Конспект уроку української мови, 7 клас
“Не- з дієприслівниками”

Автор: учитель української мови та літератури Гетало Світлана Володимирівна

учитель української мови та літератури Гетало Світлана ВолодимирівнаТема: Не- з дієприслівниками

Мета:

освітня:

 • навчити учнів правильно писати не- з дієприслівниками;
 • застосовуючи відповідні правила, аргументовано доводити свій вибір та самостійно оволодівати певними знаннями;
 • формувати орфографічну грамотність – навички правильного написання не- з дієприслівниками;

–   формувати  компетентності:

 • комунікативну(мовну та мовленнєву – навички спілкування та письма);
 • соціальну – формування поваги до традицій українського народу(народна творчість);
 • інформаційно-пізнавальну – розвиток пізнавальних інтересів;
 • самоосвіти та саморозвитку – пошукова діяльність(робота з словниками, підручниками);
 • здоров’язберігаючу – сприяти навичкам збереження здоров’я (під час фізкультхвилинки)

      розвивальна:

розвивати:

 • пам’ять, логічне мислення, спостережливість, уміння застосовувати набуті знання, синтезувати та аналізувати; пізнавальну активність, самостійність та логічність мислення, уміння узагальнювати

виховна:

 • виховувати почуття любові й поваги до народної культури й творчості.

Цілі:

учні повинні знати:

 • правила написання не- з дієприслівниками;
 • основні морфологічні ознаки дієприслівника як особливої форми дієслова;

учні повинні вміти:

 • правильно писати не- з дієприслівниками, застосовуючи відповідні правила;
 • обґрунтовувати написання дієприслівників;
 • працювати з додатковою літературою, підручником.

учні повинні розуміти:

 • різницю між дієприслівниками та іншими частинами мови.

Тип уроку: компетентнісно зорієнтований урок (засвоєння нового матеріалу).

Обладнання: мультимедійний екран, підручники, зошити, картки із завданнями, пелюстки з варіантами відповідей.

 • (БЛОК «ВХІД» – МОБІЛІЗУЮЧИЙ ЕТАП УРОКУ)
 • НЕ «Створення сприятливої атмосфери»(епіграф)

Не досить оволодіти премудрістю,
Потрібно також уміти користуватися нею.

Цицерон

Хід уроку:

1. Етап орієнтації(організаційний).(Звучить музика)¯

Привітання вчителя.

НЕ «Цілепокладання»

2. Етап покладання мети.

А тепер спробуйте визначити мету нашого уроку. Що необхідно зробити для того, щоб її досягти? Думку свою обґрунтуйте.

Давайте подивимося на екран, чи співпадає моя мета з вашою:

 • повторити вивчене про дієприслівник;
 • навчатися правильно писати не- з дієприслівниками;
 • пояснювати(обґрунтовувати) написання дієприслівників;
 • знаходити дієприслівники серед інших частин мови.

3. Етап мотивації.

Епіграфом до уроку я взяла слова Цицерона: «Не досить оволодіти премудрістю, потрібно також уміти користуватися нею».Це дійсно так. Потрібно не лише оволодівати мудрістю інших людей, але ще й  уміти нею користуватися. А ми сьогодні з вами на уроці використаємо матеріал із літератури – прислів’я та приказки, які є носіями народної мудрості, бо їх треба також  знати, щоб користуватися у своєму мовленні; розуміти глибину народної культури.

БЛОК «Контроль»

4. Актуалізація опорних знань учнів.

”1.«Ґроно слів»(змагання «Хто швидше»).

Давайте пригадаємо з вами, що ми знаємо про дієприслівник. Для цього пропоную провести змагання «Ґроно слів».Сьогодні ми працюємо  в групах, тому кожна група отримує  пелюстки із запропонованими варіантами відповідей, але необхідно швидко обрати лише правильні. На дошці ви бачите  серцевину нашої квітки, але без пелюсток. Подивіться, яка вона нежива, викликає сум. А зараз ви зробите її яскравою, різнобарвною, живою  за допомогою яскравих пелюсток. Перша група отримує червоні пелюстки, 2 група – жовті. У кінці гри кількість пелюсток підрахуємо,  щоб побачити, хто є кращим знавцем.

ОТЖЕ:

 1. Що таке дієприслівник?(особлива форма дієслова)
 2. Яка вона змінна чи незмінна? (незмінна)
 3. Що означає?(додаткову дію)
 4. На які питання відповідає?(що роблячи? що зробивши?)
 5. Назвіть морфологічні ознаки?(вид, час)
 6. Яку синтаксичну роль виконує?(обставина)

Молодці. Ви довели, що є справжніми знавцями дієприслівника. Подивіться, яку гарну квітку ми отримали спільними зусиллями, попрацювавши в групах. Але у вас залишилися пелюстки, які нам не знадобилися. А чому?

 • БЛОК «Теорія»
 • НЕ «Підготовка до сприйняття нового матеріалу»
 • НЕ «Введення нового матеріалу»

4.Етап засвоєння нових знань.

” 1. «Читай-міркуй-роби висновок»(на мультимедіа).¿

А тепер, повторивши вивчений матеріал, ми переходимо до теми  нашого уроку й будемо навчатися правильно писати не- з дієприслівниками. Для цього проведемо невеличке дослідження. А що таке дослідження?(Дослідження – означає  ретельно     самостійно вивчати або знайомитися з якимсь питанням). Працювати будемо за таким принципом: читати – міркувати та робити висновки. Отже, на мультимедіа для кожної групи є по 2 пари слів. Проведіть дослідження, порівнюючи правопис дієслів та дієприслівників із не-. Пригадайте правила написання не- з дієсловами та сформулюйте висновок, як писати не- з дієприслівниками.

 1 група                                                       2група

Не побачити-не побачивши              недочувати-недочуваючи

Не думати-не думаючи                      ненавидіти-ненавидячи 

2. Робота з підручником.

¨   Давайте тепер перевіримо, чи правильно ви сформулювали правила написання не- з дієприслівниками. Працюємо з підручником( сторінка 81):знайдіть1гр.-окремо; 2гр.-разом.ОТЖЕ, який ми можемо зробити висновок?

†ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА.

Ви писали, ви трудились,
Ваші пальчики втомились,
А щоб гарно написати,
Треба пальці розім’яти.
Один, два, три, чотири, п’ять
Будемо знову ми писати.
Вліво, вправо повернись,
До товариша всміхнись.
Відпочивши дружно враз
Приступив до праці клас.

 • БЛОК «Практика»
 • НЕ «Колективна робота»(інтерактивні вправи)
 • НЕ «Презентація результатів виконання завдань»

5. Етап застосування знань і способів дій.

1. Робота з текстом.

А тепер, спираючись на отримані знання, я пропоную вам текст: «Скарбничка мудрих думок». Прочитаємо його, після цього ви повинні відповісти на питання: Чому приказки та прислів’я називають перлинами мудрості нашого народу?

А також зверніть особливу увагу на виділені речення, зокрема, на слова, які взяті в дужки, бо ви будете обґрунтовувати їх написання з не-.

Скарбничка мудрих думок.

Мудрість і досвід багатьох поколінь укладено в приказки та прислів’я.

У них відображено світобачення, характер, звичаї, мораль народу, спостереження за діяльністю людини та явищами природи. А скільки мудрого в прислів’ях:1. «(Не) спитавши броду, (не) лізь у воду», 2. « (Не) дооцінивши супротивника, програєш бій»,3. «(Не) нахилившись, з криниці води (не) нап’єшся», 4. «(Не) порадившись із головою, (не) бери руками.».

У приказках блищать вогники народної мудрості, немов на плесі сонячні зблиски. Це скарбниця  народного досвіду, окраса й багатство мови.

(Після прочитання) Запишіть у зошити прислів’я, розкриваючи дужки, обґрунтуйте написання не- з дієприслівниками(1 гр.-1,2; 2гр.-3,4).

2. Спостережливе око допитливий розум – влучне слово.

А зараз пропоную  перевірити, на скільки ви спостережливі , допитливі та чи зможете влучно підібрати слова. Будемо вчитися шукати,правильно писати дієприслівники з не-та користуватися ними в усному та писемному мовленні. Кожна група отримує картки із завданням:

1 група  У вас на партах лежать фольклорні збірники, ви маєте знайти в них прислів’я з дієприслівниками з не-. Випишіть у зошити, орфограми підкресліть та обґрунтуйте. А щоб вам було легше шукати, сторінки зазначені на карточці.

(Перевіримо, чи всі ви знайшли прислів’я:

(на мультимедіа)

 1. Не поговоривши з головою, не бери руками.(ст.83)
 2. Не взявшись за сокиру, хату не збудуєш.(ст.85)
 3. Не перескочивши річки, не кажи гоп.(ст.151)
 4. Не вбивши ведмедя, не діли шкуру.(ст.198)

2 група    Вам необхідно перебудувати речення, замінивши дієслова дієприслівниками з не-. Зразок   на карточці.

Зр. Якщо ти не знаєш броду, то не лізь у воду – Не_ знаючи броду, не лізь у воду.

 1. Як не маєш, то й не загубиш.(не маючи – не загубиш)
 2. Якщо ти не підбіжиш, то й не спіймаєш.(не підбігши – не спіймаєш)
 3. Якщо ти не подумаєш ,а скажеш, то клопоту не оберешся. (скажеш, не подумавши, клопоту не оберешся)
 4. Якщо не замочиш ніг, риби не наловиш.(Не замочивши ніг, риби не наловиш)

Згоден?-Не згоден?- Обґрунтуй

Тепер я бачу, що ви вмієте знаходити дієприслівники в тексті. А

давайте разом утворимо їх. Подивіться уважно на мультимедіа, що зображено? Ви бачите слова на російській мові, перекладіть їх, скажіть, що

вони означають, яке лексичне значення мають? Як пишуться ці слова в українській мові, яка це частина мови?

Малюнок до уроку

            Не здужати                                                                         нездужати

            рос. не осилить                                                                   рос. болеть

не змогти, не подужати                   хворіти, бути недужим щось зробити

Утворіть дієприслівники. Складіть і запишіть речення за малюнками, вживаючи утворені дієприслівники. Як вони пишуться з не-?

 • БЛОК «Рефлексія»
 • НЕ «Підбиття підсумків»

6. Етап контрольно-оцінювальний. Рефлексія.

1. Технологія «Мікрофон».

А тепер давайте спробуємо узагальнити вивчений на уроці матеріал. Дайте відповідь на такі питання, використовуючи мікрофон:

 1. У чому відчували труднощі, які саме?
 2. Чого ви навчилися на цьому уроці?
 3. Чи досягли мети уроку?(повернемося до мультимедіа).
 4. Яка форма роботи на уроці сподобалася, а яка ні? Чому?

2. Домашнє завдання.

 1. Теоретичний матеріал вивчити за підручником(§16, сторінка 81). Відкрийте підручники.
 2. середній рівень-вправа 179. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть написання не з дієприслівниками, орфограми підкресліть.

*достатній рівень-Знайти та записати 6 прислів’їв із дієприслівниками з не-.

*високий рівень-Напишіть твір-мініатюру на тему: «Скарбничка мудрих думок», використовуючи   прислів’я та приказки з не-.

3. Цінування. Оцінювання.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

 1. Як завжди, урок підготовлений відповідно до вимог сучасності та методики . Завдання розкриваюють тему уроку, сприяють активності та розвитку творчості учнів. Дуже зручний конспект, по якому легко орієнтуватися.

 2. Світлано Володимирівно, дуже гарна розробка уроку, відчувається ретельна підготовка. Ви доречно дібрали слова для епіграфа та дохідливо донесли їх до учнів. Добре, що семикласники самостійно визначають мету уроку, а вже потім зіставляють із тією, що визначив учитель. Сподобалося змагання «Ґроно слів» та дослідження «Читай-міркуй-роби висновок». Доцільним є диференційоване домашнє завдання. Дякую!

 3. Вчителька грамотно використала різні форми роботи,які сприятимуть засвоєнню нової теми.Сподобалася” скарбничка мудрих думок”,”спостережливе око – допитливий розум – влучне слово.”А ілюстрація значно полегшить дітям запам”ятами орфограму “не з дієприслівниками”

 4. Світлано Володимирівно! Ваш урок дуже цікавий та творчий .Ігри, фізкультхвилинка, цікаві види робіт-усе це дуже подобається учням.Дякую Вам за це.Творчості Вам та здоров’я, мирного неба над головою та вдячних учнів.

 5. Урок є дуже творчим. Проте хотів би звернути увагу на таке: компетентнісно зорієнтований урок я вважаю є не типом, а видом уроку. Доречним є використання на етапі домашнього завдання диференціації.