Конспект уроку з фізики для 8 класу на тему “Фізика навколо нас”

Автор: вчитель фізики та астрономії Закоморна Наталя Іванівна

Закоморна Наталя І ванівнаЦей урок розкриває сутність фізичних явищ, що нас оточують, дозволяє знайти підтвердження фізичних законів, розглядає їх застосування у повсякденному житті людини, розвиває зацікавленість учнів предметом, вміння пояснювати фізичні явища, закони,робити дослідження та критично їх аналізувати,виховує в учнів самостійність , активність, щодо використання фізичних знань у життєдіяльності людини.


 

ФІЗИКА написана у величній книзі, яка завжди відкрита у нас перед очима, – я маю на увазі ВСЕСВІТ…

Г. Галілей

ТЕМА: ФІЗИКА НАВКОЛО НАС.

МЕТА:

Навчальна:

 • розкрити сутність фізичних явищ, що нас оточують;
 • знайти підтвердження фізичних законів;
 • розглянути їх застосування у повсякденному житті людини;

Розвиваюча:

 • розвивати зацікавленість учнів предметом;
 • вміння пояснювати фізичні явища, закони;
 • робити дослідження та критично їх аналізувати;

Виховна:

 • виховувати в учнів самостійність, пізнавальну активність, моральність щодо використання фізичних знань у життєдіяльності людини.

ТИП УРОКУ: узагальнення та систематизації знань. / метод проектів /

ОБЛАДНАННЯ: засоби мудьтимедіа, презентації учнів.

Хід уроку:

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ:
 2. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Учитель: ФІЗИКА – наука про природу, а саме про все, що нас оточує. Вивчати її розпочали наші предки ще в ті часи, коли вперше на полюванні вико­ристали камінь, палицю, добули вогонь, навчилися спостерігати за зоряним небом. Спостерігаючи за

природою та систематизуючи свої знання, люди навчилися застосовувати їх для полегшення свого життя. Багато віків минуло, і ми почали користуватися машинами, комп’юте­рами, створюємо космічні кораблі і пам’ятаємо тих, чий розум допоміг відкрити чарівні закони природи. Та чи дійсно ці закони природи до­помагають людині у повсякденному житті ? Саме це ми повинні сьогодні з вами з’ясувати. Впевнена, що вам вистачить набутих знань на уроках фізики, щоб довести ствердження, що людина живе серед фізичних явищ та процесів. Тому, тема нашого уроку:

« Фізика навко­ло нас ».

 1. ТЕМА, МЕТА ТА ЗАДАЧІ УРОКУ:

Тема: Фізика навколо нас. / учні записують у зошит /

Мета: Я пропоную вам сьогодні на уроці розкрити сутність фізичних явиш, що нас

оточують. Знайти підтвердження фізичних законів, розглянути їх застосування

у повсякденному житті людини.

Для досягнення мети клас було розділено на 4 групи, кожна з яких дос­ліджувала відношення певного розділу фізики до життя людини:

 1. група: « Взаємодія тіл»
 2. група: « Механічний рух»
 3. група: « Будова речовин»
 4. група: « Оптика. Світлові явища»

Кілька тижнів ви бігали по школі з лінійками, секундомірами, вимірювали, розраховували, складали таблиці, діаграми, розв’язували задачі, шукали підтвердження тих чи інших законів фізики серед життєдіяльності людини. Зараз надаю вам слово для презентації своєї роботи.

 1. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОЕКТУ:

/ презентація учнівських робіт/

До вашої уваги презентація роботи першої групи « Взаємодія тіл».

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

 1. Охарактеризувати фізичні величини цього розділу.
 2. Дослідити масу учнів школи. Розрахувати загальну, середню масу учнів школи, класу.
 3. Розрахувати значення сили тяжіння, ваги, тиску учнів.
 4. Дослідити залежність між масою, силою тяжіння, вагою, тиском.
 5. Довести, що вивчені фізичні величини стосуються повсякденного життя людини.

Друга група встановила взаємозв’язок між « Механічним рухом та життєдіяльністю людини».

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

 1. Охарактеризувати фізичні величини цього розділу.
 2. Розрахувати час, середню швидкість руху вчителів, шлях, пройдений ними.
 3. Дослідити траєкторію руху вчителів.
 4. Довести, що вивчені фізичні величини стосуються повсякденного життя людини.

Третя група досліджувала вплив « Будови речовин» на життя людини.»

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

 1. Охарактеризувати фізичні процеси цього розділу.
 2. Дослідити аналогію між агрегатними станами речовини та рухом людини.
 3. Створити модель агрегатних станів речовин.
 4. Довести, що вивчені фізичні процеси стосуються повсякденного життя лю­дини.

Четверта група встановлювала взаємозв’язок між « Оптикою. Світловими явищами» та побутом людини

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

 1. Охарактеризувати основні закони та властивості світла.
 2. Встановити взаємозв’язок між спожитою електроенергією та її вартістю.
 3. Розрахувати вартість електроенергії у школі за місяць.
 4. Дослідити витрачену електроенергію різних побутових приладів, її вартість
 5. Довести, що фізичні величини, явища цього розділу стосуються повсяк­денного

життя людини.

P.S.: Презентації роботи учнів у додатках до уроку.

 1. РЕФЛЕКСІЯ:

/ Учні пояснюють в чому проявляється фізика навколо людини, створюючи малюнок ./

 1. ВЗАЄМООЦІНЮВАННЯ:

УВАГА! Пропоную вам оцінити кожному роботу над завданням проекту за поданими критеріями, а потім оцінку кожному члену групи виставить керівник групи.

Свою підсумкову оцінку я оголошу на наступному уроці.

P.S.: Критерії оцінювання у додатках до уроку.

 1. ПІДСУМОК УРОКУ:

Працюючи над цим проектом, ви не лише розкрили красу фізики, як науки, а й довели її значуще місце в житті людини. Довели, що вона повсякденно оточує нас, незалежно від нашого бажання. А ще, ви, учні, мали можливість провести певні дослідження самостійно, зробити висновки, проаналізувати їх. Можливо, хтось із вас в майбутньому теж захоче стати фізиком і відкриє нові закони природи, що супроводжуватимуть нас все життя.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

/ творчого характеру /

 1. Скласти похідні слова з трьох основних фізичних величин свого розділу. /1-3 бали /
 2. Скласти таблицю – характеристику основних фізичних величин розді­лу за планом:

/4-6 балів /

а) назва величини; б) її позначення; в) її одиниці вимірювання;

г) прилад для вимірювання величини;

д)формула для розрахунку величини.

 1. Скласти кросворд до розділу над яким працювали. /7-9 балів /

( не менше 10 слів ).

 1. Скласти тестові завдання для розділу над яким ви працювали. / 10- 12 балів/

Дякуємо за увагу, на цьому урок закінчено!!!!!


 

Критерії оцінювання проекту

Параметри Критерії Самооцінка Взаємооцінка Оцінка
вчителя
1.     Підготовка до проекту
 • пошук  інформації
     
2.     Дослідження та

Результати

 • збирання інформації
 • вирішення проміжних завдань
 • проведення експерименту
 • виконання розрахунків
 • розв’язування задач
     
3.     Оформлення звіту. Підготовка до презентації.
 • оформлення висновків
 • узагальнення та класифікація інформації
 • виготовлення ілюстративного матеріалу
 • підготовка презентацій
 • складання презентацій
     
4.     Презентація
 • Показ результатів у формі звіту з демонстрацією матеріалів
     
5.     Узагальнена оцінка за роботу над

проектом

       

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *