Конспект нестандартного підсумкового уроку англійської мови в 10 класі за темою “Спорт”

Автор: вчитель англійської мови Колісник В’ячеслав Олександрович

Тема: Life is nothing without sport

Кількість годин: 1 година.

Мета уроку:

 • навчальна: повторити й систематизувати лексичні одиниці теми;
 • розвиваюча: формувати і вдосконалювати комунікативні навички, вміння учнів аналізувати та систематизувати отриману інформацію;
 • виховна: виховувати усвідомлення важливості заняття спортом як складової здорового способу життя;

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань;

Форма проведення: урок-вікторина “A Way to Success”;

Методи проведення:

 • словесний: розповідь з елементами бесіди та пояснення;
 • наочний:
 • роздатковий матеріал;
 • презентація до уроку;
 • відеоролик;
 • практичний:
 • обговорення;
 • аудіювання;
 • робота з різноманітними диференційованими картками-завданнями;
 • презентація проектів;

Форми роботи: самостійна, робота в парах і групах, гра, проектна робота;

Обладнання уроку:

 • словники;
 • різноманітні диференційовані картки-завдання;
 • листи відповідей та оцінювання;
 • презентація до уроку;
 • відеоролик;
 • мультимедійне обладнання (комп’ютер, телевізор);
 • дошка та крейда.

Міжпредметні зв’язки: фізична культура, біологія, географія.

Словник термінів: sport, sports events, sports equipment, healthy way of life.

Презентація до уроку

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

T: Good morning, students! I am very glad to see you! How are you getting on?

Ss: We are very well, thank you!

T: Who is absent today?

S: All students are present today. (… is/are absent today).

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

T: Today we’ll remember the vocabulary on the topic “Do You Like Sports?” We’ll continue discussing sports, sport events, and we’ll speak about sports equipment. Also we’ll revise the idioms concerning sports and healthy way of life. So, the topic of our lesson is “Life is nothing without sport” (Слайд 1).

But first of all, let’s train out tongues. Say after me, please!

ІІІ. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Т: But first of all, let’s train out tongues. Say after me, please!

(Слайд 2)

[u] – over, most, snow, so, local, local football team, rowing, boating.

[Ù] – hunting, much, summer, results, become, country, jumping

[a:] – draughts, part, an essential part.

[o] – calisthenics, thousands, thousands of people.

[ei] – games, skating, table tennis, physical training, weight, weight lifting.

[t] – tennis, table tennis, shooting, tobogganing.

[s] – sports, skiing, ski-jumping, excellent, excellent opportunities, essential, an essential part, gymnastics.

Учні всі разом повторюють слова за вчителем. Вчитель стежить за правильністю вимови слів та за виконанням вправи всіма учнями.

T: Well done. And now let’s check your home assignment.

IV. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ (Слайд 3)

Учні в парах презентують свої проекти на тему Outstanding Sportsmen of the World. Інші учні в разі виникнення запитань, задають їх виступаючим. Вчитель стежить за правильністю граматичної та логічної побудови речень та оцінює виступи.

V. МОТИВАЦІЯ ТЕМИ УРОКУ

T: Sport is probably as old as the humanity itself. It has been developing with the developing and growth of the mankind. To my mind we can hardly overestimate the meaning of sport in our life and day-to-day activities, because it’s main purpose is to bring up the harmoniously developed generation – the generation of strong and healthy people. Sport makes our bodies strong, quickens our reaction, and shapes the wits. It also prevents us from getting too fat, gives us so valuable practice in making eyes, brain and muscles work together and makes us more self-organized and better disciplined.

I’m absolutely sure that doing sports is the best way to keep fit. There is always a kind of sport which will suit you and there are many different kinds to choose from. I’m sure you know an axiom: “Sport makes people healthy”. No doubt, that’s true.

VІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Гра «Snowball» (Слайд 4)

Починає викладач: називає слово, яке характеризує якийсь вид спорту. Один з учнів повторює його і додає своє слово за цією ж темою. Наступний учень повторює попередні слова і додає своє. Виграє той, хто назве всі слова по порядку і скаже останнє слово. Вчитель стежить за правильністю вимови слів.

VIІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОНЯТЬ ТЕМИ

Вчитель розподіляє учнів класу на команди по 4 учасника. Команди обирають капітанів. Потім команди отримують завдання та листи для відповідей і оцінювання. Урок проходить у формі вікторини під назвою “A Way to Success”.

(Слайд 5, 6)

Команди виконують завдання за визначений викладачем час. Капітан команди, яка виконала завдання раніше зазначеного часу, піднімає руку і повідомляє про виконання. Перевірка завдань відбувається шляхом самоперевірки або взаємоперевірки. Правильні відповіді подаються на слайді та озвучуються викладачем. Та команда, яка впоралася із завданням раніше за всіх та виконала його абсолютно правильно, отримує додатковий бал (окрім 4 та 7 завдання). Отримані бали кожна команда вносить до свого оціночного листа. Одна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Вчитель стежить за ходом гри, правильністю підрахунку балів та їх запису.

ЕТАПИ ГРИ:

Step 1: “CryptoSpy” (Appendix 1) (Слайд 7)

Команди виконують завдання, яке полягає у тому, щоб розшифрувати зашифровані символами види спорту. Перевірка завдання відбувається шляхом взаємоперевірки. (Слайд 8)

Step 2: “Sport Word Search” (Appendix 2) (Слайд 9)

Команди виконують завдання, яке полягає у тому, щоб знайти в поданому кросворді 8 назв спорту. Учні повинні обвести або виділити знайдені види спорту. Перевірка завдання відбувається шляхом самоперевірки. (Слайд 10)

Step 3: “Sports and Activities” (Appendix 3) (Слайд 11)

Команди виконують завдання, яке полягає у тому, щоб з’єднати визначення виду спорту із зображенням обладнання, яке використовується в ньому, а потім записують назву спорту. Перевірка завдання відбувається шляхом взаємоперевірки. (Слайд 12)

Step 4: “Try to Guess” (Appendix 4) (Слайд 13)

Команди виконують завдання, яке полягає у тому, щоб відгадати за описом, який читає вчитель англійською мовою, назву спорту або спортивну діяльність.

Відповідає та команда, яка перша підняла руку. Якщо відповідь команди була неправильною, то інші команди мають право дати свою відповідь та заробити для своєї команди додаткові бали. Відповіді запитуються до листів відповідей та оцінювання. Правильність відповідей контролюється викладачем. (Слайд 14)

Physical minute:

(Слайд 15)

T: Are your tired?

Ss: Yes, we are.

T: Now we have physical minute:

Stand up! Hands up!

Hands on the knees!

Hands on the hips!

Put them behind

If you please!

Put your hands high up in the air.

At your sides, on your hair.

Put your hands as before.

And clap: one, two, three, four!

Учні виконують фізичну зарядку, повторюючи слова та рухи за викладачем.

Step 5: “Olympic Quiz” (Appendix 5) (Слайд 16)

Команди виконують завдання, яке полягає у тому, щоб дати відповіді на тестові запитання про історію та сьогодення Олімпійських ігор. Перевірка завдання відбувається шляхом взаємоперевірки. (Слайд 17)

Step 6: “Focus on Idioms” (Appendix 6) (Слайд 18)

Команди виконують завдання, яке полягає у тому, щоб з поданих слів утворити ідіоми, записати їх та перекласти українською або російською мовою. Перевірка завдання відбувається шляхом взаємоперевірки. (Слайд 19)

Step 7: “Sport in the World” (Appendix 7) (Слайд 20)

Команди двічі переглядають відеоролик. Під час першого перегляду учні можуть робити певні нотатки. Під час другого перегляду команди письмово заповнюють пропуски в реченнях. Перевірка завдання відбувається шляхом взаємоперевірки. (Слайд 21)

VIІI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Гра “Continue the Sentence” (Appendix 8) (Слайд 22)

Капітан кожної команди отримує картку з реченням, яке потрібно продовжити. Учасники команди обговорюють можливі варіанти, а потім кожен записує своє продовження речення на аркуші паперу формату А4 та презентує його.

ІХ. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (Слайд 23)

Самооцінювання за листами відповідей та оцінювання.

Х. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчений матеріал та підготуватися до підсумкового уроку за темою.

Додаток до уроку

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

 1. Дякую за публікацію і уроку, і методичних коментарів у додатку! Урок Ваш, дійсно, нестандартний і цікавий. Мені дуже сподобалась гра ваша ‘Way to Success’ , тим більше, що підібрати гру, “автентичну” нашим старшокласникам – не так просто, а вам це вдається. Успіхів вам і вашим учням!

 2. В’ячеслав Олександрович попрацював на славу! Прекрасний урок, цікавий для учнів. Дуже мені подобається презентація, вона якось так особливо гарно оформлена під тему уроку, що сприяє і розвитку естетичних смаків учнів. Додаток до уроку – чудово, все гарно розписано, і використані шикарні воркшіти для учнів!