящ, щука, дзиґа, дощ, борщ, малює, джерело.

 1. Прочитай текст і спиши його.

Молоденький щиглик облюбував наш сад. Щовечора прилітав птах і весело щебетав. А потім він зник. Щодня ми виглядали його, та марно. Пройшло декілька днів і щиглик повернувся, але не сам, а з щиглихою. Нашому щастю не було меж. Щебет пташок лунав на весь сад.

 • Підкресли слова з буквою щ.
 • Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.
 1. Прочитай текст.

Український віночок – неповторний символ України, а його плетіння – своєрідна наука. Потрібно знати, з яких квітів і коли плести, яке зілля з якими вплітати. Тоді віночок стане оберегом, берегтиме від зла.

До в..ночка вплітают..: мал..ву, чорнобривці, барв..нок, волошку, мак, калину, безсмертник, деревій, незабудки, л..бисток, ромашку, хміл.. . Кожна з цих рослин має л..карські властивості.

 • Спиши другий абзац, уставляючи пропущені букви.
 • Виконай звуко-буквений аналіз виділеного слова.
 • Буква ь позначає м’якість попереднього приголосного звука.
 • Під час переносу буква ь залишається з попередньою буквою.
 • Буквосполучення ьо при переносі розривати не можна.

Тренувальні вправи

 1. Спиши, вставляючи пропущені букви.

С..годні видався погожий ден..ок. По син..ому небу пливли білі хмаринки. В осінн..ому повітрі літало тонен..ке павутиння. Виводив у парку прощал..ну пісен..ку дрізд.

 1. Запиши слова, і поділи їх для переносу, де це можливо.

Льотчик, льон, сьомий, рульовий, працьовитий, льох, сльози, тіньовий, мальований, польовий, тюльпан, опеньки, лялька, кицька, маленький, мальви.

 • Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.
 1. Прочитай текст.

На узбережжі Чорного моря розташовані спортивні табори для школярів. Відпочинок тут поєднують із заняттями фізкультурою та спортом, щоденними тренуваннями. Чисте повітря, фізичні навантаження, плавання, спортивні змагання сприяють зміцненню здоров’я молоді.

 • Випиши слова з подовженими приголосними звуками, поділяючи їх на склади ля переносу.
 • Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.
 1. Утвори та запиши слова, додавши останній склад.

Чита..                         смі..                            вугі..

малюва..                    взу..                            зі..

оповіда..                    пла..                           гі..

навча..                       бага..                          бади..

 • Слова першого стовпчика поділи рисками на склади для переносу.
 • Виконай звуко-буквений аналіз слів другого стовпчика.
 • З одним із слів третього стовпчика склади і запиши речення.
 1. Спиши текст, уставляючи слова з довідки.

На … ріс старий дуб. Розлоге … було густо вкрите брунатним листям. Навкруги розносилося його тихе … . Міцне … дуба випиналось із землі, густо вкритої рудим листям та жолудями. Тому дикі кабани часто навідувалися сюди, щоб поласувати смакотою.

Довідка: гілля, коріння, узліссі, шарудіння.

 1. Спиши, вставляючи потрібні букви.

Споживан..я в їжу овочів та фруктів, соків, ягідних морсів сприяє підвищен..ю імунітету людини. Активний відпочинок на свіжому повітрі, регулярні занят..я спортом зміцнюють організм, покращують самопочут..я, запобігають захворюван..ям.

АПОСТРОФ

 • Апостроф ставиться після букв б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї, які позначають по два звуки [й’а], [й’у], [й’е], [й’і].
 • Під час переносу з рядка в рядок апостроф не відривають від попередньої букви.

Тренувальні вправи

 1. Прочитай словосполучення. Заміни їх за зразком.

Спів солов’я – …, будинок з дерева – …, грунт з торфу – …, стріха з соломи – …, квакання жаби – … .

Зразок. Спів солов’я – солов’їний спів.

 1. Спиши, вставляючи апостроф, якщо потрібно.

Сім..я, мор..як, пір..я, бур..ян, здоров..я, св..ято, матір..ю, п..ятниця, п..юре, п..ють, п..чиво, в..юн, історі..я, ім..я, здоров..я, верхів..я, р..ятувати, хом..як, бур..як.

 • Слова з апострофом поділи рисками на склади.
 1. Спиши, вставляючи пропущені орфограми.

Подвір..я

Наше подвір..я в..лике. Валер..ян і Улянка випололи на н..ому бур..ян. Потім розбили квітник. Посіяли насі..я квітів. Хлоп..ята розчистили майданчик. Там усі ми граємо в м..яча. Вес..ло і гарно на нашому подвір..ї.

В_села сімейка

Минулої в_сни у нас під дахом оселилася в_села гороб_яча сім_я. Наносили дорослі горо_ці багато пір_їнок і прутиків. Вилупилося у гніздечку п_ятеро голуб_яток. Дз_обики у них жовті, а замість пір_ячка у пташенят тільки ріден_кий пушок.

 • Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.

ІМЕННИК

Іменники – це слова, які називають предмети та відповідають на питання хто? що?

Тренувальні вправи

 1. Прочитай текст

Готується до зими тваринне царство. Роблять запаси білочки й бобри. Облаштовують нори миші й борсуки. Готується до зимової сплячки їжак.

А щодо зайця, то в нього турботи не тільки про житло і їжу, а й про власну шубку – з першим снігом треба міняти сіру на білу, щоб мисливці не вгледіли, щоб лисиця чи вовк не спіймали.

 • Спиши перший абзац. Виконай звуко-буквений аналіз виділеного слова.
 • Випиши з тексту іменники за зразком.

Зразок. (Хто?) Білочки, …, …, …, … .

(Що?) Царство, …, …, … .

 1. Назви предметів заміни за зразком.

Однина          Множина                 Множина                 Однина

гриб                гриби                         зайці                           заєць

кут                  …                               книжки                      …

птах                …                               корови                       …

олівець           …                               огірки                        …

стіл                 …                               зошити                      …

будинок         …

 1. До слів, які відповідають на питання хто? добери слова, які відповідають на питання що?

Зразок. Пекар – пекарня.

Садівник – …, двірник – …, фокусник – …, льотчик – …, майстер – …, шахтар – …, футболіст – …

 1. До слів, які відповідають на питання що? добери слова, які відповідають на питання хто?

Зразок. Ліс – лісник.

Школа – …, море – …, лікарня – …, міліція – …, комбайн – …, бібліотека – …, літак – … .

 1. Спиши, вставляючи потрібні за змістом іменники.

Знову завітала до нас холодна _____. Все навкруги вона вкрила пухнастим _____. Тільки _____ і _____ стоять зеленими. Дуже раді зимі _____ . Вони ліплять снігову _____, катаються на _____ і _____ .

ВЕЛИКА БУКВА ПИШЕТЬСЯ:

 • В іменах, прізвищах та по батькові людей.
 • В кличках тварин.
 • В назвах міст, сіл, річок.
 • В назвах вулиць, площ і майданів.
 1. Утвори назви міст від назв мешканців.

Зразок: Лвів’янин – Львів.

Харків’янин – …, чернігівець – …, одесит – …, донеччанин – …, хмельничанин – … .

 1. Добери по кілька назв до кожної групи слів.

Міста: …, …, …, …, … .

Ріки: …, …, …, …, … .

Села: …, …, …, …, … .

Письменники: …, …, …, …, … .

 1. Прочитай лист дівчинки, яка хоче з тобою познайомитися.

Добрий день! Я – Іринка Петренко. Живу на Хмельниччині, у старовинному місті Кам’янець-Подільський на вулиці Північній. За красу і неповторність моє місто називають перлиною Поділля. Через моє місто протікає річка Смотрич. На її берегах розташовані села Шутнівці, Цвіклівці, Устя.

У мене є подруга Марічка. Вона живе на вулиці Соборній. Ми хочемо з вами товаришувати.

 • За зразком листа, який написала Іринка, склади і запиши свій лист.

ПРИКМЕТНИК

Прикметники – це слова, які називають ознаки предметів та відповідають на питання: який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

Тренувальні вправи

 1. Прочитай текст.

Обереги – давні добрі символи нашого народу. Їхнє коріння сягає глибини століть. Здавна живуть мамина пісня, татова хата, дідусева казка, бабусина вишивка. Оберігайте традиції минулого! З любов’ю й теплом ставтесь до народних символів.

 • Випиши з тексту іменники, та зв’язані з ними за змістом прикметники за зразком.

Зразок. Обереги (які?) давні, добрі.

Пісня (яка?) …, хата (яка?) …, вишивка (яка?) …, казка (яка?) …, символи (які?) … .

 1. До поданих прикметників, добери антоніми і запиши їх.

Свіжі квіти – … квіти, свіжа сорочка – … сорочка, свіжі новини – … новини, свіжий батон – … батон.

Слова для довідки: зів’ялі, старі, черствий, брудна.

 1. Добери прикметники

На небі світило … сонечко. Раптом насунула … хмара. Пішов … дощ.

Прийшла … весна. Світить … сонечко. Пташки співають … пісні.

Оленка зав’язала … стрічку. У полі зацвіли … маки. У лісі дзюрчить … струмок. Яскраво світить … сонечко. Тарас читав … оповідання.

Скільки в лісі всього цікавого й корисного! У лісі ми насолоджуємося … природою, слухаємо … спів, спостерігаємо за … мешканцями, дихаємо … повітрям, відпочиваємо.

 1. Доберіть прикметники протилежні за значенням.

Далекий – близький, добрий – …, гарячий – …, легкий – …, рівний – …, вузький – …, короткий – …, темний – …, солодкий – … .

 1. Замініть виділені дієслова прикметниками і записати за зразком.

Промінь сонцясонячний промінь, хліб з пшениці – …, сік з вишні – …, шафа для книг – …, книга з бібліотеки – …, гілка яблуні – …, плаття з шовку – …, одяг на свято – …, дорога через степ – … .

 • Підкресли прикметники хвилястою лінією.

ДІЄСЛОВО

Дієслова – це слова, які називають дії предметів і відповідають на питання: що робити? що робить? що роблять? що робив? що зробив? що робитиме? що зробить?

Тренувальні вправи

 1. Прочитай текст. Випиши всі дієслова.

Тихо в лісі, тільки поскрипує веселий морозець. Лісові тварини не бояться снігу й морозу. Одяглися звірятка в тепле хутро, а пташки – в густий пушок, і шукають собі їжу.

Вилізла із нори мишка, озирнулася навкруги. Тихо. Очі сліпить білий сніжок. Поласувала сухим насінням і почала хутро чистити. Раптом стрибнула на пеньок білка з шишкою. Сіла і почала снідати.

 1. Прочитай текст. Поміркуй, які квітучі кімнатні рослини ти знаєш?

Орхідеї потрапили до Європи у вісімнадцятому столітті. Надзвичайна краса квітки і пянкий аромат заворожили усіх. Люди прикрашали орхідеями оселі. Модниці прикріплювали квітку до одягу.

 • Випиши з тексту дієслова до іменників.

Орхідеї (що зробили?)…; краса і аромат (що зробили?)…; люди (що зробили?)…; модниці (що зробили?)… .

 • Виконай звуко-буквений аналіз виділених слів.
 1. Спиши текст, вставляючи пропущені букви. Підкресли дієслова.

Домашні тварини живут_ з л_диною. Вона піклуєт_ся про них: годує доглядає прибирає за ними. Першим біля людини з_явився собака й охоче взявся допомагати їй на полюва_і, захищати від хижих звірів, стерегти _итло. Він став людині вірним другом.

 1. З’єднай словосполучення лівого стовпчика із словами з правого стовпчика. Запиши 3 з них на власний вибір.

Ходити на голові                             •                      •          соромитися

пекти раків                                       •                      •          дрімати

грати на нервах                                •                      •          дратувати

клювати носом                                 •                      •          бешкетувати

байдики бити                                   •                      •          сміятися

тримати язик за зубами                   •                      •          мовчати

шкірити зуби                                    •                      •          лінуватися

 1. Від іменників утвори та запиши дієслова за зразком.

Праця, письмо, повага, лікар, жарт, сад.

Зразок. Малювання – малювати, …

СЛУЖБОВІ СЛОВА

 • Прийменники – це службова частина мови. Вони служать для зв’язку слів у реченні.
 • До прийменника не можна поставити питання.
 • Прийменники: на, в, із, по, до, у, над, під, від, біля, а, але, і, тому що.

Вивчи вірш

Прийменник – це обманщик рідкий,

До слова липне, як до тітки,

Але стоїть завжди поперед:

У, до, від, над, за, із-за, перед,

Про, понад, через, по, посеред!

Тренувальні вправи

 1. Які слова треба додати до кожної групи, щоб утворилося речення?

Гриби, пенька, їжачок, знайшов.

Навколо, він, голки, сироїжку, велику.

Родини, буде, смачна, їжакової, вечеря.

 • Склади і запиши речення, додаючи потрібні прийменники. Підкресли їх.
 1. Запиши словосполучення, вставляючи службові слова за зразком.

Птахи, дерево; зайчик, ялинка; книжка, портфель; сонце, поле; гриби, ліс; дім, дорога; юшка, риба.

Зразок. Птахи на дереві; …

КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ (СПОРІДНЕНІ) СЛОВА

 • Спільну частину споріднених слів називають коренем. Такі слова ще називають спільнокореневими.
 • Щоб визначити у слові корінь, потрібно дібрати до нього споріднені слова.

Тренувальні вправи

 1. Спиши. Знайди спільнокоренеі слова. Познач у них корінь.

Петрик дуже любив читати книжки про море. Його цікавило все про морські глибини і життя моряків. Він марив мандрівками серед хвиль. Тому навколишні казали, що в нього морська вдача.

 1. До поданих слів добери спільнокореневі. Познач у них корені.

Зразок. Біда – бідувати – бідний.

Черга – …                              Крик – …

Темнота – …                          Сміх – …

Зелень – …                            Зима – …

РЕЧЕННЯ

 • Речення – це слово, або група слів, що виражають закінчену думку.
 • Речення, у якому про щось розповідається або повідомляється називається розповідним.
 • Речення, в якому про щось або про когось запитують називається питальним.
 • Речення, у якому висловлюється спонукання до дії (заохочення, порада, прохання, наказ, заклик) називають спонукальним.

Тренувальні вправи

 1. Перебудуй розповідні речення у спонукальні.

Петрик прокинувся. Бабуся прочитала мені казку. Брат навчив мене кататися на роликах. Дорогу переходять на зелений сигнал світлофора. Не можна збирати незнайомих грибів. Не можна галасувати у весняному лісі.

 1. Перебудуй речення так, щоб у них були звертання. Не забудь, звертання виділяються комами на письмі.

Наталка відвідала хвору подругу. Андрійко полив вазони. Діти зробили годівниця для птахів.

 1. Постав питання до виділених слів. Запиши складені питальні речення.

Без труда нема плода. Без вірного друга – велика туга. Діло майстра величає. Здоровя – найдорожчий скарб.

ГОЛОВНІ СЛОВА В РЕЧЕННІ

 • Підмет – це головний член речення, що вказує про кого або про що говориться в реченні.
 • Присудок – це головний член речення, який вказує на те, що робить підмет.

Тренувальні вправи

 1. Спиши, підкресли головні слова в реченнях.

Гаї розвиваються. Садки зацвітають. Кує зозуля на високій березі. Гуде бджола. Мигтять білі метелики над молодою травичкою. Хрущі літають гучливі. Десь у калині тьохнув соловейко.

 1. Підкресли основу речення. Встанови зв’язок слів в кожному реченні.
 • Марійка гарно танцює.
 • У небі гудуть літаки.
 • Батько купив Ользі ковзани.
 • Іванко читає дідусеві казку.
 • Сонячні промінці стрибають у траві.
 • Прийшли кізоньки до швидкої річки.
 • Глибокі нори риє лиска.
 • Над річкою гаснуть золотисті зорі.
 • Люда посадила цибулю на грядці.
 • Над озером розрослися зелені верби.
 • Під старою сосною спить колючий їжак.
 • Зелені галявини вкрились ніжними квітами.

ТЕКСТ

 • Зв’язані за змістом речення, розміщені в логічні послідовності, утворюють текст.
 • Текст складається із зачину, основної частини, кінцівки.
 • Кожна частина тексту починається з абзацу.
 • Текст, у якому описано когось чи щось, називають описом. Текст, у якому про когось чи щось розповідається, називають розповіддю.

Тренувальні вправи

 1. Поділи текст на речення

З неба усміхнулось сонечко прокинулись і заспівали пташки пробудились звірі і комашки усе наповнилось веселим гомоном

Лось лісовий житель він їсть гілки і траву йому потрібна і сіль діти почали носити до лісу сіль вони кладуть її на пеньок на камінь лосі приходять лизати сіль

Діти люблять уроки праці вчителька Ніна Семенівна дала дітям глину вони стали робити іграшки Наталка ліпить лисичку Микола та Євген – кота в чоботях у Тетянки вийшла білочка у класі буде куточок іграшок.

 1. Розмістити і записати речення так, щоб вийшов текст.

Черепаха відчула тепло. Настала весна. Вона вже багато днів не пила і не їла. Тваринка прокинулась і вилізла з нори. Тому вирушила в дорогу.

Птах зупинився біля дівчинки, ніби благав про допомогу. Це трапилося влітку. У лелеки було перебите крило. Марійка збирала лікарські рослини. Раптом вона побачила лелеку. Марійка зрозуміла, що треба віднести птаха до лікарні.

 1. З деформованих речень скласти і записати зв’язний текст.

осінь, наближалася, швидко;

колір, почали, дерева, на, зелений, змінювати, золотистий;

голоси, лише, чулися, пташок, зрідка, співочих;

до, вони, в, готувалися, краї, перельоту, теплі.

Словникові слова

Алфавіт, Батьківщина, ведмідь, вересень, вулиця, герой, диван, диктант, дитина, духмяний, дятел, жайворонок, завдання, заєць, календар, килим, медаль, метро, неділя, ознака, помилка, понеділок, портфель, предмет, середа, театр, учитель, читання, червоний, черговий, черевики, четвер, шофер, ясен.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

7 коментарів

 1. Матеріал учитель підібрала корисний, ці завдання можна застосовувати на підсумковому етапі уроку, для перевірки того, на якому рівні учні засвоїли навчальний матеріал.

 2. Дані завдання можна використовувати як додатковий матеріал до уроків при вивченні певної теми з мови. Але, як на мене, вони носять більш навчальний характер, ніж творчий. Дякую!

 3. Матеріал цікавий і різноманітний. Але, як на мене, такі види робіт можна знайти в посібниках – їх безліч. А хотілось би побачити щось нове, цікаве.

  1. Чудові завдання!
   Мені дуже сподобались.

   А Ви, пані Наталіє Бєлєй, запропонуйте самі щось нове і цікаве, те, чого немає в посібниках.
   Як на мою думку,такі тренувальні вправи приносять дітям багато користі.