Конспект уроку біології для учнів 9 класу на тему: “Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунні реакції організму”.

Автор: вчитель біології вищої кваліфікаційної категорії Маріупольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 41, вчитель-методист Таушан Людмила Михайлівна

Пропонований план уроку передбачає використання технології «Коло ідей», метою якої є залучення всіх до обговорення проблеми, коли всі ідеї про вирішення проблеми висловлені, можна звернутися до розгляду проблеми в цілому. Потім підбиваються підсумки. Таблиці додаткового матеріалу для вчителя можуть бути використані під час індивідуальної роботи з обдарованими дітьми.


 

ТЕМА УРОКУ. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунні реакції організму.

Ц Е Л І.

 1. Створити умови для вивчення суті явища «імунітет», видів імунітету, механізмів формування та підтримки імунітету, дати уявлення про імунну систему і її органах, сформувати знання про біологічну роль імунної системи в збереженні гомеостазу.
 2. Розвивати уміння працювати з різними джерелами інформації (текстом параграфа, додатковою літературою з теми, інформацією Інтернет); встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між фізіологічними процесами, що відбуваються в організмі людини; навички групової роботи.
 3. Сприяти формуванню наукового світогляду, вихованню здорового способу життя.

Обладнання. Таблиця «Кров. Клітини крові», «Лімфатична система», картки контролю знань, картки з додатковою інформацією для роботи групи.

Базові поняття та терміни: імунітет, антигени, антитіла, гомеостаз, тимус, лейкоцити, лімфоцити, макрофаги, щеплення, вакцина, сироватка, специфічний і неспецифічний імунітет, Т-лімфоцити, В-лімфоцити, імунні реакції організму, алергія, алерген, СНІД, ВІЛ, імунологія.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Методи та прийоми:

 1. Інформаційні:
  а) словесні: розповідь-пояснення вчителя, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.

б) наочні: ілюстрації, ТЗН.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги

 1. Репродуктивні: робота із закріплення знань термінів
  3.Проблемно – пошукові:постановка проблемного питання уроку.
  4. Метод творчої діяльності: переведення інформації в форму схеми, моделі.
 2. Релаксопедичний:психологічне розвантаження, физкультпауза.

Домашнє завдання: прочитати §21, 22 (автори С.В.Страшко, Л.Г.Горяна, В.Г.Білик, С.А.Ігнатенко), вивчити конспект робочого зошита, повторити поняття, терміни; скласти схему або модель «Імунна система людини».

Очікувані результати: учень / учениця:

називає: види імунітету; органи, які беруть участь в роботі імунної системи;
характеризує: імунні реакції організму.

ХІД УРОКУ

Етапи уроку Діяльність учителя Діяльність учнів
Організаційний етап – 1 хв Привітання учнів, відмітка відсутніх Перевірка готовності до початку уроку (наявність навчального приладдя)
Актуалізація опорних знань – 3 – 5 хв Бесіда. Чи існує взаємозв’язок між поняттями «кров» і «захист організму»? Які клітини крові можуть виконувати захисні функції в організмі людини? Коротке повторення понять: функції крові, склад крові, функції формених елементів (тромбоцитів, лейкоцитів – фа-гоцитоз)
Мотивація навчальної діяльності – 3 хв Розповідь вчителя: … чому тільки не уподібнювали деякі автори в різних творах людське тіло: кришталевий палац, прекрасний храм, тимчасовий будинок і навіть порівнювали його з в’язницею, обмеженою шкірою.

Однак лише в одному ці визначення схожі: і палаци, і держави повинні мати продуману до дрібниць службу охорони.

Проблема уроку:

… Умовою існування організму людини є його здатність до забезпечення повної безпеки або імунітету. Що вам відомо про цю властивість організму?

Бесіда

 

Учні формулюють ключове питання уроку:

– що таке імунітет?

 

Змістовні питання, що розкривають мету уроку:

– від чого захищається організм?

– який механізм імунних реакцій?

– види імунітету;

– з яких органів складається імунна система людини?

Вивчення нового мате-ріалу – 15 -20 хв

(використання технології «Коло ідей»)

I. Вступне слово вчителя:

службою охорони здоров’я в нашому організмі є особлива система органів – імунна система, функціональними елементами якої є лейкоцити. Тому метою і завданнями нашого уроку будуть ….

(з’ясувати:

1 – що таке «імунітет»

2 – значення імунітету

3 – види імунітету

4 – значення органів імунної системи)

II. Організація групової роботи в класі з вивчення нового матеріалу:

1. Від чого захищається організм людини? – Вивчення понять «антиген», «гомеостаз»

2.Органи імунної системи (центральні і периферичні).

3. Види імунітету. (+ Повідомлення учня про історію щеплення)

4.Механізм імунних реакцій: клітинний, гуморальний.

5.Спеціфічна і неспецифічна імунна відповідь організму (+ Повідомлення учня про СНІД).

 

 

 

 

 

III. Ознайомлення учнів з інформаціію з питання + презентація відповіді

I. Слухають узагальнення про цілі, завдання і форми роботи учнів на уроці.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Робота в групах:

1. Учні пропонують список антигенів

2. Робота з додатковою інформацією. Складання схеми.

3. Складання схеми (можливо по німому малюнку і з використанням ситуаційних прикладів прояви імунітету).

4. На основі аналізу наукових суперечок І.І. Мечникова та Ерліха.

5. Перелік різних захисних реакцій організму уявити у формі двох реакцій специфічного і неспецифічного контролю.

 

 

III. Обговорення – презентація відповіді групи.

Релаксація – 1 хв (физкультпауза) Музична перерва або виконання фізичних вправ для опорно-рухового апарату
Узагальнення і систематизація знань – 5 хв

 

Учитель пропонує учням представити модель роботи імунної системи людини.

 

 

Учні проявляють творчий підхід до узагальнення і систематизації навчального матеріалу. Наприклад, представляють «захисні сили організму» у вигляді «ієрархії правоохоронців»
Контроль знань з теми уроку – 7 хв Біологічний диктант Виконання роботи за картками контролю знань (можлива взаємоперевірка матеріалу тесту)
Підсумок уроку – 2 хв Таким чином, сьогодні на уроці ми з’ясували:

1 – що таке «імунітет»

2 – значення імунітету

3 – види імунітету

4 – значення органів імунної системи

Релаксація На сьогодні вчені шукають способи продовження термінів служби імунної системи, оскільки її згасання призводить до передчасного старіння організму і хвороб. … Однак ще И.П.Павлов вказував на дуже простий засіб підтримки «бойового духу» імунітету, ім’я йому – сміх, що має оздоровчий ефект.

Коротка розповідь матеріалу учневі, що не прийшов на урок:

1 – захисна реакція організму від антигенів;

2 – імунітет дозволяє організму зберегти свою цілісність і біологічну індивідуальність, підтримати гомеостаз;

3 – схема «Види імунітету»

4 – схема «Органі імунної системи»

Рефлексія –1 хв Технологія «незакінчені речення»:

– Новим для мене на уроці було …

– Мені був цікавий питання про …

Відповіді на питання + самооцінка діяльності
Домашнє задання  –1 хв Прочитати §21, 22, вивчити конспект робочого зошита; вивчити поняття і термінологію матеріалу уроку. За бажанням учні можуть запропонувати кросворд з термінів. Записи завдання в щоденниках
Організаційний етап закінчення уроку – 1 хв Виставляння оцінок в щоденники учнів і в журнал

 


Додатковий матеріал уроку.

1.Для учнів.

Імунітет захищає людський організм від антигенів:

– мікроорганізмів і продуктів їх життєдіяльності,

– чужорідних речовин: антигенів і алергенів;

– ракових клітин;

– тканин-трансплантантів;

– власних відмерлих клітин.

Screenshot_13

 

 

Ієрархія «вартові служби біологічного захисту організму»

(За матеріалами «Аванта +». Серія «Людина»)

Центральні органи імунної системи – «кузня кадрів», тут клітини – попередники проходять ази «курсу молодого бійця»;

Периферичні органи імунної системи – «військові бази» організму, тут відбувається цілеспрямована диференціювання, щоб орієнтуватися на місці,

Існує своєрідний імунний патруль організму – «загін спецназу з перевірки судинного русла і тканин. (лімфоцити специфічного імунітету)

Існують і «своєрідні пропускні пункти» або «пости чергових» (в основі – фактори неспецифічного захисту)

 

ІНСТРУКТИВНА КАРТКА УЧНЯ.

9 клас. Тема: «Імунітет».

Тестовий контроль. Вказати вірні положення.

 1. Антигени – це чужорідні тіла, які проникають в організм.
 2. Імунітетом можна назвати властивість організму щодо захисту від чужорідних тіл.
 3. Імунітетом називають фізіологічний механізм, що забезпечує утворення кров’яного згустку.
 4. Клітинний імунітет був відкритий П. Ерліхом
 5. Фагоцитоз є клітинним імунітетом.
 6. Антитіла – це стероїди, які виділяються при імунітеті.
 7. При природженому імунітеті антитіла успадковані від батьків
 8. І вроджений і набутий імунітет називається штучним.
 9. Вроджений імунітет виникає в результаті щеплення.
 10. Пасивний імунітет виробляється за допомогою сироваток.
 11. Інтерферон – учасник гуморального імунітету.
 12. Щеплення – це вакцина, що містить готові антитіла.
 13. Щеплення роблять для запобігання захворювання на інфекційні хвороби.
 14. Проти всіх інфекційних хвороб утворюється імунітет.
 15. Імунна система активно підтримує гомеостаз.
 16. Імунна система сприяє кращому приживленню пересаджених органів і тканин.
 17. Кістковий мозок і тимус є периферійними органами імунної системи.
 18. Фагоцити є факторами неспецифічного імунітету.
 19. Т-лімфоцити утворюються в вилочковій залозі.
 20. Алергія – це стан зниженої чутливості організму до дії харчових продуктів або інших алергенів.
 21. Імунологічна пам’ять – це здатність імунної системи організму після першого взаємодії з антигеном специфічно відповідати на його повторне введення.
 22. Апендикс і мигдалики – непотрібні придатки організму.
 1. Для вчителя.

Класифікація видів імунітету

Назва Різновиди Особливості реакції Механізм
1. За механізмом розвитку
1. Вроджений Це генотипична ознака, яка обумовлена особливостями обміну речовин і передається у спадок. Якщо вона притаманна усім особинам даного виду, його називають видовим, якщо окремим особам даного виду – індивідуальним. Прикладом такого імунітету може бути несприйнятливість людини до збудника чуми собак або тварин до гонореї, сифілісу, дизентерії в основному пов’язаний з відсутністю необхідних умов для розмноження збудника.

 

Не є істинним імунітетом, оскільки не здійснюється системою імунітету

2. Набутий Виникає протягом життя

Це фенотипічна ознака, не передається у спадок.

високоспеціфічний щодо кожного конкретного збудника
1) природний    
А) активний в результаті контакту зі збудником після перенесеного захворювання.
Б) пасивний виникає в результаті передачі від матері до плоду через плаценту (трансплацентарний) або з молоком готових захисних факторів – антитіл
2) штучний    
А) активний створюється після введення в організм вакцин (що містять мікроорганізми або їх частини) або анатоксинів, стосовно яких організм виробляє імунітет
Б) пасивний після введення в організм готових антитіл з сироватками крові імунізованих донорів або клітин-ефекторів.
2. За формою відвовіді
 

Клітинний імунітет

Спрямований на знищення чужорідних клітин і тканин, обумовлений дією Т-лімфоцитів. Типовий приклад: реакція відторгнення чужорідних органів і тканин, зокрема шкіри, пересадженої від людини людині.
  ефекторними клітинами є нащадки Th1 – Т-кілери. Вони вбивають клітини-мішені, що несуть відповідні антигени
Гуморальний

імунітет

забезпечується утворенням антитіл і обумовлені в основному функцією В-лімфоцитів.
  ефекторними є нащадки В-лімфоцитів – плазматичні клітини, точніше, продукти їх життєдіяльності – антитіла

 

 

Імунітет = контроль цілісності і індивідуальності багатоклітинного організму

Неспецифічна стійкість Специфічна реакція організмів на чужорідні речовини – імунітет
1. Непроникні покриви (шкіра і слизові) 1) Клітинний імунітет (за доп.Т-лімфоцитів)
2. Спеціальні виділення, наприклад, фітонциди – у рослин. Виділення сальних і потових залоз – у тварин. 2) Гуморальний імунітет

(за допомогою В-лімфоцитів і антитіл)

3. Гуморальні фактори (лізоцим, інтерферон) 3) Імунна пам’ять (за доп. Т- і В-лімфоцитів)
4. У тварин існують клітини – фагоцити,

які здатні захоплювати і руйнувати потрапили всередину мікроорганізми.

4) Алергічні реакції – підвищена чутливість імунної системи до алергену = антигену
5. Підвищення температури Контролю імунної системи доступні ті ділянки організму, в які можуть проникнути клітини і плазма крові. Її завдання – дізнаватися і знищувати чужорідні для організму макромолекули.
6. К (кілери) і НК-клітини (нормальні кілери) знищують власні клітини організму – пухлинні і клітини, заражені вірусами або іншими антигенами


О
собливості імунітету

Природжений імунітет Набутий імунітет
Реакція неспецифічна Специфічна реакція, прив’язана до чужорідного антигену
Зіткнення з інфекцією призводить до негайної максимальної реакції Між контактом з інфекцією і максимальною відповіддю латентний період
Клітинні та гуморальні ланки Клітинні та гуморальні ланки
Фагоцити Специфічні білки плазми, інтерферон Т- лімфоцити +

Т- і В- лімфоцити пам’яті

В- лімфоцити виробляють анти-тіла
Не має імунологічної пам’яті Зіткнення з чужорідним агентом призводить до імунологічної пам’яті
Виявляється практично у всіх форм життя Виявлена тільки у деяких організмів


Орган
и імунної системи

 

 

Центральні

Червоний кістковий мозок Орган кровотворення і орган імунної системи
Тимус зовнішня речовина темна кіркова – панують лімфоцити + світле мозкову речовину: залізисті клітини.

Клітинний склад повністю оновлюється за 4 -6 днів. З тимуса в периферичні лімфоїдні тканини мігрує близько 5% знову утворюються лімфоцитів (Т-клітини)

 

 

 

Периферичні

 

Інкапсульовані

Лімфовузли Руйнування антигенів з лімфи і тканинної рідини
Селезінка Руйнування антигенів з кровотоку
Неінкапсульовані

(Асоційовані зі слизовими оболонками)

Лімфоїдні скупчення в повітроносних шляхах
Лімфоїдні скупчення в кишечнику
Лімфоїдні скупчення в сечостатевих шляхах

 

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Урок складений методично вірно. Сподобалось, що вчитель навіть розписав хвилини, які потрібні для розгляду того чи іншого етапу уроку. Багато наочності використовується на уроці. А використання технології «Коло ідей», метою якої є залучення всіх до обговорення проблеми, взагалі є цінною, тому що діти вчаться висловлювати свої думки. Дякую вам за змістовну розробку.

 2. Конспект уроку розписаний поетапно,детально.Використана наочність,схеми “Органи імунної системи”, “Види імунітету”,учнівська презентація,робота з додатковою інформацією.Урок ефективний та цікавий.Дякую