Конспект уроку музики в 4 класі

Музика народів Закавказзя

Автор: вчитель музики Чавунова Тетяна Вячеславівна

Вчитель музики Чавунова Тетяна Вячеславівна

Мета:
навчальна: 
визначити особливості національного колориту музики     закавказьких народів; ознайомити з творчою спадщиною А. Хачатуряна;
виховна: виховувати інтерес і повагу до музичної творчості інших народів, емоційну чутливість;
розвиваюча: розвивати вміння сприймати та інтерпретувати контрастні за змістом і звучанням твори.

Завдання:
1) визначити особливості розвитку музики закавказьких народів;
2) дослідити музичні особливості закавказьких народів на основі музичного матеріалу;
3) виховувати інтерес і повагу до музичної творчості інших народів, емоційну чутливість.

Музичний матеріал:
А. Хачатурян. «Гопак» із балету «Гаяне»; грузинський народний танець «Лезгинка»; Г. Гусейнлі «Курчатка»; поспівка «Веселі нотки»

Тип уроку: урок-подорож.

Обладнання: музичний інструмент (баян), комп’ютер, ілюстрації до музичних творів,  зображення музичних інструментів народів Закавказзя, портрети композиторів Г. Гусейнлі, А. Хачатуряна.

Хід уроку

 1. Вхід учнів до класу під звучання грузинського народного танцю «Лезгинка».
 2. Музичне вітання.
 3. Оголошення теми, мети та основних завдань уроку.
 4. Визначити особливості національного колориту музики закавказьких народів. Подорож до народів Закавказзя.

Учитель. Сьогодні на уроці ми працюватимемо разом. Тому я розраховую на вашу підтримку й допомогу. Кожному з вас хочу побажати на цьому уроці бути:

У- успішним;
С- самовпевненим;
П- працьовитим;
І- інформованим;
Х- хоробрим;
У- уважним

Інакше кажучи, я бажаю вам УСПІХУ!

Психологічні особливості жителів Закавказзя

Народи Закавказзя – Грузії, Вірменії, Азербайджану, що входили до складу ще Російської імперії, – пройшли тривалий шлях спільних перетворень. Ці народи наділені високорозвиненим, загостреним почуттям національної гордості, самолюбством і самоповагою, великою прихильністю національним традиціям і звичкам, етнородовою згуртованістю й відповідальністю; наділені рисами холеричного й сангвінічного типів темпераменту, вибуховою емоційністю, підвищеною чутливістю до чужих вчинків і суджень, яскраво вираженим прагненням до самопрезентації; великою самостійністю, активністю й ініціативністю, завзятістю й наполегливістю в досягненні поставлених цілей у всіх видах діяльності, особливо в тих, які індивідуально або національно кращі й вигідні для них; підкресленою увагою й повагою до старшого за віком, соціальному стану й посаді; досить високим освітнім рівнем, гарною фізичною підготовкою, відносно слабким знанням російської мови; прагненням до лідерства серед представників інших етнічних спільнот і в багатонаціональних колективах, а також до утворення мікрогруп  «по земляцькій ознаці».

Малюнок до уроку

Слухання грузинського народного танцю «Лезгинка».

Учитель. На початку уроку ви увійшли до класу під музику грузинського народного танцю «Лезгинка», а зараз ви повністю прослухали музичний твір.

народний танець Лезгинка

 • Які ваші музичні враження від грузинського народного танцю?
 • Який настрій, почуття він викликає?
 • Чи знає хтось походження грузинського народного танцю « Лезгинка»?

( «Лезгинка» – грузинський народний танець. Він дуже живописний: бурхлива вогняна стрімкість чергується з м’якою граціозністю. При цьому стрімкі, енергійні рухи танцю є характерними для чоловіків. Епізоди жіночого танцю відрізняються плавністю – здається, ніби жінки пливуть у повітрі, ледве торкаючись ногами землі. Зазвичай у цьому танці беруть участь не тільки виконавці, але й глядачі. Вони оточують танцюристів і плещуть у долоні).

 • Музика кавказьких народів інтонаційно близька до української?
 • Погляньте, будь ласка, на дошку і віднайдіть зображення грузинського народного танцю «Лезгинка». Які емоції викликає у вас картина?
 • Відтворіть темброво-ритмічний супровід «Лезгинки», передаючи її теипераментний характер.

Погляньте на дошку. Тут зображені грузинські музичні інструменти – чонгурі, пандурі, саламурі. Запишіть назви цих інструментів у зошити. Які українські музичні інструменти вони вам нагадують?

чонгурі

пандурі,

саламурі

Виконання поспівки «Веселі нотки». Розучування азербайджанської пісні «Курчатка». Муз. Г. Гусейнлі, сл. Т. Муталібова.

Учитель. Увага! Увага! Ми прибули до станції « Пісенність». Яка має бути співацька постава на уроці музики? Добре. Але перед тим, як ми почнемо вивчати нову пісню треба трішечки розігріти наші голосові зв’язки поспівкою. (Виконується поспівка «Веселі нотки» дотримуючись динамічних відтінків та різних видів техніки).

Музичні ноти

На сьогоднішньому уроці ми розглядаємо музику народів Закавказзя. Пропоную вам прослухати азербайджанську пісню Г. Гусейнлі «Курчатка».

Ноти пісні

Після слухання пісні учитель звертає увагу учнів на малюнок та портрет, які зображені на дошці (портрет композитора Г. Гусейнлі та зображення курчаток із квочкою).

Портрет Гусейнлі

Ми вже розглядали грузинські музичні інструменти. Тепер розглянемо азербайджанські – тар, нагора, саз, уд, руд, рубаб та інші.

Які почуття викликає у вас пісня?
Який її характер?

Музичний інстремент Тар

Музичний інстремент саз

Музичний інстремент Уд

Початковий етап. Розучування азербайджанської пісні композитора Г. Гусейнлі «Курчатка».

Основний етап. Пісню розучують музичними фразами, дотримуючись динамічних відтінків, дикційних та артикуляційних особливостей, які впливають на подальшу інтерпретацію музичного твору. Слід звернути увагу учнів на те, що мелодія рухається то плавно, поступово, то примхливо, вигадливо, наче змійка (на словах «погуляти можна вільно» та «курчатка-малятка»). Саме ці незвичні інтонації відрізняють пісню від українських народних пісень. Під час уроку учні повинні дійти висновку, що в основі азербайджанської розспівності лежить танцювальність).

Кінцевий результат. Виконання музичного твору за такою схемою: «керівник» (голова, свідомість) – «контролер» (слух) – « виконавець» (вчитель, учень).

(На дошці розвішуються схематичні таблиці для кращого сприймання інформації).

Ми ознайомились із творчістю Грузіі та Азербайджану. Які можна зробити висновки?(Оскільки Грузія та Азербайджан входять до краї Закавказзя, то музика цих країн відображає національні звичаї та традиції цих народів, а саме : їх емоційний темперамент, жагу до лідерства та  до самовираження).

Слухання «Гопака» з балету «Гаяне» композитора А. Хачатуряна.

Хачатурян

Учитель. Арам Ілліч Хачатурян – видатний вірменський композитор – одна з найяскравіших постатей ХХ століття у світовій музичній культурі.

Музика А. І. Хачатуряна захоплює могутнім темпераментом, яскравими барвами, м’якою, задушевною лірикою.

А. І. Хачатурян народився в 1903 році у Тбілісі. Батько-палітурник був неспроможний надати музичну освіту своєму обдарованому синові. Музичною школою майбутнього композитора стало музичне життя народу – його чудові пісні, виразна інструментальна музика, гострі ритми.

Балет «Гаяне» був створений під час Великої Вітчизняної війни. Ця хореографічна драма була завершена 1942 року. Музика «Гаяне» прозвучала як яскрава та життєстверджувальна повість про героїзм людей, про їх любов до Батьківщини, про велич натхненної праці.

Перш ніж прослухати музичний твір, зверніть увагу на дошку, де зображені вірменські музичні інструменти – зурна, дхол, кяманча, тар,  дудук. Під час слухання розмірковуйте над такими питанняим:

Музику якого народу нагадує звучання оркестру?
Чи почули ви щось незвичне у звучанні твору?

Музичний інстремент зурна

Зурна

Музичний інстремент дхол

Дхол

Музичний інстремент Дудук

Дудук

Слухання «Гопака» з балету «Гаяне» композитора А. Хачатуряна.

 • Який характер музичного твору?
 • Які почуття та емоції виникли у вас під час слухання фрагменту із балету «Гаяне»?
 • Який висновок щодо прослуханого твору ми можемо зробити?

Висновок. Отже, музичний твір «Гопак» з балету «Гаяне» композитора А. Хачатуряна нагадує український танець гопак із вірменським колоритом. Якою б незвичною не була музика, якому б народові вона не належала, ми завжди зможемо відчути її танцювальний характер.

Підсумок уроку.

Для закріплення нових знань учням пропонується відгадати музичний кросворд із ключовим словом уроку.

Які особливості національного колориту музики закавказьких народів?
Музичні інструменти яких країн ми сьогодні розглянули?

Лезгинка – це:

 • вірменський народний танець;
 • азербайджанський народний танець;
 • грузинський народний танець.

Яку нову пісню ми вивчили? Якій країні вона належить? Хто композитор та автор слів цієї пісні?
Як називається фрагмент із балету «Гаяне» вірменського композитора А. І. Хачатуряна?
Музику яких народів нам на сьогоднішньому уроці вдалось дослідити?
Розгадайте музворд та прочитайте ключове слово нашого уроку-подорожі.

Висновок. Отже, музика – спільна мова усіх народів. Якою б незвичною не була музика, якому б народові вона не належала, ми завжди зможемо відчути її танцювальний характер. На сьогоднішньому уроці ми переконалися в тому, що музика дійсно не знає кордонів, що її мову можна відчути почувши перші акорди мелодії. Де б не була людина, що б не робила, її завжди супроводжує різнохарактерна музика.

Вчитель оцінює роботу учнів на уроці.

Вихід учнів із класу під звучання грузинського народного танцю «Лезгінка».

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Один коментар

 1. Доброго дня! Зміст навчального матеріалу доступний учням за змістом та обсягом. Весь хід уроку відповідає меті. На уроці були створені умови для реалізації естетичного, національного, громадянського виховання учнів. Цікаво як у учнів виходило йти, а не танцювати, або намагатись стрибати під “Лезгінку”?( пробую жартувати). Урок сподобався. Дякую.