Засоби формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я на уроках фізичної культури

Автор: вчитель фізичної культури Шумакова Світлана Іванівна

Вчитель фізичної культури Шумакова Світлана Іванівна«Здоров’я — не все, але без здоров’я — нічого»

Сократ.

Проблема збереження здоров’я підростаючого покоління важлива не тільки тому, що в останнє десятиліття спостерігається погіршення стану здоров’я населення, особливо дітей. Скільки тому, що соціальні та економічні процеси, які відбуваються в Україні в останні роки, поставили перед суспільством нові освітні вимоги до навчання і виховання підростаючого покоління, зміцнення його здоров’я та розвиток фізичної культури. Реалізація цих положень знайшла відображення у законах України “Про освіту ”, “Про фізичну культуру і спорт ”, у Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту , навчальній програмі з фізичної культури 2012р, цільовій програмі “Здоров’я через освіту ”, в “Основах законодавства України про охорону здоров’я та ін.

Гуманізація освіти потребує якісно нового підходу до потреб дитини – навчання свідомого ставлення молодого покоління до збереження та зміцнення здоров’я. І є невід’ємною складовою частиною загальнолюдських цінностей будь-якої держави. Сучасні темпи розвитку суспільства висувають все більш високі вимоги до людини і обсягу її діяльності. Тому актуальними стають питання підвищення фізичного, духовного, інтелектуального потенціалу особистості

Національна доктрина розвитку освіти в Україні пріоритетним завданням модернізації освіти визначає «виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності».

В.О.Сухомлинський фізичне виховання та збереження здоров’я підростаючого покоління розглядав як невід’ємну складову частину всебічного гармонійного розвитку особистості. Він стверджував: “Добре здоров’я, відчуття повноти, невичерпності, фізичних сил найважливіше джерело життєрадісного світосприймання, оптимізму, готовності подолати будь-які труднощі. Хвора, квола, схильна до захворювань дитина – джерело багатьох негод ”.

Тому розвиток фізичної активності на сучасних уроках з ФК здійснюється через використання різних форм:

 • навчання фізичних вправ;
 • засвоєння знань з фізичної культури;
 • процес удосконалення фізичних здібностей;
 • спеціалізована підготовка тощо..

Для учнів важливо не стільки оволодіти предметом фізичної культури, скільки зробити здобуті фізичні навички своїм надбанням, формуючи і збагачуючи особисту фізичну культуру.

Тому вчитель Шумакова Світлана Іванівна в практичній роботі спирається на інтерес учнів до власної фізичної активності, яка допомагає учням підсилити мотиви та заохотити до регулярних занять фізичними вправами. Як під час занять, які передбачені в режимі дня, так і в ході позакласної та позашкільної роботи. Використання такого підходу запобігає перевантаженню учнів, забезпечує активний відпочинок й сприяє їх нормальному фізичному розвитку та руховій підготовленості. Вчитель регулярно проводить гімнастику до уроків, фізкультхвилинки під час уроків (з вчителями – предметниками), спортивні і рухливі ігри на перервах, практикуються індивідуальні домашні завдання. Постановка перед кожним учнем і класом перспективних цілей, сприяє до покращення особистих досягнень, позитивно впливає на залучення їх до самостійних занять фізичною культурою.

Працюючи над даною темою вчитель використовує досвід провідних спеціалістів з фізичної культури:

В. В. Деревянко, Т.Ю Круцевич , А. І. Ільченко, ними розглядається проблема зміни особистісної мотивації, що призводить до зниження інтересу до занять фізичною культурою і спортом та зниженню рухової активності і рівня здоров’я дітей. Надаються рекомендації та практичні поради щодо формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи.

Вчитель фізичної культури Шумакова С.І. впроваджує сучасні методики, досвід робіт: М.М.Амосова, Г.Л.Апанасенко, І.А.Аршавський, М.І.Аринчін, І.В.Муравов, П.Брегг, Йосіро Цуцумі, Грір Чайдлерс – системний підхід щодо підвищення рівня здоров’я.

Форми і методи роботи вчителя Шумакової С.І. різнопланові та всі сприяють підвищення мотивації у учнів до занять фізичною культурою не тільки на уроці, але й в позаурочний час. Приведемо нижче ці форми.

Роботи педагога Шумакової С.І. з питань мотивації учнів до занять спортом починається з вивчення теоретичного матеріалу. Вона не тільки вивчає правила з техніки безпеки на уроці, але й приділяє увагу вивчення історії розвитку спорту, видатних спортсменів України та міста. Заслуговує на увагу система роботи з тестами, щодо вивчення теоретичного матеріалу з історії фізичної культури.

Її інноваційний проект з фізичної культури «Цілий рік граємо – здоров’я здобуваємо» має на меті створення нової моделі сучасних уроків фізичної культури за ідеями В.Сухомлинського і в контексті інновацій шкільної освіти; передбачає систему безперервного, комплексного, індивідуалізованого фізичного супроводу навчання; сприяє підвищенню стану здоров’я учнів. Завданнями проекту є зміцнення здоров’я учнів через гру за ідеями В. Сухомлинського; попередження виникнення проблем здоров’я учнів та їх мотивація на здоровий спосіб життя. Проект складається з підготовчого етапу, основного етапу, який розподіляється на організаційну, інформаційну, навчальну, продуктивну, та заключну частину, проект розрахований на реалізацію у 2014 – 2016 навчальних роках. (Додаток №1)

Учні прилучаються до норм здорового способу життя, отримують цінні відомості про свій організм і практичні навички по догляду за ним. Для формування у дітей навичок безпечної поведінки, вчитель роз’яснює і застерігає їх від вчинків, що загрожують життю і здоров’ю. Розповідає про те, як слід піклуватися про своє здоров’я та здоров’я оточуючих.

(Додаток № 2: урок – тест «Азбука здоров’я»)

Вчителем був розроблений щоденник здоров’я, який є певним моніторингом здоров’я учнів, їх фізичної підготовленості, з яким учні працюють з першого по четвертий клас. Даний посібник містить завдання, поради, пам’ятки, що сприятимуть формуванню у дітей потреби щоденно піклуватися про своє здоров’я, а також допоможуть опанувати уміннями навички здорового способу життя і безпеки життєдіяльності.(Додаток № 3)

Для мотивації, активізації впровадження здорового способу життя вчитель взаємодіє з батьками учнів (відвідує батьківські збори). Сумісно з адміністрацією школи та Артемівським комітетом з фізичної культури і спорту – проводить шкільні змагання з батьками та учнями початкової школи: «Тато, мамо я дружня родина!», «Веселі естафети», «Козаки». Класні керівники, вчителі – предметники разом з учнями приймають участь у спортивних змаганнях «А, ну, дівчата!» «А, ну хлоп’ята!»

Цієї осені відбулося відкриття осінньої шкільної спартакіади, яка тривало три дні. Протягом них проходили змагання між командами учнів різних класів з футболу, тенісу, стрітболу, плавання та легкоатлетичної боротьби. На шкільному плацу вишикувалися команди з класними керівниками, батьки учнів. Відкриття заходу відбулося з виносом Олімпійського прапору та факелу з Олімпійським вогнем. На святі також був присутній директор центру «Спорт для всіх» Абакумов Олексій Савелійович, який привітав учасників осінньої спартакіади та побажав сил та перемоги у змаганнях кожній команді. Спартакіада тривала під гаслом «Швидше, вище, сильніше!». Всі ці естафети та змагання викликали у дітей зацікавленість та мотивували їх до занять спортом в позаурочний час, відвідування секцій та спортивних клубів. (Фотоматеріали).

Педагог ставить перед собою одне із завдань це мотивація до оптимізація рухової активності дітей, до забезпечення здоров’яформуючої функції фізичних вправ і рухливих ігор. Особлива увага приділяється індивідуальній роботі з кожною дитиною Так, відбувається рухова активізація у малорухових дітей та зниження навантаження у гіперактивних, поліпшення психофізичного розвитку ослаблених дітей.

Цілеспрямована робота проводиться у всіх класах по формуванню правильної постави. Першим етапом для досягнення цієї мети був інтегрований урок у 4-му класі на тему “Опора тіла і рух. Постава – струнка спина!” Наступним кроком був розроблений комплекс вправ для формування та корекції постави, вчителем разом з учнями, а потім кожен учень окремо виконував цей комплекс перед всім класом; обробивши цей матеріал вчитель зробив ММ презентацію, яку учні виконували дома разом з батьками.

Певне значення вчитель приділяє організації та проведенню рухливих народних ігор з використанням українських костюмів, українських народних пісень. Обов’язкова умова проведення рухливих народних ігор — облік індивідуальних особливостей кожної дитини, її рухових навичок, особливостей нервової системи, настрою дитини на момент організації гри. Значна увага приділяється варіантам рухливих ігор, які дозволяють не тільки підтримувати інтерес до них, але й ускладнювати розумові та фізичні задачі, удосконалювати рух, підвищувати психофізичні якості кожної дитини. Важливе значення має підбір спортивного інвентарю, атрибутів для ігор. Тут враховуються інтереси дітей, їх навички поводження з тим або іншим спортивним інвентарем, необхідність відпрацювання умінь дітей і навіть погодні умови.

Вчитель Шумакова С.І. не тільки навчає дітей на заняттях, але і забезпечує взаємозв’язок занять з повсякденним життям. Тому на всіх заняттях використовує профілактичні і оздоровчі заходи дихальні вправи, психокорекційні вправи, що дозволяють розслабити організм і заспокоїти нервову систему. Використовує різноманітні форми організації рухової активності дітей, що впливають на координацію рухів, розвиток фізичних якостей, серцево-судинної системи, дихального апарату. Велика увага приділяється психічному здоров’ю дитини. Заохочуючи позитивні емоції дітей, висловлюючи кожному з них свою участь, стежить щоб діти не збуджувалися, дозує навантаження, уникаючи одноманітності та монотонності дитячої діяльності. Особливу увагу приділяє організації життя дітей у відповідності з гігієнічними нормами, збалансованого режиму активності і відпочинку. Оскільки музика несе в собі великий оздоровчо – профілактичний потенціал вчитель проводить розминку під музичний супровід.

Треба відмітити, що педагог мотивує учнів на відвідування спортивних гуртків, секцій через організацію екскурсій, подорожей на стадіон «Металург», де робить екскурс по гуртках, проводить заняття з плавання в басейні «Дельфін», організовувала відвідування змагань з вільної боротьбі, сумо у КДЮСШ. У позаурочний час була організована екскурсія учнів 10 – х класів до м. Дружківка на хокейний матч. Використання різних методів, прийомів і засобів в оздоровчих цілях, допомагає формувати у дітей важливі рухові вміння, знання в області гігієни, елементарної медицини і фізичної культури, а отже, зміцнення здоров’я дітей та формування у школярів здорового способу життя.

Слід зазначити, що спілкування на уроках фізичної культури має специфіку, обумовлену характером здійснюваної школярами навчальної діяльності: у ході її менше використовуються мовні засоби спілкування і частіше – немовні. Мовні звертання часто носять незакінчений характер і реалізуються у виді реплік, команд, наказів. Вчитель Шумакова С.І. має певну систему спілкування мовними та немовними засобами з учнями. Користується повагою серед учнів, має вимогливе ставлення до       них.

Система роботи з мотивації учнів до занять спортом вчителя фізичної культури Шумакової С.І. знаходить своє підтвердження в результативності. Збірні команди школи займають призові місця у міській спартакіаді (таблиця результативності учнів у змаганнях).

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. Світлана Іванівна в своєї роботі піднімає дуже важливе питання сьогодення – зміцнення здоров’я підростаючого покоління. Основною метою уроків фізичної культури є формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку, використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя. Важливу роль в зміцненні здоров’я учнів відіграє залучення дітей до спортивних секцій, спортивних заходів.

 2. Світлана Іванівна випадково пропустила слово “ВСЕ” у вислові Сократа – «Здоров’я — не все, але ВСЕ без здоров’я — нічого». Впевнена, що якщо педагог опрацювала дану тему “Засоби формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я на уроках фізичної культури”, то вона активно впроваджує ці знання на своїх уроках та в позаурочній дільності, зокрема: відвідування спортивних гуртків, секцій через організацію екскурсій, подорожей на стадіон «Металург», а результатом її роботи є призові місця у міській спартакіаді! Дякую!

 3. Доброго дня! Дякую автору за пророблену роботу та рекламу своєї діяльності!
  Але поряд з позитивними сторонами розробленості даної проблеми автором існує і ряд недоліків, які суттєво знижують цінність поданої роботи зокрема:
  – формулювання теми статті не в повному обсязі розкривається змістовністю викладеного матеріалу. Виникає питання:”Здоров’я необхідно зберігати тіль на уроках фізичної культури? А в інший час?”;
  – зміст матеріалу не розкриває суті заявленої проблеми, а в більшій мірі демонструє якості вчителя Шумакової С.І., яка розповідає про себе від “третьої” особи.

  Дякую!