Тестові завдання з української мови для 2-го класу

Автор: вчитель початкових класів Костів Людмила Володимирівна

вчитель початкових класів Костів Людмила ВолодимирівнаДана розробка дозволяє перевірити рівень навченості другокласників із тем програмового матеріалу. Допоможе розвинути навички самоконтролю. Стане в пригоді вчителям, батькам, учням.

Тестові завдання


Повторення. Текст. Речення


 1. Визначте кількість складів у словах і з єднайте правильну відповідь з відповідним словом ( 3 бали )
  Школа горобець стіл
  а) 2 б) 1 в) 3
 1. Поділіть слова для переносу ( 3 бали )
  а ) їжак ________________
  б) книжка ________________
  в) гайка ________________
 1. Запишіть слова у формі звертання за зразком ( 3 бали )
  Петрик — Петрику
  Дідусь — ________________
  Лисичка — ________________
  Матінка — ________________
 1. Яке зі слів ввічливості необхідно використати у цій ситуації? ( 1 бал )
  Катрусю, дай _______________ жовту фарбу.
  а) дякую б) вибач в) будь ласка 
 1. Прочитайте текст. Виберіть заголовок ( 1 бал )
  Наш рідний край – Україна. Найбільша річка України – Дніпро. Вона впадає у Чорне море. На берегах Дніпра розкинувся Київ.
  а) Рідний край б) Чорне море в) Київ
 1. Пронумеруйте речення так, щоб утворився текст ( 4 бали )
  ________________ Там вони збирали квіти.
  ________________ Діти ходили у ліс.
  ________________ На галявині бачили їжачка.
  ________________ Усі задоволені повернулися додому.
 1. Вставте слова в речення, щоб текст звучав правильно ( 3 бали )
  Галинка і Петрик гралися в парку. На снігу ___________ побачили пташку. _____________ принесли її у школу. ___________стала жити в клітці.
  а) пташка б) вони в) діти
 1. Виберіть правильну відповідь ( 1 бал )
   Текст складається з ________________
  а) зачин, основна частина, кінцівка.
  б) слова та речення
  в) абзаци
 1. Закінчіть речення ( 1 бал )
  Речення бувають ________________
  а) великі, малі
  б) розповідні, питальні, спонукальні
  в) веселі, сумні
 1. З’єднайте правильні відповіді ( 3 бали )
  Оленка прийшла з прогулянки. Питальне
  Що поставила Марійка у вазу? Спонукальне
  Не смітіть на вулиці! Розповідне
 1. Розставте розділові знаки у кінці речення ( 3 бали )
  А ти посадив своє дерево
  Дятел лікує хворі дерева
  Дбай про лісових жителів
 1. Вставте пропущені слова у речення ( 3 бали )
  Настала золота ( що? ) ……..
  Листя з дерев ( що робить? ) ………..
  Птахи відлетіли ( куди? ) …………

13. Складіть речення з поданих слів ( 2 бали )
в, живемо, ми, Україні.

14. Складіть речення про осінь ( 2 бали )
________________
________________

Таблиця оцінювання

Кількість балів Оцінка
до 3 1
5 2
7 3
10 4
13 5
16 6
20 7
23 8
26 9
29 10
31 11
33 12

Слово ( Іменник. Прикметник )


 1. Закінчити речення ( 2 бали )
  Слова – назви предметів відповідають на питання ________________
  Слова – ознаки предметів відповідають на питання ________________
 1. Підкреслити слова – назви предметів ( 5 балів )
  Нам сонечко всміхається,
  Цілує гай і сад.
  У листя одягається
  Зелений виноград.

3. Записати слова у дві групи. Доповнити кожну групу двома словами ( 8 балів )
Меблі : ________________
Посуд : ________________
Шафа, ложка, тарілка, стіл, ніж, диван.

 1. Написати 3 слова, які відповідають на запитання ( 9 балів )
  Хто? Що? Який?
  ________________
  ________________
  ________________
 1. Дописати клички тварин ( 3 бали )
  На лузі пасеться коза ________________.
  Марія гладить кішку ________________.
  Багато молока дає корова ________________.
 1. Доповнити речення словами ознаками предметів ( 4 бали )
  До нас прийшла __________ зима. Випав __________ сніг.
  Зима холодна, а літо _________. Дерево високе, кущ _________.
 1. Підкреслити слова близькі за значенням ( 4 бали )
  Хата, дім, село, вулиця, будинок, дорога, оселя.
 1. Записати слова у дві групи ( 8 балів )
  Школа, школяр, футбол, футболіст, корова, корівник, село, селянин.
  Хто? ________________
  Що? ________________
 1. Змінити слова за зразком ( 4 бали )
  Один Багато
  Широке поле широкі поля
  Маленьке яблуко ________________
  Сильний вітер ________________
  Зелений олівець ________________
  Цікава казка ________________
 1. Підкреслити слова ознаки предметів ( 2 бали )
  Білий сніг вкрив холодну землю.
 1. Вставити запитання ( 4 бали )
  Олівець ( ……. ) зелений, небо ( …….. ) синє,
  Учні ( …….. ) розумні, зима (………. ) холодна.
 1. Дібрати слова, протилежні за значенням ( 4 бали )
  Білий ———— ________________
  Великий ——– ________________
  Веселий ——– ________________
  Солодкий —— ________________

13. Утвори словосполучення ( 4 бали )
Друг далека
Книга яблучний
Сік вірний
Дорога цікава

13. Дібрати ознаки предметів ( 4 бали )
Мед ( який? ) ________________
Сонце ( яке? ) ________________
Зима ( яка? ) ________________
Мама ( яка? ) ________________

14. Дати відповідь повним реченням ( 4 бали )
У якому селі ти живеш?
Як звати твого друга ( подругу )?
________________ 

15. Дібрати назву предмета за ознаками ( 3 бали )
Білокора, струнка, кучерява ________________.
Сірий, вухатий, косий ________________.
Кислий, жовтий, круглий ________________.

Таблиця оцінювання

Кількість балів Оцінка
до 5 1
10 2
15 3
20 4
25 5
30 6
40 7
45 8
50 9
60 10
65 11
70 12

Слово ( Дієслово. Службові слова. Корінь слова )


 1. Дієслова відповідають на питання ……….
  а) хто? що? ; б) що робить? в) який? що роблять? яка?
 1. Прочитай вірш. Підкресли слова. ( 5 балів )
  Сміється ясно все навкруги.
  Палає сонце, блищать луги!
  Квіти звисають з гілля в садах,
  Пташині співи дзвенять у полях.
 1. Утворити словосполучення з дієсловами ( 4 бали )
  Весна потекли.
  Птахи радіють.
  Струмки прилетіли.
  Діти настала.

4. Поєднати слова, протилежні за значенням ( 3 бали )
Будувати руйнувати.
Мовчати сваритися.
Миритися говорити.

 1. Дібрати до поданих дієслів близькі за значенням ( 2 бали )
  Говорити — ________________
  Ходити — ________________
 1. До поданих слів добрати дієслова ( 3 бали )
  Сонце ( що робить? ) ________________.
  Земля ( що робить? ) ________________.
  Береза ( що робить? ) ________________.
 1. Вставити потрібні службові слова ( 3 бали )
  Підійшли __________ річки, ходили ________ мамою.
  покласти __________ стіл.
 1. Дати повні відповіді на запитання ( 4 бали )
  Де живуть риби?
  Де ростуть яблуні та груші?
 1. Прочитай речення. Розмежуй слова. Підкресли службові слова ( 8 балів )
  Нанебіспіваютьжайворонки. Біляшколизеленієсад. Сонечкосяєнанебі.
  Бабусязварилавареникизвишнями.
 1. Закінчити речення ( 1 бал )
  Спільна частина споріднених слів називається ________________.
 1. Прочитати. Підкреслити споріднені слова. Позначити у них корінь ( 4 бали )
  Прилетіли шпаки, дорогі співаки,
  Прилетіли весну зустрічати.
  У шпаківнях нових скоро будуть у них
  Жовтороті малі шпаченята.
 1. Від слів утворити спільнокореневі слова. Позначити у них корінь ( 6 балів )
  Гриб ________________.
  Ліки ________________.
  Літо ________________. 

Таблиця оцінювання

Кількість балів Оцінка
до 5 1
10 2
13 3
16 4
19 5
22 6
25 7
28 8
31 9
35 10
40 11
44 12

Звуки І букви


 1. Запиши в алфавітному порядку назви міст ( 3 бали )
   Тернопіль, Львів, Одеса, Харків, Київ.,Черкаси.
  ________________
  ________________
 1. Визнач, у якій групі слова розташовані в алфавітному порядку ( 3 бали )
  а) клен, дуб, верба;
  б) верба, дуб, клен.
 1. Виберіть правильну відповідь ( 1 бал )
  Букви я, ю, є, ї позначають ________________
  а) два звуки;
  б) один або два звуки.
 1. У слові стільки складів скільки ( 2 бали )
   а) приголосних звуків;
  б) голосних звуків.
 1. Визнач наголошений склад у словах і з’єднай правильну  відповідь з словом ( 3 бали )
  Зорі овес молоко
  а) 2 б) 3 в ) 1
 1. Запиши кількість букв і звуків у кожному слові ( 3 бали )
  а) ясен ________________
  б) синь ________________
  в) гайок ________________
 1. До поданих слів добери перевірні. Встав пропущені  букви ( 3 бали )
  ш … шкарик —-
  в … сокий —-
  в … сіяний —
 1. Дай відповідь на запитання ( 3 бали )
  Яка вода б’є з джерела? ________________
  Що кличе дітей на урок? ________________
  Хто збирає мед? ________________
 1. У словах підкресли глухі приголосні ( 3 бали )
  Ніж коси сніг
 1. Утвори нові слова за зразком ( 3 бали )
  Читати — читання
  знати —
  бажати —
  малювати —
 1. Склади речення із словосполученнями ( 3 бали )
  а) чисте взуття;
  б) шкільне приладдя;
  в) пташине щебетання.
  ________________
  ________________
 1. У реченні « Діти граю …. » слід дописати словосполучення ( 3 бали )
  а) — цься ;
  б) –ться.
 1. Апостроф ставиться після букв б,п,в,м,ф,р перед я,ю,є,ї, які позначають ( 1 бал )
  а) два звуки [ йа ], [ йу ], [ йе ], [ йі ];
  б) один звук [ а ], [ у ], [ е ], [ і ].
 1. Постав, де потрібно, апостроф ( 4 бали )
  сім … я, р … ясний, в … язка, здоров … я, б … ють, л … юди.
 1. Поділи слова для переносу ( 4 бали )
  їжак ________________
  чайка ________________
  око ________________
  полум’я ________________

Таблиця оцінювання

Кількість балів  оцінка
 3  1
 6  2
 8  3
 11  4
 15  5
 19  6
 23  7
 27  8
 31  9
 35  10
 39  11
 40  12

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

13 коментарів

 1. Є помилки. Особливо цікаве завдання: “Прочитай вірш. Підкресли слова. ( 5 балів )”. як учень його повинен розуміти?

 2. Я вважаю, що ці завдання складені не зовсім правильно. Наприклад, візьмемо останній тест “Звуки і букви”. У завданні 2, 4 і 15 достатньо 1 балу. У завданні 6, щоб перевірити рівень засвоєння, вистачає 1 слова, а не трьох. Завдання 8 є творчим, тому 3 бали тут замало або ж дати відповідь на 1 запитання.У 10 завданні треба утворити 4 слова, а балів – 3, і для чого аж 4 слова? 12 – те не дуже вдале. У 2 класі потрібно так складати завдання, щоб на оцінку 12 було 14 балів. Ці тести перевантажені. Раджу вчителям скористатись контрольними роботами, виданими у Львівському інституті післядипломної педагогічної освіти М. Барною, О.Волощенко, О. Козак.

 3. Рівень знань другокласників з української мови можна сміливо перевіряти вчителям-початківцям за допомогою тестовиз завдань,складених Людмилою Володимирівною.Завдання охоплюють головні мовні теми.

 4. Тестові завдання з української мови складені згідно вимогам програми та критеріям оцінювання. Вчителем підібрані змістові завдання, доречно вказана шкала балів. Вважаю, результати перевірки задовольнять вчителів, бо виконувати таку роботу набагато цікавіше.

 5. Вдячна вам, Людмило Володимирівно, за ці тестові завданння, що впроваджуєте вже з 2 класу. Переконана ,що такі навики , які діти набувають, щодо роботи з тестами, закладуть грунтовний багаж для старших класів і особливо для склання ЗНО, а завдяки наочним таблицям оцінювання, юні другокласники та їх батьки, будуть ще й вправними метематиками, що є надзвичайно важливо, тому прослідковується інтегрованість у Вашій розробці.

 6. Не знаю, як батькам, а учителям до нагоди викладений матеріал. Мета, яка передує тестам, завдяки продуманим, логічним завданням повністю реалізується. Щодо уточнень за програмними змінами, це легко доопрацьовується.

 7. Пані Людмило! Цікаві, продумані завдання, які перевірять засвоєння учнями навчального матеріалу з тем: Дієслово. Службові слова. Корінь слова; Звуки і букви тощо. Успіхів Вам та Вашим учням!!!

 8. Продуманий матеріал, охоплює все, що вивчається з тем.Але деякі завдання слід підкоригувати до оновленої програми, бо є зміни.Велике дякую!

 9. Завдання справді цікаві, вдало підібрані і по об’єму, на мій погляд, відповідають можливостям другокласників. Та хочу зазначити, що за новими рекомендаціями МОН, в 2 класі не радять вивчати спільнокореневі слова, та слова з ненаголошеними е та и. З теми “Слово” недостатньо читко вказано завдання (завдання № 2) “Підкресли слова” . Які слова? Насправді, я розумію яка це важка праця складати подібні тести, тому дякую Вам і у своїй роботі буду обовязково використовувати елементи ваших завдань.

  1. Щиро вдячна за коментар та уважний перегляд публікації. Із зауваженнями погоджуюся і перепрошую за технічну опечатку ( замість “слова” необхідно вжити “дієслова”).

 10. Завдання цікаві, але їх надто багато для другокласників. Самоконтроль займе багато часу.

 11. Людмило Володимирівно! Ви вдало підібрали завдання до тем програмового матеріалу з української мови в 2 класі. Таблиця оцінювання дійсно розвиває навички самоконтролю. Хотілося б, щоб завдання були розроблені не для всього класу, а по варіантах. Дякую за гарну розробку.