Конспект уроку. Фізика 10 клас

Тема уроку: Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість і пройдений шлях тіла  під час рівноприскореного прямолінійного руху

Автор уроку: вчитель фізики Заргебельна Алла Олександрівна

Мета уроку: ввести поняття рівноприскореного прямолінійного руху, описати його математично; пояснити учням фізичний зміст прискорення; виховувати уважність при вивченні фізики, охайність при оформленні записів в зошитах, ввічливість та уважність при спілкуванні з учителем та однокласниками, розвивати в учнів пам’ять, уважність,спостережливість, логічне та творче мислення, загальну обізнаність;

Конспект уроку з фізики 10 клас

Тип уроку:  комбінований урок

Хід уроку

І. Організаційний етап (вітання, контроль присутності, перевірка готовності кабінету до проведення уроку)

ІІ.  Перевірка виконання домашнього письмового завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

2.1.Фронтальне опитування

 • Що називають механічним рухом?
 • Що називають траєкторією?
 • Назвіть види руху за формами траєкторії
 • Який рух називається рівномірним прямолінійним?
 • Як називають тіло, відносно якого спостерігають рух інших тіл?
 • Запишіть формулу швидкості тіла під час рівномірного прямолінійного руху.
 • Який вигляд має рівняння для прямолінійного рівномірного руху?
 • Накресліть графік залежності швидкості від часу для прямолінійного  рівномірного руху
 • Яка фізична величина не змінюється під час рівномірного прямолінійного руху?
 • Накресліть графік залежності координати від часу для прямолінійного  рівномірного руху

2.2.Розвязати задачі (біля дошки)

 • Рух двох тіл заданий рівняннями х = 2t та  x= 120 – 6t.    Знайдіть час та місце зустрічі графічно
 • Рух двох тіл заданий рівняннями х = 2t та  x= 120 – 6t.   Знайдіть час та місце зустрічі аналітично

ІV. Вивчення нового матеріалу

3.1.Визначення рівноприскореного прямолінійного руху. Прискорення.

При нерівномірному русі швидкість (пам’ятайте, що ми маємо на увазі миттєву швидкість, але слово «миттєва» для спрощення не вживатимемо) у різних точках траєкторії і у різні моменти часу – різна. Тобто швидкість постійно змінюється від точки до точки, від одного моменту часу до наступного. Під час руху швидкість може змінюватися по-різному – дуже стрімко (рух кулі в рушниці, старт ракети, розбіг літака) і порівняно повільно (початок руху потяга, гальмування автомобіля). Очевидно, для характеристики зміни швидкості має існувати певна фізична величина. У фізиці цю величину називають прискоренням.

Прискорення (a) – векторна величина, що визначається відношенням зміни швидкості тіла до інтервалу часу, протягом якого відбулася така зміна:

Формула прискорення

де      v0– початкова швидкість тіла,      v– його кінцева швидкість, ∆t – інтервал часу, протягом якого відбулася зміна швидкості.

Одиниця прискорення – метр за секунду в квадраті, [a] = 1 м/с2.

Рух тіла, при якому за будь-які однакові інтервали часу швидкість руху тіла змінюється однаково, тобто прискорення під час руху тіла залишається весь час сталим за напрямом і числовим значенням: a = const, називається рівноприскореним.

3.2. Швидкість рівноприскореного руху.

Із формул для прискорення легко отримати кінематичне рівняння швидкості для рівноприскореного руху:

Швидкість рівноприскореного руху

3.3.Переміщення тіла під час прямолінійного рівноприскореного руху

Формула Переміщення тіла під час прямолінійного рівноприскореного руху

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

4.1.Розвязування задач

 1. Велосипедист, який рухається зі швидкістю 3 м/с, починає спускатися з гори з прискоренням 0,8 . Визначити довжину гри, якщо спуск триває 6с (Відповідь: 32,4 м)
 2. Поїзд, який рухався зі швидкістю 43,2 км/год, почав гальмувати з прискоренням 0,8 . Визначити швидкість поїзда через 10хв після початку гальмування (Відповідь: 14,4км/год)
 3. Рівняння руху автомобіля, автобуса і мотоцикліста подані у вигляді:Рівняння руху автомобіляНапишіть рівняння зміни швидкості з часом vx=vx(t) для кожного тіла. Побудуйте графік vx(t)

4.2. Дати відповіді на запитання:

 1. Який прямолінійний рух називається рівноприскореним?
 2. Дайте визначення прискорення тіла. Якою є одиниця прискорення?
 3. Запишіть рівняння залежності vx(t) для рівноприскореного руху
 4. За допомогою яких формул можна обчислити переміщення для рівноприскореного прямолінійного руху?

ІV. Підбиття підсумків уроку.

(Монологічне спілкування вчителя з учнями;  заключне слово учителя, огляд матеріалу опрацьованого протягом уроку,оцінювання роботи учнів протягом уроку та виставлення оцінок до журналу та учнівських щоденників)

Як на вашу думку, для чого потрібен був сьогоднішній урок?
☺ Які знання та навички ви сьогодні отримали?
☺ Чи були якісь труднощі та чому вони виникли?
☺ Чи можете ви в повсякденному житті застосовувати знання, набуті сьогодні?

 1. Домашнє завдання
  Вивчити параграф 10-11, ст. 47-58, розв’язати Вправу 9 (1, 5)- підручник Ф.Я.Божинова фізика 10 клас.

Скачати конспект уроку в форматі docx.

Цікаве відео по темі

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Один коментар

 1. Добротна фундаментальна розробка. Однак незрозуміло, як автор буде виводити формулу для переміщення тіла. І починати закріплення одразу ж з розв”язку задачі; якось не логічно, може треба спочатку провести роботу з формулами ( он їх скільки), а потім уже приступати до завдань