Українська мова. Розвиток усного мовлення. Урок-диспут “Хто такий справжній патріот України”.

Автор: директор школи, учитель української мови та літератури Кисельова Ольга Михайлівна

Screenshot_1Розроблений і проведений цей урок з метою виховання у молодого покоління патріотизму, активної громадської позиції, усвідомлення ними свого громадянського обов’язку. Залучала учнів на цьому уроці до інтерактивніих ігор з метою формування ключових компетентностей , зокрема комунікативної та підприємницької, лідерських якостей ..До розробки додаю відеоматеріали, які використовувала під час проведення уроку


 

Мета :

 1. Розвиток культури мовлення, навичок монологічного та діалогічного мовлення,   пам’яті, логічного  мислення, уваги, спостережливості; вміння співставляти, аргументовано захи­щати власні думки, переко­нання, ідеї, робити висновки; удосконалення навичок роботи з ІКТ.
 2. Формування ключових компетентностей учнів, зокрема

комунікативної та підприємницької , лідерських  якостей .

 1. Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, любові до Батьківщини, відданості справі зміцнення державності, активної громадської позиції, усвідомлення ними свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських цінностей, утвердження якостей громадянина-патріота України .

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • визначення слів « патріотизм», « Батьківщина», «диспут»;

розуміє

 • хто такий справжній патріот своєї країни;
 • активну громадянську позицію

вміє

 • застосовувати раніше засвоєні знання ;
 • вести дискусію;
 • працювати в групі;
 • логічно та послідовно висловлювати власну думку, обґрунтовувати її;
 • робити узагальнення, висновки;
 • складати сенкан;
 • працювати на інтерактивній дошці.

може

 • проявляти якості лідера
 • займати активну життєву позицію;
 • креативно мислити;
 • стати на захист своєї держави;
 • виховувати в собі справжнього патріота

Методи і техніки:

 • «асоціативний кущ»;
 • дискусія;
 • робота в групах
 • «інформаційне гроно»
 • « мозковий штурм»;
 • «коло асоціацій»;
 • «займи свою позицію»;
 • « критерійний покер»;
 • « сенкан»
 • « незакінчене речення».

Обладнання:

 • інтерактивна дошка;
 • проектор;
 • презентація уроку;
 • аркуші А3 -поле для «Критерійного покера»; для вправи « Незакінчене речення», для виведення формули справжнього патріота
 • картки  для «критерійного покера»;
 • зображення  жовто-блакитного  поля  хризантем;
 • буклети, створені учнями;
 • учнівська презентація « Сторінки історії нашої країни, що викликають гордість та гіркоту»

Допоміжні матеріали:

Додаток 1 Запис  гімну України

Додаток 2. Відеоінтерв’ю « У які моменти людина може відчувати національну гордість?»

Додаток 3 Відеоінтерв’ю « У якій країні ти б хотів народитися і жити»

Додаток 4 Презентація уроку

Додаток 5 Учнівська презентація « Сторінки історії нашої держави, які викликають гордість та гіркоту»

Епіграф уроку

Я так її, я так люблю Мою Україну убогу,

Що проклену святого Бога,
За неї душу погублю.
Т.Шевченко. 

 

ХІД  УРОКУ

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

(  Звучить гімн України)

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й ЗАВДАНЬ  УРОКУ

Учитель

Гімн України –  головна пісня, яка виконується на всіх урочистих подіях нашої країни. У його основу покладено мелодію пісні композитора Михайла Вербицького на слова Павла Чубинського «Ще не вмерла України…».

Сьогодні ми недаремно розпочинаємо наш урок  саме цією мелодією, бо тема нашого уроку мовленнєвого розвитку актуальна  –  « Хто такий патріот сучасної України?».

Як ви розумієте слова “Батьківщина”, “патріотизм”?

Чи вважаєте себе патріотом?

Чи пишаєтеся ви своєю країною?

В які саме моменти відчуваєте національну гордість?

Як виховати в собі  справжнього патріота?

На ці непрості питання нам належить сьогодні знайти відповіді.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Учитель

Перш ніж розпочати урок, давай­те згадаємо, що таке диспут.

Інтерактивна вправа « Мозговий штурм»

Слайд

Диспут – розмірковування; усний науковий спір, обговорення якогось питання публічно, перед аудиторією.

Диспут—це шлях розвитку самостій­ності, подолання інертності мислен­ня, формалізму, шаблону.

Диспут — це можливість розрядки емоційної напруги, завдяки чому зміц­нюється психічна стійкість.

Диспут — це інтелектуальна гімнас­тика.

Учитель

Диспут припускає суперечка, зіткнення іноді прямо протилежних точок зору, а в суперечці народжується істина.

Диспут має свої закони, дотримуватися їх повинні як учасники, так і гості  і методом «мозкового штурму» ви­робимо   закони диспуту, яких повин­ні дотримуватись всі.

Слайд « ЗАКОНИ  ДИСПУТУ»

Тут немає що спостерігають, кожен – активний учасник розмови.

Недоречні жарти забороняються!

Гостре, влучне слово вітається!

Говори, що думаєш – думай, що говориш.

Будь тактовним, щирим, взаємно ввічливим і принциповим.

Піднята рука – прошу слова.

ІV. ОБГОВОРЕННЯ ТЕМИ ДИСПУТУ

Вправа «Коло асоціацій»

-Які асоціації викликає у вас   слово «патріотизм». (  Кожен учень записує на стікері свою думку і, оголошуючи її, клеїть на жовто-блакитному полі хризантем ).

Учитель

Отже, “Хто такий патріот сучасній  України ?”

Питання не в тому, потрібен чи не потрібен нам патріотизм. Будь-яка країна розвалиться, якщо її громадян не буде об’єднувати прихильність до землі, на якій вони живуть, бажання зробити життя на цій землі кращим.

Людина народжується, щоб жити, і головне місце в його житті займає рідна сім’я, любов, плідна робота, служіння Батьківщині. Рідна мати, будинок, де ти народився і виріс, друзі дитинства, улюблені книги, природа – такі прості, теплі людські цінності стають основою справжньої любові до Батьківщини. Ці цінності належать кожному з нас, відібрати їх  неможливо ні за яких обставин, адже вони зберігаються в самому серці.

Вправа « Займи особисту  позицію »

( Учні діляться на дві групи, згадуть  правила роботи в групах)

Слайд « Правила роботи в групах»

 • «Ми» так само важливе, як і «я».
 • я можу досягти своїх цілей, якщо ти досягнеш своїх.
 • Успіх групи залежить від зусиль та успіху кожного.
 • Допомагаймо один одному.
 • Оцінка групи – оцінка кожного.

Учитель

Пропоную вам дві тези :

Слайд

 1. Патріотизм – це мода. Зараз стало модно й вигідно (в моральному та матеріальному відношенні) бути патріотом й заявляти про це.
 2. Патріотизм – природне почуття кожної нормальної людини. Сучасна молодь пишається своєю країною.

Хто  згоден з першим твердженням? Хто з другим? Кожна група повинна обґрунтувати  свою відповідь.

Учитель

У кожної людини існує власне розуміння і ставлення до патріотизму.

Слайд

Патріоти́зм (грец. πατριώτης — співвітчизник, patrís — батьківщина, Вітчизна) — це любов та відданість Батьківщині, прагнення своїми діями служити її інтересам. Слово прийшло з грецької πατρίς, що означає земля батька, предка.

Як ви розумієте слова “Вітчизна”, “Батьківщина” ?

Слайд

Батьківщи́на (Вітчизна) — країна, що історично належить даному народові; рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття обов’язку (патріотизм).

Вправа « Сенкан »

( учням пропонується скласти сенкан

І-ій групі  зі словом « патріот»,

ІІ-ій – зі словом « Батьківщина»)

Учитель

Хто з вас вважає себе патріотом? Чому?

Які вчинки треба здійснити, щоб їх назвали патріотичними?

Вправа « Критерійний покер »

 Screenshot_3

Картки

1.Захищати країну під час війни.

2.Спортивні досягнення на міжнародних змаганнях.

 1. Досягнення в науці і техніці

4.Знати історію України,  державні символи.

5.Досконале знання державної мови

 1. Постійно носити елементи національного одягу
 2. Вступити до національного вузу

8.Бути членом політичного історичного клубу

9.Брати участь у позакласних заходах.

 1. Учитися на відмінно.

11.Бути громадянином України

12 Займати активну громадянську позицію.

13 Готовність трудитися для розквіту Батьківщини.

 1. Поважати Коституцію, закони Української держави.

15.Постійна турбота про піднесення престижу мови,її функціонування в усіх сферах суспільного життя і побуту.

 1. Бути дисциплінованим, працьовитим, творчим.
 2. Бути дбайливим господарем своєї землі, піклуватися про її природу, екологію.
 3. Висока культура міжетнічного та міжнаціонального спілкування.

19.Участь у Революції Гідності.

 1. Знати свої права і свободи, вміти ними керуватися у своїй життєдіяльності.

Вправа « Коло »

Учитель

Прослухайте  текст
                                  Мужній вчинок юних патріотів України

Під час церемонії підпорядкування Севастопольської військово-морської академії ім. П.Нахімова Російській Федерації кількадесят хлопців-нахімовців заспівали Гімн України. Відважні 20-річні юнаки не побоялися піти наперекір російським агресорам.

Щоб заглушити спів юних патріотів, почав голосно грати оркестр. Але Державний Гімн звучав упевнено й гідно.

В Інтернеті відео, яке зафіксувало вчинок мужніх патріотів, переглянули десятки тисяч користувачів. Юні нахімовці стали гордістю України.

Що ж до подальшого навчання нахімовців-патріотів (зрадити присязі українському народові відмовилося 75 осіб), то вони завершили його в інших закладах країни. Нині гідні сини України стали офіцерами, які  будуть вірно служити своїй державі (За матеріалами Інтернету).

Висловіть по колу власні міркування  з приводу почутого

 • Що уособлює Державний Гімн?
 • Що виразили нахімовці співом Гімну?
 • Які риси вдачі юних нахімовців виявив їхній вчинок?
 • На які ризики наражали себе юні патріоти?
 • Які почуття переживали вони, на вашу думку, під час співу?
 • Які почуття викликав їхній вчинок у вас?
 • Як ви оцінюєте вчинок нахімовців?
 • Чи можна назвати вчинок цих молодих юнаків патріотичним?

Учитель

-У які моменти людина може відчувати національну гордість?

Це питання ми поставили вчителям нашої школи.

Подивіться, будь ласка, відеоінтерв’ю (додаток 2)

Учитель

Існує давня легенда

Бог  створив  землю і почав роздавати її різним народам. Наші предки пізно спохопилися, і землі їм не дісталося. От вони прийшли до Бога, який в цей час молився. Через деякий час Бог озирнувся і запитав їх:

– Чого ви прийшли до мене?

Дізнавшись, що вони залишилися без землі, він запропонував їм іншу, чорну землю.

– Ні. Ми не будемо там жити. Там уже живуть німці, французи, італійці, – сказали наші предки.

– Ну тоді я дам вам землю, яку залишив для раю. Там є все: річки, озера, пустелі, ліси, гори. Але пам’ятайте: якщо будете берегти цю землю, то вона буде ваша, а якщо ні – то ворога, – сказав Бог.

Пішли предки наші на ту землю і оселилися там. А країну свою назвали Україною. І зараз ми живемо на тій самій райській землі.

Україна – одна з найбільших європейських держав.

 • Скільки проживає осіб в Україні? ( 45,5 мільйонів осіб).
 • Люди яких національностей є мешканцями нашої території?

Ми всі різні, але Батьківщина  в нас одна – Україна.

Вправа « Незакінчене речення »

У І ст. н. е. римський державний діяч, філософ Цицерон на публічному виступі сказав: «Люблять Батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що вона твоя».

Подумайте і дайте відповідь, продовживши речення «Для  мене Україна – це …»

( Кожен учень висловлює свою думку  і записує на аркуші, що висить на дошці)

Україна – країна з багатовіковою історією. Історичний шлях будь-якої країни завжди тернистий. Для України це, мабуть, особливо актуально. Чи цікавитеся ви історичним та  героїчним минулим нашої країни? Які сторінки історії нашої Батьківщини викликають у вас гордість, а які гіркоту?

(  Завдання випереджального характеру

Презентація  учнів « Сторінки історії нашої Батьківщини, які викликають гордість та гіркоту ( Додаток 4)

Учитель

Час від часу у деяких політиків виникають наміри переписати історію по-своєму, розставляючи потрібні акценти і “уникаючи ” потрібні події і факти. Такі спроби неодноразово робилися протягом 20 століття, здійснюються вони і в наші дні. Але час все розставляє на свої місця і доводить, що виправити історію, переписати її неможливо. Справжній патріот той, хто створює історію дня сьогоднішнього своїми корисними справами.

Питання

 1. З якого віку можуть проявлятися патріотичні почуття?
 2. Чи можна виховати патріота?
 3. Чи може людина несвідомо бути патріотом7
 4. Чи може справжній патріот бути націоналістом?
 5. Як ви можете проявити свої патріотичні почуття зараз і в майбутньому?
 6. Чи можна пишатися своєю Батьківщиною? Коли відчували це? За країну? За себе?
 7. Що ви можете зробити, щоб мешканці нашої країни частіше відчували гордість за неї?

Учитель

Видатний  педагог В.Сухомлинський говорив: « Патріотизм — почуття саме сором’язливе і делікатне… Побережи святі слова, не кричи про любов до Батьківщини на всіх перехрестях. Краще — мовчки працюй в ім’я її  блага й могутності.»

У російського ж письменника Льва Миколайовича Толстого була особлива думка щодо патріотизму. Толстой вважав патріотизм почуттям “грубим, шкідливим …, а головне – аморальним” і був тієї думки, що патріотизм з неминучістю породжує війни.  “Треба розуміти, що до тих пір, поки ми будемо вихваляти патріотизм і виховувати його в молодих поколіннях, у нас будуть озброєння, що гублять і фізичне, і духовне життя народів, будуть і війни …”

 • З думкою якої видатної особи ви погоджуєтеся? Чому?
 • Чи згодні ви з думкою Льва Толстого?
 • Як, на Вашу думку, проявляється патріотизм у повсякденній поведінці людей?
 • Коли Україна переживає важкі часи, то якою повинна бути поведінка справжнього патріота?
 • Дослідники феномену патріотизму зазначають, що свідомий патріотизм нерозривний з відповідальністю.Чи погоджуєтеся ви з цим. Аргументуйте свої міркування.
 • Пов’язуєте ви патріотичний обов’язок з військовою службою?
 • Ви “за” чи “проти” служби в армії? Обгрунтуйте свою відповідь і наведіть докази.

Вправа « Інформаційне гроно » ( дві групи працюють над завданнями)

Screenshot_2
В Ізраїлі існує загальна військова повинність як для молодих людей, так і для дівчат.Ще в древніх Афінах людина, що не пройшла  військової служби, не могла  стати повноправним громадянином.

На сьогоднішній день більшість чоловіків України намагається різними способами уникнути призову до збройних сил України. Чому  призовна  хвиля мобілізації  в нашій країні  нагадує “полювання”?

Проблеми армії – це проблеми влади. В Україні  в міру зміцнення влади стало проводитися досить багато різноманітних реформ, у тому числі і в армії. Хочеться сподіватися, що і ставлення до нашої армії нехай повільно, але зміниться  на краще.

Вправа « Робота в групах»

Учні, об’єднані в дві групи, пригадуючи зміст уроку  створюють « Модель громадянина-патріота» , презентують результати спільної роботи і захищають її.

Учитель

Сьогодні наша мова важко хвора. Вона болісно переживає нашестя сленгів, суржику, мова  більшості корінних українців російська Мова молодих людей насичена нецензурними словами. Де ж наша  мелодійна, солов’їна українська  мова?

Спадають на думку слова Дмитра Чередниченка

Пишається Париж і Рим

Овічно рідним словом.

Чого  ж втрачаєм тільки ми

Свою співучу мову?

Без мови гине всякий слід

І роду, і народу.

Як пам’ятає мову рід-

Не буде переводу.

Хіба манкрути ми чужі

Чи яничари люті,

Щоб за дешеві бараші

Свій рідний дух забути?!

На крила пам’яті, орли,

Пора у путь, братове,

Ми –українці, не хохли,

Ми не забули мови.

Ми краще на льоту помрем,

Ніж бути в нас руїні.

Ми нашу мову збережем.

Коли ми – Україна!

 • Як ви ставитеся до чистоти української  мови?
 • Чому ми соромимося говорити рідною українською мовою, хоча живемо на території України і з 1 класу вивчаємо українську мова в школі?
 • Грамотна мова – це патріотично?

Учитель

Проведено низку відеоінтерв’ю учнів нашої школи, поставлено одне і теж питання :

« У якій країні ти б хотів народитися і жити?»

Перегляд  відеоінтерв’ю (Додаток 3)

 • Що потрібно робити, щоб поняття “патріотизм” не було порожнім звуком для молоді?
 • З чого починається патріотичне виховання? Чи потрібне патріотичне виховання в школі?

Не варто забувати своє коріння, свою національну приналежність!

Отже, хто такий патріот сучасній  України?

Про любов до Батьківщини не кричать на площі. Тому в патріотизм, коли про нього кричать, слабо віриться. Істинний патріотизм підтверджується щоденною роботою. Слав Батьківщину справами своїми, а не криками про любов до неї. Звичайно, патріот має право вказувати на недоліки в державному устрої і він трудиться для того, щоб цих недоліків не було. А людина, якій байдуже до того, що відбувається в країні , яка заробляє свої гроші або політичний “багаж” і при цьому бачить тільки недоліки, – це псевдо патріотизм.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель

А тепер настав час підбити підсумки нашого диспуту.

Пропоную Вам  за допомогою інтерактивної дошки вивести “Формулу справжнього патріотизму”.    

( Допустима відповідь учнів )

Отже,

трудиться на благо своєї Вітчизни;

досконало знає рідну мову;

Істинний патріот –                          пишається традиціями, культурою, історією свого

народу

визнає рівні права всіх народів, що проживають на

території     країни;

готовий служити Батьківщині і віддати життя за

незалежність своєї країни

(Учасники диспуту підходять до дошки і записують формулювання основних складових справжнього патріота. Підсумки уроку – “Формула справжнього патріотизму” -висновки на кольоровий принтер, роздруковуються у вигляді буклетів-пам’яток і роздаються  учням і гостям.)

Звернімо увагу на епіграф нашого уроку.

 • Чи можна назвати автора цих рядків поезії т.г.шевченка справжнім патріотом своєї країни?

Учитель

Дорогі  діти, дякую  вам за активну участь. Приємно усвідомлювати, що кожен з вас має свою точку зору на це спірне, далеко не просте питання.

“Патріотизм,  в моєму розумінні ,  це не означає тільки одна любов до своєї Батьківщини. Це набагато більше … Це – свідомість своєї невід’ємності від Батьківщини і невід’ємне переживання разом з нею її щасливих і  нещасних днів “.

Я  бажаю вам бути справжніми громадянами своєї Батьківщини, людьми з активною життєвою позицією, здатними в будь-який час стати на її захист .

На згадку про наш диспут прийміть буклет-пам’ятку зі словами Державного гімну  України та символікою нашої держави

VІ. ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Зайти на сайт школи  cherkaskazosh1.edukit.dn.ua  і в розділі  « Форма зворотнього зв’язку»  написати твір-мініатюру « Чи вважаю я себе патріотом України»

Буклет до уроку

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

 1. Цікавий конспект уроку, хотіла б мати змогу бути присутньою на ньому, аби послухати відповіді учнів, їх диспут. Мені було цікаво дізнатися в чому суть вправи “Критерійний покер” , але на жалья так і не розібралася 🙁 Щодо висловів Сухомлинського та Толстого, гадаю дітям треба дати поштовх до роздумів що обидва вислови по-своєму вірні : просто в розумінні Толстого патріотизм щільно межує з нацизмом. І справді, є люди для яких патріотизм – це визнання лише своєї нації і презирство до інших, які проживають на території України. Гадаю , Л.М. Толстий хотів сказати про надмірний патріотизм, що може перерости в нацизм і як наслідок – війни.

 2. Прекрасний матеріал. Конспект уроку змістовний, ще до перебігу вказаний анонс форм, методів, тому по ньому добре орієнтуватися. Учителька чудово підібрала форми роботи, що дало можливіть розкрити виховну мету.

 3. Конспект уроку дає змогу ознайомитися з новітніми технологіями національно-патріотичного виховання підростаючого покоління,почерпнути чимало цікавого й корисного.Прекрасна робота та буклет до уроку.Урок можна використати і як виховний захід.Дякую

 4. Проблема патріотичного виховання завжди була на порядку денному, а сьогодні вона перетворилася на актуальне та надзвичайно важливе завдання сучасного навчально – виховного процесу. Ольга Михайлівна запропонувала один з варіантів його реалізації. Грамотно та пізнавально. Обов’язково використаю елементи уроку – диспуту на одній з виховних годин даної тематики. Спасибі за гарну роботу.