Українська абетка у віршах

Українська абетка у віршах

До вашої уваги віршована абетка, тобто українська абетка у віршах, а також вірші про цифри. Також публікація на тему «Які бувають ігри з віршами?

Переглянути українську абетку у віршах онлайн

Які бувають ігри з віршами?

У дошкільному’віці основний вид діяльності — ігровий, у молодшому шкільному віці відбувається поступовий перехід до навчального. Однак сьогодні спостерігається збільшення кількості дітей, у яких ігровий період був скороченим, тому що батьки були дуже спрямовані на навчання своєї дитини. За даними сучасних психологів1, згортання гри в дошкільному віці досить негативно відбивається на загальному психічному й особистісному розвитку дітей. Дошкільники, які не вміють грати, не можуть змістовно спілкуватися, вони не здатні до спільної діяльності, не цікавляться потребами й проблемами однолітків. У них наростають прояви агресивності, відчуже­ності, ворожості до ровесників. Літературотерапія, віршо- терапія, казкотерапія можуть допомогти таким дітям, для цього необхідно звернутися до відповідних фахівців. Мета нашого посібника в іншому: показати, які можливості для дитини містить гра у вірші — для загального розвитку, для формування позитивного ставлення до поезії. Особливість лі­тературної гри полягає, крім її дидактичного, навчального навантаження, в емоційній атмосфері та вільному бажанні учасників. Примушувати дитину брати участь у літератур­ній грі недоцільно; а заохотити, зацікавити можна. Такі ігри слід використовувати в дозвіллі, на різноманітних домашніх святах.

На сьогодні літературних ігор існує велика кількість, У галузі поезії такі ігри можуть бути спрямовані як на від­творення й усвідомлення вірша певного автора, так і на влас­не віршотворення.

Значна частина ігор пов’язана з авторською поезією і спря­мована на розвиток читацької пам’яті й уваги до деталей.

Деякі ігри, спрямовані на співвіднесення прізвища автора і назви творів.

Гра «Упізнай автора»

Зимонько-снігурочко,
Наша білогрудочко,
Не верти хвостом,
А труси тихесенько,
Рівненько, гладесенько
Срібненьким сніжком.

(Л. Глібов «Зимня пісенька»)

Надійшла весна прекрасна,
Многодвїтна, тепла, ясна,
Наче дівчина в вінку.

(І. Франка «Надійшла весна»)

Зійшли сніги, шумить вода,
весною повива…

(П. Грабо&ський «Зійшли сніги»)

Як швидко літо проминуло!
Прийшла осінняя пора.
Немов на крилах полинуло
Кохане літечко з двора!…

(Олена Пчілка «Як швидко літо проминуло»)

Гра «Які різні коти!»

«Котяча» тема досить розповсюджена в поезії для дітей. Метою цієї гри є впізнати твір, продовжити, скільки можеш, вказати його назву (автора і заголовок). І звичайно, дізнати­ся, який кіт у віршах різних авторів.

Хвалився кіт,
Що він убрід
Дніпро перебреде…

(П. Воронько «Ніколи не хвались»)

Іде кіт через лід
Чорнолапо на обід.

(М. Вінграновський «Іде кіт через лід...»)

Падав сніг на поріг,
Кіт зліпив собі пиріг.

(П. Воронько «Кіт не знав»)

Кіт-воркіт біля воріт
Чеше лапкою живіт.

(А. Малишко «Кіт-воркіт»)

Засмутилось кошеня —
Треба в школу йти щодня.

(П. Воронько «Кошеня»)

Кіт Мурлика — наш музика:
В нього скрипочки нема…

(А М'ястківський «Кіт Мурлика»)

Плакала киця на кухні,
Аж їй очиці попухли..«

(І. Франко «Киця»)

Віє вітер з-за воріт,
У воротях — сірий кіт…

(М. Рильський «Віє вітер з-за воріт»)

Подібним чином цікаво порівняти вірші про їжаків, зай­чиків, лисиць тощо.

Гра «Виправ помилку»

Дитині пропонується почути й виправити помилку. Звичайно, подібну гру краще проводити, коли дитина добре знайома з твором. Така гра ще дає можливість зробити пер­ші висновки щодо значення окремого слова у творчості по­ета. Наскільки змінюється інтонація, акценти, якщо змінити хоча б одне слово у творах видатних поетів.

Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
По полю (додолу) верби гне високі,
Горами хвилі підійма.

Тарас Шевченко

На зеленому горбочку,
В яблуневому (у вишневому) садочку,
Притулилася хатинка,
Мов маленькая дитинка
Стиха вийшла виглядати,
Чи не вийде її мати…

Леся Українка

Все навколо зеленіє,
Річка ллється і шумить.
Тихо, тихо вітер віє І з квітками (травою) гомонить.
Як тут всидіти у хаті,
Коли все живе цвіте,
Скрізь летять (дзвенять) пташки крилаті,
Сяє сонце золоте…

Олександр Олесь

Гра «Впізнай твір автора»

1) За окремими словами.

а)  Садок, хата, хрущі, вишні (Т. Шевченко «Садок виш­невий коло хати»);

б) Весна, Чижик, садочок, сільце, сердега, клітка, голова (Л. Глібов «Чиж та Голуб»);

в)  Журавель, моря, землі, крила, ноги, земля (П. Воронько «Облітав журавель»);

г)  Мухи, подвір’я, пух, ледарі, санчата (М. Рильський «Білі мухи»);

д) Садочок-зеленочок, вишня, віночок, баба, цар, брови, косми, очі, кігті (Л. Костенко «Бузиновий нар»),

2) За римами.

а)

Широкий
завива
високі
підійма

(Т. Шевченко «Реве та стогне Дніпр широкий»);

б)

прийшла
знайшла
хлопчики
цвірінь
покинь
горобчики

(Л. Глібов «Веснянка»);

в)

чобітки
кожушинку
саночки
ялинку

(Олександр Олесь «Ялинка»);

г)

малювець
папірець
намалювати
хату
на кім дим!

(Я. Забіла «Олівець-малювець»).

Гра «Віднови вірш»

Дорослий пропонує дитині текст вірша, який записаний не стовпчиком, а як проза, в рядок. Необхідно, відновити оригінальний запис вірша і виразно прочитати. Назвати по­ета — автора твору.

***

Тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над во­дою червона калина. Пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють.

***

Стоїть гора високая, попід горою гай, зелений гай, густе­сенький, неначе справді рай.

***

Дрімають села. Ясно ще осіннє сонце сяє, та холодом осіннім вже в повітрі потягає…

Гра «Відтвори вірш»

Гравцеві або гравцям пропонується відтворити послідов­ність вірша так, як це було в автора. Вірш може бути розді­лений на рядки, двовірші, строфи. Останній варіант — най­складніший.

Можна пропонувати для цього як знайомі вірші, так і не­знайомі, тоді відновлення буде відбуватися на основі логіч­них зв’язків. Головне, що для перевірки треба буде ще раз звернутися до тексту вірша.

Текст для гри Авторський текст
Зелений гай, густесенький, Журба
Неначе справді рай. Стоїть гора високая,
 Попід горою гай,
А три верби схилилися, Зелений гай, густесенький,
Мов журяться вони. Неначе справді рай.
Стоїть гора високая, Під гаєм в’ється річенька:
Попід горою гай, Як скло, вода блищить;
Долиною зеленою
Долиною зеленою Кудись вона біжить.
Кудись вона біжить.
Край берега, у затишку,
Край берега, у затишку,  Прив’язані човни:
 Прив’язані човни:
А три верби схилилися,
Під гаєм в’ється річенька: Мов журяться вони.
 Як скло, вода блищить;

Гра «Поетичний ланцюжок»

Дитині пропонується послухати вірш і сказати, скільки різних творів у ньому сховалося. Треба вказати назву ножно- го вірша (автора і заголовок). Для створення подібних «лан­цюжків» можна зосередитися на творчості як одного поета, так і декількох, поєднавши вірші на одну тему.

І

Все навколо зеленіє,
річка ллється і шумить.
Тихо, тихо вітер віє
і з травою гомонить.

ІІ

Поспішають квіти проростати,
поспішають журавлі вертати,
поспішає сонечко теплішать,
поспішають дітки розумнішать

ІІІ

Сонце стукає в віконце.
Ти не спи, як сходить сонце.
Прокидайся — й на зарядку,
а з зарядки та й на кладку,
через кладку на лужок,
а з лужечка та в садок. .

Ігри, спрямовані на віршотворення, навчають цінувати влучне поетичне слово, розвивають вміння чути риму, ритм, мовлення та мовне чуття.

Складання чистомовок

Чистомовки — це римовані речення, в яких перша час­тина — це три-, шестиразове повторення якогось складу, друга — коротка фраза, ритм і рима якої відповідає першій частині.

БИ-БИ-БИ, БИ-БИ-БИ — ще зеленії боби.
БГБІ-БІ, БГБГБІ — плаття зшию я тобі.

На відміну від лічилок та скоромовок чистомовки прак­тично не мають фольклорних зразків. їх поява пов’язана з потребами логопедів у простих віршиках, які відпрацьо­вують окремі склади, окремі звуки з меншим смисловим навантаженням, ніж скоромовки. Чистомовки розвивають навички слухати, чітко й зрозуміло вимовляти слова, доби­рати риму.

Методика роботи з чистомовками

Спочатку треба ознайомитися із жанром. Дорослий про­мовляє чистомовки, а дитина, повторюючи за ним, відтворює текст та інтонацію.

Ди-ди-ди, ди-ди-ди — наступили холоди.
Ми-ми-ми, ми-ми-ми — готувались до зими.
Ва-ва-ва, ва-ва-ва — ми вчимо складні слова.
Ли-ли-ли, ли-ли-ли — діти липку полили.

Потім завдання ускладнюється: дитині пропонується лише частина чистомовки, треба закінчити її, добираючи останнє слово за смислом і римою.

Ди-ди-ди, ди-ди-ди — йдуть дівчата до … (води).
Ло-ло-ло, ло-ло-ло — швидко їдемо … (в село.)

Звичайно, дорослий теж пропонує свої варіанти, а не тільки дивиться, як це робить дитина.

Ки-ки-ки, ки-ки-ки — бачу гарні їжаки (буряки, будяки).
На-на-на, на-на-на — наступила вже весна (на слона).
Но-но-но, но-но-но — ми дивилися кіно (ми дивились у вікно).

Спочатку треба додавати тільки одне слово, потім усю другу частину (дорослий пропонує склади, а дитина завершує чистомовку).

Ву-ву-ву, ву-ву-ву — … (пісню знаємо нову).
Ву-ву-ву, ву-ву-ву — … (ми побачили траву).

Іноді протягом дня вся родина вигадує варіанти закінчення, що дуже позитивно впливає на розвиток дитини. Згодом можна запропонувати скласти чистомовки, об’єднані одною темою.

Ла-ла-ла, ла-ла-ла — наша дівчинка мала.
Ло-ло-ло, ло-ло-ло — в мами тісто підійшло.
Ла-ла-ла, ла-ла-ла — пирогів вона спекла.

Спробуйте скласти такі чистомовки, наприклад про козу, про гру, про слона.

Про козу

За-за-за, за-за-за —
У бабусі є коза.
Зу-зу-зу, зу-зу-зу —
………………………….
Зі-зі-зі, зі-зі-зі —
…………………………
Зи-зи-зи, зи-зи-зи —

Зверніть увагу! Створення чистомовок обмежує необ­хідність добирати слова, які мають наголос на останньому складі.

Гра «Збирачі рим»

Дитині пропонується слово, до якого треба дібрати риму. Наприклад:

водиця — криниця, птиця, рукавиця, лисиця, сестриця, синиця, суниця, вовчиця, дивиться, бариться, чорниця;
олівець — молодець, горобець, співець, хлівець, кінець, стілець, стрибунець;
коза — гроза, лоза, сльоза;
прекрасне — нещасне, ясне, ужасне, угасне;
край — прощавай, пригортай, пригадай;
крила — згубила, зубила, відкрила;
сніг — пиріг, поріг, заліг, міг, ніг.

Після того як дитина навчиться добирати риму, треба по­чинати звертати її увагу на якість рими й уникати неточних рим (зима — вона, прийду — вогню).

Гра «Останнє слово — твоє»

Ця гра подібна до загадок-римовок, коли дитині пропо­нується майже весь вірш, а вона повинна додати лише одне слово. Спочатку можна пропонувати варіанти відповідей, з яких треба не тільки обрати один, але ще й довести його правильність.

Гостроносий і малий,
Сірий, тихий і незлий,
Вдень ховається. Вночі
Йде шукать собі харчі,
Весь із тонких голочок.
Як він зветься? …

(Кабачок, черв’ячок, павучок, бичок, їжачок, колючок, віслючок.)

Я руда, низького зросту,
Хитра я і довгохвоста.
На курей я вельми ласа —
В них таке смачненьке м’ясо…
А зовуть мене…

(Лисиця, суниця, сестриця, морквиця.)

Щоб сонечко світило
—     Мамо! — кличе донечка.
Подзвони до сонечка,
Попроси світити,
Щоб раділи …

(діти, квіти).

Гра «Закінчи вірш за початком»

Дана гра подібна до попередньої, але дитині треба додати не слово, а рядок або два рядки.

—     Є питаннячко до вас:
…………………………………..

 • Де сховався Карабасі .
 • Є у когось контрабас?
 • Чи сміливий наш Тарас?
 • Можна їсти ананас?
 • Як навчається ваш клас?
 • Як це — «плавать стилем брас»?

***

 • Хто прийшов до мене в гості?
 • Я побачив уві сні…
 • Написав записку лис (кіт, лев)…

Ця гра набуває додаткового інтересу, якщо для неї брати вірші відомих поетів, а потім порівнювати отримані варіанти з авторськими.

Кіт Мурлика

Кіт Мурлика — наш музика:
В нього скрипочки нема,
Та муркоче, коли хоче,
……………………………………
(І тоді, коли дріма.)

Цілий день сміялась диня,
Гарбузова господиня,
А під вечір сталось лихо:
……………………………………
(Диня тріснула від сміху.)

Дуб-нелинь
Золотого капелюха
Дуб натяг собі на вуха
Та й цікаві бачить сни
…………………………………..
(Аж до самої весни.)

Киця

—     Кицю, кицю,
Де була?
Що ти їла,
Що пила?
—     Я на річці була,
Там водичку пила.
А що їла, не скажу,
………………………………….
(Тільки хвостик покажу).

Овечка

Овечка в дівчинки була
Найкраща на весь світ!
…………………………………
…………………………………
(де б та дівчинка не йшла,
Овечка бігла вслід!)

Зайченя

—     Ти куди біжиш, вухатий?
—     Мушу Катю розшукати!
……………………………………
……………………………………

(— А для чого, заєчку?
—     Щоб віддати лялечку:
Вчора Катя в гай ходила,
У квітках її згубила!
Ну а я знайшов.)

Допомогою у цій грі можуть стати лічилки, форма яких добре знайома дітям.

У наведених нижче зразках у дужках подано по одному рядку різних варіантів закінчення пропонованих лічилок.

Раз-два-три-чотири-п’ять —
…………………………………………..
(Починаєм рахувать.
Зараз я іду шукать.)

Раз-два-три-чотири
………………………………………….
(Гарні друзі є у Іри.
Хто сховався у квартирі?
З зоопарку вийшли звірі.
Кицю грамоти учили.)

***********

Раз, два, три —
………………………………………..
(А шукати будеш ти. їдемо з гори.
Дунули вітри.)

Гра «Буриме»

Складання віршів за поданими римами, наприклад:

………………………… сніжок
………………………… пиріжок
………………………… сонце
………………………… віконце.

Знову-таки можна спробувати позмагатися із визнаними поетами, взявши рими з їх віршів, скласти власні, а потім порівняти. Таку гру цікаво проводити на дитячих святах, коли є можливість порівняти кілька складених варіантів. Наприклад:

………………………… журавель
………………………… щавель
………………………… борщ
………………………… дощ
………………………… водиця
………………………… птиця
………………………… журавель
………………………… щавель.

Ось вірш Михайла Стельмаха «Як журавель збирав ща­вель» з цими римами:

На болоті журавель
Цілий день збирав щавель.
Назбирав собі на борщ,
Та якраз вперіщив дощ,
І щавель знесла водиця, —
Без борщу лишилась птиця.
З того часу журавель
Сировим жує щавель.

Або такий варіант:

………………………… водицю
………………………… криницю
………………………… рятувати
………………………… витягати
………………………… за вухо
………………………… де сухо.

Народна забавлянка

Пішла киця по водицю
Та й упала у криницю,
Пішов котик рятувати —
За вушечко витягати.
Витяг кицю за вухо
Та посадив, де сухо.

Запропоновані ігри, звичайно, не вичерпують усі варіанти й види ігрових завдань із віршами, але сподіваємось, що під­штовхнуть усіх небайдужих до подальшого літературного та поетичного розвитку дитини, до власного подальшого творчо­го пошуку.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. У матеріалах подано цікавий літературний матеріал , який дозволить педагогу провести узагальнююче заняття (урок ) в ігровій формі і закріпити знання дітей з певних тем. Свіжий і не широко використовуваний матеріал внесе цікавинку у роботу педагога.і

 2. Неймовірно великий обсяг роботи: і вірші про букви та цифри, і так детально розписані всі види роботи. Стільки видів роботи з віршами!!! Матеріал дозволяє не тільки опанувати навички читання та лічби, а й розвиває творчі здібності дитини.