Учнівська конференція для учнів 10-11-х класів “Право на освіту. Пам’ятка для абітурієнта”

Автор: вчитель історії та правознавства Яворська Катерина Анатоліївна

Яворська Катерина АнатоліївнаЦей матеріал буде корисним для всіх випускників-абітурієнтів. У матеріалі увага приділена основним освітньо-кваліфікаційним рівням освіти в Україні, правилам підготовки до ЗНО, а також особливостям навчання за кордоном та за обміном.


 

Тема.  Право на освіту. Пам’ятка для абітурієнта.

Мета: дати уявлення про основні освітньо-кваліфікаційні рівні в Україні, навчальні заклади, в яких можна здобути вищу освіту і про їх відмінності, розповісти про можливість навчання за кордоном та за обміном; формувати вміння: висловлювати власні судження, готувати виступи; формувати свідому громадську позицію.

Тип заходу: учнівська конференція.

Форма проведення:  захід з використанням мультимедійних технологій.

Обладнання:  мультимедійне  обладнання,  електронна  презентація, тестові картки та пам’ятки абітурієнтів.

ХІД ЗАХОДУ

І. Організаційний момент

ІІ. Проведення конференції.

Вступне слово вчителя.

Освіта в Україні має структуру європейського типу і включає дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту, післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту. Крім того, встановлені такі освітні рівні: початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта, професійно – технічна освіта, неповна вища освіта, базова вища освіта, повна вища освіта.

Згідно із Законом України «Про освіту» громадяни України мають право на отримання освіти за різними формами: денною (очною), вечірньою, заочною або екстернату. З розвитком інформаційних технологій успішно розвивається й удосконалюється дистанційна освіта, зокрема в заочно-дистанційному форматі.

Структура вищої освіти України побудована відповідно до структури освіти розвинених країн світу, яка визначена ЮНЕСКО, ООН та іншими міжнародними організаціями.

Сьогодні ми запросили вас на конференцію «Право на освіту. Памятка абітурієнта». Ми протонуємо послухати виступи за слідуючими темами:

 • Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) в Україні.
 • Як зареєструватися на ЗНО?
 • Які документи подавати для вступу до вишу?
 • Для кого будуть вступні іспити, творчий конкурс і співбесіда?
 • Квоти на вступ.
 • Коли повідомлять про зарахування?
 • Навчання за обміном закордоном приорітети та недоліки, а також основні програми для студентів.

По завершенню виступів ми проведемо для Вас тестування на вибір професії.

Виступ доповідача. Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту).

Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти — характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов’язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.

Структура вищої освіти в Україні включає такі освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст; бакалавр; спеціаліст; магістр.

Молодший спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою (надалі – програмою) підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкту праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” в інших вищих навчальних закладах (незалежно від їх форми власності і підпорядкування), можуть бути зараховані на навчання за програмою спеціаліста або магістра на конкурсній основі на вакантні місця, що фінансуються з державного бюджету, або на платній основі за результатами вступних випробувань.

Спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Навчальний процес завершується державною атестацією у формі захисту дипломної роботи (проекту) або складання державних іспитів.

Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, що передбачає здобуття особою повної вищої освіти з відповідної спеціальності на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” (базова вища освіта) або освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” (повна вища освіта), а також вищої освіти, здобутої до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти. Особа, яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” (надалі – магістр), повинна володіти поглибленими знаннями з обраної спеціальності, уміннями інноваційного характеру, навичками науково-дослідної (творчої), або науково-педагогічної, або управлінської діяльності, набути певний досвід використання одержаних знань і вміти продукувати (створювати) елементи нових знань для вирішення завдань у відповідній сфері професійної діяльності. Навчатися за програмою “магістр” можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають відповідну вищу освіту і виявили схильність до науково-дослідної (творчої), або до науково-педагогічної, або до управлінської діяльності, що підтверджується рекомендацією ради факультету вищого навчального закладу.

Виступ доповідача: Як зареєструватися на ЗНО?

Найперше, що треба зробити, − роздрукувати реєстраційну картку. Це основний документ із вашою особистою інформацією, який потрібний для реєстрації на тестування. Окрім імені, адреси, школи і т.д., там будуть вказані предмети, які ви плануєте здавати на ЗНО.

До картки реєстрації потрібно додати:

 • Копію першої сторінки паспорта;
 • два однакових фото для документів 3х4 см, які ви зробили нещодавно;
 • копію аттестата (якщо ви випускник минулих років) або довідку з місця навчання, де буде вказано, коли саме ви отримаєте повну середню освіту.

Усі документи разом із реєстраційною карткою потрібно віднести до свого навчального закладу, звідки їх відправлять до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Можна скласти ЗНО з 12 предметів: українська мова та література, математика, історія України, фізика, хімія, біологія, географія, англійська, французька, іспанська, німецька та російська мови. Проте обрати можна лише чотири. Обов’язковими з них мають бути українська мова та література, а також математика чи історія України на вибір. Мінімально можна здати три тести ЗНО. Якщо ж ви будете вступати лише на ті спеціальності, де потрібно проходити творчий конкурс, то можна здати лише два тести. Творчий конкурс буде рахуватися як складання третього тесту.

Які документи подавати?

Вступна кампанія кожного ВНЗ має свої особливості, з якими варто ознайомитися на сайті того вишу, до якого плануєте вступати. Проте є основні загальні правила.

Заяву можна подати в електронній формі (на сайті навчального закладу) та паперовій. Ви можете подати 9 заяв на 4 різних спеціальності на навчання за рахунок державних коштів.

У електронній формі вказуєте наступне:

 • серію та номер паспорта;
 • серію та номер атестата й додатка до нього;
 • номер, пін-код сертифіката ЗНО.

Пріоритет заяв:

По-перше, пріоритетність стосується лише навчання за державні кошти. Її варто розставляти згідно зі своїми побажаннями. Наприклад, тихочеш подати документи до вишів А, В і С. Уявімо, що це їхні назви. Університет А тобі подобається найбільше, далі у списку твоїх улюблених виш В, а на останньому місці − С. Це означає, що ти ставиш пріоритетність 1 вишу А, пріоритетність 2 вишу В і т.д.

Якщо ти раптом не вступиш до навчального закладу А, протее вступиш до В, то більше не можеш претендувати на виш С. Тобто передумати після визначення пріоритету вже не можна. Тож краще не поспішати й добре подумати, куди подавати документи.

Бюджетних місць буде більше в тих ВНЗ, яким віддають перевагу абітурієнти з високими балами ЗНО. Таким чином, бюджетні місця будуть закріплені за кращими абітурієнтами. Так, ВНЗ, які повністю виконали державн езамовлення в 2016 році, зможуть збільшити кількість бюджетних місць до 10%, інші вищі навчальні заклади будуть орієнтуватися на максимальні обсяги поточного року. Загальний обсяг державного замовлення буде визначено після затвердження Державного бюджету на 2017 рік.

Для кого будуть вступні іспити, творчий конкурс і співбесіда?

Творчі конкурси як форма вступного випробування будуть проводитися лише для вступу на деякі спеціальності. Співбесіди проводяться при вступі для певної категорії осіб:

 • учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи;
 • особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21.11. 2013 року по 21.02. 2014 року за євроінтеграцію, за умови їх звернення за медичною допомогою у період з 21.11.2013 року по 30.04.2014 року;
 • визнані інвалідами війни відповіднодопунктів 11-14 статті 7 Закону України;
 • вступники, що були евакуйовані з зони АТО

Квоти на вступ

Пільговим категоріям вступників потрібно звертатись до приймальної комісії обраного ВНЗ та подати документи в паперовійформі.

З собою до вишу треба принести наступні документи:

 • копія паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу;
 • копія атестата й додатка до нього;
 • копія сертифіката ЗНО;
 • 4 кольорові фотокартки для документів 3х4 см, які були зроблені нещодавно;
 • якщо потрібно: копії документів, що дають право на вступ поза конкурсом, проходження вступного іспиту чи співбесіди.

При подачі копій обов’язково треба показати оригінали всіх вище перерахованих документів. Завіряти їх нотаріально не потрібно!

Коли повідомлять про зарахування?

Рейтингові списки вступників, які будуть вступати на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, із зазначенням рекомендованих до зарахування, будуть оприлюднені не пізніше 12.00 години 1 серпня.

Виступ доповідача: Плюси та мінуси навчання за кордоном.

Аргументи «за»:

Диплом.

Безумовно, отримати диплом в Європі – це і гордість батьків, і певна перевага при пошуку роботи, не кажучи вже про унікальний і незабутній досвід, нові знайомства з представниками різних країн і національностей.

Робота за кордоном

Якщо ви вирішите вступити до іноземного вузу, у вас з’явиться можливість не обмежуватися тільки роботою в Україні. При знанні мов і профілюючих предметів ви можете залишитися працювати в будь-якій країні, оскільки диплом престижного американського чи європейського університету відкриває більше дверей у різних країнах, а значить, створює широкі перспективи для кар’єрного зростання.

Однак при всіх позитивних сторонах, приймаючи таке важливе рішення, необхідно залишатися реалістом. Тому варто враховувати і складності, які можуть виникнути.

Аргументи «проти»

Складнощі

По-перше, вступити до пристойного іноземного вишу не так просто, як здається на перший погляд. Крім необхідності отримати візу, підготувати документи, потенційні студенти повинні володіти певними базовими знаннями мови країни, в якій знаходиться вуз, і профільних предметів. Тому багато хто з бажаючих вступити до закордонного університету витрачають кілька років на підготовку.

Вартість навчання

По-друге, вартість навчання доступна далеко не для всіх. Ціна, яку батьки абітурієнта платять за можливість здобути освіту за кордоном значно перевищує вартість навчання навіть у найбільш престижних вишах України.

Складні умови

Рекламні оголошення можуть не відповідати дійсності. Студенти часто скаржилися на те, що доводиться своїми силами в чужій країні шукати додаткову роботу, і житло, оскільки обіцянки фірми виявилися далекими від дійсності.

Менталітет

Необхідно завжди розуміти різницю в культурах і особливості світогляду представників різних країн. Не варто обурюватися через те, що деякі дії жителів чужої країни особисто Вам не подобаються або незрозумілі. Це цілком нормально, адже ви виросли в абсолютно інших умовах і традиціях.

Таким чином, навчання за кордоном – це непросте завдання, однак ніхто не казав, що буде легко. Це особистий вибір кожного. І ретельно зваживши всі «за» і «проти», ви завжди зможете прийти до єдиного правильного для себе рішення.

І якщо ви все таки вирішили приймати у цьому учать, залишаеться питання: «Куди краще? В Європу чи США?»

Виступ доповідача: Навчання за обміном закордоном.

У більшості випадків можливість провести деякий час в іншій країні, вивчати предмет, що Вас цікавить, отримують студенти вищих навчальних закладів стаціонарної форми навчання. Тільки стаціонар дозволяє студенту проявити всі свої здібності, брати участь у семінарах, колоквіумах і конференціях, звертаючи на себе увагу викладачів, які потім визначають кандидатуру щасливчика, який отримає грант на навчання в одному з університетів з світовим ім’ям.

У разі, коли студент їде на навчання від ВНЗ, йому не потрібно платити ні за що – необхідно лише мати при собі закордонний паспорт та інші документи, гроші на дорогу і швидко зібратися. Якщо студент ще жодного разу не виїжджав за межі батьківщини, то оформити закордонний паспорт він навряд чи встигне. Адже про надання гранту повідомляють за короткий час. Тому доведеться або заплатити чималу суму для того, щоб зробити закордонний паспорт в мінімальні терміни, або втратити таку можливість. Тому у випадку, коли студент припускає про можливість навчання в іншій країні, найкраще робити закордонний паспорт заздалегідь.

Найчастіше студенти вирушають на навчання за кордон за загальноприйнятою схемою обміну. Студент відправляється в іншу країну і на час навчання йому надають кімнату і харчування сім’ї студентів місцевих ВНЗ. Після того, як студент повертається на батьківщину, він теж у свою чергу надає можливість для проживання одного з іноземних студентів.

Існує практика, коли студенти приймають у себе вдома тих, у чиїй сім’ї жили під час перебування за кордоном. Все-таки, людина вже добре знайомий. Нерідкі випадки, коли студенти починають дружити з іноземцями, їздити один до одного в гості. Адже для цього достатньо мати закордонний паспорт і деяку суму для перельоту – студентам багато компаній надають суттєві знижки, зупинитися є де, харчування теж забезпечене.

Навчання за кордоном може бути як нетривалим (декілька тижнів, місяць), так і досить тривалим ( півроку, рік). Практика показує, що ті студенти, хто провів в іншій країні більше року, рідко повертаються додому, підшукуючи місце роботи і продовжуючи навчання у престижному ВНЗ.

В останні роки стало з’являтися все більше шкіл іноземних мов, які відразу ж досягають високого рівня і надають учням широкі можливості. Часто за кордон студенти їздять для вивчення і вдосконалення мови серед носіїв, приймають у себе гостей.

FLEX – програма обміну для старшокласників.

Програма повністю фінансується Урядом США. Щорічно близько 10 тисяч учнів беруть участь у конкурсі за право вчитися в США, але перемагають, як правило, близько 300.

На даний момент у програмі FLEX мають право брати участь учні 8, 9 і 10 класів, які є громадянами країни, в якій проживають, добре знають англійську мову, мають добрі або відмінні оцінки.

Обов’язковою умовою є те, що аплікант протягом останніх п’яти років не проживав у Сполучених Штатах (допускається виключення, якщо термін проживання в США не перевищував трьох місяців).

Програма розрахована на один рік, протягом якого учень проживає в американській сім’ї. По закінченні цього періоду школяр зобов’язаний повернутися на батьківщину.

Конкурс серед кандидатів проводиться в три етапи. На першому етапі конкурсанти мають здати тест на знання англійської мови, завдання якого складаються з використанням матеріалів міжнародної системи тестування TOEFL.

Другий етап – більш складний тест у формі твору. На третьому етапі учасники конкурсу проходять усну співбесіду англійською та українською мовами, пишуть есе, заповнюють анкету.

Також фіналісти мають написати листа своїй американській сім’ї, в якій вони будуть проживати протягом року. Це необхідно для того, щоб підібрати сім’ю. На цю роботу учням дається два тижні.

Фіналісти програми отримують матеріальну допомогу (стипендію), а саме: безкоштовний проїзд до місця проживання в США, часткову страховку і щомісячні виплати на кишенькові витрати.

Напередодні виїзду з України з переможцями проводять триденний курс на тему життя і навчання в США. Фіналісти, які потребують додаткових занять з англійської мови, запрошуються в США заздалегідь, щоб взяти участь в Language Enhancement workshop, семінарі, який проводиться у Вашингтоні.

Програми академічних обмінів імені Фулбрайта (Fulbright Ukraine)

Створена з ідеєю взаємодії та взаєморозуміння й уґрунтована на пізнанні та повазі до розмаїтого світу, вона успішно діє нині у 155 країнах світу.

За час існування Програми в Україні з 1992 року понад 750 українців навчались, стажувались, проводили дослідження в США. У свою чергу, більше 400 американців викладали в українських вишах і займались науковою працею в Україні.

Веб-сайт Програми: www.fulbright.org.ua Програма імені Фулбрайта в Україні пропонує наступні гранти, стипендії та програми для науковців, викладачів та випускників вузів України: Гранти для проведення наукових досліджень в університетах США (Fulbright Scholar Program) дають можливість проведення досліджень в університетах США на період від чотирьох до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; дослідники без наукового ступеня, журналісти, діячі культури з досвідом роботи не менше 5 років.

Гранти для молодих науковців на проведення досліджень в університетах США (Fulbright Faculty Development Program) дають можливість проведення дослідження в університетах США впродовж одного академічного року. У конкурсі можуть брати участь викладачі та дослідники віком до 40 років, з дворічним професійним досвідом, які ще не мають наукового ступеня, а також молоді кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту).

Стипендії для навчання на маґістерському рівні в університетах США (Fulbright Graduate Student Program) дають можливість навчатися в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня маґістра. У конкурсі  можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ та аспіранти. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії.

Стипендії для навчання в аспірантурі в університетах США (International Fulbright Science and Technology Ph.D. Program). Це можливість навчатися у провідних американських університетах на рівні аспірантури протягом трьох років з правом захисту наукового ступеня Ph.D. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії.

Програма запрошення американських учених. Українськi вищi навчальнi заклади можуть запросити американських науковцiв на термiн вiд двох до шести тижнiв або від одного семестру до двох.

DAAD – Німецька служба академічних обмінів.

DAAD – найбільша організація у світі в сфері підтримки міжнародного обміну студентами та вченими. Вона є зареєстрованою спілкою із центром у Бонні, її членами є всі державно акредитовані ВНЗ та студентські представництва цих ВНЗ. До складу DAAD входять 14 представництв та 50 інформаційних центрів у всьому світі. Своїми програмами обміну, яких налічується більше 200, DAAD охоплює всі дисципліни та країни світу. Багато студентів, викладачів та вчених змогли завдяки DAAD отримати цінний досвід від перебування за кордоном. Документи на більшість стипендійних програм подаються восени.

За допомогою численних заходів (програми візитів, зустрічі колишніх стипендіатів DAAD, участь у освітніх виставках та конференціях) DAAD сприяє встановленню наукових контактів між німецькими та іноземними науковцями.

В Україні DAAD має розгалужену мережу:

 • 15 лекторів, 6 мовних асистентів та 1 викладач по програмі «тривала доцентура»;
 • навчальна програма “German & European Studies” у Києво-Могилянській академії;
 • 5 двосторонніх партнерських угод між філологічними інституціями;
 • 4 навчальні програми з частковим викладанням німецькою мовою.

IREX (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів).

З часу свого заснування у 1968 р., IREX щороку витрачає на програми приблизно 50 мільйонів доларів. В організації працює понад 500 професіоналів у різних куточках світу. IREX та IREX-Europe адмініструють програми та надають консультації у більш ніж 50 країнах.

Освітні програми IREX:

 • Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (UGRAD);
 • Програма стипендій ім. Едмунда С. Маскі (MUSKIE);
 • Програма Педагогічної майстерності вчителів (ТЕА) на 2010-2011.

Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (UGRAD)

Програма обміну для студентів ВНЗ надає можливість студентам першого, другого та третього курсів навчатися протягом одного академічного року в університетах або дворічних чи чотирирічних коледжах США.

Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (UGRAD) є програмою Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США і адмініструється Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). Програма обміну для студентів ВНЗ надає можливість студентам першого, другого та третього курсів з Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Грузії, Казахстану, Республіки Киргизія, Молдови, Російської Федерації, Таджикистану, Туркменістану, України та Узбекистану навчатися протягом одного академічного року в університетах або дворічних чи чотирирічних коледжах США.

Учасники відбираються шляхом відкритого конкурсу.

Всі учасники будуть:

 • відвідувати академічні заняття протягом одного року;
 • брати участь у не менш ніж 20 годинах волонтерської роботи на користь того міста, де вони будуть мешкати;
 • брати участь у стажуванні протягом другого семестру.

Студенти, які на час подання документів на конкурс є першокурсниками, проживатимуть в американській родині або студентському гуртожитку та відвідуватимуть дворічний коледж. Студенти, які на час подання документів на конкурс навчаються на другому та третьому курсах, житимуть у студентських гуртожитках та навчатимуться у чотирирічних коледжах та університетах.

Спеціальності: Американські студії, антропологія, бізнес, біологія, бухгалтерський облік, геологія, економіка, журналістика та ЗМІ, інженерія, комп’ютерні дисципліни, кримінальне право, менеджмент готельного та ресторанного господарства, менеджмент охорони навколишнього середовища, методологія освіти, міжнародні відносини, планування міста, політологія, право, психологія, сільське господарство, соціологія, фізика, хімія та інші спеціальності.

Ця програма повністю фінансується і передбачає:

 • візову підтримку (віза J-1);
 • оплату подорожі від міста проживання учасника програми до відповідного навчального закладу у США і назад додому після закінчення терміну навчання;
 • обмежене медичне страхування на випадок хвороби або нещасного випадку;
 • плату за навчання та обов’язкові студентські внески;
 • проживання та харчування;
 • щомісячну стипендію;
 • кошти на придбання підручників;
 • різноманітні можливості професійного розвитку випускників обмінних програм.

Програма стипендій ім. Едмунда С. Маскі (MUSKIE)

Програма MUSKIE надає можливості навчання в університетах США для отримання ступеня магістра.

Програма стипендій ім. Едмунда С. Маскі (Muskie) є програмою Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США та адмініструється Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). Програма ім. Мuskie надає можливості навчання в університетах США для отримання ступеню магістра громадянам Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, України та Узбекистану.

Учасники відбираються шляхом відкритого конкурсу.

Навчальні дисципліни для громадян України: адміністрування бізнесу, економіка, право, державне управління, громадська політика.

Учасники будуть:

 • навчатися за повною університетською програмою протягом одного/двох років;
 • розробляти і виконувати протягом першого академічного року проект, спрямований на користь місцевої спільноти;
 • брати участь у стажуванні по закінченню навчання.

Програма повністю фінансується і передбачає:

 • візову підтримку (віза J-1);
 • оплату подорожі з місць проживання учасників у Євразії до приймаючого університету в США;
 • щомісячну стипендію;
 • медичне страхування на випадок хвороби або нещасного випадку;
 • оплату навчання та інших університетських зборів;
 • обмежені кошти на придбання підручників;
 • курси англійської мови перед початком програми (за необхідністю);
 • широкі можливості контактів з випускниками програми та різноманітні програми тренінгів.

Кандидати, які стануть півфіналістами конкурсу, повинні скласти іспити TOEFL, GRE або GMAT.

Програма Педагогічної майстерності вчителів (ТЕА)

Програма Педагогічної майстерності вчителів (ТЕА) є програмою Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США і адмініструється Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). Програма TEA надає унікальну можливість вчителям загальноосвітніх шкіл Євразії та Південної Азії поглибити компетентність у предметах, які вони викладають, покращити навички викладання, дізнатись більше про США.

Учасники програми відвідають Сполучені Штати Америки, щоб взяти участь у 6-тижневій програмі підвищення кваліфікації в одному з американських університетів. Програма підвищення кваліфікації включатиме академічне навчання та інтенсивний тренінг з методів викладання, написання навчального плану, стратегій викладання в умовах рідних країн учасників, лідерства в освіті, а також навчання роботі в мережі Інтернет і електронній обробці текстів для їх використання у процесі викладання. Шеститижнева програма також включатиме 3-тижневе стажування у середній школі з метою активної співпраці учасників з американськими колегами та учнями. Програма запропонує учасникам культурну програму та академічну підтримку.

Навесні 2011 року американські вчителі відвідають учасників програми з Євразії та Південної Азії. Також по завершенню візитів програма TEA надасть учасникам із Євразії та Південної Азії гранти для придбання необхідних навчальних матеріалів, проведення тренінгів для інших вчителів, а також проведення інших заходів як продовження обміну.

Учасники відбираються шляхом відкритого конкурсу.

Програма повністю фінансується і забезпечує:

 • візову підтримку (віза J-1);
 • оплату подорожі з місць проживання учасників до приймаючого університету в США;
 • університетську тренінгову програму;
 • ознайомчу сесію у Вашингтоні;
 • медичне страхування на випадок хвороби або нещасного випадку;
 • проживання (як правило разом з іншими учасниками програми) та харчування;
 • можливість запросити американського викладача з візитом на 2 тижні;
 • можливість взяти участь у конкурсі на отримання коштів для подальших програм в Україні

Тестування. Слово вчителя:

Будь-яка робота має приносити задоволення, і не лише матеріальне, але й духовне. Ви ж не бажаєте усе життя нудьгувати по вісім годин щодня? Саме тому ми підготували для Вас цікавий тест на профорієнтацію. Він допоможе Вам краще пізнати себе та зробити правильний вибір професії. То як, почнемо?

1. Як на мене, контролювати інших людей та вести облік — нудне заняття.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

2. Я краще буду займатися фінансовими операціями, аніж виступати на сцені.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

3. Ніколи точно не розраховую час, який витрачаю на дорогу до школи. Для мене це здається неможливим.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

4. Ризик — моє друге «Я».

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

5. Терпіти не можу безладу.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

6. Охоче проведу вільний час за книжкою про досягнення в сфері науки.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

7. Мої записи зазвичай не надто добре структуровані та організовані.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

8. Я завжди відкладаю частину грошей на потім, не витрачаючи все й одразу.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

9. У мене на робочому столі скоріше безлад, аніж бездоганний порядок.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

10. Люблю виконувати завдання згідно інструкції, або за чітко вказаним алгоритмом.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

11. Якби я був колекціонером, то зберігав би все упорядковано: в папках, шухлядах, на поличках тощо.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

12. Я дратуюсь, коли потрібно навести лад у кімнаті, впорядкувати, або систематизувати щось.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

13. Люблю працювати за комп’ютером — набирати й оформляти тексти, робити розрахунки.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

14. Перш ніж взятися до роботи, я детально продумаю свої дії.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

15. Вважаю, що черпати інформацію з таблиць та графіків — зручно та швидко.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

16. Я в захваті від ігор, де можна розрахувати шанси на перемогу і зробити обережний, але точний хід.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

17. Вивчаючи іноземну мову, потрібно почати з граматики, а не отримувати розмовний досвід без знання граматичних основ.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

18. Я завжди прагну всебічно вивчити проблему, з якою стикаюся (пошукати інформацію в мережі, прочитати необхідну літературу, проконсультуватися зі спеціалістами).

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

19. Коли я пишу листа, мені важливіше:

 1. Логічність викладу тексту.
 2. Важко відповісти.
 3. Образність викладу.

20. Я маю щоденник, в якому планую свої справи на кілька діб уперед.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

21. Я не пропускаю нагоди подивитися випуск політичних та економічних новин.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

22. Я хотів би, що моя професія…

 1. Щоразу дарувала мені нову порцію адреналіну.
 2. Важко відповісти.
 3. Занурювала мене в стан спокою і давала відчуття захищеності.

23. Я виконую роботу в останній момент.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

24. Покористувавшись книгою, я завжди ставлю її на місце.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

25. Лягаючи в ліжко, я напевне знаю, чим займатимусь наступного дня.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

26. У своїх діях і словах керуюсь принципом «Сім раз відміряй, один — відріж».

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

27. Якщо мене чекає відповідальна справа, я неодмінно складу план її виконання.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

28. Після довгих посиденьок з друзями я мию посуд вже вранці.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

29. Я відповідально ставлюсь до свого здоров’я.

 1. Так.
 2. Важко відповісти.
 3. Ні.

30. Якщо в мене щось не виходить, я…

 1. Терпляче шукаю рішення.
 2. Важко відповісти.
 3. Дратуюся і злюся.

Підрахуй бали, скориставшись таблицею

Screenshot_1

Від 49 до 60 балів

Ти прагнеш бути бездоганним у всьому, чого вимагаєш і від оточуючих. Оскільки Тебе цікавлять різноманітні знакові системи (цифри, коди, природні та штучні мови), Ти напевне зможеш знайти себе в професіях, пов’язаних з діловодством, створенням документів, аналізом та перетворенням текстів. Коректор, технічний редактор, нотаріус, секретар — ось ті спеціальності, які Тобі з легкістю вдасться освоїти у вузі. Також Ти можеш стати незамінним співробітником бухгалтерії, відмінним економістом, демографом, чудовим програмістом, картографом або математиком.

Тебе часто захоплює те, що іншим здається нудним та одноманітним. Креслярська справа, робота з паперами, літерами та розрахунками, упорядкування, контроль і аналіз — заняття, в яких Тобі не буде рівних серед колег. Часто люди Твого типу — прекрасні бізнесмени та керівники. Однак Тобі пора вчитися розслаблятися, постійне самовдосконалення виснажує та не дає відчути всі радощі життя.

Від 37 до 48 балів

Люди Твого типу уважні та зібрані. Зазвичай їм підходять професії, які вимагають чудової пам’яті, точних розрахунків, досконалого знання документації та законів. Юрист, митний декларатор, статистик, кресляр, економіст та спеціаліст з комп’ютерних технологій — професії, в яких Ти можеш досягти неабияких успіхів. Проте, пам’ятай, що відповідні їм сфери діяльності вимагають посидючості, зосередженості та здатності абстрактно мислити. Зверни увагу й на професії першого блоку (від 49 до 60 балів), проте в Твоєму випадку робота зі знаковими системами може бути лише частиною іншої, основної професії (приміром, інтенсивне використання іноземних мов, ведення документації, розрахунки — у роботі фінансиста, менеджера та журналіста).

Від 25 до 36 балів

Інтерес до знакових систем у Тебе мало виражений. Проте Ти здатен оперативно і старанно виконувати свої обов’язки. До того ж, дисципліна та вимогливість до себе допоможуть Тобі підкорити будь-яку вершину, було б бажання. Гнучкість та швидкість прийняття рішень сприяють досягненню якнайкращого результату. Тобі підійде робота геолога, меліоратора, еколога, інженера, гідролога, конструктора, вченого. А ще варто подумати про професію ветеринара або агронома. Знакові системи дещо «сухуваті» для Тебе. Тому, обираючи професію, орієнтуйся на власні захоплення та інтереси.

Від 13 до 25 балів

Документи, знаки та розрахунки Тебе точно не цікавлять. Люди Твого типу бездоганні імпровізатори, вміють активно діяти і швидко прийняти рішення, нестандартні і непередбачувані, що характерно для представників творчих професій. Реклама, дизайн, журналістика і психологія — сфери, що в яких Ти почуватимешся мов риба в воді. А ще з Тебе може вийти бездоганний вчитель , продюсер або вихователь.

Від 0 до 12 балів

Такій нестандартній особистості як Ти просто необхідно розвивати силу волі, витримку та дисциплінованість, адже при влаштуванні на роботу Тобі частенько кортітиме робити те, що «хочеться», а не те, чого вимагає керівництво. Робота, що передбачає жорстке виконання плану і дотримання термінів, Тобі навряд чи підійде. Професії художника, фотографа, артиста, скульптора чи поета — з Твоєї категорії. Подумай також і про спеціальність дизайнера, режисера, актора або диригента.

ІІІ. Підсумок конференції.

Заключне слово вчителя.

У підсумку нашої сьогоднішньої конференції хотілось би ще раз звернути Вашу увагу на основні вимоги до ВИШУ на які необхідно звернути увагу готуючись до вступу. Тому Ми підготували для Вас пам’ятки.

Дякуємо за увагу!

Презентація

Буклет

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Часто учні розгублюються, коли перед ними постає питання щодо вибору професії, навчального закладу. Звичайно, що з профорієнтацією до випускників приходять представники різних галузей, різних внз, але часом це ще більше бентежить учнів, бо “очі розбігаються”. Тож Ваша розробка є дуже потрібною, щоб допомогти учням визначитись із майбутнім.

 2. Шановна Катерино Анатоліївно, Ви розробили дуже хорошу учнівську конференцію, яка може допомогти і буде корисною для всіх випускників-абітурієнтів! Проведена дуже величезна підготовча робота, розроблено презентацію, пам ятку і все це для того, щоб показати учням, що потрібно приділяти важливе значення при виборі професії, адже саме тоді ти можеш стати і успішним і особливим в ній! Як говорив МО.Добролюбов ” Тільки праця надає право насолоджуватися життям!”( слова з презентації).Велика подяка за таку розробку!!!