mail@urok-ua.com
Магазин UROK-UA.com

Урок математики в 6 класі
Пропорція

Автор: вчитель математики Фурсова Лариса Вікторівна

Тема уроку: Пропорція.

Мета уроку:

 • Сформувати  свідоме розуміння означення пропорції, властивостей  пропорції.
 • Формувати цілісне представлення про систему знань, здійснювати межпредметну кооординацію навчального матеріалу.
 • Розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, удосконалювати обчислювальні навички, активізуати розумову діяльність.
 • Виховувати інтерес до математики, культуру математичного мовлення, запису, наполегливість, працелюбність, охайність у записах.

Створити умови для розвитку  особистості з використанням різних форм і методів організації навчальної діяльності, орієнтованої  на конкретного учня, створювати ситуації успіху, які б викликали бажання учнів відчути радість перемоги, впевненість у власних знаннях. Розвивати у школярів компетентність продутивної творчої праці.

Тип уроку: урок застосування набутих знань, вмінь, наичок.

Обладнання: Дошка, зошитти з друкованою  основою,

ХІД УРОКУ

І.  Організаційна частина

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Фронтальне опитування

 1. Що називається відношенням? Як записують відношення?
 2. Основна властивість відношення.
 3. Властивості відношення.
 4. Як замінити відношення дробових чисел відношенням натуральних?
 5. Що називається пропорцією?
 6. З яких відношень можна скласти пропорцію?
 7. Сформулюйте основну властивість пропорції.
 8. Сформулюйте ще одну властивість пропорції.
 9. Як перевірити, чи є дана рівність пропорцією?
 10. Усні вправи
 11. Знайдіть відношення

1) 14 : 7;    2) 0,6 : 0,5;       3) 7: 14.

 1. Замініть відношення дробових чисел відношенням натуральних

1) 4,7 : 2,3;    2)  1 : .

 1. Прочитайте пропорцію, назвіть її крайні і середні члени

1) 48 : 8 = 36 : 6;  2) 12 : 5 = 48 : 20;   3)

 1. Перевірте, користуючись основною властивістю пропорції, чи є дана рівність пропорцією:

1 : 2 = 3 : 6; 2) 5 : 3 = 10 : 6;   3) 4 : 3 = 7 : 5.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ви спробуєте застосувати свої знання і показати вміння використовувати відношення , пропорції та їх властивості при розв’язування задач практичного змісту.

ІV. Розв’язування задач

Задача 1.
Щоб зварити 1 кг макаронних виробів виробів, необхідно взяти 6 л води. Скільки треба взяти води, щоб приготувати одну порцію макаронних виробів – 80г.

Задача 2.
Для тіста треба взяти борошно, воду, цукор, дріжджі у відношенні  16:5:2:1. Скільки треба взяти борошна, щоб отримати 720 г тіста?

Задача 3.
Одним із засобів захисту навколишнього  середовища є розсіювання шкідливих речовин за допомогою високих труб. Відомо, що димова труба висотою 100м дає змогу розсіювати шкідливі речовини в радіусі до 20 км. Визначте радіус розсіювання речовин, якщо висота труби 80 м.

Задача 4.
Для виготовлення фарфору беруть 25 частин білої глини, 2  частини піску і 1частину гіпсу. Скільки треба взятии білої глини для приготування 2,8 кг суміші, з якої виготовляють  фарфор?

V. « Марафон». Технологія «незакінченні речення»

 1. Відношення двох чисел називається…
 2. Добуток крйніх членів пропорції дорівнює …
 3. Рівність двох відношень називається пропорцією…
 4. Сота частина  числа або величини називається…
 5. Відношення дробоих чисел можна замінити …
 6. Відношення більших чисел можна замінити …

VІ. Самостіна робота

1.Складіть, якшо можна пропорції із чисел 3; 5; 18; 30.

2.Замініть відношення дробових чисел відношенням натуральних:

1) 3,2 : 1,7 =
2) 49 : 2 =

3.Сторони трикутника відносяться як 2:3:5. Знайдіть периметр трикутника, якщо менша сторона дорвнює 8 см.

4.Серед чисел 6;9; 10; 12; 15 виберіть такі, щоб із них скласти пропорцію.

Задача 5.

Встановлено, що 1 т нафти утворює на поверхні води пляму площею близько 6км2. Яку площу  акваторії вкриє нафтова пляма у випадку аварії танкера водотоннажністю 5000 м3.

Задача 6.

Бізнесмен має горошову суму в розмірі 17000 гривень. Банк  дає йому кредит  у розмірі 25000 гривень. Скільки станків зможе придбати бізнесмен для своєї фабрики, якщо за 5 станків, які він придбав раніше, біло заплачено 2625 гривень ( ціни не змінилися)?

Задача 7.

Уявіть собі, що ви власник пекарні, де виготовляють пряники. На виготовлення  1 кг пряників іде 200 г меду. Скільки меду потрібно купити на ринку, щоб випекти 350 кг пряників?

VІІ. Підсумок уроку

1.Що нового ви дізналися на уроці?
2.Що вам найбільше сподобалося під час уроку?
3.Яку інформацію ви почули вперше?

VII. Домашнє завдання: §17, 18 № 625, 669.

Презентація до уроку. Пропорція

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(0 оцінок. Рейтинг публікації: 0 з 5)
2268

Магазин UROK-UA.com

Один коментар

 1. Урок застосування набутих знань вчитель реалізує вдало підібраними задачами прикладного характеру, що демонструє використання знань пропорції в різних сферах людської діяльності, мотивуючи таким чином важливість вивчення даної теми. Технологія «незакінченні речення» допомагає продуктивній перевірці рівня засвоєння вивченого, а презентація служить яскравим наочним доповненням.