Урок навчання грамоти у 1 класі

“Буква Єє”

Автор: вчитель початкових класів Дмитренко Наталія Миколаївна

вчитель початкових класів Дмитренко Наталія МиколаївнаТема. Буква Єє. Позначення звука [е] у сполученні з [й’] та іншими м’якими приголосними. Казка В. Сухомлинського «Барвисте коромисло».

Цілі: формування читацької та комунікативної компетентностей; створення умов для активного навчання учнів

Завдання:

 • ознайомити учнів із буквою Єє, її звуковим значенням;
 • вправляти у звуко-буквеному аналізі слів;
 • формувати навичок читання з новими буквами;
 • розвивати мислення та мовлення дітей, інтелектуальний потенціал учнів;
 • виховувати почуття дружби.

Очікувані результати:

 • знати: звукосполучення [йе]
 • уміти позначати його буквою «Єє», читати склади, слова, текст з вивченою літерою, виконувати звуко-буквений аналіз слів
 • застосовувати отримані знання при читанні

Обладнання: фішки на позначення голосних і твердих та м’яких приголосних звуків; таблиця для порівняльного читання прямих складів із буквами Є, Е.

Тип уроку: комбінований, урок – діалог

Форми та види роботи Дії учнів та вчителя
І. Самовизначення до діяльності. Організація класу
1.  Відгадування загадки:

Барвисте коромисло

Над річкою повисло.

(Веселка)

 

— Чому веселка порівнюється з коромислом? Що це таке? (Дерев’яна дуга, на якій носять відра з водою.)

Учитель вивішує на дошці зображення безкольорової райдуги.

— Подивіться на нашу веселку. Чи можна її так назвати?

(Вона ж не весела, а безрадісна, бо не барвиста, а чорно-біла.)

— Хто з вас може назвати по порядку кольори райдуги? Скільки їх усього?

— Протягом уроку ми поступово розфарбуємо нашу райдугу, щоб вона стала дійсно веселкою. А для цього треба буде виконати завдання казкових братів-кольорів: повторити знайомі вам букви, вивчити нову, навчитися з нею читати склади і слова, прочитати казку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
1. Гра «Напів літера» (букви Ї Я Ю напівприкриті)

 

 

2. Читання складів із вивченими буквами.

їж яб юн їз ял юш

 

— Назвіть ці букви. Які звуки ми при цьому вимовляємо? (У назвах букв чуються звукосполучення [йі], [йа], [йу].)

— Коли букви Я, Ю, Ї позначають сполучення приголосного м’якого

звука [й’] з голосним звуком? (На початку складу.)

— Прочитайте склади, назвіть слова, у яких є такі звукосполучення. (Їжак, яблуко, юнга, поїзд, ялинка, юшка

— Прочитайте прямі склади. Чому в них немає букви Ї? (Голосний звук [і] та м’якість приголосного позначає буква І.)

— Назвіть слова з прочитаними злиттями. (Неня, тюльпан, лялька, ключ, звірята, рюкзак.)

ІІІ. Фізкультхвилинка
ІV. Постановка навчального завдання. (Mотивація навчальної діяльності)
1. Слухання вірша. Звуко-буквений аналіз слова

Єва малює,

Єва співає,

Єва танцює

І вишиває;

Страви готує,

Брата годує,

Підлогу миє —

Все Єва вміє. (І. Січовик)

Послухайте вірш про дівчинку, запам’ятайте її ім’я.

— Назвіть ім’я дівчинки. Поділіть це слово на склади, визначте наголошений склад.

— Схарактеризуйте по черзі звуки у слові, заповніть звукову схему.

— Назвіть перший склад. Що ви чуєте?

— Чи можемо ми самостійно позначити буквами ці звуки?

V. Визначення теми уроку. Цілепокладання
Самостійне формулювання учнями теми і мети уроку — Хто допоможе сказати, що ми будемо вивчати сьогодні на уроці?
VI. Відкриття нового знання (пошук шляхів виходу із утруднення)
1. Упізнавання звукосполучень [й’е] у словах.

 

 

 

 

 

2. Графічний аналіз великої і малої букви Є. Друкування в зошиті букви Єє

 

 

3. Робота з Букварем на с. 124

 

 

 

4. Читання слів із буквою Є в різних позиціях

— Послухайте ще раз вірш про Єву. Плесніть у долоні, якщо почуєте в слові звукосполучення [й’е]. (Єва, малює, співає, танцює, вишиває, готує, годує, миє, вміє)

— Поділіть на склади слова, у яких говориться про те, що робить дівчинка.

– Який склад у всіх слів однаковий? Якою буквою будемо його позначати на письмі? (Останній склад позначається малою буквою Є)

— Роздивіться друковані велику і малу літери Є. Чим вони схожі, а чим відрізняються?

— Порівняйте їх із буквою С. Яким елементом вони відрізняються?

— Надрукуйте в зошиті один рядок.

— Розгорніть букварі. Хто зображений вгорі сторінки?

– Де міститься звукосполучення [йе] в звукових схемах слів ЄНОТ, ЗАЄЦЬ, ЄХИДНА?

— Якими буквами відрізняються пари складів? (Другими: Е Є)

— Прочитайте слова в першому стовпчику. Якими злиттями закінчується кожне слово? (Злиттями НЕ  НЄ.

— У яких словах ви вимовляли твердий приголосний звук [н], а в яких — м’який приголосний [н’]? Які букви вам це підказали?

(Буква Е вказує на твердіть приголосного звука [н], а буква Є — на м’якість приголосного звука [н’].)

— Подивіться на стовпчик слів нижче. Якою буквою починаються в ньому слова?

– Чому використано саме велику букву Є? Прочитайте імена дітей.

— Яке слово тут є «зайвим»? Що означає слово ЄВГЕНІВНА? (Це означає, що батька цієї людини звати Євгеном)

— Прочитайте інші стовпчики слів на цій сторінці букваря. На яке запитання вони відповідають? (Що робить?) Де стоїть буква Є в цих словах? Що вона позначає? (Останній склад, звукосполучення [й’е])

VII. Включення нового знання в систему знань і повторення
1. Слухання-розуміння казки В.Сухомлинського «Барвисте коромисло» (с. 125 букваря).

 

 

2. Читання казки учнями самостійно

Учитель читає казку за букварем. Перевірка розуміння відбувається за запитаннями:

— Що названо в казці барвистим коромислом?

— Як звали могутнього велетня?

— Що робить хмара, коли бризкає водою?

— Чому ж ця казка так подобається всім братам-кольорам?

— Прочитати казку самостійно. Підкреслити слова з буквою Є

Фізкультхвилинка (зорова)

3. Читанняказки учнями – «ланцюжком»

– читання першої частини

 

 

 

– читання другої частини для того, щоб порівняти написане в казці з ілюстрацією до неї.

 

—Які слова підкреслили?

— Прочитайте першу частину казки. Про що в ній розповідається?

— Якою ви собі уявили хмару: важкою, синьою чи легкою, білою? Прочитайте, як про це говориться в тексті.

— Із чим порівнюється в казці веселка? Зачитайте, як вона описується в тексті.

— Прочитайте, де сидить Грім-Буревій у казці? (За лісом, на високій горі) А де намалював його художник? (На синій хмарі)

— Як сказано в тексті, що міцно тримає могутній велетень у своїх дужих руках? (Дивне коромисло, веселку)

– А що в руках у велетня на малюнку? Навіщо йому барабан? (У велетня в руках барабанні палиці. Він б’є ними по барабану, щоб було чутно грім)

— Що ще робить Грім-Буревій? Прочитайте про це в тексті.

— Яку добру справу робить сиза хмара?

VIII. Рефлексія діяльності (разом з дітьми). Створення ситуації успіху
1. Учні розглядають веселку, яку розфарбовували протягом уроку, називають кольори веселки

 

2. Інтерактивна гра «Незавершене речення».

 

 

 

 

3. Висновок, визначення перспективи

— Подивіться, як грає-виграє наша веселка, як у казці про барвисте коромисло!

– Чому вона так виграє?

– Згадайте її на початку уроку. Чи такою вона була?

 

• Ми вивчили на уроці нові букви …. (велику і малу Є).

• На початку складу буква Є позначає … (звукосполучення [й’е]).

• У складах НЄ, ЛЄ, ТЄ, ДЄ буква Є позначає голосний звук … ([е]) і вказує на … (м’якість приголосного звука).

• Велика буква Є починає імена … (Єва, Євген).

• Мала буква Є закінчує слова … (малює, співає, читає, вивчає тощо).

 

 • Згадайте, яка проблема постала перед нами на початку уроку.
 • Чи вдалося нам знайти вихід?
 • Що було важко виконувати?
 • Над чим ще треба працювати?

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

10 коментарів

 1. Добротний урок. Дуже висока щільність, велика насиченість різноманітними завданнями. Проводилася робота над орфограмами. З’ясовувалося лексичне значення прочитаних слів, що, безсумнівно,сприяє розширенню словникового запасу і розвитку мовлення учнів. Логічний перехід до основного етапу уроку.

 2. Наталіє Миколаївно! Супер! Дуже легко орієнтуватися за схемою, поданою Вами в плані уроку (за таблицею так легко зрозуміти, що відбувається на уроці – я уявила, наче сама на ньому, – так все доступно й зрозуміло). Дякую Вам!

 3. Для уроку характерна послідовність, логічність етапів у структурі уроку, різноманітність видів діяльності з допомогою цікавого демонстраційного і роздавального матеріалів, доцільність та ефективність їх використання, поєднання фронтальних та групових методів навчання.

 4. Урок побудовано згідно вимог до сучасного уроку, використано інтерактивні технології навчання, активні форми роботи, передбачено зміну видів діяльності, забезпечено ситуацію успіху. Вчителем забезпечено в ході уроку всі умови для успішного навчання школярів, розвитку логічного мислення через спостереження, аналіз мовних явищ, розвиток читацьких та комунікативних умінь молодших школярів. Дякую! Урок заслуговує на високу оцінку!

 5. На всіх етапах уроку відчувається, що вчитель – професіонал. Особлива похвала за самостійне формулювання учнями теми і мети уроку, висновок, визначення перспективи.

 6. Дуже цікавий та нестандартний урок у 1 класі, методично правильно побудований, багато інтерактивних технологій :різноманітні види читання, інтерактивна гра “Незавершене речення”. Урок починається по- особливому,із загадки; учитель постійно активізує учнів. Учитель-творча людина,старанний педагог.

  1. ) якщо говорити про вимоги))) Лідіє Степанівно, то в наборі тексту з клавіатури є теж свої правила, вимоги) Наприклад: “перед та після тире ставиться пропуск”, “перед та після дефіса пропуск не ставиться”, “пропуск не ставиться перед розділовим знаком, а ставиться після”. Ну, це так, ;-), щоб більше коментарів тут було)))

 7. Урок складений методично правильно. Використано інтерактивні методи навчання. Матеріал на урок підібраний глибокий за змістом та доступний для учнів. Вчителю вдалося реалізувати триєдину мету навчання.

 8. Чудове викладання поданого матеріалу. Гарно проведено його диференціацію. Сучасне оформлення конспекту уроку. Складний матеріал при такому викладанні на уроці стає зрозумілим маленьким учням. А завершення уроку вище всяких похвал – так завершують урок старші учні. Навчити вихованців аналізувати свої вміння у першому класі – це велика майстерність вчительки.

 9. Продуманий урок з різними формами роботи.Цікавий дидактичний матеріал.Дякую за цікаву розробку уроку.