Конспект позакласного заходу з математики та інформатики “Математико-інформатична мозаїка”

Автор: вчитель інформатики та економіки; вчитель математики Віннік Олена Ігорівна; Плетенець Наталія Михайлівна

Screenshot_5Позакласний захід “МІМ” (“Математико-інформатична мозаїка”) проводиться у формі змагань між двома командами. Конкурси містять питання з алгебри, геометрії та інформатики згідно тем, які вивчалися учнями протягом 7 – 8 класів.


 

Математично – інформатична мозаїка

Мета: пригадати основні поняття вивчених тем з математики та інформатики; ознайомити учнів з фактами з історії предметів; розвивати комунікативні та творчі здібності учнів, прагнення до самореалізації та самовдосконалення, пам’ять, уміння лаконічно висловлювати свої думки; виховувати самостійність, активність і культу­ру поведінки; підвищувати інтерес до матема­тики, розширювати кругозір учнів, підвищувати рівень їх інформаційної культури.

Обладнання: комп’ютер; мультимедійний  проектор, екран, таблички для назв команд (на столах), два маркери, ручки, листки, картки з завданнями.

Хід заходу

Ведучій 1: Доброго дня! Вітаємо всіх на заході знавців математичних наук «Математично-інформатична мозаїка»! Ця гра названа так тому, що питання, які ви почуєте, продемонструють вам красу математики в оточуючому світі, а також її тісний зв’язок з іншими областями знань.

Предмет математики настільки серйозний, що корисно не втрачати  можливість зробити його трохи цікавішим.

Б. Паскаль

На фоні портрета Блеза Паскаля іде розповідь

Коли хлопцеві було три роки, померла його мати. Він ніколи не відвідував школу, і , крім батька, у нього не було інших учителів.

 • Тату, а що таке геометрія? – спитав якось він.

Той замислився. Він бачив синове майбутнє у вивченні мов і не хотів, щоб хлопець відволікався на інше.

 • Як тобі пояснити … це спосіб викреслювати правильні фігури та знаходити відношення, що існують між ними.

Але й такого пояснення цілком вистачило, щоб збудити дитячу цікавість. На підлозі в своїй кімнаті син вугіллям креслив різноманітні фігури і вивчав їх. Він навіть не знав загально вживаних геометричних термінів і називав пряму – “паличкою”, коло – “колесом”, а паралелограм – “довгим квадратом”.

Коли випадково батько застав Блеза за одним із таких самостійних уроків, він був вражений: хлопчик, який не знав навіть назв фігур, самостійно довів теорему Евкліда про суму кутів трикутника.

Ведучій 2: Перш ніж, розпочати наш захід, представимо наші команди.

Команди називають назви

Ведучій 1: Чудово. Дякуємо командам! Оцінювати роботу наших гравців буде суворе і непідкупне журі, яке складається з …. Привітаємо членів журі!

Ведучій 2: Перше завдання нашої гри – кодування. Ви якраз вивчаєте з математики координати, функції. Перед вами на слайді знаходяться літери і їхні координати. Ваше завдання, шановні гравці, за наданими координатами розкодувати слова. Кожній команді по одному слову.

Кодування (морський бій):

 

6 Е Ц Ї Ч З
5 Ж К Є Р П
4 О Й Н Л Д
3 М С А У Ф
2 Б І В И Щ
1 Г Т Х Я Ь
  1 2 3 4 5

 

Інформатика: (2;2), (3;4), (5;3), (1;4), (4;5), (1;3), (3;3), (2;1), (4;2), (2;5), (3;3)

Математика: (1;3), (3;3), (2;1), (1;6), (1;3), (3;3), (2;1), (4;2), (2;5), (3;3)

Ведучій 1: Чудова робота!

Ведучій 2: Наступний конкурс – тестування. Командам по черзі задаються питання. Якщо команда не дає відповіді, то можливість відповіді і отримання додаткового бала переходить до суперників.

 1. Що входить до складу системного програмного забезпечення?

А) текстовий процесор, табличний процесор

Б) навчальні програми, моделювальні програми

В) сервісні програми, операційні системи

 1. Що таке піктограма?

А) спеціальна область пам’яті, що використовується для пересилання між додатками та документами

Б) поверхня екрана під час роботи оболонки Windows?

В) невелика кольорова картинка, що представляє на екрані дисплея деяку програму, вікно

Г) кольорова картинка, що визначає тип програми.

 1. Яка найменша структурна одиниця розміщення даних на робочому аркуші електронної таблиці?

А) адреса комірки

Б) стовпець

В) комірка

Г) рядок

Д) табличний курсор

 1. Яка послідовність є алгоритмом запуску програми Калькулятор?

1) оберіть папку Стандартні

2) оберіть програму Калькулятор

3) клацніть по кнопці Пуск

4) оберіть пункт Програми

А) 4, 3, 1, 2

Б) 1, 3, 4, 2

В) 2, 1, 4, 3

Г) 3, 4, 1, 2

 1. Яке розширення має документ MS Word?

А)  xls

Б) mdb

В) doc

Г) txt

 1. Які основні параметри форматування символів?

А) гарнітура, розмір, накреслення

Б) вирівнювання, відступи, відбивка, інтерліньяж

В) поля, розмір паперу

 1. Чому дорівнює 112 ?
 2. 22.

Б. 101.

 1. 121.

Г. 111.

 1. Яка зі старовинних мір не є одиницею довжини?

А) миля

Б) аршин

В) вершок

Г) пуд

 1. Яка геометрична фігура була дуже популярною серед англійських джентльменів?
 2. Конус.

Б. Куб.

 1. Циліндр.

Г. Призма.

 1. Які природні кристали мають форму куба і є в кожного з нас?

A,      Перець.

Б. Цукор.

 1. Сіль.

Г. Горох.

 1. Який багатокутник не має жодної діагоналі?

А) чотирикутник.

Б) п’ятикутник

В) стокутник

Г) трикутник

 1. В яких одиницях не можна вимірювати кути?

А) в хвилинах

Б) в градусах

В) в радіанах

Г) в метрах

Ведучій 1:  В наступному конкурсі вам треба дати відповіді на подані питання у форматі «вірю – не вірю»

 1. Чи згодні ви, що до однієї прямої можна провести два перпендикуляри? (так)
 2. Чи згодні ви, що якщо кути рівні, то вони вертикальні? (ні)
 3. Чи згодні ви, що якщо сума кутів дорівнює 180°, то вони суміжні? (ні)
 4. Чи згодні ви, що діаметр кола є його хордою?(так)
 5. Чи згодні ви, що у трикутнику може бути два тупих кути? (ні)
 6. Чи згодні ви, що не існує трикутника зі сторонами 1 м, 2 м, 3 м? (так)
 7. Чи згодні ви, що квадрат є ромбом? (так)
 8. Чи згодні ви, що діагоналі паралелограма рівні? (ні)
 9. Біт — найменша одиниця вимірювання інформації.(Так)
 10. Програми Блокнот, Word Pad, Microsoft Word є текстовими редакторами. (Так)
 11. З англійської мови Windows перекладається як вікна. (Так)
 12. Пристрій для підключення до мережі Internet називається принтер. (Ні)
 13. Алфавіт двійкової системи числення складається з двох цифр: 0 та 1. (Так)
 14. Word — це операційна система.(Ні)
 15. Ярлик — це об’єкт призначений для зберігання вилучених об’єктів. (Ні)
 16. Редагування тексту – це змінювання зовнішнього вигляду тексту. (Ні)

Ведучій 2: Ви чудово справляєтесь з завданнями. Для участі у наступному конкурсі запрошуються капітани. Вам буде задано по 10 питань. Ваша задача – швидко дати відповідь на питання. Якщо відповіді нема, то говорите «Далі…»

Капітан І команди

 • Як називають числа при множенні?
 1. Скільки в кілометрі метрів?
 2. Чи правильна рівність — 11 + 5 = — 6?
 3. У яких одиницях вимірюється температура повітря?
 4. Скільки в добі годин?
 • Половина – це третина числа. Що це за число? (1,5)
 1. З якого знака починається формула в MS Excel? (=)
 2. Що означає знак $ в адресі комірки? (абсолютність адреси)
 3. Що таке сортування списку? (впорядкування записів в необхідному порядку)
 • Як називається спрощене представлення реального об’єкта, явища або процесу? (модель)
 • Як називаються моделі, реалізовані за допомогою програмного середовища? (комп’ютерна)
 • Переміщення об’єктів на екрані. (Анімація)
 • Програма, яка управляє роботою окремих зовнішніх (периферійних) пристроїв ПК. (Драйвер)
 • Що у блок-схемі зображується еліпсом? (початок або кінець)
 1. Глобальна мережа (Інтернет)

Капітан ІІ команди

 1. Як називають результат ділення?
 2. Чи правильна рівність —3 — 7 = —10?
 3. Скільки в годині секунд?
 4. У яких одиницях вимірюють довжину відрізка?
 5. У яких одиницях вимірюють кути?
 • Як збільшити число 66 у півтора ризи не виконуючи ніяких дій? (перевернути)
 1. Скільки комірок у виділеній групі А1:В3? (6)
 2. Яка клавіша натискається для підтвердження введення даних у комірку? (Enter)
 3. Як називається змінна величина, значення якої залежить від значень аргументу? (функція)
 • Який знак вказує на те, що адреса комірки є абсолютною? ($)
 • Яку модель називають вербальною? (словесну; сукупність інформації, що характеризує властивості і стан об’єкта)
 • Найменша одиниця пам’яті комп’ютера. (Біт)
 • Складова частина презентації. (Слайд)
 • Комп’ютери з’єднані між собою лініями зв’язку. (Мережа)
 • Що у блок-схемі зображується ромбом? (умова)

Ведучій 1: Наступний конкурс «Чорний ящик» . У вас є чотири підказки. Максимальна кількість балів – 5. За кожну наступну підказку знімається 1 бал.

Лінійка

 1. Шарль Перро, автор «Червоної Шапочки», написав казку «Любов циркуля і …»?
 2. Цей вимірювальний прилад здавна використовувався людством. В давні часи єгиптян він складався з рівних дерев’яних дощечок, пізніше, в часи Середньовіччя – зі свинцевих пластинок. Після 1792 року цей прилад набув знайомого нам вигляду, його виготовляли часто з дерева, але не з будь-якого, а саме груші…
 3. Досить часто цей прилад використовувався для тілесних покарань нерадивих учнів… Цей прилад досить активно використовувався у військовій справі
 4. Зазвичай цей прилад має нанесені поділки

Комп’ютерна миша

 1. Цей пристрій був сконструйований у 1964 році руками аспіранта Біла Інгліша під керівництвом автора Дугласа Карла Енгельбарта.
 2. Серійне виробництво почалося з 1981 року, коли пристрій набув більш звичного для нас вигляду. Тоді він коштував 400 доларів США.
 3. Вперше представлений він мав вигляд дерев’яного куба з кнопкою…
 4. Поширена легенда, що назву він отримав у Стенфордському Дослідницькому Інституті через схожість сигнального проводу з хвостом однойменного гризуна (у ранніх моделях він виходив із задньої частини пристрою).

Разом з тим, в той час маніпулятор був зовсім не схожий на мишу (це була коробка з колесами та дротами з’єднання), а назва є абревіатурою від M-manually O-operated U-user S-signal E-encoder

Ведучій 2: Наступне завдання – математичне, але вам доведеться згадати і табличний процесор. Вам надані задачі. Ваше завдання – розв’язати задачу і визначити, як буде виглядати загальна формула в середовищі табличного процесора

Обчисліть, яку винагороду за свою працю в березні (21 робочий день) отримає токар, якщо за один виріб йому сплачують 2.5грн, а норма часу на його виготовлення становить 10хв. (Тривалість зміни – 8 год.)

Розвязанння: 1. 60/10=6 (виробів/год). 2. 6*8*21=1008 (виробів/місяць). 3. 2.5*1008=2520 (грн/міс).

 

Ведучій 1: Поки команди працюють ми хочемо пограти з вами, любі глядачі.

Питання для вболівальників:

Кожен із рідних братів має по 2 рідних братів. Скільки братів у цій родині? (3)

Летіли 6 гусаків та 5 качок. 6 птахів впустили по одному перу. Чи є серед пір’я хоча б одне гусяче? (так)

У родині 6 сестер, і в кожної сестри по 1 брату. Скільки всього дітей в сім’ї? (7)

Двоє батьків і двоє синів розділили між собою 3 апельсини так, що кожному дісталося по одному апельсину. Як таке могло статися? (дід, батько, син)

П’ять подружок зібрали в лісі 10 грибів у корзинку. Як розділити порівну між ними гриби, щоб два з них залишились у корзинці? ( одна дівчинка бере гриби з кошиком)

Предмет, за допомогою якого можна отримати – зберегти тільки звукову інформацію? (телефон, диктофон)

Він буває електронний та паперовий? (лист)

Який інформаційний процес виконує мозок людини? (обробка, збереження)

Чи може людина обробляти інформацію самостійно, без допомоги пристроїв? (так, за допомогою мозку)

Як називається набір символів, під яким користувач працює в мережі? (логін, нік, мережне ім’я)

Як називаються програми, призначені для роботи в Internet? (браузери)

Скільки пар ніг у коня? (дві)

Стіл має чотири кути. Один кут спиляли. Скільки кутів залишилося? (5 кутів)

Пішов мірошник на млин. У кожному із 4 кутів він побачив по 3 мішки, на кожному мішку сиділо по 3 кішки, а кожна кішка мала при собі трьох кошенят. Під   мішком сиділо по три мишки. Запитується: чи багато було ніг у млині? (дві, а решта лапи)

Два копачі викопують 2 метри канави за 2 години. Скільки копачів за 5 годин викопають 5 метрів канави? ( два)

У кімнаті горіло 10 свічок. Шість з них погасили. Скільки свічок залишилося ? (шість)

Кого або що вимірювали в папугах герої мультфільма “38 папуг”? (довжину Удава)
Ведучій 2: Наступний конкурс «Асоціацій». Вам потрібно знайти відповідність прислів’я і математичного поняття


Математичні поняття:

Нуль

Протилежні числа

Подвійна нерівність

Модуль числа

Подібні доданки

 

Прислів’я і приказки

Ні риба ні м’ясо.

 1. Криве дерево, а яблука солодкі.
 2. Ранок старший за вечір і молодший за день.
 3. Люди з людьми, а гори з горами.
 4. Два брати у воду дивляться, а повік не зійдуться.


Ведучій 1: Поки наші команди розмірковують, знову гра з вболівальниками!

Питання для вболівальників

 1. Що більше: сума чисел від 0 до 10 чи добуток? (сума)
 2. Величина кута дорівнює 30º. Чому вона буде дорівнювати, якщо розглядати кут в лупу с двократним збільшенням? (30º)
 3. Два в квадраті – 4; три в квадраті – 9. Чому дорівнює кут у квадраті? (90º)
 4. В якому випадку дробовий вираз дорівнює нулю?
 5. Середнє арифметичне їжака і проволоки…  (колючий дріт)
 6. Середнє арифметичне жінки та риби…(РУСАЛКА)
 7. Середнє арифметичне велосипеда и мотоцикла… (МОПЕД)
 8. Середнє арифметичне холодильника и вентилятора… (КОНДИЦІОНЕР)
 9. Коли частка дорівнює 1?
 • Скільки метрів у сантиметрі?
 • Скільки нулів містить запис 1млрд?
 • На яке число не можна ділити?
 • Що важче: 1 кг пуху чи 1 кг заліза?
 • Одне яйце вариться 10 хв. Скільки хвилин варитимуться 5 яєць?
 • Кришка стола має 4 кути. Якщо один з кутів відпиляти, то скільки кутів буде у криш­ки?

 Screenshot_6

Великі математики

Ведучій 2: Наступний тур покаже нам, як добре ви знаєте історію наших наук. Перед вами на слайді портрети відомих математиків. Ми будемо зачитувати вам факти з біографії вчених. Ваша задача – відповісти про кого йде мова

1.Цей чоловік хотів стати юристом і філософом, але став математиком. Він першим ввів в математику прямокутну систему координат. ( Рене Декарт)

 1. Автор книги, яка мала назву «Начала». В цій книзі сформульовані основні принципи побудови геометрії. ( Евклід)

3.Цей вчений відомий як засновник школи математиків. Він відкрив чудову властивість прямокутних трикутників. ( Піфагор)

 1. Цей чоловік за професією був адвокатом і багато років працював радником короля. І хоча математика була його хобі, завдяки упертій праці він досяг в ній високих результатів. Багато різних відкриттів зробив цей чоловік. Але сам він більше за все дорожив встановленням залежності між коренями та коефіцієнтами квадратного рівняння. ( Франсуа Вієт)
 2. Назвіть одного з великих геометрів давнини, який відомий багатьма винаходами і відкриттями в області математики та механіки. Сам він більше за все цінував свою роботу про властивості кулі та циліндра, відношення довжини кола до діаметра. А також стосовно нього під час греко-римських війн римський полководець сказав: «Пора завершувати цю війну з геометром». (Архімед)
 3. Цей вчений відомий в багатьох науках. Видатний математик, фізик, філософ прославився ще й тим, що в 1642 році сконструював механічну обчислювальну машину для двох арифметичних дій. Принципи, які лягли в основу цієї машини, стали пізніше вихідними в конструюванні обчислювальних машин (Блез Паскаль)

Ведучій 1: Поки наше журі підраховує бали, знову ж таки пограємо!

 1. Назвіть 1% метра (1 см)
 2. Чому дорівнює сума всіх чисел від -200 до 200 (0)
 3. Числа з’єднані знаками дій (взірець) (приклад)
 4. Скільки різних висот можна провести в паралелограмі? (дві)
 5. Площа квадрата – 49 см2. Чому дорівнює його периметр? (28 см)
 6. Розділіть 100 на половину. (200)

7.Назвіть найменше просте число (2)

 1. Як називається друга координата точки на площині? (ордината)
 2. Як називається направлений відрізок? (вектор)
 3. Як називається сота частина числа? (процент)
 4. Назвіть найменше натуральне число. (1)
 5. Скільки діагоналей можна провести в трикутнику? (0)

13.Чому дорівнює добуток чисел від -200 до 200? (0)

 1. Як називається перша координата на площині? (абсциса)

Конкурс 1. Згадай назви казок.

Я коротко змальовую сюжет відо­мої казки. Команди пишуть її на­зву на аркуші. Після того як усі казки відгадано, потрібно відпо­вісти на запитання: «Що об’єднує всі ці казки?».

 • Казка про друзів, двоє з яких недбало поставилися до побудо­ви своїх будинків і потім виму­шені були проситися до третього в будинок, збудований міцно та якісно;
 • казка, основна мораль якої така: діти, не відчиняйте двері невідомим особам, навіть якщо – вони говорять маминим голосом;
 • двоє з героїв цієї казки тільки й знали, що співали й танцювали, а третій, працьовитий, спік пи­ріжків та, перш ніж пригощати, нагадав цим двом, хто все робив;
 • у цій казці дівчинка спочатку зіпсувала всі меблі, потім з’їла обід господарів будинку, а потім лягла на їхні ліжка та й заснула.

Відповідь. 1) «Троє поросят»; 2) «Семеро козенят»; 3) «Півник і двоє мишенят»; 4) «Три вед­меді».

Усі казки об’єднує те, що в їх на­звах є числа і дійові особи — тва­рини.

Ведучій 2: За підсумками нашої гри виграла команда… Вітаємо переможців!

Ведучій 1: Дякуємо всім за гру! До нових зустрічей!

Презентація до уроку

Завантажити перзентацію до уроку

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

 1. Творчий та креативний позакласний захід, який супроводжується не менш вдалою презентацією. Сподобалось те що залучені не лише учасники заходу, а і вболівальники, це дозволяє тримати аудиторію в тонусі. Також хочу відмітити конкурс “Згадай назву казки”. Автор заходу просто молодець.

 2. Розробка поданого виховного заходу мені сподобалася. Цікаві та прості конкурси, дуже гарна презентація що відповідає змісту заходу вцілому. З допомогою презентації підвищується сприйняття матеріалу.

 3. Дуже цікавий позакласний захід! Цікаві, різнобічні конкурси і дуже сподобалось те, що в заході задіяні два предмети – математика та інформатика. Впевнена, що дітям сподобається!

 4. Чудовий позакласний захід! Порекомендую нашому вчителю математики.Сподобалася розповідь про Паскаля,хороші та цікаві конкурси,просто суперова презентація.Я полюбила математику. Дякую,щедрих сходів на освітянській ниві!

 5. Позакласний захід Олени Ігорівни- достатньо цікава робота. Учитель використовує велику кількість різноманітних конкурсів (тест, кодування, вірю – не вірю, чорний ящик, асоціація тощо). Презентація підвищує ефективністьзаходу, додає наочності. Все це допомагає посилити цікавість учнів до математики, сприяє розвитку математичних здібностей школярів.