mail@urok-ua.com

Інтелектуальний розвиток дітей

Інтелектуальний розвиток дітей

Хоча процес мислення підпорядковується загальним ло­гічним законам, у різних людей він протікає неоднаково. Ін­дивідуальні особливості розумової діяльності людини — це насамперед результат розвитку її інтелекту в процесі вихо­вання. Особливості людського інтелекту залежать від ти­пу нервової системи, від динаміки основних нервових про­цесів — збудження і гальмування, а також від співвідношення І і II сигнальних систем.

Відмінності в розумовій діяльності виявляються в різно­манітних якостях мислення, найсуттєвішими з яких є широта і глибина, самостійність і критичність, гнучкість і швидкість ро­зуму. Ці якості мислення, або якості розуму, стають своєрідни­ми властивостями особистості людини.

Широта розуму виражається, з одного боку, в широкому кругозорі, а з іншого — характеризується всебічним і твор­чим підходом до отримуваної інформації. Дитину цікавлять і захоплюють багато сфер діяльності: вона виявляє інтерес до всіх занять у дитячому садку, ходить у різні студії, ціка­виться подіями в країні.

Глибина розуму виражається у вмінні побачити проблему там, де в інших питань не виникає, умінні проникнути в сут­ність найскладніших явищ дійсності.

Самостійність мислення характеризується вмінням отри­мувати нові завдання і знаходити потрібні рішення та від­повіді, не звертаючись по допомогу до інших людей. Маю­чи тільки дані, діти легко можуть формулювати завдання та знаходити різні способи їх вирішення.

Критичність розуму характеризується вмінням об’єктив­но оцінювати свої та чужі думки, ретельно доводити та всебіч­но перевіряти всі висунуті гіпотези. Діти, в яких розвинена ця властивість, прагнуть перед тим, як що-небудь зробити, усе ретельно перевірити, і якщо одна з думок не витримує перевірки, вони не вагаючись відкидають її і шукають нову, більш правильну.

Гнучкість розуму дитини виражається у легкості, сво­боді думки при виборі способу розв’язування нових завдань, умінні в разі необхідності швидко переключитися з одного способу розв’язання на інший. Такі діти можуть знаходити кілька варіантів виконання завдання, легко і швидко пере­ходять від одного виду роботи до іншого.

Швидкість розуму — це здатність людини швидко розібра­тися у складній ситуації, обдумати й негайно прийняти пра­вильне рішення. Діти, наділені цією якістю, швидко реагують у різних несподіваних ситуаціях, дуже кмітливі та спритні. Перед тим як почати роботу, завжди обмірковують.

Квапливість думки характеризується своєрідними «лі­нощами мислення», відсутністю звички до тривалої і напо­легливої праці. Діти, що мають цю особливість, не люблять довго думати, тому приймають перше-ліпше рішення, часто збиваючи ним своїх товаришів.

У деяких дітей вищезгадані індивідуальні особливості ви­ражені яскравіше, в інших вони також є більшою чи меншою мірою.

Люди не народжуються з певними якостями мислен­ня. Усі вони розвиваються в процесі пізнавальної, розумової діяльності і безпосередньо залежать від досвіду виховання і сили волі людини.

Ці індивідуальні особливості проявляються і в розумових операціях, і у видах, формах і якостях мислення.

Вихователь дитячого садка працює з дітьми, в яких тільки-но почали формуватися ці якості, тому він повинен добре знати їх особливості в кожного вихованця. Це дасть можливість здійснювати індивідуальний підхід до кожної дитини, що сприятиме успішному засвоєнню знань і при­скоренню розвитку мислення.

Практичний психолог складає карту спостережень за дітьми і на її основі розробляє рекомендації виховате­лям щодо здійснення індивідуального підходу до дітей.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 оцінка. Рейтинг публікації: 4 из 5)
ВАС ТАКОЖ МОЖУТЬ ЗАЦІКАВІТИ:
Завдання для підготовка до школи майбутніх першокласників Завдання для підготовка до школи майбутніх першокласників До вашої уваги посібник у якому ви знайдете багато різноманітних завдань та тестів для підготовки вашого малюка до школи. Підручник допом...
Як правильно обрати шкільний ранець/рюкзак для першокласника? Найбільш популярні рюкзаки для школи Як обрати шкільний рюкзак першокласнику? Рейтинг найбільш популярних ранців для школи (відео)   Зміст СІМ ПОРАД ЯК ПРАВИЛЬНО ОБРАТИ РЮКЗАК ДЛЯ ПЕРШОКЛАСНИКА? НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ? ...
Презентація на тему: Адаптація першокласників в умовах загальноосвітнього закладу Презентація на тему: Адаптація першокласників в умовах загальноосвітнього закладу Автор: Практичний психолог Острогляд Анна Сергіївна Метою моєї роботи є нагадати батькам, як адаптація чи дезадаптац...
2144

Відгуки та пропозиції

Швидкий вхід з допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарів

  1. Ще одна хороша ідея для бесіди з батьками, і для використання в практиці . Обов’язково спробую запропонувати на батьківських зборах мамам і татам. Незважаючи на те, що діти вже в 2 класі, вважаю, матеріал зацікавить багатьох.

  2. Як зрозуміла з публікації, вона адресована вихователям ДНЗ, які мають знати особливості кожного вихованця. А це дасть можливість їм здійснювати індивідуальний підхід до кожної дитини, що сприятиме успішному засвоєнню знань і при­скоренню розвитку мислення. Не зрозуміла лише одне, на основі чого практичний психолог складає карту спостережень за дітьми ???

  3. Що це? Для якої категорії працівників чи батьків? По-моєму, на першому місці грамотного педагога повинна бути культура ділового мовлення і кожен документ повинен оформлятися відповідно до вимог діловодства.