Вірші для дошкільнят
Як вчити?

Вірші для дошкільнят

Основні правила заучування віршів із дошкільниками

 • Обраний вірш повинен відповідати віковим особливостям дитини (див. «Заповіді поетові-початківцю» К, Чуков- ського, с. 26-32). Художній поетичний твір повинен по­добатися своєю музикальністю, яскравістю образів, при­носити естетичне й моральне задоволення, викликати бажання пережити знову й знову ті почуття, які викли­кав вірш, відтворювати, чути ще раз тощо.
 • Увесь вірш від початку і до кінця треба не поспішаю­чи, виразно прочитати дитині. Розуміння змісту сприяє ефективнішому запам’ятовуванню. Якщо дорослий роз­повість вірш напам’ять, то ефект буде більшим. Слід по­яснити незрозумілі слова та вислови. Часто нерозуміння з’являється при перших спробах дитини, коли вона пере­кручує, замінює незрозуміле іншим словом або постійно забуває його. Головне — доступно пояснити.
 • Усі діти мають свої особливості запам’ятовування. Серед них виділяють три основні типи: аудіали (які легко запам’ятовують інформацію на слух), візуали (яким тре­ба побачити те, що запам’ятовується) і кінестетики (яким треба торкнутися, потримати в руках об’єкти інформації). Від цього будуть залежати обрані допоміжні прийоми запам’ятовування. Для аудіала треба по-різному емоцій­но промовляти текст (і пошепки, і голосно, і як ведме­жа, і як зайчик тощо). Візуалам необхідно побачити кар­тинку: або в книзі, або намальовану батьками. Дорослим не треба боятися, що вони не мають достатньо художніх здібностей, сам факт малювання привертає увагу дитини. Кінестетикам допоможуть різноманітні жести, які, як опори, нагадуватимуть, про що буде далі у вірші. Деякі приклади такої роботи наведені на сторінках цього по­сібника. Самостійно визначити, до якого типу належить дитина, можна практичним шляхом, звернувши увагу на спосіб запам’ятовування, який найбільше їй сподобається і який у подальшому виявиться більш ефективним.
 • Не треба вимагати, щоб дитина одразу запам’ятала і по­вторила весь вірш. У когось виходить легко запам’ятати великий за обсягом вірш, а комусь треба повторюва­ти протягом тижня один чотиривірш. Але якщо батьки будуть спокійні й упевнені, підбадьорюватимуть свою ди­тину, у них обов’язково все вийде як слід» До речі, при­гадайте, а як швидко ви самі запам’ятовуєте.
 • Треба повертатися до вивчених раніше творів. Таким чи­ном ви будете тренувати довготривалу пам’ять і поповню­вати поетичну скриньку дитини.

Деякі особливості заучування віршів у різні дошкільні періоди

У молодшому дошкільному віці (від 3 до 4 років) легше запам’ятовуються вірші, в яких наявні образність, лаконізм, предметність. Малюк швидко запам’ятовує короткі вірші, в яких багато дієслів та іменників, де конкретність і образ­ність поєднуються з динамічними діями. Як правило, це чо­тиривірші, в яких описуються знайомі дитині іграшки і тва­рини, прості за композицією, з яскраво вираженою римою.

Завдання вивчити вірш не ставиться. Це відбувається ми­мовільно в процесі багаторазового повторення.

Удома дорослий може скористатися прийомами, які ви­користовують вихователі в дитячих садках. Дорослий пропо­нує дитині повторювати рядки разом з ним, а потім просить її розповісти весь вірш, підказуючи слова, які вона забула. Потім читає вірш таким чином: він починає — дитина за­кінчує рядок. Допомагає запам’ятати вірш наочність та його театралізація.

Сильне враження справляють вірші, коли вони розпо­відаються дорослим у відповідній ситуації. Ось, наприклад, осіннім похмурим ранком, виглянувши у вікно, мати про­мовляє:

Висне небо синє,
Синє, та не те;
Світе, та не гріє Сонце золоте.

(З вірша Якова Щоголіва «Осінь»)

Школярам вранці батько може прочитати таке:

Ну, прокидайтеся, діти:
Ранок — до книжки пораї
Сонечко вспіло залити
Все посереду двора!

(З вірша Павла Грабовського «До школа»)

У середньому дошкільному віці (від 4 до 5 років) темати­ка віршів стає різноманітнішою і охоплює різні сфери жит­тя дитини (природа, родина, дитсадок). Традиційно до кола читання входять твори поетів-класиків (Т. Шевченка, Лесі Українки, М. Рильського). Для вивчення напам’ять обира­ються вірші обсягом два чотиривірші.

Оскільки вивчення віршів відбувається із залученням до­вільної пам’яті, то важливим моментом є створення мотива­ції: вірш вивчається для якоїсь події (на свято, щоб розповіс­ти бабусі тощо), дитину попереджають, що треба постаратися запам’ятати.

Кращому запам’ятовуванню сприяють такі прийоми:

 • виконання ігрових дій із предметами під час читання;
 • домовляння дітьми слів, які римуються;
 • читання віршів-діалогів за особами;
 • драматизація.

Зверніть увагу: вірш заучується повністю, без поділу на окремі рядки та строфи

У старшому дошкільному віці (від 5 до б років) збільшу­ється обсяг віршів, ускладнюється їх зміст і художні засоби. Але напрям роботи з вивчення принципово не змінюється по­рівняно з попереднім періодом.

Для кращого запам’ятовування вірша можна ставити за­питання за змістом тексту, а відповідати цитатами із цього вірша.

Особливу увагу і в середньому, і в старшому дошкільному віці треба приділяти виразності читання. Для цього можна використати такі прийоми:

 • основний прийом — зразок виразного читання, дорослого;
 • підказування потрібної інтонації;
 • нагадування випадку із життя дитини, схожого на описа­ний у вірші, щоб правильно відтворити почуття;
 • аналіз характеру персонажів, що допомагає обрати по­трібну інтонацію (Яка лисичка? — Хитра. — Як вона го­ворить? — Улесливо, вмовляючи.)

Головне, що мають пам’ятати батьки, коли з дитиною ви­вчають напам’ять вірш, — це повинно приносити задоволен­ня обом. Краще зупинитися раніше, ніж дитина стомиться. Краще цим не займатися, якщо дитина категорично відмов­ляється. Краще взагалі не займатися вивченням напам’ять, якщо це вас і її нервує і дратує.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

 1. Дивно, що педагог не вказує джерело, яким вона не просто скористалася, а переписала слово в слово. Це суцільний плагіат!

 2. Дивно, що педагог не вказує джерело, яким вона не просто скористалася, переписла слово в слово. Це суцільний плагіат!

 3. Для початкуючих педагогів та батьків досить коротко і влучно , з дотриманням методичних вимог подана консультація, яка допоможе правильно побудувати конспект заняття, не упустити цікаві прийоми навчання дітей заучуванню напам`ять.

 4. Інтуїтивно використовувала всі прийоми заучування віршів. Тепер розумію, що роблю все правильно. Дійсно, дитині важливо пояснювати значення всіх незрозумілих слів, візуалізувати їх, уявляти поцеси та дії, явища, імітувати звуки. Наприклад, вивчаючи слова пісні “Де гуцулик трембітає на всю полонину”, я пояснила та показала, шо таке полонина (до того двійко дітей співали “полуницю”), хто такий гуцул і чому він “трембітає” на трембіті.