Конспект уроку української мови, 9 клас

“Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку”

Автор: Учитель української мови та літератури вищої категорії, старший учитель Баєва Алла Василівна

Учитель української мови та літератури Баєва Алла ВасилівнаТема: Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку

         Мета:

 • актуалізувати знання дев’ятикласників про складне речення, сполучниковий та безсполучниковий види зв’язків у складному реченні;
 • сформувати поняття про складні речення з різними видами зв’язку;
 • формувати вміння й навички знаходити зазначені види речень у тексті, конструювати їх відповідно до комунікативного завдання, уживати в них розділові знаки;
 • сприяти загальному гармонійному розвиткові особистості підлітка за допомогою мовленнєвого дидактичного матеріалу «Я як особистість».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи та прийоми: моделювання, припущення «я знаю – хочу знати – дізнався», «незавершене речення», робота з ключовими словами, робота з текстом.

Обладнання: підручник з української мови для 9 класу (за ред. Глазової О.П., Кузнєцова Ю.В.), мультимедійний проектор, презентація, тлумачний словник, роздатковий матеріал.

Міжпредметні зв’язки: етика, психологія.

Презентація до уроку

Перебіг уроку

Психологічне налаштування на урок

– Добрий день, діти. Розпочати наш урок я пропоную вам з посмішки, яка має надзвичайно чудодійну силу, – відкриває перед людьми будь-які двері. Тож для того, щоб робота на уроці була гарною та продуктивною, подаруємо посмішку один одному.

І. Актуалізація й корекція опорних знань  

 1. Мотиваційна розминка (проблемно-ситуативне завдання)

– Скажіть, будь ласка, чи перемагали ви коли-небудь у змаганнях, олімпіадах, спортивних іграх? Пригадайте такий випадок і назвіть почуття, які вас охоплювали.

(Запис слів на дошці)

– Пропоную вам переглянути мультимедійну замальовку, щоб визначити ключове слово, яке стосується кожної людини. Увага на екран.

Презентація (слайд 1- 6)

2. Словникова робота

Ви правильно з’ясували – мова йшла про успіх. Саме про нього ми будемо говорити на уроці. Дізнаймося, яке лексичне значення має це слово.

Робота зі словником (усно)

Словникова стаття ( посилання: http://sum.in.ua/s/uspikh )

Успіх, у, чол.

 1. Позитивний наслідок роботи, справи; значні досягнення, удача.
 2. Тільки одн. Громадське визнання, схвалення чого-небудь, чиїхось досягнень.
 1. Робота з лексичною одиницею

– Як ви вважаєте, а записані на дошці слова можуть виступати синонімами до слова успіх? Доберіть антоніми.

(Успіхсиноніми: перемога, визнання, удача, здобуток, талан, щастя, (урочисто) звершення, поступ, прогрес, (блискучий) фурор, тріумф, рекорд); антоніми: невдача, програш, поразка).

– Діти, ви – дев’ятикласники, тому невдовзі складатимете іспит з української мови, це складний етап вашого життя, проте й досить цікавий, тож пропоную протягом уроку знайти відповідь на ключове питання: Як досягти успіху на іспиті з української мови?

– Розпочати шлях до пошуку відповіді на це питання пропоную з першого завдання: скласти різні види складного речення зі словом успіх (за варіантами).

 1. Конструювання складних речень різних видів

– Ми з’ясували значення цього слова, прошу вас познайомити нас із власним розумінням поняття «успіх», довести, що саме складене вами речення відповідає певному типу.

1 ряд – складне безсполучникове речення.

2 ряд – складносурядне речення.

3 ряд – складнопідрядне речення.

(Учні зачитують речення, разом аналізують)

 1. Лінгвістична гра «Синтаксична естафета»

Умови гри: учитель ставить перше запитання одному з учнів, він дає відповідь і ставить питання до іншого учня, таким чином передаючи мовну естафету.

– Пригадаймо навчальний матеріал, який ви опрацьовували на попередніх уроках з теми «Складне речення».

Орієнтовні запитання:

 1. Яке речення називається складним?
 2. На які групи поділяються складні речення?
 3. Які види зв’язку між частинами складного речення ви знаєте?
 4. Що таке складносурядне речення?

5.Назвіть види зв’язку між частинами складносурядного речення.

 1. У чому полягає різниця між складнопідрядним і складносурядним реченнями?
 2. Що таке сполучники й сполучні слова?
 3. Які речення називаються безсполучниковими?

– Як ви вважаєте, а можуть існувати речення, у яких поєднані різні види зв’язку?

– Саме це питання ми розглянемо на уроці.

ІІ. Оголошення теми та мети уроку

Тема нашого уроку:

Складні речення з різними видами зв’язку, розділові знаки в них

– Прошу вас уважно заповнити 1 та 2 частину таблиці «Знаю – хочу дізнатися – дізнався», тим самим ми зможемо визначити, якою буде наша робота уроці, якою буде його мета.

Робота з таблицею «Знаю – хочу дізнатися – дізнався)

Знаю Хочу дізнатися Дізнався

( виконуємо дуже стисло, графічно, із скороченнями слів)

( діти називають)

-Ви правильно визначили мету, тому пропоную виконати наступні завдання:

 1. Ознайомитися з поняттям складними реченнями з різними видами зв’язку.
 2. З’ясувати особливості вживання розділових знаків у складних реченнях з різними видами зв’язку.
 3. Підготуватися до ДПА.
 4. Розробити проект «7 Кроків до успішної особистості»

ІІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

 1. Мовне спостереження:

– Прочитайте запропоноване речення. Відновіть його структуру, дібравши необхідні сполучники підрядності або сурядності, уставте розділові знаки.

Уже сьогодні робіть те…інші думатимуть завтра… ви досягнете успіху. (Можливий варіант: Уже сьогодні робіть те, про що інші думатимуть завтра, і ви досягнете успіху.)

Завдання до речення:

Назвіть граматичні основи.

З кількох частин складається речення?

Складіть схему до речення.

Який висновок ми можемо зробити ?

– Продовжимо роботу за підручником ( С.156-157).

 1. Робота з підручником .

– Прочитайте самостійно правила, визначте, якої інформації нам не вистачає для розуміння теми уроку? Правильно, правил уживання розділових знаків між частинами складних речень з різними видами зв’язку.

– Саме цими правилами ми будемо користуватися при поясненні розділових знаків у складних реченнях. Ознайомимося з ними.

(Учні опрацьовують правила в підручнику,

учитель коментує окремі їх частини)

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

Зробімо проміжні висновки.

Що ми знаємо: що таке складні речення та їх види, сполучниковий та безсполучниковий зв’язок у складних реченнях.

Що ми дізналися: особливості будови складних речень з різними видами зв’язку, правила вживання розділових знаків у таких реченнях.

Що ми маємо зробити: навчитися застосовувати теоретичні знання на практиці.

Тож переходимо до наступного виду завдань.

 1. Конструювання речень.

Прочитайте речення, записані на дошці.

– Із запропонованих речень необхідно скласти складні, використовуючи сполучниковий та безсполучниковий зв’язок (заслухати варіанти дітей, обрати найкраще сконструйоване речення). Визначити граматичні основи. Пояснити уживання розділових знаків. Скласти схему.

Успіх — позитивний результат діяльності.

Успіх є великим джерелом нової енергії.

Стимулятор творчих пошуків.

(Варіант утвореного речення: Успіх – позитивний результат діяльності, він є збудником нової енергії, тому що стимулює творчий пошук.)

 • Який висновок можна зробити? (Це складне речення із сполучниковим зв’язком (підрядним) і безсполучниковим зв’язком (інтонаційним).
 1. Робота з текстом

(Робота ведеться прямо на аркушах із роздрукованим текстом.)

(1) Успіх – це глибокий безперервний процес досягнення поставлених цілей, бо до нього людина приходить (не) відразу: поступово, за допомогою постійної концентрації на своїх бажаннях особистість домагається реалізації.

(2) Стати успішною людиною – означає реалізуватися.

(3) Успішна людина знає, чого вона хоче від життя, і робить усе можливе для досягнення успіху: вона готова брати на себе більшу відповідальність. (4) Щось не виходить – варто розібратися в собі, проаналізувати помилки й спробувати знову, щоб досягти результату.

(5) Коли людина знає свої позитивні якості й вади їй легше досягти успіху в будь-якій роботі вона легко адаптується в колективі.

(6) Щоб бути цілеспрямованою та успішною людиною, слід постійно працювати над собою й уміти концентрувати свої думки, і тоді ти (не) втратиш наполегливості на шляху до досягнення поставленої мети.

(З журналу)       

Виконання завдань до тексту

 1. Прочитати. Дібрати заголовок. Визначити основну думку тексту.
 2. Пояснити розділові знаки в усіх реченнях.
 3. Виконати завдання на встановлення відповідності. Знайти схему речення на дошці.
 4. Виписати (7) складне речення з різними видами зв’язку, виконати його синтаксичний розбір (біля дошки).
 5. Пояснити правила написання слів з часткою не в тексті.
 • Зверніть увагу, ми вперше робимо характеристику   речення з трьома різними видами зв’язку.   Як ви вважаєте, чому за дужки виноситься слово у першій частині аналізованого речення?
 1. Індивідуально-диференційовані завдання (виконуються в той час, коли діти будуть конструювати речення з різними видами зв’язку).

Картка №1

Виконати синтаксичний розбір речення.

Коли знаєш свої позитивні якості й вади, легше досягти успіху, ти швидко адаптуєшся   в колективі.

Картка №2

Тест

1. За типом даний текст є:

А. Роздумом.

Б.Описом.

В. Розповіддю.

2. Головна думка тексту зосереджена в реченні:

А. Успіх – це глибокий   безперервний процес досягнення поставлених

цілей.

Б. Успішна людина знає, чого вона хоче від життя.

В. Щоб бути цілеспрямованою та успішною людиною, слід постійно

працювати над собою…

3. Тире між підметом і присудком, вираженим іменником   стоїть у реченні?

А. 1

Б. 2.

В. 4.

4. Які розділові знаки пропущено в 5 реченні:

А. Дві коми.

Б.Одну кому.

В. Три коми.

Г.Розділові знаки не потрібні.

5. У якому рядку всі слова записано орфографічно правильно?

А. Бесперервний, реалізуватися, досягнення, невідразу.

Б. Безперервний, риалізуватися, досягнення, не відразу.

В. Безперервний, реалізуватися, досягнення, не відразу.

Г. Бесперервний, реалізуватися, досягненя, невідразу.

– Повернімося до завдання, яке ми з вами разом визначили на початку уроку: як досягти успіху на іспиті з української мови?

– Ви знаєте, що спланована й продумана будь-яка діяльність веде до позитивних результатів, тому пропоную розробити за допомогою складних речень з різними видами зв’язку 7 сходинок, подолавши які, ви досягнете успіху на екзамені з української мови

 1. Творче завдання .

1 крок – Необхідно розпочати…

2 крок – Обов’язково повтори…

3 крок – Зосередь увагу на тому, що…

4 крок – Завжди пам’ятай про…

5 крок – Ніколи не зупиняйся, адже…

6 крок – Працюй наполегливо…

7 крок – Вір у себе, тому що…

(Презентація на дошці сходинок до успіху)

V. Підбиття підсумків уроку

 1. Рефлексія

– Ви чудово спланували свій шлях до успіху. Скажіть, будь ласка, як ви можете оцінити свою діяльність сьогодні на уроці? Що вам вдалося? Чи була ваша діяльність на цьому уроці успішною?

Самооцінювання на картках

Прізвище, ім’я учня __________________________________

Оцінювання 0б. 1б. 2б. 3б.
Усні відповіді
Виконання письмових завдань
Робота біля дошки або на картках
Активність на уроці
Разом: ____ балів
 1. Прийом «Я знаю-хочу знати – дізнався»!

– Завершимо роботу з таблицями (заповнення таблиці «я знаю – хочу знати – дізнався»).

Знаю Хочу дізнатися Дізнався

– Завершуючи урок, зазначу, що сьогодні ми разом зробили перший крок до успішного майбутнього: усвідомили його важливість, доклали зусиль до опрацювання складних завдань з синтаксису, спланували власну траєкторію підготовки до іспитів з української мови, а це все означає, що ви уже зараз формуєте себе як успішних людей. Бажаю вам і надалі працювати над самовдосконаленням, долати перешкоди та отримувати задоволення від результатів.

VІ. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання (на дошці записати раніше)

 1. Опрацювати опорні схеми, правила на с. 156-157.
 2. Виконати вправу 257
 3. * Скласти есе (3-4 речення) на тему «Успіх», починаючи цими словами кожен рядок, використовуючи речення з різними видами сполучникового та безсполучникового зв’язку.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

6 коментарів

 1. Урок підготовлений учителькою ретельно і вміло. Він доводить, що навіть важкі уроки синтаксису складного речення, можна зробити цікавими та доступними. Види робіт різної форми та спрямування, вони сприяють кращому засвоєнню знань.

 2. Завдання, матеріал-все сприяє досягненню поставленої мети. На мою думку, етап мотивації доцільніше виокремити, а так він зливається частково з актуалізацією, а частково з етапом повідомлення теми. Так і етапи підсумку та рефлексії варто було б провести окремо. Ви зазначаєте в одному з пунктів “індивідуально-диференційовані завдання”, але де диференціація? Кожна картка містить лише одне завдання без зазначення рівня і без вибору для учня.

 3. Тема уроку складна,але вчителька володіє новими технологіями,які сприяють засвоєнню нових знань.Урок насичений,виклад матеріалу доступний та зрозумілий.Вивчення теми уроку і закріплення вивченого органічно взаємопов”язані,які сприятимуть успішному засвоєнню теми.Дякую!

 4. Алло Василівно! Цікавий початок,неординарне продовження,інтерактивні технології,ігрові моменти, методично витримано і збалансовано ,творчо і емоційно. Усе так.Ви молодець.

 5. Емоційне налаштування на початку уроку дуже важливий компонент. А налаштування на успіх позитивно сприймають діти. Урок продуманий, прослідковуються не тільки міжпредметні зв’язки, а й внутрішньопредметні: стилістика та лексикологія.

 6. Урок має чітку структуру, різнорівневе домашнє завдання. Простежується виховна мета сприяти загальному гармонійному розвиткові особистості підлітка за допомогою мовленнєвого дидактичного матеріалу «Я як особистість». Дякую!!!