Бінарний урок англійської мови і біології, 8 клас

Розмноження і розвиток птахів

Автор: вчитель англійської мови Губій Катерина Вікторівна, вчитель біології Ситник Анна Миколаївна

ПЛАН

 1. ПОЧАТОК УРОКУ
 2. Актуалізація опорних знань (фронтальне опитування);
 3. Оголошення теми і мети уроку;
 4. Мотивація навчальної діяльності учнів;
 5. Первинне сприйняття і усвідомлення матеріалу.
 6. ОСНОВНА ЧАСТИНА
 7. Підготовка птахів до розмноження (повідомлення вчителя, розповідь орнітологів);
 8. Перегляд відео;
 9. Відкладання і насиджування яєць;
 10. Будова пташиного яйця (розповідь учителя і орнітологів з елементами бесіди);
 11. Практична робота;
 12. Типи розвитку пташенят (бесіда на основі тексту підручника);
 13. Турбота про потомство (повідомлення вчителя і орнітологів).
 • ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
 1. Відповідь на проблемне запитання;
 2. Вікторина;
 3. Домашнє завдання;
 4. Оголошення оцінок;
 5. ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА.

ТЕМА: РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК ПТАХІВ

THE TOPIC: REPRODUCTION AND DEVELOPMENT OF BIRDS

МЕТА: 1) Практична: формування і первинне закріплення лексичної навички вживання основних понять і термінів уроку; розвиток навички реплікування; удосконалення умінь підготовленого монологічного мовлення; удосконалення умінь аудіювання.

 • Освітня: сформувати поняття про поведінку птахів під час розмноження; звернути увагу складність будови пташиного яйця та типи розвитку птахів; ознайомити з різноманітністю гнізд; з’ясувати риси ускладнення розмноження та розвитку птахів порівняно з плазунами;
 • Розвивальна: активізувати розумову діяльність учнів, розвивати пізнавальний інтерес і мислення;
 • Виховна: сприяти формуванню наукового світогляду, здійснювати формування естетичних смаків та екологічного мислення.

THE OBJECTIVES: 1) Practical: to form and primarily apply the lexical skill of using the main notions and terms; to develop the skill of replying; to perfect the prepared monological speech and listening abilities.

2)   Educational: to shape the pupils’ ideas on birds’ behaviour during reproduction; to draw their attention to the complexity of a bird egg structure and the types of birds’ development; to make them acquainted with the diversity of nests; to find out some higher development signs of birds’ reproduction and growth in comparison with those of reptiles’;

 • Developing: to stir up the pupils’ mental activity; to foster their cognition zest and thinking; to promote the pupils’ scientific outlook;
 • Educative: to form their aesthetic tastes and ecological thinking.

ТИП УРОКУ: бінарний.

THE TYPE OF THE CLASS: binary.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ: шлюбна поведінка, виводкові та нагніздні птахи, оболонки яйця, повітряна камера, халази, розмноження, запліднення, яйцеклітина, пташеня.

THE MAIN NOTIONS AND TERMS: mating behaviour, brood and nest birds, egg shells, air chamber, chalazae ((in a bird’s egg) each of two twisted membranous strips joining the yolk to the ends of the shell [4: 44]), reproduction, fecundation, ovule, nestling.

МЕТОДИ ТА МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ: словесний, наочний, інформаційний (повідомлення учнів), проблемно-пошуковий, робота в групах, робота з підручником і засобами мультимедії.

METHODS AND METHODOLOGICAL MODES: verbal, visual, informational (pupils’ reports), problematically-researchful, team work, work with the textbook and multimedia tools.

ОБЛАДНАННЯ: курячі яйця, препарувальні голки, лупи, невеличкі тарілки; мультимедійний проектор, ноут-бук, презентація, підручники (Межжерін С. В. Біологія: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навч. закл. / С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. – К.: Освіта, 2008).

EQUIPMENT: hen eggs, dissection needles, lenses, small plates, a multimedia projector, a laptop, the presentation, textbooks.

Презентація “Розмноження і розвиток птахів”

ХІД УРОКУ

THE COURSE OF THE CLASS

 1. ПОЧАТОК УРОКУ / THE BEGINNING OF THE CLASS
 • Слайд Заставка / Slide 1. A static picture
 1. Актуалізація опорних знань (фронтальне опитування) / Brushing up the background knowledge (frontal interrogation)

Вчитель біології:

 • Які особливості системи розмноження птахів ви можете назвати?
 • Як називається тип запліднення у птахів?
 • Чи є відмінність у дозріванні яйцеклітин птахів від дозрівання яйцеклітин у плазунів?

Вчитель англійської мови:

 • What specifics of the birds’ reproduction system can you name?
 • What is the type of birds’ fecundation called?
 • Is there any difference between birds’ and reptiles’ ovule pubescence?
 1. Оголошення теми і мети уроку / Anouncing the topic and the objectives

Вчитель біології: Знаючи тему уроку і наші завдання скажіть, що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?

Вчитель англійської мови: Knowing the topic and the tasks say what you expect from today’s class.

 • Слайди 2, 3, 4. Тема і очікувані результати / Slides 2, 3, 4. The topic and the expected results

Вчитель біології:

 • Сформувати поняття про підготовчий етап у розмноженні птахів;
 • Ознайомитися з різноманітністю гнізд;
 • Дослідити   будову пташиного яйця;
 • З’ясувати, за рахунок чого відбувається розвиток пташеняти в яйці;
 • Дізнатися, чи в усіх птахів пташенята розвиваються однаково;
 • З’ясувати, у чому виявляється турбота птахів про потомство.

Вчитель англійської мови:

 • To form the notion of the preparatory stage of birds’ reproduction;
 • To familiarize oneself with the diversity of nests;
 • To research the structure of a bird egg;
 • To find out what facilitates the development of a bird embryo in the egg;
 • To learn if all nestlings develop similarly;
 • To find out what the birds’ care about their young lies in.

Вчитель біології: Усі питання ми будемо обговорювати за таким планом.

Вчитель англійської мови: All the questions are to be discussed according to the following plan.

Another point to be highlighted is the usage of terms. You will need them to understand the material better (The pupils read out the above indicated terms in English one by one, translate and contextualize them).

 • Слайди 5, 6. План вивчення матеріалу уроку / Slides 5, 6. The plan of learning the material

(Один за одним учні читають кожен пункт)

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів / Pupilsactivity motivation

Вчитель біології: Ознайомившись із особливостями будови статевої системи, спробуємо розібратися в самому процесі розмноження та розвитку птахів. Ми не просто вивчимо будову пташиного яйця, але з’ясуємо, чи відбулися зміни в будові пташиного яйця порівняно з плазунами і наскільки вони глибокі?

Вчитель англійської мови: Having learnt the specifics of the reproductive system, let us try and look into the processes of birds’ reproduction and development. We will not only learn the structure of a bird egg, but also find out if there are any changes in it comparatively with that of reptiles’, and how deep they are.

 • Слайд Проблемне питання / Slide 7. The problematic question

Вчитель біології: Проблемним питанням нашого уроку є таке: у чому виявляється складність поведінки птахів під час розмноження і розвитку пташенят порівняно з плазунами?

Вчитель англійської мови: The problematic question of the class is as follows: what is the complication of birds’ behaviour during reproduction and development when compared with the conduct of reptiles?

Вчитель біології: У ході уроку ви можете ставити запитання фахівцям в галузі орнітології, людям допитливим, спостережливим, які присутні на нашому уроці.

Вчитель англійської мови: In the course of the class, you may ask questions to the ornithologists who are very inquisitive and observant.

 1. Первинне сприйняття і усвідомлення матеріалу / Initial perception and realizing the material

Вчитель біології: Підготовка до розмноження.

Вчитель англійської мови: Preparation for reproduction.

Вчитель біології: Весна… Яскраве сонечко розбудило по-зимовому сонну природу. Набрякають бруньки дерев і кущів. Квітнуть первоцвіти.

Хвиля за хвилею летять у рідні краї перелітні птахи. Ми завжди з нетерпінням чекаємо на приліт пернатих. Вони оживляють і прикрашають природу. Прилетівши на звичні для них місця, птахи починають підготовку до розмноження — складного ланцюга різноманітних процесів, дій і поведінки. Тут і спів самців, які таким чином помічають обрану територію, і шлюбна поведінка, і влаштування гнізд.

Вчитель англійської мови: Spring… The bright sun has woken up winter-dozing nature. Trees and bushes are in full bud. The first flowers are blooming.

Wave after wave return the birds of passage. We always look forward to their coming. They brighten up and trim nature. Having arrived at familiar places, the birds begin preparing for reproduction – a complicated chain of various processes, actions and behaviour. Here is the singing of cocks which mark their territory in such a way, and mating behaviour, and making nests.

 1. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ / THE MAIN PART OF THE CLASS
 2. Підготовка птахів до розмноження / Preparation for reproduction
 • Слайди 8, 9. Приклади шлюбної поведінки птахів. Утворення пар / Slides 8, 9. The examples of mating behavior. Paring up

Вчитель біології: У більшості птахів розмноження починається з утворення пар. У цей час можна спостерігати різноманітні дії з боку самців, ігри в повітрі, чудернацькі пози, навіть своєрідні «танці», крики, бійки між самцями. Самець фрегата, який мешкає на островах Тихого океану, під час шлюбного періоду роздуває горловий мішок яскраво-червоного кольору, сидячи на гніздовій ділянці. У такому вигляді самець перебуває, доки не з’явиться самка, котра несе гілочки для побудови гнізда. Після того, як самка відкладе єдине яйце , самець перестає роздувати горловий мішок і протягом шести тижнів приймає участь у насиджуванні.

У деяких птахів — лебедів, журавлів, гусей і у хижих пари утворюються на все життя, а у співочих — зазвичай на один сезон.

Як тільки пари створено, починається влаштування гнізд. Серед них є зовсім прості, але є справжні архітектурні споруди, майстерність птахів неперевершена. Це справжні пернаті архітектори. Детальнішу інформацію ви почуєте від одного із фахівців. Якщо у вас виникнуть питання, ви можете задавати їх орнітологам [1].

Вчитель англійської мови: The majority of birds start their reproduction with making up pairs. During this period, one may observe various actions on the part of cocks: games in the air, quaint postures, peculiar dances, cries and fights between cocks. The frigate cock, which lives on the Pacific Ocean islands, blows up its bright-red gular sac sitting on its nest area during the reproduction period. It remains in such appearance until the hen, which carries twigs to build a nest appears. After the hen has laid its only egg, the cock stops blowing up its gular sac and takes part in hatching during 6 weeks.

Some birds – swans, cranes, geese and the birds of prey – pair up for life, while song birds do it once a season.

Pairs made, the making of nests starts. There are both quite plain and architectural pieces among them, with birds’ craftsmanship being unsurpassed. They are real architects of feather.

More detailed information will be provided by one of the specialists. If any questions arise, ask the ornithologists.

 1. Перегляд відео / Watching a video

Вчитель англійської мови: Let us see some examples of birds’ mating behavior. Watch the video and say what these instances are. Supply examples of such behaviour from your own experience of wathing birds.

 1. Відкладання і насиджування яєць. Будова пташиного яйця / Laying and hatching eggs. The structure of a bird egg

Орнітолог 1: Гнізда за своїм устроєм дійсно досить різноманітні. Є прості, нехитрі гнізда.

 • Слайд Дрімлюга і гніздо з кладкою / Slide 10. Helleborine and a nest with a laying

Орнітолог 1: Так, у лісової пташки дрімлюги самка відкладає пару яєць прямо на лісову підстилку і насиджує їх [2: 181]. Оберігатися від ворогів допомагає захисне забарвлення пір’яного покриву, яке навіть на відкритому місці робить пташку непомітною.

Oрнітолог 2: Nest constructions are quite various. There are simple artless nests. The wood helleborine hen lays a couple of eggs right on the ground litter and hatches them. Protective colouration helps it to be unnoticed by enemies even in an open space.

 • Слайд 11. Степовий кулик. Пугач. Кладка глухаря. Гнізда берегових ластівок/ Slide Steppe Sandpiper. Eagle-owl. Wood Grouser’s Laying. The Nests of Bank Swallows

Орнітолог 1: На землі гніздяться також курині: рябчики, тетеруки, глухарі, у яких гніздо являє собою ямку, вистелену сухою травою і листям; кулики, які мешкають по берегам річок, боліт, в степовій зоні також відкладають яйця на землю.

Деякі хижі птахи, наприклад, пугач, для якого весна починається із середини зими, гнізда також не будує. В очікуванні майбутньої подруги самець видряпує в мерзлому ґрунті невелику ямку. На холодну, ще не зігріту сонцем землю відкладає самка білі яйця. Більш за все влаштовують пугача маленькі печери, вимоїни у стінах урвищ, в які не зазирнути ні зверху, ні знизу.

Дехто з птахів, наприклад, берегова ластівка, гніздяться по урвищах берегів різних водойм, переважно річок, у норах, які риють кігтями.

Oрнітолог 2: The gallinaceous birds (the hazel grouse, the black grouse and the wood grouse) make their nests, which are virtually holes lined up with dry grass and leaves, on the ground.

Some birds of prey, such as the eagle-owl, for which spring begins in mid-winter, do not build any nests. The eagle-owl cock scratches a shallow hole in the frozen ground waiting for the hen’s coming. The hen lays white eggs on the cold ground not yet warmed by the sun. Small caves and gullies in precipices, which are difficult to look in suit the eagle-owl best.

Some birds, a bank swallow, for instance, make nests in the precipices of river banks and in holes scratched with their talons.

 • Слайд 12. Сова в дуплі. Сім’я дятлів біля дупла. / Slide The owl in its hollow. The woodpecker’s family by the hollow

Орнітолог 1: У пеньках і дуплах влаштовують гнізда дятли, синиці, деякі сови, дикі голуби. Дятел зазвичай не займає готове дупло. Своїм міцним долотоподібним дзьобом він кілька днів довбе отвір у дереві, доки не вийде дупло. Підстилкою в ньому може слугувати ошурки трухлявої деревини.

Oрнітолог 2: Woodpeckers, tits, some owls and turtledoves make their nests in stumps and hollows. The woodpecker doesn’t usually occupy a ready hollow. It pecks it out for several days with its hard gouge-shaped beak. Pieces of mouldering bark may serve as the lining of the hollow.

 • Слайд 13. Ворона, орлан, лелека та їхні гнізда. / Slide The crow, the bald eagle, the stork and their nests

Орнітолог 1: Галки, граки, сороки, лелеки, більшість денних хижих птахів не ховають свої гнізда від стороннього ока, надіючись на свою силу, яка дозволяє відігнати ворогів.

Oрнітолог 2: Jackdaws, rooks, magpies, storks and the majority of daytime birds of prey do not hide their nests from wingside spectators hoping for their force, which allows to repel enemies.

 • Слайд Гнізда вивільги, ремеза, очеретянки, міської і сільської ластівок / Slide 14. The nests of orioles, penduline tits, miller birds and house martins

Орнітолог 3: Найбільш майстерними будівниками вважаються різноманітні співочі птахи: вивільга, зяблик, синиця-ремез, ластівка, очеретянка. У вивільги гніздо нагадує корзинку чи люльку, підвішену на довгих травинках у розвилці тонких гілок великого дерева. У ремеза — гніздо-рукавичка, яка підвішена на тонких гілочках верби і має один отвір. Очеретянка влаштовує гніздо, обплітаючи травинками стебла очерету. Дістатися до такого гнізда важко. Міська і сільська ластівки не менш вправні будівельники. Ви усі бачили ці гнізда під дахами наших осель.

Oрнітолог 4: The most skillful builders are various song birds: orioles, chaffinches, penduline tits, martins and miller birds.

An oriole’s nest resembles a basket or a cradle hung up on long blades of grass in the branching of a big tree. Penduline tits have a one-hole mitten shaped nest hung up on willow twigs. The millerbird makes its nest by weaving grass around two reeds. It appears to be hard to get to such a nest.

The martins are not less skillful builders. All have seen their nests under house roofs.

 • Слайд Гнізда кропив’янки-кравця, колонії ткачиків / Slide 15. Whitethroat’s nest and the settlement of weavers

Орнітолог 3: Дуже цікаве гніздо у тропічної пташки кропив’янки. Вона будує гніздо, зшиваючи краї великих листків цупкими травинками, користуючись дзьобом як голкою. За таку майстерність цю пташку називають кропив’янка-кравець.

Химерні гнізда у тропічних птахів — ткачиків. Вони селяться колоніями на деревах, а їхні гнізда нагадують гігантські парасолі.

Oрнітолог 4: The tropical bird whitethroat has a very interesting nest. It builds it by sewing together the edges of large leaves with thick blades of grass using its bill as a needle. The bird is called a tailor for its craftsmanship.

The tropical weavers have quaint nests, too. They live in colonies in trees, with their nests resembling giant umbrellas.

 • Слайд 16. Кайри на пташиному базарі / Slide Willocks at the rookery

Вчитель біології: Не влаштовують своїх гнізд кайри (птахи полярних районів), які відкладають яйця на виступ скелі на так званих пташиних базарах. Яйце має специфічну форму, яка не дає скочуватися йому зі скелі.

Вчитель англійської мови: Willocks, the birds of the Polar Regions, do not build nests either. Instead, they lay their eggs on cliff juts, at the so-called rookeries. The egg has the spherical form, which prevents it from rolling down from the cliff.

Учень 1: А який матеріал використовують птахи для влаштування гнізд?

Учень 2: What material do birds use to build their nests?

Орнітолог 5: Матеріал, як і гнізда, також дуже різноманітний. Наприклад, чапля, лебеді використовують водорості, сухі гілки, тростину; ремез — траву, мох, тополиний або осиковий пух; ластівка ліпить гніздо із шматочків вологого ґрунту, мулу чи глини, змішаних зі слиною. У вивільги гніздо сплетене зі стебел.

Всередині гнізда вистилаються пір’ям, шерстю тварин, кінським волосом. Зверху іноді вплітаються лишайники, береста. Якщо таке гніздо влаштоване на березі, то воно не дуже помітне для ворогів.

Oрнітолог 4 (summary): The material, as well as nests, is diverse. For instance, the heron and the swan use algae, dry twigs and thin reeds; the penduline tit uses grass, moss and poplar or aspen wool; the swallow makes its nest of wet soil pieces, silt or clay mixed with saliva. An oriole’s nest is weaved of stalks.

 • Слайд Співочий дрізд і гніздо з кладкою. / Slide 17. The song thrush and the nest with a laying

Орнітолог 5: Гніздо співочого дрозда зовні схоже на купу лісового сміття: старих листків, сухих гілочок і трави. Але внутрішня частина бездоганна: це оштукатурена тертою трухлявою деревиною напівсфера. Зсередини таке гніздо схоже на глиняну мисочку. Настільки якісно готує птах штукатурку, замішуючи на власній слині, що навіть сильні зливи не можуть розмити її.

Oрнітолог 4 (summary): A song thrush nest looks like a heap of litter: old leaves, dry twigs and grass. However, its inside is immaculate – a pargeted semi-sphere.

Вчитель біології: Подякуємо нашим фахівцям за вичерпні відповіді.

Вчитель англійської мови: Let us thank the ornithologists for exhaustive answers.

 • Слайд 18. Відкладання і насиджування яєць. Будова пташиного яйця / Slide18. Laying and hatching eggs. The structure of a bird egg

Вчитель біології: Розглянемо наступне питання нашого уроку. З’ясувати деякі факти нам також допоможуть орнітологи.

Птахи відкладають різну кількість яєць: у гніздах голубів їх 2, горобців — 6, родина тетеруки, які належать до ряду куроподібні,   відкладають 8-12 яєць, а куріпки– до 24 штук. Кількість яєць залежить від виду птахів, їхнього віку, географічного положення місцевості, стану погоди [2: 183].

На відкладання яєць птахи витрачають чимало енергії, бо загальна вага яєць, відкладених однією самкою за порівняно невеликий термін, іноді перевищує вагу її тіла в кілька разів. Наприклад, маса 10-12 яєць, що відкладає дрібненька пташка королик, маса якої 6 г, становить близько 9 г.

За формою і кольором яйця дуже різноманітні.

Вчитель англійської мови: Let’s consider the next point of the class. The ornithologists will help us to find out some facts.

Birds lay different quantities of eggs: 2 may be found in pigeons’ nests, 6 – in sparrows’, the grouses, which belong to the rasorials, lay from 8 to 12 eggs and the partridges – up to 24 eggs. The quantity of eggs depends on the species of birds, their age, the geographical position of the area and weather conditions.

To lay eggs, birds spare much energy because the general weight of the eggs laid by a hen during a comparatively short period of time sometimes far exceeds its body weight. For example, the weight of 10-12 eggs laid by the tiny bird regulus, the weight of which is 6 gr, is about 9 gr.

Eggs vary in form and colour.

Учень 3: А від чого залежить забарвлення яєць?

Учень 4: What does the colour of an egg depend on?

 • Слайд 19. Зображення яєць різних птахів / Slide The pictures of different birds’ eggs

Орнітолог 6: У птахів, що гніздяться в закритих місцях, яйця, як правило, однотонні за забарвленням — білі, блакитні, жовтуваті. У тих, хто гніздиться відкрито, яйця мають маскувальне забарвлення [2: 183]. Так у деяких видів куликів, про яких вже йшла мова, яйця за забарвленням нагадують прибережну гальку або піщаний ґрунт, тобто з плямами сірувато-чорного чи жовто-коричневого кольору; у рябчиків — мають колір опалого листя, бо, як ви вже чули, гніздяться ці птахи на землі серед листя, гілок.

Взагалі, забарвлення шкаралупи специфічнe для даного виду птахів: білий колір характерний для голубів, дятлів, совиних, лелек; блакитний — для чапель, шпаків; блакитний з краплинами — для співочих дроздів; коричневий з плямами — для тетеревиних.

Орнітолог 7: The birds nesting in closed spaces have single-coloured eggs – white, blue or yellowish. Those which nest in open spaces lay eggs of protective colouration. Thus, some species of the above mentioned sandpipers lay shingle- or sandy soil coloured eggs, i. e. with gray-black or yellow-brown spots; hazel grouses’ eggs are of the fallen leaves colour because, as you have heard, these birds make nests in leaves and twigs on the ground.

In general, shell colouring is typical of certain bird species: white colour is characteristic of pigeons, woodpeckers, owls and storks; blue is typical of herons and starlings; blue in spots – of song thrushes; brown in spots – of the grouses.

Вчитель біології: Дякуємо за інформацію. Отже, яйця відкладені, і тепер починається процес насиджування.

Перш, ніж обговорити це питання, спробуємо розібратися в будові яйця. Це допоможе нам з’ясувати, яким чином відбувається розвиток пташеняти.

Вчитель англійської мови: Thanks for the information. So, eggs laid, the process of hatching begins. Still, before discussing this issue, let’s consider the structure of an egg. It will help us clarify how the development of a bird embryo takes place.

 • Slide Робота в групах. Дослідження будови курячого яйця / Slide 17. Team work. Investigating the structure of a hen’s egg
 1. ПРАКТИЧНА РОБОТА (Працюючи в групах, учні виконують вказівки вчителя, використовуючи вищевказане обладнання, відповідають на запитання.)

Вчитель біології:

 • Яйце містить кілька оболонок. Зверху воно вкрите твердою оболонкою — шкаралупою, яка в основному складається з кальцію карбонату і має захисне значення. Як ви гадаєте, чому яйця плазунів не мали такої шкаралупи?   У той же час шкаралупа повинна бути проникною для повітря. Для чого це потрібно? Вірно, для дихання зародка. Тому в шкаралупі є дрібні пори, яких більше на тупому кінці яйця. Розгляньте їх через лупу і запам’ятайте цей факт, бо пізніше ви дізнаєтесь чому саме.
 • Обережно розбийте яйце з одного кінця і зніміть шкаралупу. Ми бачимо наступну оболонку — підшкаралупову, яка складається з двох шарів. Обережно поруште оболонку.
 • Під оболонкою ми бачимо білкову оболонку, або білок, як ми звикли називати. Як ви гадаєте, звідки походить така назва? Дійсно назва походить скоріше від кольору, але тут міститься велика кількість білків, які і є фактично будівельним матеріалом для майбутнього організму. У цій оболонці яйця міститься основна частина води.
 • Через шар білку просвічує жовток. Обережно вилийте яйце на тарілочку. Ви бачите, що жовток зберігає форму мішечка, не розтікається, бо він вкритий жовтковою оболонкою, яка відділяє цю частину яйця від білка. У жовтку міститься основна маса органічних поживних речовин, які сприяють формуванню нового організму.
 • Придивіться і ви побачите зверху на жовтку маленький світлий горбик (плямку). Це — зародковий диск, власне яйцеклітина, з якої після запліднення і починається розвиток зародка.
 • Продовжимо дослідження. Ви звернули увагу, що жовток знаходиться завжди в центрі яйця? Уважно подивіться, що його утримує в такому положенні. Ви побачили білкові канатики (халази), які одним кінцем прикріплюються до жовтка, а другим — до підшкаралупової оболонки. Завдяки канатикам жовток при перевертанні яйця обертається навколо горизонтальної осі і тому зародковий диск, не зважаючи на положення яйця, завжди знаходиться на верхній частині жовтка. Поміркуйте, яке значення це має?
 • Повернемося до підшкаралупової оболонки. У щойно знесеному яйці білок заповнює весь простір між жовтком і шкаралупою. Як тільки яйце охолоне, білок трохи стискається, відходить на тупому кінці від шкаралупи, тягнучи за собою внутрішній шар підшкаралупової оболонки. Таким чином, на тупому кінці яйця між білком і шкаралупою утворюється простір — повітряна камера. Тепер вам зрозуміло, чому на тупому кінці у шкаралупі більше пор? Так, через них до камери потрапляє повітря.
 • Щойно знесене яйце покрите тоненькою плівочкою (надшкаралупова оболонка). Вона захищає від проникнення вологи, бактерій, але вільно пропускає гази. Запам’ятайте, якщо ви хочете довше зберегти, наприклад, курячі яйця свіжими, не мийте їх перед зберіганням, щоб не змити цю оболонку.
 • Слайд Будова яйця / Slide 18. The structure of an egg

Вчитель біології:

 • Скільки оболонок має яйце? Покажіть на слайді шкаралупу і підшкаралупову оболонку.
 • Назвіть оболонки, в яких зосереджені поживні речовини. Вкажіть порядкові номер цих оболонок на слайді.
 • Як називається оболонка, що відмежовує жовток від білку?
 • Чим тупий кінець яйця відрізняється від гострого?
 • Під яким номером зображена повітряна камеру на схемі будови яйця?
 • Покажіть   зародковий диск. Чим він є по суті?
 • Чому зародковий диск при перевертанні яйця завжди знаходиться зверху?   Покажіть канатики на зображенні.

Вчитель англійської мови:

 • How many membranes does an egg have? Show the shell and the under-shell membranes on the slide.
 • Name the membranes where nutrients are concentrated. Say the ordinal numbers of these membranes on the slide.
 • What is the membrane which separates the yolk from the albumen called?
 • How does the blunt end of the egg differ from the sharp one?
 • What is the number of the air chamber in the scheme?
 • Show the blastodisk. What is it in essence?
 • Why is the blastodisk always on top when rotating the egg? Show the chalazae.

Вчитель біології: Як ми вже з’ясували раніше, розвиток зародка відбувається завдяки поживним речовинам і воді, що містяться в біловій і жовтковій частині яйця. Для того, щоб зберегти життєздатність зародка, птахи насиджують яйця.

У насиджування яєць іноді беруть участь і самець, і самка (наприклад, у багатьох хижих птахів), іноді тільки самка. Це відноситься до тих видів, у яких самець і самка вже під час насиджування живуть роздільно, як, наприклад, глухарі, тетеруки, качки. У більшості горобиних насиджує тільки самка.

Насиджування дуже небезпечний період в житті птахів. Птах, що сидить на гнізді, легко може стати здобиччю ворогів. Особливо легко можуть постраждати птахи, що гніздяться на землі. Тому самки, на яких припадає більша частина турбот про кладку і про пташенят, у багатьох видів бувають забарвлені під колір довкілля.

Сформоване пташеня просуває дзьоб у повітряну камеру і починає дихати легенями. Далі воно прокльовує шкаралупу і виходить з яйця. Період від запліднення

до виходу з яйця називається інкубаційним. У курей він становить 21-25 днів.

Вчитель англійської мови: As we found out earlier, embryo development takes place due to the nutrients and water, which are found in the yolk and the albumen. To preserve the embryo’s vitality, birds hatch eggs.

Sometimes it is both, the hen and the cock that take part in hatching eggs (e. g., many birds of prey), sometimes it is only the hen. It concerns the species, which hen and cock live separately since hatching as, for instance, wood grouses, black grouses and ducks. It is only the hen which hatches in the majority of the sparrows.

Hatching is a very dangerous period in the life of birds. A bird, which sits on the nest, can easily become predators’ prey. The birds nesting on the ground are most likely to suffer. That is why in many species the hens, which take most of the trouble of laying eggs and caring about the nestlings, have protective colouration.

A mature bird embryo pushes its beak into the air chamber and begins breathing with the lungs. Then it pecks through the shell and gets out of the egg. The period from insemination to pipping from the egg is called the incubation period. It lasts 21-25 days with regard to chickens.

Вчитель біології: Якщо у вас є запитання, можете ставити їх орнітологам.

Вчитель англійської мови: If you have any questions, you may ask them the ornithologists.

Учень 5: Чи у всіх птахів однаковий інкубаційний період?

Учень 6: Do all birds have the same incubation period?

 • Слайд 20. Сірий журавель, австралійський страус ему, пінгвін / Slide The Common Crane, the Australian Emu, the Penguin

Орнітолог 8: Перш за все треба знати, що термін інкубаційного періоду — це стійка видова ознака. Найбільш короткий він у дрібних горобиних птахів — 10-12 діб; сірий журавель насиджує яйця до 30 діб; австралійський страус ему — два місяці.

До речі, деякі види пінгвінів (імператорський пінгвін) зовсім не насиджують яйця: самка відкладає єдине яйце на лапи самцю, який майже не рухається 60 діб, утримуючи його під шаром пуху.

Орнітолог 9: First of all, you should know that the duration of the incubation period is a permanent species character. The sparrows have it shortest – 10-12 days; the common crane hatches eggs up to 30 days; the Australian emu – 2 months.

By the way, some species of penguins (the emperor penguin) don’t hatch eggs at all: the hen lays its only egg on the cock’s limbs, which scarcely moves during 60 days keeping it under the layer of down.

Вчитель біології: Отже, ви отримали чимало інформації з приводу будови яйця, значення його частин, розвитку пташеняти. Що ж відбувається з пташенятами після вилуплення? Чи існує різниця між нащадками різних видів птахів і, якщо так, то в чому вона виявляється?

Вчитель англійської мови: So, you’ve got plenty of information on the structure of an egg, the role of its parts and the development of a nestling. What happens to a bird after pipping out of the egg? Is there any difference among different species’ offspring, and if there is, what does it lie in?

 1. Типи розвитку пташенят / The types of nestlings’ development
 • Слайд 21. Типи розвитку пташенят / Slide The Types of Nestlings’ Development

Вчитель біології: Існує два типи розвитку пташенят.

Вчитель англійської мови: There are 2 types of nestlings’ development.

Вчитель біології: Прочитайте текст на С. 184-185 підручника [2] і з’ясуйте різницю між типами розвитку.

Вчитель англійської мови: Read the text on P. 184-185 to find out the difference between the types of birds’ development.

 • Слайд 21. Пташенята нагніздного і виводкового типів / Slide The Nestlings of the Nest and Hatch Types

Вчитель біології:

 • Які типи розвитку пташенят існують?
 • Чим вони різняться?
 • Наведіть приклади птахів з виводковим типом розвитку.
 • Назвіть, у яких птахів тип розвитку пташенят нагніздний.

Вчитель англійської мови:

 • What are the types of nestlings’ development?
 • How do they differ?
 • Give examples of hatch birds.
 • Name the birds characterized by the nest type of development.

Вчитель біології: Догляд дорослих птахів за пташенятами нагніздного типу є прикладом турботи про потомство. Розглянемо це питання детальніше.

Вчитель англійської мови: The care of the grown-up birds after their nest-type young is an example of solicitude towards their progeny. Let’s examine this question.

 1. Турбота про потомство / Care about the young
 • Слайд 22. Турбота про потомство / Slide Care about the Young

Вчитель біології: Батьки не тільки вигодовують пташенят, але й оберігають їх від ворогів, захищають від спеки, обігрівають в холод. Самка і самець у період догляду за потомством ведуть активний спосіб життя — на добу їх активність досягає 17-20 годин.

«Доля» батьків пташенят виводкового типу трохи легша. Послухаємо, що скажуть з цього приводу фахівці.

Вчитель англійської мови: Parent birds not only nurture their nestlings, but also protect them from enemies, heat and keep warm in the cold. The hen and the cock lead an active lifestyle – 17-20 hours a day when nurturing the young.

The lot of hatch bird nestlings is somewhat easier. Let’s listen to the specialists.

 • Слайд 23. Самка лугового луня на гнізді з пташенятами. Самець і самка глухарів з виводком / Slide The Hen of the Montagu’s Harrier on the Nest with the Young. The Cock and the Hen of the Wood Grouse with Their Brood

Орнітолог 10: У куроподібних існують свої хитрощі захисту нащадків від ворогів. Так, самка рябчика, глухарка, яка гуляє з виводком, при зустрічі з небажаним гостем прикидається пораненою, зосереджуючи увагу переслідувача на собі. А пташенята в цей час ховаються у потаємних м’ясцях. Коли небезпека минає, самка криком, який відрізняється від звичайних звуків, згукує пташенят до себе.

Самка фазана на відкрите місце виходить дуже обережно, а пташенят викликає тільки тоді, коли переконається, що їм нічого не загрожує.

Орнітолог 11: The hazel grouse hen and the wood grouse hen with the brood pretend injured when meeting an enemy diverting its attention from the brood. In the meantime, the nestlings hide in privy places. When the danger passes, the hen calls back its nestlings with a special cry different from other sounds.

The pheasant hen comes out into an open space very carefully and calls out its nestlings only after making sure that nothing threatens them.

 • Слайд Яйця зозулі і птахів-господарів. / Slide 24. The Cuckoo’s and the Host Birds’ Eggs

Орнітолог 11: А от зозуля звичайна обрала вельми неординарний спосіб виховування і турботи. Усі знають, що зозуля підкидає яйця у гнізда інших птахів. Але не всім відомо, що кожне покоління зозуль однієї родини підкидає яйця певному, «своєму» виду птахів, тому за забарвленням і величиною яйця подібні до яєць саме цього виду. Самка відкладає поступово 26 дрібних яєць (вага одного — близько 3 г) у гнізда невеликих пташок — трясогузок, кропив’янок, вівсянок тощо. Інтервал між кожним відкладанням досить великий, тому вона не може сама їх насиджувати, а велика кількість яєць — це своєрідна гарантія продовження роду, бо яйця і пташенята часто гинуть. Одне яйце птаха-господаря зозуля викидає з гнізда або з’їдає, а потім відкладає своє.

Орнітолог 12: The common cuckoo is known to furtively put its eggs into other birds’ nests. However, each cuckoo generation of one family puts its eggs into the nests of certain species. That is why, the colour and size of these eggs are similar to those very species’ ones. The hen gradually lays 26 small eggs (the weight of one such egg being 3 gr) into larger birds’ nests – wagtails’, wrens’, yellow-hammers’ etc. The interim from laying to laying is quite long, so the hen cannot hatch the eggs itself. The large quantity of eggs is a distinctive guarantee of proliferation as the eggs and the nestlings often perish. The cuckoo throws away or eats down one egg of the host-bird and lays its own one instead.

 • Слайд Зозуленя викидає яйце з гнізда. Пташка-вихователь годує зозуленя/ Slide 25. The Cuckoo Nestling Throws an Egg out of the Nest. The Nurturing Bird Fosters a Cuckoo

Орнітолог 11: Прийомні батьки не в змозі прогодувати своїх і чужого пташенят, у зв’язку з чим у зозулі виробився своєрідний інстинкт: її голе і сліпе пташеня після виходу з яйця виштовхує з гнізда пташенят або насиджені яйця «прийомних батьків». Тому маленькі пташки частіше за все годують одного «пасинка», котрий більший за них у кілька разів.

Орнітолог 12: The adoptive parents are unable to nurture their own and the non-native nestlings. As a result, the cuckoo has developed a peculiar instinct: having pipped out of the egg, its blind and bare nestling pushes out of the nest the host-bird’s eggs or nestlings. So, small birds often nurture one nestling, which far exceeds them in size.

 • ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ / DRAWING CONCLUSIONS

Вчитель біології: На основі матеріалу уроку ви отримали певні знання про розмноження і розвиток птахів. Чи справдилися ваші очікування?

Вчитель англійської мови: So, you’ve got certain knowledge on birds’ reproduction and development onthe ground of the class material. Have your expectations been justified?

 1. Відповідь на проблемне запитання / The answer to the problematic question
 • Слайд Проблемне питання / Slide 26. The problematic question

Вчитель біології: Повернемося до проблемного запитання: у чому ж виявляється складність поведінки птахів під час розмноження і розвитку пташенят порівняно з плазунами? (Відповідь: у шлюбних іграх, влаштування гнізд, насиджуванні, турботі про потомство).

Вчитель англійської мови: Let’s get back to the problematic question: what does the complexity of birds’ behaviour in comparison with the reptiles’ lie in? (The answer: it lies in mating games, making nests, hatching and caring about the young.)

 1. Вікторина / Quiz
 • Слайд 27. Вікторина

Вчитель біології:

 • Пташка, у якої гніздо схоже на рукавичку. (Ремез)
 • Яка пташка зсередини «оштукатурює» своє гніздо? (Співочий дрізд)
 • Самки птахів, які відводять ворогів від пташенят, прикидаючись пораненими. (Куроподібні)
 • Птахи, які влаштовують гнізда в дуплах, дуплянках. (Дятли, синиці)
 • Скільки оболонок має пташине яйце? (5)
 • Частина яйця, що містить найбільше води. ( Білок)
 • Частина яйця, з якої починається розвиток зародка. (Зародковий диск)
 • Тип розвитку пташенят у горобців, синиць. (Нагніздний)
 • Назвіть птахів виводкового типу. (Качки, кури, гуси)

Вчитель англійської мови: How do you understand the following proverbs about birds:

 • Ravens don’t peck out one another’s eye;
 • One swallow doesn’t make a summer;
 • The crow thinks its own bird fairest;
 • If the sky falls, we shall catch the larks?

Can you find any Ukrainian equivalents?

 • Слайд 28. Домашнє завдання / Slide 28. Home assignment
 1. Домашнє завдання / Home assignment
 • Опрацювати матеріал § 44, відповісти на запитання в кінці параграфа, розміщені під рубрикою «Як ти вважаєш…».
 • Підготувати доповіді: «Різноманітність гнізд птахів», «Шлюбна поведінка птахів» (про яких не йшла мова на уроці), скласти коротку анотацію доповіді англійською мовою (7 речень), вивчити основні терміни уроку англійською мовою.
 • Виготовити малюнки (формат А4): пташині гнізда, співочі птахи, хижі птахи (за бажанням).

14 . Оголошення оцінок / Announcing the marks

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

 1. Вервес Ю. Г. Быологія: підручник для 7-го класу загальноосв. навч. закл. / Ю. Г. Верес, П. Г. Балан, В. В. Серебряков. – 2-ге вид.; переробл. і доп. – К.: Генеза, 2002.– С. 153-156.
 2. Межжерін С. В. Біологія: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навч. закл. / С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. – К.: Освіта, 2008. – 257c.
 3. Русско-английский словарь: Ок. 50000 слов. С прил. крат. сведений по английской грамматике и орфоэп., сост. А. И. Смирицким. / Сост. О. С. Ахманова, З. С. Выгодская, Т. П. Горбуноваи др. Под общ. рук. А. И. Смирницкого. – 12-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1981. – 768 с.
 4. New Oxford American Dictionary. – 2nd ed. – London: Oxford University Press, 2005. – 1264 p.
 5. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners – 2nd ed. – The Reference and Electronic Media Division of Bloomsbury Publishing Plc., 2007. – 1748 p.
 6. Відео: https://www.youtube.com/watch?v=x24ayB0othc

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Дуже серйозна робота. Бінарні уроки дуже позитивно сприймаються учнями, тому завжди варто працювати в цьому напрямку. Тема розкрита глибоко і всебічно, але не вважається імовірним вмістити весь матеріал в один урок. Подальших успіхів творчим вчителям.

 2. Бінарне заняття завжди цікаве. Методично вірно складене. Але мабуть використовувати його разом з англійською мовою можна в школах з поглибленим вивченням англійської, бо у звичайних школах буде важкувато. Хоча пророблена колосальна робота вчителів. Дякую вам.