Конспект уроку математики в 4 класі на тему: “Арифметичні дії з круглими числами”

Автор: вчитель початкових класів Каліч Людмила Юріївна

Каліч Людмила ЮріївнаПід час уроку в молодших школярів формується вміння вчитися, розв’язувати проблеми із застосуванням досвіду математичної діяльності. Застосовуються диференційовані завдання. Зміст матеріалу сприяє самостійному пошуку та аналізу, виховує любов до математики.


 

Тема: Арифметичні дії з круглими числами. Задачі на спільну роботу. Розв’язування рівнянь, один з компонентів яких є виразом. Практична робота на знаходження прямого кута.

Мета: закріплювати вміння виконувати арифметичні дії з багатоцифровими числами в межах розрядних одиниць та письмовим способом, розвивати математичну компетентність, навички усного рахунку, навички роботи з геометричними фігурами, розв’язувати задачі на спільну роботу, формувати вміння працювати самостійно та в парах; вміння аналізувати, узагальнювати, оцінювати свою роботу;

виховувати інтерес до математики, бажання вчитися і бути грамотним.

Обладнання: підручник Математика для учнів 4 класу загальноосвітніх шкіл , автори С.О.Скворцова, О.В.Онопрієнко, частина І, видавництва «Ранок»,

картинки сніговиків для усного рахунку; портрети математиків, правило ділення багатоцифрових чисел, таблиці для самооцінювання, демонстраційний трикутник, вислови математиків, портрети стародавніх математиків

І. Оргмомент. Перевірка готовності до уроку. Вітання

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Навчання передує самостійному життю. Кожний день готує вас до дорослого життя: розвиває аналітичні навички, збільшує знання, покращує пам’ять.

1. Оголошення теми та завдань.

Сьогодні на уроці математики ми будемо вчитися міркувати, виконувати арифметичні дії з з багатоцифровими числами, вимірювати кути, розв’язувати задачі, приклади, рівняння.

2. Розповідь про давніх математиків (показ портретів).

Математики виникла в Давній Греції. Всім відомі грецькі математики Піфагор, Ахімед, Евклід. Ви можете бачити їх на портретах. Вони довели багато математичних законів і правил, які вивчаються і сьогодні.

Греки висунули тезу «Числа правлять світом». Вони перевірили справедливість цієї тези в тих областях, де тільки змогли: астрономія, оптика, музика, геометрія, пізніше — механіка.Дійшли висновку, що «Книга природи написана мовою математики». Усюди в давніх греків були відзначені вражаючи успіхи. Грецькі математики користувались дедуктивним методом, який дозволяє виявити неочевидні зв’язки між поняттями, науковими фактами і областями математики. На математичних обчисленнях будуються сучасні професії інженера, хіміка, фармацевта, будівельника, програміста і багато інших. Хочу, щоб ви добре знали математику і досягли успіху у своїй професії !

3. Практична робота з випередженням навчального матеріалу. Визначення прямого кута за допомогою демонстраційного трикутника .

(учень за допомогою демонстраційного трикутника визначає, який з трьох накреслених трикутників є прямим і доводить, чому саме)

4. Робота в зошитах.

8 грудня

Класна робота

Арифметичні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу.

Завдання для учнів в зошитах:

  1. накресліть в зошитах прямий кут за допомогою трикутника або лінійки, позначте його латинської буквою.
  2. Наведіть приклади оточуючих у просторі предметів, які мають прямі кути.

5. Перевірка дом. завд. Взаємоперевірка. (відповідає з міста учень середнього рівня_______

стор. 88 № 6

430000-270000 =160000

35200 + 2700= 37900

56700 -24400 =32300

720000+65000=785000

150000-75000=75000 Хто сам розв’язував?У кого були питання?

6. Під час перевірки д.з. біля дошки за карткою працює самостійно учень високого рівня:

На двох овощесховищах було 94 ц моркви. Коли взяли з овощесховищ порівну, то в І залишилося 23 ц, а в ІІ овочесховищі – 37 ц. Скільки було центнерів моркви на кожному овочесховищі спочатку?

7. Перевірка розвязання шляхом самоперевірки по карточці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усний рахунок. Гра « Обери сніговика»(приклади написані на сніговиках).

98000 -8000=90000

54000-50000=4000

33860-860=33000

925000-5000=920000

749000-49000=700000

672000-70000=602000

115000-5000=110000

-Які геометричні фігури ви побачили на сніговиках?

ФІЗХВИЛИНКА

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Каліграфічна хвилинка

Цифра 7 пишеться ось так. Напишіть половину рядка. Далі напишіть число, в якому 7 сотень тисяч і 7 десятків тисяч . Яке число попереднє? Яке наступне? Запишіть їх.

2. Розвязання прикладів письмовим способом. Самостійна робота № 8 стор.89 (Для учнів високого рівнів).

Розв’язання:

  1. 4 + 26000 . 4 =136000+104000=240000

88000:11 – 10800:18 =7400

10800:3=3600

3. Коментування біля дошки (учень середнього рівня)

№ 8 стор.89 (1 стовпчик для учнів середнього та достатнього рівнів)

Розв’язування: 10800:6=1800

4300.7=30100

56000:28=2000

22000 .7=154000

120000 .5=600000

3 стовп. для високого рівня (вчитель

4. Перевірка розв’язання прикладів.

5. Розвязання задачі в парах( усно)

6. Запис складеного виразу задачі:

І шв. За 1 год – 15 ф. 2 шв. За 4 год – ? ф.

ІІ шв. За 1 год – 18 ф.

(15+18)х4=132 ф. Який спосіб буде раціональним? Як іншим способом розв’язати? (15х4+18х4=132 ф.)

7. Розвязування рівняння з коментуванням біля дошки( учень високого рівня)

Х:14 + 165 = 227

Х:14= 227-165

Х:14=62

Х= 14 . 62

Х= 868

868:14 + 165= 227

V. Підсумок уроку.

1. Пояснення домашнього завдання.

 У кого питання? Зачитують правило на дошці:

Під час ділення чисел з нулями, скорочується однакова кількість нулів, як діленому так і в дільнику.

Д.з. С.р.- № 9 ( ст 3.) стор.89

В.Р., Д.Р.- 10 (2), 9 ( 3 ст.) стор.89

2. Рефлексія. Інтерактивна вправа за поданим початком.

Сьогодні ми………

Я зрозумів………

Мені вдалося……….

Я відчував гордість…….

  1. Самооцінювання. Робота з таблицями. Необхідно поставити собі оцінки за той вид робіт, з яким ви впоралися, а потім загальний бал.
Приклади Дом.

завд.

Задача Усний

рахунок

Задача для олімпіади Рівняння
 

Які результати?………………………………Дякую вам за урок!

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

  1. Урок хороший, змістовий. Доречна розповідь учителя про давніх математиків (показ портретів). З метою перевірки рівня засвоєння нових знань було проведено різні форми роботи: гра “Обери сніговика”, каліграфічна хвилинка, робота у парах тощо. Все це створює умови для мотивації навчально – пізнавальної діяльності учнів.

  2. Людмила Юріївна спрямувала роботу на уроці на формування математичних компетенцій молодших школярів шляхом впровадження практичної значимості як математики в цілому, так і даної теми при роботі з виразами та рівняннями. Диференціація завдань класної роботи та робота в парах формують у дітей вміння аналізувати, узагальнювати, оцінювати свою роботу.

  3. На уроці застосовано додатковий інформаційний матеріал, що підкреслює важливість знань з математики, практично демонструє застосування набутих знань. Велика диференційована робота створює ситуацію успіху, підвищує самооцінку учнів.

  4. Урок сучасний, діти вчаться самостійно здобувати знання, інтерактивні вправи допомагають в цьому. Завдання різнорівневі, щоб кожен на уроці досяг успіху. На етапі рефлексії учні висловлюють власну думку.

  5. Людмило Юріївно! Ваш урок спрямований на розвиток критичного мислення учнів, випереджаюче навчання. Багато диференційованих завдань дозволяють проявити себе кожному учню. Взаємоперевірка, самооцінювання сприяють вихованню доброзичливості, взаємопідтримки, об’єктивності.