Використання карток-завдань для оцінювання учнів 8-х класів на уроках трудового навчання при вивченні будови та призначення фрезерного верстату НГФ-110Ш4

Автор: Вчитель трудового навчання та технології Миколаєнко Андрій Євгенович

Процес навчання в школі спрямований на вирішення навчально-виховних завдань, кожне з яких характеризується дидактичною завершеністю. Обов’язковим компонентом цього процесу є контроль знань, умінь та навичок, тобто перевірка його результативності.

Головна мета контролю як дидактичного засобу управління навчання-забезпечення його ефективності приведенням  до системи знань, умінь, навичок учнів, самостійного застосування здобутих знань на практиці, стимулювання навчальної діяльності учнів, формування у них прагнення до самоосвіти [3, с.188].

Розрізняють на уроках трудового навчання фронтальну та індивідуальну перевірку засвоєння учнями знань.

Перевірка знань може бути усною і письмовою. Усною перевіркою можна встановити рівень і міцність засвоєння знань учнів. Письмову перевірку знань застосовують порівняно рідко – переважно  в тих випадках, коли треба встановити, з якими знаннями підходять учні до вивчення певної теми, наскільки ці знання поповнилися після її вивчення та ін. [2, с. 130].

На уроках трудового навчання під час засвоєння раніше вивченого матеріалу та повторенні пройденого матеріалу можна використовувати різноманітні картки – завдання.

Картки – завдання рекомендують  використовувати  вчителям та оперативно отримувати повну інформацію про засвоєння учнями знань з даних тем. Для прикладу подано нижче картку-завдання з настільного горизонтально-фрезерного верстату НГФ-110Ш4. Використовувати можна картки для оцінювання знань технологічних машин розроблені Л. І. Поповим [1, с. 17].

Картка №1

Завдання 1. Ознайомтеся із кодованим записом основних частин і органів управління фрезерного верстата, що подано на мал. 1:

Фрезерний верстат

І – коробка швидкостей; ІІ – кнопкова станція; ІІІ – рукоятки перемикання обертів шпинделя; ІV – маховик подовжньої подачі столу; V – серга; – станина; VІІ – стіл; VІІІ – полозки; ІХ – основа; Х – хобот; ХІ – шпиндель; ХІІ – маховик поперечної подачі столу; ХІІІ –  маховик  вертикальної   подачі  столу;   ХІV  –   консоль; ХV- машинні лещата.

Завдання 2. Керуючись малюнком 1, побудуйте табл. 1 в зошити та поставте під цифрами відповідні цифрові позначення основних частин і органів управління фрезерного верстата.

Таблиця 1

І ІІ ІІІ ІV V VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ ХІV ХV
 

Картка №2

Завдання 1. Ознайомтеся із кодованим записом найменувань функцій основних частин, вузлів і органів управління верстата, що подано на мал. 2:

Фрезерний верстат 2

І – призначена для монтажу основних вузлів верстата; ІІ – зміна частоти обертання шпинделя; ІІІ – кріплення фрези; ІV – кріплення верстата до фундаменту; V– закріплення і переміщення заготівки в подовжньому напрямі; – кріплення серги; VІІ – забезпечення вертикальної подачі столу; VІІІ – керування коробкою швидкостей; ІХ – пуск і зупинка верстата; Х – ручне переміщення столу у вертикальному напрямі; ХІ – поперечна передача столу; ХІІ – ручне переміщення столу, в поперечному напрямі.

Завдання 2. Керуючись малюнком 2, побудуйте табл. 1 в зошити та поставте під цифрами  відповідні цифрові позначення найменувань функцій основних частин, вузлів і органів управління фрезерного верстата.

Таблиця 2

І ІІ ІІІ ІV V VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ
 

 

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

  1. Картки завдання – чудова форма для перевірки знань, але якщо ви робите посилання на джерело “[3, с.188]” та інші, то необхідно вказувати вкінці матеріалу весь перелік використаних джерел та посилань. Або видалити їх з тексту. Можливо хтось матиме бажання розширити свої занння. Дякую.

  2. Картки – завдання можна використовувати вчителям та оперативно отримувати повну інформацію про засвоєння учнями знань з даних тем. Дякую!!! Успіхів Вам та Вашим учням)))

  3. Досить цікаву форму перевірки знань запропонував вчитель. Дані завдання можна використовувати під час організації різних форм роботи: індивідуальної, парної та групової. Щиро Вам дякую за розповсюдження досвіду!!!