Відкритий урок
“Складнопідрядне речення з підрядною з’ясувальною”

Автор: учитель української мови та літератури Каліш Людмила Василівна

учитель української мови та літератури Каліш Людмила ВасилівнаУрок з теми «Складнопідрядне речення з підрядною з’ясувальною» розроблено відповідно до чинної програми. Запропоновані види робіт сприяють різнобічному особистісному та мовленнєвому розвиткові учнів.

Серед форм робіт є ті, що формують в учнів потребу у вивченні рідної мови, сприяють вихованню загальнолюдських цінностей, виробленню в школярів умінь та навичок користуватися засобами мови, засвоєнню базових граматичних, лексичних, правописних, стилістичних, пунктуаційних умінь та навичок.

Тема. Складнопідрядне речення з підрядною з’ясувальною.

Мета:

 • поглибити знання учнів про складнопідрядне речення, його будову й  засоби зв’язку, навчити визначати підрядні з’ясувальні частини, позицію їх відповідно до головної, засоби синтаксичного зв’язку, розділові знаки;
 • розвивати логічне мислення, уміння оцінювати роль складнопідрядних речень з підрядними з’ясувальними в текстах; удосконалювати вміння аналізувати, робити висновки, моделювати складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними відповідно до мети й обставин спілкування та використовувати їх в усних і письмових висловлюваннях;
 • виховувати любов до Батьківщини, шанобливе ставлення до українських традицій, рідної мови.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, ІКТ, комп’ютерна презентація.

Презентація “Складнопідрядне речення”

Хід уроку

І. Організація класу.

Правила роботи на уроці:

 • умій говорити та слухати;
 • поважай усі висловлені думки;
 • будь увічливим;
 • будь активним;
 • пиши та говори правильно.

II. Актуалізація опорних знань.

Робота в парах «Інтерв’ю напарника».

 • Яке речення називається складнопідрядним?
 • Які є види складнопідрядних речень?
 • Які речення називаються складнопідрядними з підрядними означальними?
 • Які є засоби зв’язку між головною й підрядною означальними частинами?
 • Яка позиція може бути підрядної означальної?
 • Що може бути в головній частині СПР з підрядною означальною?

ІІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Види підрядних речень

Завдання уроку:

 • поглибити знання про складнопідрядне речення, його будову й засоби зв’язку між частинами;
 • навчитися визначати підрядні з’ясувальні частини, їх позицію відповідно до головної, засоби синтаксичного зв’язку;
 • удосконалити вміння моделювати складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними, правильно ставити розділові знаки в них;
 • використовувати складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними у власних висловлюваннях.

Обговорення епіграфа уроку.

Епіграф.

Любить свій край – це значить все любити,

У чім його святе ім’я живе.

В. Сосюра

 1. Засвоєння нових знань.
 2. Орфографічна естафета.

Інтерактивна вправа «Розподіли складні прикметники». Розподілити складні прикметники відповідно до правопису на інтерактивній дошці, пояснити написання.

 1. Робота з текстом.

Рідний край

Увечері сидів я на дубовій колоді й дивився на ясне-ясне небо, що світилося золотими зорями. Вони, неначе золоті бджоли, навіть ворушили лапками. Бабуся казала, що ці зорі – душі людські. І хочеться, щоб було по-бабусиному. Там, у стороні опівнічній, небо ніжно-оксамитове. Під тим оксамитом я народився. Знаю, що це моє небо.

Слухав, як далеко співали дівчата. Пісня ледве мріяла в мороці ночі. Думаю, що й пісня наша сумовито-м’яка. Мабуть, ніде у світі немає більше таких пісень, і вже тільки заради них варто народитися в цьому краї.

За Ю. Мушкетиком

Стиль мовлення – ?

Тип мовлення – ?

Тема – ?

Ідея – ?

Знайти в тексті складнопідрядні речення, виписати перші два складнопідрядні речення. Визначити у виписаних реченнях головну й підрядну частини, з’ясувати який член речення пояснює підрядна частина й на яке питання відповідає.

Чи можна вважати головну частину другого СПР змістовно повною?

Яку роль виконує підрядна частина, на питання якого другорядного члена речення відповідає?

 1. Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу.

 1. Дослідження-аналіз

З’ясувати, як поєднані головна частина з підрядною з’ясувальною, яке слово в головній частині пояснює підрядна, яка позиція підрядної частини відносно головної. Побудувати структурні схеми речень.

 • Пише рідна мати, що навколо хати наш вишневий садок забілів.
 • Хотів би я знати, про що той струмочок у мріях своїх гомонів між травою.
 • Кожен із нас переконаний, що сила держави визначається силою її керманича.
 • Що має в серці простий люд, хотів сказати я у вбогім вірші.
 • Не знає поет, чи хто слуха його, не стримує серця і співу свого.

Яку позицію займає підрядна частина в останніх двох реченнях? У якому стилі здебільшого використовуються такі речення?

 1. Запам’ятай!

Пояснювальні слова головної частини

                                       мовлення (говорити, казати, повідомляти)

                                       мислення (думати, гадати, пам’ятати)

Дієслова                         спонукання ( хотіти, вимагати, радити)

                                       сприймання, відчуття ( бачити, чути, помічати)

 • Дієприкметники (переконаний, задоволений)
 • Дієприслівники ( не задумуючись, згадуючи)
 • Прислівники (відомо, зрозуміло, видно)
 • Прикметники (певен, радий)
 • Іменники (думка, твердження)
 • Сполуки слів ( вилетіти з голови, спасти на думку)
 1. Синтаксична хвилина

Виконати синтаксичний розбір речення.

Пише рідна мати, що навколо хати наш вишневий садок забілів.

 1. «Міркуй – роби висновки» (Кола Вена).

Опрацювавши теоретичний матеріал у підручнику, з’ясуйте, чи може містити головна частина СПР з підрядною з’ясувальною вказівні слова?

Як відрізнити СПР з підрядною займенниково-означальною й з’ясувальною.

(У СПР з підрядною з’ясувальною вказівне слово не є обов’язковим, його можна випустити). Порівняйте речення.

Шелестять дощі про те, чого не вимовиш словами.

У пісні важко передати те, чим окрилена душа.

Кола Вена

 1. « Два-чотири – усі разом».

Знайти третє зайве речення, обміркувавши спочатку в парах, потім у четвірках, у всій групі.

 • Запам’яталося хлопчині те, що найпрекраснішим у косовиці є початок.
 • Вірю в те, що сонце засіяє в небі й серденьку моїм.
 • Пісня лиш те, що кличе до боротьби.

(Останнє речення СПР з підрядною займенниково-означальною)

 1. Творче конструювання.
 • Індивідуальна робота з карткою.

Замінити виділені другорядні члени речення підрядними з’ясувальними.

Сиджу біля річки й спостерігаю народження нового дня.

– Мені згадується радісний Великдень у дитинстві.

– Спинися, часе, і розкажи про колишнє життя нашого народу.

 • Індивідуальна робота з карткою.

Перебудувати речення з прямою мовою, утворивши складнопідрядне з підрядною з’ясувальною.
“ Материні гарячі сльози проймають і міцне каміння “, – кажуть у народі.

О. Довженко писав: “ Без гарячої любові до Батьківщини людина не може бути щасливою ”.

 • Асиндетон

(Асиндетон – від давньогрецького – безсполучниковість)
На місці пропуску вставити сполучник чи сполучне слово й розділовий знак.

* Під лісом видно було … красувалися жита й густі зелені пшениці.

* Як добре знати… ніяка сила не вирве з серця любов до Вітчизни.

* Я не знаю … першим повідав мені Україну мою дорогу, барвінкову.

 1. Творче висловлювання

Побудуйте власне висловлення, узявши за тему епіграф уроку. Уведіть у творчу роботу складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними, які відповідають схемам.
Любить свій край – це значить все любити,
У чім його святе ім‘я живе (В. Сосюра)

[дієсл.], (чим…).

[…присл. ] , (що…).

[…прикм. ] ,(хто…).

V. Підсумок уроку.

Рефлексія

На шляху до успіху

 • Я тепер знаю:
 • яке речення називається складнопідрядним з підрядним з‘ясувальним;
 • за допомогою яких сполучників та сполучних слів поєднуються частини;
 • у головній частині можуть уживатися вказівні слова;
 • яка може бути позиція головної й підрядної частин;
 • які розділові знаки вживаються між головною й підрядною частинами.
 • Я тепер умію:
 • правильно інтонувати речення з підрядними з’ясувальними;
 • будувати складнопідрядні речення з підрядними з‘ясувальними.

VI. Домашнє завдання.

Підготувати лінгвістичне повідомлення «СПР з підрядною з’ясувальною», навести самостійно 4 приклади, виконати їх синтаксичний розбір        («10-12»);

с. 89-90 вивчити, виконати вправу 150 (виписати СПР з підрядними

з’ясувальними, підкреслити граматичні основи, побудувати структурні

схеми, виконати синтаксичний розбір одного з речень) («4-9»).

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. Дуже цікавий урок у 9 класі. Вчителька вміло і результативно підібрала форми та методи роботи, що зробило урок ефектиним та пізнавальним. Досить просто та зрозуміло , на наукових засадах пояснено види речень та шляхи їх розпізнавання та утворення, використання у мовленні.

 2. На уроці використані різноманітні форми і методи роботи.,які сприяли ефективному засвоєнню знань.Багато уваги приділялось щодо удосконалення навичок культури усного та писемного мовлення.Хороший наочний матеріал,Урок насичений та цікавий.Дякую!

 3. Людмило Василівно! Ваш урок цікавий, продуманий, етапи чітно простежуються, використано інноваційно форми та методи, що активізують роботу учнів. Дякую за цікавий))